This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
polenenok@gmail.com

Career

Institutions and positions
2011–2015   
Tallinn University, Catherine's College, Head of Studies (0,80)
2008–2011   
Tallinn University, researcher, methodologist in bilingual teaching (0,50)
 
 
Education
2009–30.08.2019   
Tallinn University, Ph.D. studies - Ph.D. in linguistics
2005–2006   
University of Jyväskylä, Finland
2004–2007   
University of Tartu, MA
2000–2004   
University of Tartu, BA

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics ; SPECIFICATION: second language acquisition, writing process
 
 
Additional information
Presentations:

- "Research on the writing process in Estonian as a second language using computer keystroke logging", Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics – AFinLA 2017, University of Turku, November 10-11, 2017

- "Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvus keeleoskuse arenedes", 12th Changing Language Day, University of Tartu, 4.11.2016

- "Computer keystroke logging as a method in writing research: advantages and challenges", Langnet seminar, Tallinn University, 2.11.2012

- "ScriptLog teadlikuma ja efektiivsema võõrkeeles kirjutamise arendamise vahendina", 10th annual conference on applied linguistics, Tallinn University, 28.–29.04.2011

- "Arvutitarkvara ja introspektiivsete meetodite kasutus kirjaliku produtseerimisprotsessi uurimisel" (Computer tools and introspective methods in research on written production process). Conference "Mother tongue and other languages VII", University of Tartu, 2.–3.12.2010

- "Computer keystroke logging in research on second language writing processes". PhD workshop: Methods in Language and Cognition, NordLing 1.5 Linguistic Graduate School North and Center for Semiotics, Aarhus University, Denmark, 4.–5.11.2010

- "Computer keystroke logging as a data-collection method", V autumn seminar of Estonian Interlanguage Corpus work group "First and second language acquisition and corpora research", Tallinn University, 27.10.2010

- "Production process in Estonian as second language of native Russian and Finnish students". NordLing PhD students' seminar: Source Language Influence: Common Theoretical and Methodological Challenges in Second Language Acquisition and Translation Studies, PhD Research school in Linguistics and Philology, University of Bergen, Norway, 11.–14.11.2009

Most significant professional training courses abroad:

- Summer School 2013: Multidisciplinary Perspectives to Language Learning, University of Jyväskylä, Finland, 3.-5.06.2013

- SIG Writing 2012 conference, University of Porto, Portugal, 11.-13.07.2012

- EUROSLA 21, The 21st Annual Conference of the European Second Language Association, Stockholm University, Sweden, 7.-10.09.2011

- Methods in Language and Cognition (PhD workshop), Aarhus University, Denmark, 4.-5.11.2010

- Analyzing Language Learner Corpora (PhD course), University of Southern Denmark, Kolding, Denmark, 17.-19.06.2010

- Experimental methods and designs for the study of spatial cognition, language and development, NordForsk Infrastructure Research Training Course, at Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, 26.-30.04.2010

- Cross-Linguistic Influence on Foreign Language Learning Workshop (with Scott Jarvis, Ohio University / University of Jyväskylä and Håkan Ringbom, Åbo Akademi) at University of Jyväskylä, Finland, 20.03.2010

- Methods and Trends in Second Language Acquisition Research (PhD seminar), University of Jyväskylä, Finland, 18.–19.03.2010

- Source Language Influence: Common Theoretical and Methodological Challenges in Second Language Acquisition and Translation Studies (PhD course), University of Bergen, Norway, 11.–14.11.2009

- Summer School: Content and Language Integrated Learning, University of Limerick, Ireland, 6.–17.07.2009

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.3.
2019
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
6.7.
2007
3.2.
2005
5.2.
2005
26.08.2021
polenenok@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Katariina Kolledž, õppejuht (0,80)
2008–2011   
Tallinna Ülikool, teadur, kakskeelse õppe metoodik (0,50)
 
 
Haridustee
2009–30.08.2019   
Tallinna Ülikooli doktoriõpe - doktorikraad (PhD) lingvistika erialal
2005–2006   
Jyväskylä Ülikool, Soome
2004–2007   
Tartu Ülikooli magistriõpe - teadusmagistri kraad (MA)
2000–2004   
Tartu Ülikooli bakalaureuseõpe - bakalaureusekraad (BA)
 
 
Lisainfo
Kakskeelse õppe alane täienduskoolitus:
- LAK-õppe päev: Keeleõpe versus keele omandamine – LAK-ÕPE?, Innove, 9.04.2014
- LAK-õppe võrgustiku talvekool "Kujundav hindamine", Tartu Ülikooli Narva kolledž, 9.-10.03.2012
- "CARAP/FREPA tööriist mitmekeelsuse ja -kultuurilisuse pädevuse arendamiseks", Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 12.-13.04.2012
- Koolitajate koolitus "Lõimitud aine- ja keeleõpe kui koolikultuuri rikastaja", Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 7.–8.04.2011
- LAK-õppe päev "Lõimitud aine- ja keeleõpe kui koolikultuuri rikastaja", Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 6.04.2011
- Koolijuhtide koolitus "Lõimitud aine- ja keeleõppe olemus ning aktuaalsus", Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 19.–20.04.2010
- Kursus "Sissejuhatus LAK-õppesse: LAK-õppe läbiviimine Eesti kontekstis", Tartu Ülikooli Narva Kolledž,10.–18.12.2009
- Suvekool "Content and Language Integrated Learning", University of Limerick, Ireland, 6.–17.07.2009
- TLÜ õppejõudude täienduskoolitus "Aktiivne õppija lõimitud aine- ja keeleõppes", Avatud Meele Instituut, 2009

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; TÄPSUSTUS: teise keele omandamine, kirjutamisprotsess
 
 
Lisainfo
Ettekanded:

- "Research on the writing process in Estonian as a second language using computer keystroke logging", Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics – AFinLA 2017, University of Turku, November 10-11, 2017

- "Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvus keeleoskuse arenedes", XII muutuva keele päev, Tartu Ülikool, 4.11.2016

- "Computer keystroke logging as a method in writing research: advantages and challenges", Langneti seminar, Tallinna Ülikool, 2.11.2012

- "ScriptLog teadlikuma ja efektiivsema võõrkeeles kirjutamise arendamise vahendina", 10. rakenduslingvistika kevadkonverents, Tallinna Ülikool, 28.–29.04.2011

- "Arvutitarkvara ja introspektiivsete meetodite kasutus kirjaliku produtseerimisprotsessi uurimisel". Konverents "Emakeel ja teised keeled VII", Tartu Ülikool, 2.–3.12.2010

- "Computer keystroke logging in research on second language writing processes". PhD workshop: Methods in Language and Cognition, NordLing 1.5 Linguistic Graduate School North and Center for Semiotics, Aarhus University, Denmark, 4.–5.11.2010

- "Computer keystroke logging as a data-collection method", Eesti vahekeele korpuse töörühma V sügisseminar "Esimese ja teise keele omandamine ning korpusuuringud", Tallinna Ülikool, 27.10.2010

- "Production process in Estonian as second language of native Russian and Finnish students". NordLingi doktorantide seminar: Source Language Influence: Common Theoretical and Methodological Challenges in Second Language Acquisition and Translation Studies, PhD Research school in Linguistics and Philology, University of Bergen, Norway, 11.–14.11.2009

Täienduskoolitus välisülikoolides:

- Summer School 2013: Multidisciplinary Perspectives to Language Learning, Jyväskylä Ülikool, Soome, 3.-5.06.2013

- SIG Writing 2012 konverents, Porto Ülikool, Portugal, 11.-13.07.2012

- EUROSLA 21, The 21st Annual Conference of the European Second Language Association, Stockholm University, Sweden, 7.-10.09.2011

- Methods in Language and Cognition (PhD workshop), Aarhus University, Denmark, 4.-5.11.2010

- Analyzing Language Learner Corpora (PhD course), University of Southern Denmark, Kolding, Denmark, 17.-19.06.2010

- Experimental methods and designs for the study of spatial cognition, language and development, NordForsk Infrastructure Research Training Course, at Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, 26.-30.04.2010

- Cross-Linguistic Influence on Foreign Language Learning Workshop (with Scott Jarvis, Ohio University / University of Jyväskylä and Håkan Ringbom, Åbo Akademi) at University of Jyväskylä, Finland, 20.03.2010

- Methods and Trends in Second Language Acquisition Research (PhD seminar), University of Jyväskylä, Finland, 18.–19.03.2010

- Source Language Influence: Common Theoretical and Methodological Challenges in Second Language Acquisition and Translation Studies (PhD course), University of Bergen, Norway, 11.–14.11.2009

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.3.
2019
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
6.7.
2007
3.2.
2005
5.2.
2005
26.08.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 4 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
EKKMEKKM15-419Eesti õppijakeele tervikkäsitlus 01.01.201531.12.2018Annekatrin KaivapaluTallinn University, School of Humanities36 000,00 EUR
MUURU/6411 (Leping nr 30.3-10/569)Development needs for academic language teaching01.05.201130.04.2012Helena MetslangTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture9 500,00 EUR
ETFETF8240Cross-linguistic influence and second language acquisition: corpus-based research 01.01.201031.12.2013Annekatrin KaivapaluTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture55 219,32 EUR
EKKMEKKM14-387Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised01.01.201431.12.2018Reili ArgusTallinn University, School of Humanities5 000,00 EUR