See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
9.05.1946
ottroots66@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–31.03.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, mere ohtlike ainete vanemteadur (0,20)
01.01.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merekeemia ja ohtlike ainete erakorraline vanemteadur (0,50)
2005–01.01.2016   
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Eesti Keskkonnauuringute Instituut EKUKi koosseisus), Juhtivteadur/Instituudi direktor (1,00)
2002–2005   
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Nõunik (1,00)
2000–2002   
Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakond, Nõunik (1,00)
1993–2000   
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Seirenõunik (1,00)
1992–1994   
Eksperimentaal ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Keskkonnakantserogeenide osakond, Vanemteadur (1,00)
1990–1992   
Tallinna Tehnikaülikooli veekaitse laboratoorium, Juhtivteadur (1,00)
1984–1990   
Moskva Rakendusgeofüüsika Instituudi Läänemere osakond, Juhtivteadur (1,00)
01.01.1974–31.12.1983   
Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond; Nooremteadur
01.01.1971–31.12.1974   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Protozoloogia osakond, nooremteadur
01.01.1969–31.12.1971   
Nõukogude Armee, leitnant
 
 
Haridustee
1964–1969   
Tallinna Polütehniline Instituut - keemik tehnoloog
1958–1964   
Tallinna Mererajooni Spordikool (korvpall)
1953–1964   
Tallinna Reaalkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...   
Retsensent: Atmospheric Environment
2010−...   
Stockholmi Konventsiooni Artikkli 9 alusel Eesti kontaktisik Informatsiooni vahetamiseks püsivate orgaaniliste saasteainete osas
2008−...   
EL poolt finantseeritud NORMAN Projekti võrgustiku Eestipoolne saasteainete ekspert (www.norman-network.net)
2008−...   
2008 - ... Keskkonnaministeeriumi töörühma liige Nord Stream gaasitrassi piiriülese keskkonnamõju hindamise arundele eksperthinnangu andmiseks
2007−...   
Euroopa Lüsimeetrite Uurimisgrupi Eestipoolne koordinaator (European Lysimeter Research Group)(www.lysimeter.at)
2006−...   
American Chemical Society (ACS) liige
2004−...   
Eesti Teadlaste Liidu liige
2004−...   
Retsensent:Chemosphere, Environmental Science and Pollution Research, Forest Ecology and Management, Fresenius Environmental Bulletin,Science of the Total Environment,Envoronmental Monitoring and Assessment, Atmospheric Pollution Research, jt.
2003−...   
Euroopa Komisjoni (Keskkonna Peadirektoraadi) ekspert dioksiinide ja PCB kompleksseire alal Euroopas.
2003−...   
Euroopa Komisjoni töögrupi"Integrated Monitoring of Dioxins & PCBs in the Baltic Region" ekspert
2003−...   
International HCH and Pesticides Association - Saadik
2002−...   
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Teadusnõukogu liige
1999−...   
Eestipoolne osalev institutsioon - Ülemaailmse Tervisekaitseorganisatsiooni GEMS/FOOD (Globaalne Keskkonnaseire Süsteem- Toidu Saastatuse ja Hinnangu Programm) programmis
1993−...   
1993 -....Eesti esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelistes-riikidevahelistes seireprogrammid "Materes materjalid (korrosiooniprogramm)International Cooperation Programme on Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments
1974−...   
Eestipoolne ekspert toksiliste orgaaniliste ühendite alal Helsinki Komisjoni vastavas töörühmas
2014−2014   
2014 - Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC2014) Island 11-13 Juuli, 2014 - (Rahvusvahelise Teaduskomiteeliige - Balti riikide esindaja)
2009−2014   
Eesti Toksikoloogia Seltsi liige
2007−2011   
Teadusajakirja "Ecological Chemistry" (St. Petersburg Ülikool ja Thesa) toimetuse kolleegiumi liige
2007−2007   
Sotsiaalministeeriumi "Rahvastiku tervise arengukava 2008-2015" töörühma "Tervise säilimist ja arenemist soodustava elu-, õpi- ning töökeskkonna tagamise" liige
2007−2008   
ÜRO Keskkonnaprogrammi “Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants-Central and Eastern Europe and Central Asia”, Eesti partner/ekspert (aruanne ilmunud 2008 aastal-RECETOX-TOCOEN REPORTS No. 339, September 2008,294)
2006−2006   
Euroülikool - loeng magistrantidele keskkonnaseirest ja ohtlikest ainetest Eesti keskkonnas.
2002−2006   
Stockholmi Konventsiooni Eestipoolne kontaktiisik.
2001−2001   
Stockholmi Ülikooli (Kaitsmisnõukogu liige) - Karlis Valtersi doktoritöö "Assessment of organochlorine contamination in the aquatic environment of Latvia with perch and heron as biomarkers" kaitsmisel
2001−2003   
Haridusministeeriumi alluvuses moodustatud toksikoloogiaalase koolituse arendamise komisjoni liige
2000−2003   
Vabariigi Valitsuse Kemikaaliohutuse Komisjoni liige
1997−1997   
Tallinna Pedagoogikaülikool - loengud keskkonnaseire alal
1997−2002   
Eesti esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelistes-riikidevahelistes seireprogrammides-õhusaaste mõju järvede ja jõgede hapestumisele
1995−1995   
Helsinki Ülikool - loengud magistrantidele bioloogia suvekoolis - keskkonnaseire ja ohtlikud ained Läänemeres
1993−2002   
Eesti esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelistes-riikidevahelistes seireprogrammides kompleksseire
1993−1993   
Tallinna Tehnikaülikool - loengud keskkonnakaitse alal
 
 
Loometöö
Tööstusomand
.
1995 Pinnavee proovivõtuseade - Kasuliku mudeli tunnistus Nr 00078 (Patendiameti rahvusvaheline registreerimisnumber EE 95 00078 U) koos M. Volliga. Kasuliku Mudeli Leht 1996, 1996, 2, 13-13..
1998 Lüsimeeter - Kasuliku mudeli tunnistus Nr 00178 (Patendiameti rahvusvaheline registreerimisnumber EE 98 00178 U1) koos M. Volliga
(IPC: E02D 1/06;E21B 49/10). .
2008- Pinnasevee kogumise seade - Kasulik Mudel E02D 1/06 (2008/4); E21B 49/10 (2008/4)koos Martin Volliga. Kasuliku mudeli leht 2009, 4, 14-14. Kasuliku mudeli tunnistus nr. 00865..
 
 
Lisainfo
Ametialane
täiendus:

1991 -Rootsi, Stockholmi Ülikooli Wallenbergi Laboratoorium (toksiliste orgaaniliste ühendite analüüsi alal)

1992 - Rootsi,Stockholmi Ülikooli Wallenbergi Laboratoorium (toksiliste orgaaniliste ühendite analüüsi alal)

1995- Rootsi, Rootsi Keskkonnaagentuur (keskkonnalase informatsiooni leviku alal)

1997- Soome, Kuopio Ülikool (bioloogiliste meetodite kasutamine keskkonna hetkeolukorra hindamisel)

1997 - Eesti,Stuudium-S OÜ, Ametnike Eurointegratsiooni Baaskoolitusprogramm ( Tunnistus nr.97 - -256).

1998 - Soome, Soome Keskkonnainstituut (keskkonnaseire alal)

1998- Jaapan, Jaapani Rahvusvaheline Koostöö Agentuur (keskkonna administreerimise alal)

1999 - Soome,Kuopio Ülikool ( Internal auditing alal )

2002 - Tsehhi Vabariik, Euroopa Komisjon, Joint Research Centre ( Dioksiinide emissioonide määramise alal )

2003- Eesti Vabariik, Ülemaailmne Tervisekaitse-organisatsioon, GEMS/FOOD. (GEMS/Food Taining for Baltic countries) Toitainete saasteuuringute seireprogramm.

2012- Eesti Vabariik,Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppeprogramm "Korrosioonitõrjeprojekt - kvaliteetvärvimine või kohtuvaidlused", Ehituskeskuse koolitusseminar, Tunnistus 27.09.2012.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Ott Roots, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ tänukiri kümmneaastase eduka töötamise eest asutuses
2006, Ott Roots, Keskkonnaministri tänukiri pikaajalise ja suure panuse eest Eesti keskkonnakaitsesse
2003, Ott Roots, Sotsiaalministri tänukiri kohusetundliku töö eest Riigi Kemikaaliohutuse Komisjonis
2000, Ott Roots, Eesti Teaduspreemia kandidaat
1997, Ott Roots, Eesti Teaduspreemia kandidaat.
1996, Ott Roots, Keskkonnaministri tänukiri eduka töö eest Eesti keskkonna kaitsel ja loodusekaitse traditsioonide hoidmise eest
1982, Ott Roots, Pronksmedal Keskkonnakaitsealaselt näituselt Moskvas
1978, Ott Roots, Kolmas preemia TA Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi noorteadlaste konkursilt
1969, Ott Roots, Teine preemia Tallinna Polütehnilise Instituudi tudengite teadustööde konkursilt
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; TÄPSUSTUS: Eesti Riikliku Keskkonnaseire süsteemi väljatöötamine (1993-2002); Püsivate toksiliste bioakumuleeruvate ohtlike ainete uuringud Eesti Keskkonnas, põhiliselt Läänemeres. Ohtlike ainete uuring - seire Eesti siseveekogudes, jt.
 
 
Lisainfo

Teadusgrandid:

1992-1993 Kesk-Euroopa Ülikooli teadusgrant (Nr 396/91)

1994-1996 Eesti Teadusfondi grant (Nr 848)

1997-2000 Eesti Teadusfondi grant (Nr 2734)

1997-1999 Kesk-Euroopa Ülikooli teadusgrant (Nr 1264/1997)

2001-2002 John D. ja Catherine T. MacArthur Foundation grant ( 01-68124-000 )

1998- Jaapani Rahvusvaheline Koostööagentuuri - reisigrant osavõtuks/täiendõppeks kursusel " "Environmental Administration for Eastern Countries"(Hokkaido International Centre, Sapporo).
2001-2002.ÜRO Keskkonnakaitse, Kemikaalid Projekt (Regionaalne hinnang püsivatele toksiliste ühenditele-Euroopas). Juhtis projekti: Masaryki Ülikool, Brno, Tsehhi Vabariik (Prof. I. Holoubek); Euroopa Meeskond: R. Alcock (Inglismaa), E. Brorström-Lunden (Rootsi),A. Kocan (Slovakia), V. Petrosjan (Venemaa), O.Roots (Eesti) ja V. Shatalov (Venemaa)( http//:www.chem.unep.ch/pts)
2001-2002.ÜRO Keskkonnaprojekt Kemikaalid Projekt (Globaalne Aruanne 2003). Projekti Direktorid: James Willis, Ahmed Djoghlaf; Projekti juht: Paul Whylie. Euroopa Meeskond Globaalses aruandes: I. Holoubek (Tsehhi Vabariik), R. Alcock (Inglismaa), E. Brorström-Lunden (Rootsi),A. Kocan (Slovakia), V. Petrosjan (Venemaa), O.Roots (Eesti) ja V. Shatalov (Venemaa)( http//:www.chem.unep.ch/pts)
2002-2010. Dioksiinide,furaanide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide ühendite sisalduse hindamine Eest itoitainetes
(kalades,lihas, võis,piimas, rapsiõlis, jt.). Igaaastased lepingud alates 2002 aastast (tellijad: Põllumajandusministeerium ja Veterinaar- ja Toiduamet). Vastutav täitja
2003-2004 --European Dioxin Project- Dioxins in Candidate Countries project "Production of Cement in Estonia. Financer and coordinator FORCE Technology Denmark (Projekti koordinaator O. Schleicher, dk-TEKNIK ENERGY & ENVIRONMENT, Taani; Eesti-poolne koordinaator O. Roots - Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Kunda Tsemendipoolne kontakt isik P. Toom (Depulty manager of Clincer Department)( Internal reference number of report 20.364)
SCALE 2004. Aruanne "Integrated Monitoring of dioxins & PCBs in the Baltic Region, in the Framework of the European Environment and Health Health Strategy (COM(2003)338 final)(http://www.environmentandhealth.com).O. Roots kuulus tehnilisse töögruppi "Dioksiinide ja PCB-de seire Läänemere regioonis.
2005- 2006 - SAFEFOODNET Projekt. Euroopa Komisjoni 6 Raamprogramm . Prioriteet 5. Toidu Kvaliteet ja Ohutus (Leping No. 513988). (Ott Roots koordineeris projekti tööprogrammi 3 - ohtlike kemikaalide jäägid). http://www.safefoodnet.net.
2006. Püsivate orgaaniliste ühendite (kloororgaanilised pestitsiidid, broomitud difenüüleetrid, dioksiinid, jt.) uuringud Eesti mullas (Teadustööd finantseeris USA Energiaosakond ja USA Keskkonnaagentuur (Leping No. DE-FG09-96SR18558). Ameerika poolsed koostööpartnerid Savannahi ja Murray Ülikoolid.
2007-2008. Püsivate Orgaaniliste saasteainete seire. Kesk- ja Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riigid ( Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants. Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectivness Evaluation First Regional Monitoring Report. Central and Eastern Europe and Central Asia (Eds. I.Holoubek, et al.).RECETOX-TOCOEN Reports No. 339.September 2008, 294p (osales 28 riigi teaduseksperdid Euroopast ja Aasiast)(Finantseerijad Tsehhi Haridus- ja Keskkonnaministeerium; Projektid: MSM 0021622412 INCHEMBIOL ja SP/1b1/30/7)(Eesti koostööpartner/ekspert Ott Roots).
2007-...ÜRO Keskkonnaprogramm. Kemikaalid. Püsivad orgaanilised saasteained. UNEP/POPS/COP.3/INF/24 – Experts nominated by Parties to be consulted on the further development of the Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases. (Kes- ja Ida-Euroopa - ekspert Ott Roots).
http://www.pops.int/documents/meetings/cop_3/meetingdocs/default.htm
MONET CEEC Projekt 2006-2007: Püsivate orgaaniliste saasteainete seire välisõhus, kasutades passiivseid proovivõtjaid. Ida- ja Kesk-Euroopa seirevõrgu mudel (Tsehhi Vabariik, Bosnia ja Hertsegovina, Eesti, Läti, Lieedu, Rumeenia, Serbia and Slovakkia)
http://monet-ceec.eu/index.php?pg=structure
2008 - Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Tallinn 2008 (Arengukava koostamisel osalenud isik)(http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020.html).
2009-2010. MONET-EUROPE. MONET Projekt 4 periood: Püsivate orgaaniliste saasteainete seire välisõhus, kasutades passiivseid proovivõtjaid ja muldades. (Projekti finantseerib täies ulatuses Tsehhi Haridusministeerium Projekt MSM 0021622412 INCHEMBIOL ja Tsehhi Keskkonnaministeerium, Projekt SP/1b1/30/07). Eestipoolne kontaktisik.
2009-2011. Life Projekt BaltActHaz (LIFE07 ENV/EE/000122) Partner-Vanem ekspert.
2010-2010. Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, loomasöödas, värskes lihas, võis, rapsiõlis" Veterinaar- ja Toiduamet (Hankeleping nr.2-4/28 09.04.2010 ).Vastutav täitja.
2010-2010 Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava koostamine (Töövõtuleping nr. 4-11/68- 16.04.2010).Töövõtja: O.Roots.
(http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action.../stock_konv_aruanne_60411.pdf)
2010-2011. MONET-EUROPE. MONET Projekt 4 perioodi 2 etapp: Püsivate orgaaniliste saasteainete seire välisõhus, kasutades passiivseid proovivõtjaid ja muldades. (Projekti finantseerib täies ulatuses Tsehhi Haridusministeerium Projekt MSM 0021622412 INCHEMBIOL ja Tsehhi Keskkonnaministeerium, Projekt SP/1b1/30/07). Eestipoolne kontaktisik.
2011-PEN ( Polüklooritud bifenüülide (PCB) kõrvaldamise võrgustik) - PEN liige Kesk- ja Ida-Euroopast
2010-2015 Euroopa Toiduohutuse Agentuuri art. 36 organisatsioonide (Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ) kohalik kontaktisik
2011/2012 MONET_CEEC (MONET-EU). Eestist osales Lahemaa seirejaam.Analüüsiti 2 proovivõtjaga - lisandusid eelmiste programmidega võrreldes broomitud leegiaeglustavad ühendid. Finantseerib ja koordineerib Masariki Ülikool Tsehhi Vabariigist.
2012 - Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC2012) - (Rahvusvahelise Nõuandeva Nõukogu liige Balti riikidest)
- 2013/2014 MONET-EU. Eestist osaleb Lahemaa seirejaam.Analüüsitakse 3 proovivõtjaga PAHe, drin pestitsiide, PCB, dioksiine, dioksiinitaolisi PCBsid, perfluoroühendeid, käesoleval ajal kasutuses olevaid pestitsiide, broomitud leegiaeglusteid, kloororgaanilised pestitsiidide välisõhus. Finantseerib ja koordineerib Masariki Ülikool Tsehhi Vabariigist.
2014/2015 MONET_EU. Eestis osales Lahemaa jaam. Kokku pandi ülesse üks passiivne proovivõtja (PAH-idele, kuna teiste ühendite sisaldused olid väga väikesed, võrreldes teiste seirejaamade tulemustega 2013/2014).Finantseeria Masaryki Ülikool, Tsehhi Vabariik.
Aruanded ja lõppenud projektide aruanded:Jrk nr. Uuringu nimetus Teostatud ostu- ja müügitehingud Tellija Teostamise aeg
1 Ohtlike ainete seire veekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Riigihange nr. 004184VT). Leping nr. 1-5/468. Keskkonna-ministeerium 2002
2 Keskkonnauuringud Dioksiinide sisalduse määramine kalades Riigihange nr. 003664. Põllumajandus-ministeerium 2002*
3 Ohtlike ainete seire veekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Leping nr. 1-5/468. Keskkonna-ministeerium 2003
4 Kagu-Eesti prügila uuring Töövõtuleping nr. 15/2003 Tartu Keskkonnateenistus 2003
5 Dioksiinide sisaldus Läänemere räimes ja kilus 2002 aasta sügisel Leping nr. 397. Põllumajandus-ministeerium 2003*
6 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide (PCB) sisaldused Eesti rannikumere kalades 2003 aastal Leping nr. 133. Põllumajandus-ministeerium 2003*
7 Ohtlike ainete seire veekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Riigihange nr. 004184VT). Leping nr.2004/M-13-6-2004/297. Keskkonna-ministeerium 2004
8 Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete vähendamise strateegia 2004 etapp- piiriülene kanne. Leping K-13-2-2004/2352 Keskkonna-ministeerium 2004
9 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti rannikumere kalades Riigihange. Töövõtuleping nr. 127. Põllumajandus-Ministeerium 2004*
10 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr. Keskkonna-ministeerium 2004
11 Euroopa Komisjoni otsuse 92/446/EMÜ alusel ohtlike ainete seire aruande koostamine 2002-2004 aasta kohta Leping K-11-1-2005/2535 Keskkonna-ministeerium 2005
12 Eesti pinnaveekogude jaoks prioriteetsete ohtlike ainete määramine ja seirevõrgu moodustamine Leping K-11-1-2005/52. Keskkonna-ministeerium 2005
13 Ohtlike ainete seire ja uuringud siseveekogudes (Riiklik keskkonna-seire programm - Siseveekogude seire) Leping nr. 2005/M-13-6-2005/339. Keskkonna-ministeerium 2005
14 Materjalide korrosiooni-programm Leping K-13-2-2005/1122 Keskkonna-ministeerium 2005
Püsivad orgaanilised saasteained meie keskkonnas (Trükis eesti ja inglise keeles) Leping K-13-6-2005/2801 Keskkonna-ministeerium 2005
15 Osalemine piiriülese õhusaaste kauglevi 1979 aasta konventsiooni saasteainete mõju töörühma kohtumisel 31.08- 02.09.2005 Genfis, Sveitsis ja vastava aruande esitamine Käsundusleping nr. K-13-2-2005/1669. Keskkonna-ministeerium 2005
16 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste PCB-de sisalduse hindamine Eesti rannikumere kalades Leping nr. 25/2005/196. Põllumajandus-ministeerium 2005*
17 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr. K-13-2-2005/1122 Keskkonna-ministeerium 2005
18 Ohtlike ainete seire ja uuringud siseveekogudes (Riiklik keskkonna-seire programm - Siseveekogude seire) Leping nr. 2006/M-13-6-2006/295.. Keskkonna-ministeerium 2006
19 Dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-de sisalduse hindamine Eesti kalades, akvakultuurides, lihas, piimas, võis ja kalaõlis Riigihange No.027128Töövõtuleping nr. 222. Põllumajandus-ministeerium 2006*
20 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr. K-13-2-2006/423 Keskkonna-ministeerium 2006
21 Final report on country profiles on food chemical contaminants (17 countries summary) 6th EU Framework Programme. Food Quality and Safety.Contract No. 513988 (2005-2006) European Union 2007
22 Country profile of Estonia 6th EU Framework Programme. Food Quality and Safety.Contract No. 513988 (2005-2006) European Union 2007
23 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, kalatoodetes, lihas, võis ja munades Riigihange. Töövõtuleping nr. 40. Põllumajandus-Ministeerium 2007*
24 Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamine Leping nr. 2006/K-13-6-2006/2205. Keskkonna-ministeerium 2007
25 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Töövõtuleping nr. 18-20/442 Keskkonna-ministeerium 2007
26 Rahvusvaheline materjalide korrosiooniprogramm Lahemaa seirejaamas 1987-2006 Töövõtuleping nr. 18-20/64 Keskkonna-ministeerium 2007
27 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr 18-20/442 Keskkonna-ministeerium 2007
28 Rahvusvaheline materjalide korrosiooniprogramm lahemaa seirejaamas 1987-2006. Arunne. Leping nr. 18-20/647 Keskkonna-ministeerium 2007
29 Ohtlike ainete seire mageveekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Töövõtuleping nr. 18-20/284. Keskkonna-ministeerium 2008
30 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, kalatoodetes ja piimas Riigihange. Hankeleping 2008/121 (14.03.2008, muudetud 29.04.2008). Põllumajandus-ministeeriumi Veterinaar- ja Toiduamet 2008*
31 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades (räimes), värskes lihas, võis ja rapsiõlis Riigihange. Hankeleping nr. 161. Põllumajandus-ministeeriumi Veterinaar- ja Toiduamet 2009*
32 Peatükk: VIII Teadustöö ja süstemaatiline seire. Eesti viies Kliimaaruanne. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta Keskkonnaministeerium,Eesti Keskkonnauuringute Keskus Keskonnaministeerium 2009
33 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades (räim ja kilu)), värskes lihas, võis, rapsiõlis ja loomasöödas (nisu, oder) Riigihange. Hankeleping nr.2-4/28 (Veterinaar- ja Toiduamet) Põllumajandus-ministeeriumi Veterinaar- ja Toiduamet 2010*
34 Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava koostamine Töövõtuleping nr. 4-1.1/68 (Töövõtja esindaja O.Roots) Keskkonna-ministeerium 2010
35 Eksperthinnangu koostamine rannakalurite kokkupuutele dioksiinide ja dioksiinilaadsete polüklooritud bifenüülidega Töövõtuleping nr. 218.(Põllumajandus-ministeerium) Põllumajandus-ministeerium 2011*
36 Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest (koos H. Nõmmsaluga) Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Sotsiaalministeerium LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
37 Report Hazardous Substances Screening results in the Aquatic Environment of Estonia (koos H. Nõmmsaluga) Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
38 Report Investigation of Sources of Hazardous Substances in Lithuania, Latvia and Estonia(Dudutyte, Z., Buzelyte, J., Stance, L., Poikane, R., Nõmmsalu, H., Kislenko, K., Roots, O.) Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
39 Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete allikate analüüs (Nõmmsalu, H., Kislenko, K., Roots, O.). Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
40 Proposals for the Estonian State Monitoring Programme (Roots, O., Leisk, Ü). Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2012
41 Ettepanekud Eesti riikliku keskkonnaseireprogrammi täiustamiseks (Roots, O., Leisk, Ü). Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2012
42 Peatükk: VIII Teadustöö ja süstemaatiline seire. Eesti kuues Kliima-aruanne. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta Keskkonnaministeerium,Eesti Keskkonnauuringute Keskus Keskonnaministeerium 2013
43

* Kõigi dioksiinide aruannetega saab tutvuda Põllumajandusministeeriumi ja Veterinaar ja Toiduameti kodulehtedel internetis (http://www.agri.ee/uuringud-statistika/ ja (http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=821). Teiste aruannetega Keskkonnaministeeriumi ja eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ kodulehtedel.

2015-2016 MONET_EU. Eestis osales Lahemaa jaam. Kokku pandi ülesse üks passiivne proovivõtja (PAH-idele, kuna teiste ühendite sisaldused olid väga väikesed, võrreldes teiste seirejaamade tulemustega 2013/2014).Finantseeria Masaryki Ülikool, Tsehhi Vabariik.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
2.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.3.
2009
2.5.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.3.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
4.2.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
4.1.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.3.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
6.6.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
2.2.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
1.2.
1998
3.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
3.1.
1997
3.1.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
3.3.
1996
3.4.
1996
6.7.
1996
1.1.
1995
2.1.
1995
3.1.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
1.2.
1994
1.2.
1994
1.2.
1994
3.4.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
2.2.
1992
3.2.
1992
3.2.
1992
3.3.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
3.2.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
3.4.
1990
6.3.
1990
3.2.
1989
1.2.
1988
1.2.
1988
1.2.
1987
1.2.
1987
3.2.
1987
1.2.
1986
1.3.
1986
3.2.
1984
3.2.
1982
1.2.
1981
1.2.
1981
3.2.
1978
3.2.
1978
6.7.
1978
3.3.
1977
6.3.
1976
6.7.
1976
6.3.
1975
6.3.
1974
6.7.
1974
6.3.
1972
18.04.2019
9.05.1946
ottroots66@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.09.2012–31.03.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow in Hazardous Substances in Marine Environment (0,20)
01.01.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
2005–01.01.2016   
Estonian Environmental Research Institute (under Estonian Environmental Research Centre Ltd), Leading Researcher/Director of the institute (1,00)
2002–2005   
Estonian Environmental Research Centre, Councellor (1,00)
2000–2002   
Ministry of Environment, Department of Environmental Management and Technology, Other staff (1,00)
1993–2000   
Ministry of Environment Information Centre, Other staff (1,00)
1992–1994   
Institute of Experimental and Clinical Medicine, Environmental Carcinogens Dep., Senior Researcher (1,00)
1990–1992   
Tallinn Technological University, Water Protection Laboratory, Leading Researcher (1,00)
1984–1990   
Moscow Institute of Applied Geophysics,Baltic Branch in Tallinn, Leading Researcher (1,00)
01.01.1974–31.12.1983   
Institute of Thermo- and Electrophysics, Baltic Sea Department; Young Researcher
01.01.1971–31.12.1974   
Institute of Zology and Botany, Young Researcher
01.01.1969–31.12.1971   
Soviet Army, lieutenant
 
 
Education
1964–1969   
Tallinn Polytechnical Institute (now Tallinn Technological University)
1958–1964   
Tallinn Marine Region Sportschool (Basketball)
1953–1964   
Tallinn Secondary Science School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
Reviewer: Atmospheric Environment
2010−...   
National Focal Point for Information Exchange pursuant to Stockholm Convention Article 9
2008−...   
EU-funded NORMAN Network pollutants expert for Estonia (www.norman-network.net)
2008−...   
2008 - ... Keskkonnaministeeriumi töörühma liige Nord Stream gaasitrassi piiriülese keskkonnamõju hindamise arundele eksperthinnangu andmiseks
2007−...   
European Lysimeter Research Group, Estonian Co-ordinator
2006−...   
Member of the American Chemical Society (ACS)
2004−...   
Member of the Estonian Science Union
2004−...   
Reviewer:Chemosphere, Environmental Science and Pollution Research, Forest Ecology and Management, Fresenius Environmental Bulletin, Science of the Total Environment, Environmental Monitoring and Assessment, Atmaspheric Pollution Research, etc.
2003−...   
Ambassador of the "International HCH and Pesticides Association"
1993−...   
Member of Task Force - International Cooperation Programme on Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments
2014−2014   
2014- Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC2014) Island 11-13th July, 2014- (Member of Scientific commitee from Baltic Countries)
2009−2014   
Member of the Estonian Society of Toxicology
2007−2011   
Scientific Journal "Ecological Chemistry (St. Petersburg Univesity and Thesa) Advisory Board member
2007−2007   
Sotsiaalministeeriumi "Rahvastiku tervise arengukava 2008-2015" töörühma "Tervise säilimist ja arenemist soodustava elu-, õpi- ning töökeskkonna tagamise" liige
2007−2008   
UNEP “Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants-Central and Eastern Europe and Central Asia”, Estonian partner/expert (published report-RECETOX-TOCOEN REPORTS No. 339, September 2008,294)
2002−2006   
Stockholmi Konventsiooni Eestipoolne kontaktiisik.
2001−2003   
Haridusministeeriumi alluvuses moodustatud toksikoloogiaalase koolituse arendamise komisjoni liige
 
 
Creative work
Industrial property.
1995 Utility- Model EE950078 U. Utility Model Letter 1996, 2, 13-13..
1998 Lysimeter. Utility Model EE 98 00011 (IPC: E02D 1/06;E21B 49/10) .
2008- Surface water collector Utility Model E02D 1/06 (2008/4); E21B 49/10 (2008/4) with Martin Voll..
 
 
Additional information
1991 - Sweden Stockholm University Wallenberg Laboratory (persistent organic pollutants)
1992 - Sweden Stockholm University Wallenberg Laboratory (persistent organic pollutants)
1995 - Sweden - Sweden Environmental Agency (dissemination of the environmental information)
1997 - Estonia, Stuudium-S Ltd., (Civil servant Eurointegration training program)
1998 - Finland Finnish Environmental Institute (Environmental monitoring - Estonian training program co-ordinator)
1999 - Japan, Japanise International Co-operation Agency, Sapporo (Environmental Administration)
1999 - Finland Finnish Environmental Institute (International Auditing - Estonian training program co-ordinator)
2002 - Czech Republic - European Commission, Joint Research Centre (Subject - Dioxin emission)
2003 - Estonia, WHO GEMS/FOOD monitoring program (GEMS/Food Taining for Baltic countries)
2012 -Estonian Building Centre- Trainingprogramm "Corrosion prevention programme"- Certificate 27.09.2012i

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Ott Roots, Honour Certificate for ten years conscientious and successful work in Estonian Environmental Research Centre
2006, Ott Roots, Ministry of the Environment of Estonia - Honour Certificate for long-time and great contribution to Estonian environment protection
2003, Ott Roots, Ministry of Social Affairs - Honour Certificate for conscientious work in Governmental Chemical Safety Commission
2000, Ott Roots, Nominee of the Estonian Science Award
1997, Ott Roots, Nominee of the Estonian Science Award
1996, Ott Roots, Ministry of Environment of Estonia Honour Certificate for successful work in implementing state of estonian environment and keeping nature protection traditions
1982, Ott Roots, Bronze medal from Environmental Protection Exhibition in Moscow (Russia)
1978, Ott Roots, Third prize in the Institute of Thermo- and Electrophysics, Estonian Academy of sciences young scientists competition
1969, Ott Roots, Second prize in the Tallinn Technical University students scientific works competition
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment
 
 
Additional information
Scientific Grants:

1992-1993- The Central European University Foundation (CEU) Individual Research Support Scheme Grant No-396/91.
“Toxic Chlororganic compounds in the ecosystem of the Baltic Sea”

1994-1996- Estonian Science Foundation Grant No.-848 “Toxicant distribution, decomposition and bioaccumulation in the Baltic Seal”

1997-1999- The Central European University Foundation (CEU) Individual Research Support Scheme Grant No 1264/1997 “The Effect of Environmental Pollution on Human Health in the Baltic States -Assessment and Regional Differences”

1997-2000- Estonian Science Foundation Grant No 2734"Bioaccumulation of toxic organic compounds and their isomers into the organism of seals in West-Estonian Archipelago Biosphere Reserve”

2001- 2002 - The John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation Grant No.01-68124-000 ( USA ).
1998 - Japan International Cooperation Agency (JICA) - Training Award Grant for the training course "Environmental Administration for Eastern Countries"(Hokkaido International Centre, Sapporo).
2001-2002. UNEP Chemicals. Global Environmental Facility. Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances. Regional Report from Region III - Europe. Number of Project :GF/CP/4030-00-20. Project coordinator: Masaryk University, Brno, Czech Republic (Prof. I. Holoubek); European Team: R. Alcock (UK), E. Brorström-Lunden (Sweden),A. Kocan (Slovakia), V. Petrosjan (Russia), O.Roots (Estonia) and V. Shatalov (Russia)( http//:www.chem.unep.ch/pts)
2001-2002. UNEP Chemicals. Global Environmental Facility.Global Report 2003. Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances. Europe. Number of Project :GF/CP/4030-00-20. Project Directors: James Willis, Ahmed Djoghlaf; Project Manager: Paul Whylie.European Team:I.Holoubek (Czech Republic), R. Alcock (UK), E. Brorström-Lunden (Sweden),A. Kocan (Slovakia), V. Petrosjan (Russia), O.Roots (Estonia) and V. Shatalov (Russia)( http//:www.chem.unep.ch/pts)
2002-2010. Assessment of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls levels in Estonian food. Yearly contracts at the beginning of 2002 with the Ministry of the Agriculture or Veterinary- and Food Board). Responsible partial
2003-2004 -European Dioxin Project- Dioxins in Candidate Countries project "Production of Cement in Estonia. Financer and coordinator FORCE Technology Denmark (Project manager O. Schleicher, dk-TEKNIK ENERGY & ENVIRONMENT, Denmark; Contact person from Estonia O. Roots - Estonian Environmental Research Centre and Plant operator P. Toom.)( Aruanne nr. 20.364)
SCALE 2004. Baseline report on "Integrated Monitoring of dioxins & PCBs in the Baltic Region, in the Framework of the European Environment and Health Health Strategy (COM(2003)338 final). Produced by the technical Working Group on Integrated Monitoring of dioxins & PCBs in the Baltic Region (http://www.environmentandhealth.com). O.Roots Member of the Technical Working Group on Integrated Monitoring of dioxins & PCBs in the Baltic Region.
2005-2006. SAFEFOODNET. Chemical Food Safety Network for the enlarging Europe. A research project supported by the European Commission under the Sixth Framework Programme. Priority 5. Food Quality and Safety. (Contract
no.: 513988)(Ott Roots - coordinator of the project WP 3 – hazardous chemicals residues) http://www.safefoodnet.net.
2006 Persistent organic pollutants in soils (persistent organochlorines, brominated diphenyl ethers, dioxins, etc. ) collected from Rural and Urban Estonia. (The United States Department of Energyand United States Environmental Protection Agency (Contract No. DE-FG09-96SR18558) supported the research.United States participants Savannah ja Murray Universities.
2007-2008. Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants. Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectivness Evaluation First Regional Monitoring Report. Central and Eastern Europe and Central Asia (Eds. I.Holoubek, et al.).RECETOX-TOCOEN Reports No. 339.September 2008, 294p (scientists/participants from 28 countries from Europe and Asia)(Financed by the Czech Republic Ministries of Education and Environment Projects no.: MSM 0021622412 INCHEMBIOL ja SP/1b1/30/7)(Estonian partner Ott Roots).
2007-...United Nations Environmental Programme. Chemicals. Persistent Organic Pollutants. UNEP/POPS/COP.3/INF/24 – Experts nominated by Parties to be consulted on the further development of the Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases (Central and Eastern Europe - expert Ott Roots).
http://www.pops.int/documents/meetings/cop_3/meetingdocs/default.htm
MONET CEEC Project 2006-2007: Monitoring of persistent organic compounds in the air using the passive air sampling technique:Model network CEECs (Czch Republic, Bosnia and Herzogovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Serbia and Slovakia)
http://monet-ceec.eu/index.php?pg=structure
2008- Population Health Evaluation Plan 2009-2020, Tallinn 2008 (Participant) (http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020.html).
2009-2010. MONET-EUROPE. MONET 4th phase: Monitoring of persistent organic compounds in the air using the passive air sampling technique and in soil.(This project will be supported by Ministry of Education of the Czech Republic, Project MSM 0021622412 INCHEMBIOL, and Ministry of Environment of the Czech Republic, Project SP/1b1/30/07). Estonian contact person.
2009-2011.Life Project BaltActHaz (LIFE07 ENV/EE/000122) Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances.Partner - Senior Expert.
2010-2010. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls levels in Estonian food (Baltic herring, Baltic sprat, meat, butter, rape oil) and ffodder. Ministry of the Agriculture or Veterinary- and Food Board-Contract nr.2-4/28 09.04.2010). Responsible partial
2010-2010 Stockhol Convention National Implementation Plan (Contract nr. 4-11/68- 16.04.2010). Responsible partial: O. Roots.
(http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action.../stock_konv_aruanne_60411.pdf)
2010-2011. MONET-EUROPE. MONET 4th phase 2: Monitoring of persistent organic compounds in the air using the passive air sampling technique and in soil.(This project will be supported by Ministry of Education of the Czech Republic, Project MSM 0021622412 INCHEMBIOL, and Ministry of Environment of the Czech Republic, Project SP/1b1/30/07). Estonian contact person.
2011- PEN (P C B s elimination network) - PEN member from Central and Eastern Europe
2010-2015 European Food Safety Agency (EFSA) art 36 on of the organization - Estonian Environmental Research Centre local point
-2011-2012 MONET_CEEC( MONET EU program). From Estonia Lahemaa station. Deploy 2 samples and new compounds brominated flame retardants. Financed and co-ordinated by Masaryk Univesity, Czech Republic.
2012- Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC2012)- (Member of International Advisory Board- Baltic Countries))
-2013-2014 MONET EU program. From Estonia Lahemaa station. Deploy 3 samples and the analyses will be following: Sampler 1: Pahs and drin pesticides; Sampler 2: PCBs, dioxin-like PCBs, PCDDs/Fs, organochlorinated pesticides, brominated flame retardants; Sampler 3: perfluorinated compounds and currently used pesticides. Financed and co-ordinated by Masaryk Univesity, Czech Republic.
2014-2015 MONET EU program. From Estonia Lahemaa station. Deploy 1 sample and the analyses will be following: Sampler : PAHs and drin pesticides; Financed and co-ordinated by Masaryk Univesity, Czech Republic.
Aruanded ja lõppenud projektide aruanded:Jrk nr. Uuringu nimetus Teostatud ostu- ja müügitehingud Tellija Teostamise aeg
1 Ohtlike ainete seire veekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Riigihange nr. 004184VT). Leping nr. 1-5/468. Keskkonna-ministeerium 2002
2 Keskkonnauuringud Dioksiinide sisalduse määramine kalades Riigihange nr. 003664. Põllumajandus-ministeerium 2002*
3 Ohtlike ainete seire veekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Leping nr. 1-5/468. Keskkonna-ministeerium 2003
4 Kagu-Eesti prügila uuring Töövõtuleping nr. 15/2003 Tartu Keskkonnateenistus 2003
5 Dioksiinide sisaldus Läänemere räimes ja kilus 2002 aasta sügisel Leping nr. 397. Põllumajandus-ministeerium 2003*
6 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide (PCB) sisaldused Eesti rannikumere kalades 2003 aastal Leping nr. 133. Põllumajandus-ministeerium 2003*
7 Ohtlike ainete seire veekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Riigihange nr. 004184VT). Leping nr.2004/M-13-6-2004/297. Keskkonna-ministeerium 2004
8 Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete vähendamise strateegia 2004 etapp- piiriülene kanne. Leping K-13-2-2004/2352 Keskkonna-ministeerium 2004
9 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti rannikumere kalades Riigihange. Töövõtuleping nr. 127. Põllumajandus-Ministeerium 2004*
10 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr. Keskkonna-ministeerium 2004
11 Euroopa Komisjoni otsuse 92/446/EMÜ alusel ohtlike ainete seire aruande koostamine 2002-2004 aasta kohta Leping K-11-1-2005/2535 Keskkonna-ministeerium 2005
12 Eesti pinnaveekogude jaoks prioriteetsete ohtlike ainete määramine ja seirevõrgu moodustamine Leping K-11-1-2005/52. Keskkonna-ministeerium 2005
13 Ohtlike ainete seire ja uuringud siseveekogudes (Riiklik keskkonna-seire programm - Siseveekogude seire) Leping nr. 2005/M-13-6-2005/339. Keskkonna-ministeerium 2005
14 Materjalide korrosiooni-programm Leping K-13-2-2005/1122 Keskkonna-ministeerium 2005
Püsivad orgaanilised saasteained meie keskkonnas (Trükis eesti ja inglise keeles) Leping K-13-6-2005/2801 Keskkonna-ministeerium 2005
15 Osalemine piiriülese õhusaaste kauglevi 1979 aasta konventsiooni saasteainete mõju töörühma kohtumisel 31.08- 02.09.2005 Genfis, Sveitsis ja vastava aruande esitamine Käsundusleping nr. K-13-2-2005/1669. Keskkonna-ministeerium 2005
16 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste PCB-de sisalduse hindamine Eesti rannikumere kalades Leping nr. 25/2005/196. Põllumajandus-ministeerium 2005*
17 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr. K-13-2-2005/1122 Keskkonna-ministeerium 2005
18 Ohtlike ainete seire ja uuringud siseveekogudes (Riiklik keskkonna-seire programm - Siseveekogude seire) Leping nr. 2006/M-13-6-2006/295.. Keskkonna-ministeerium 2006
19 Dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-de sisalduse hindamine Eesti kalades, akvakultuurides, lihas, piimas, võis ja kalaõlis Riigihange No.027128Töövõtuleping nr. 222. Põllumajandus-ministeerium 2006*
20 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr. K-13-2-2006/423 Keskkonna-ministeerium 2006
21 Final report on country profiles on food chemical contaminants (17 countries summary) 6th EU Framework Programme. Food Quality and Safety.Contract No. 513988 (2005-2006) European Union 2007
22 Country profile of Estonia 6th EU Framework Programme. Food Quality and Safety.Contract No. 513988 (2005-2006) European Union 2007
23 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, kalatoodetes, lihas, võis ja munades Riigihange. Töövõtuleping nr. 40. Põllumajandus-Ministeerium 2007*
24 Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamine Leping nr. 2006/K-13-6-2006/2205. Keskkonna-ministeerium 2007
25 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Töövõtuleping nr. 18-20/442 Keskkonna-ministeerium 2007
26 Rahvusvaheline materjalide korrosiooniprogramm Lahemaa seirejaamas 1987-2006 Töövõtuleping nr. 18-20/64 Keskkonna-ministeerium 2007
27 Materjalide korrosiooniprogramm. Koondaruanne Leping nr 18-20/442 Keskkonna-ministeerium 2007
28 Rahvusvaheline materjalide korrosiooniprogramm lahemaa seirejaamas 1987-2006. Arunne. Leping nr. 18-20/647 Keskkonna-ministeerium 2007
29 Ohtlike ainete seire mageveekogudes (Riiklik keskkonnaseire programm - Siseveekogude seire) Töövõtuleping nr. 18-20/284. Keskkonna-ministeerium 2008
30 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, kalatoodetes ja piimas Riigihange. Hankeleping 2008/121 (14.03.2008, muudetud 29.04.2008). Põllumajandus-ministeeriumi Veterinaar- ja Toiduamet 2008*
31 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades (räimes), värskes lihas, võis ja rapsiõlis Riigihange. Hankeleping nr. 161. Põllumajandus-ministeeriumi Veterinaar- ja Toiduamet 2009*
32 Peatükk: VIII Teadustöö ja süstemaatiline seire. Eesti viies Kliimaaruanne. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta Keskkonnaministeerium,Eesti Keskkonnauuringute Keskus Keskonnaministeerium 2009
33 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades (räim ja kilu)), värskes lihas, võis, rapsiõlis ja loomasöödas (nisu, oder) Riigihange. Hankeleping nr.2-4/28 (Veterinaar- ja Toiduamet) Põllumajandus-ministeeriumi Veterinaar- ja Toiduamet 2010*
34 Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava koostamine Töövõtuleping nr. 4-1.1/68 (Töövõtja esindaja O.Roots) Keskkonna-ministeerium 2010
35 Eksperthinnangu koostamine rannakalurite kokkupuutele dioksiinide ja dioksiinilaadsete polüklooritud bifenüülidega Töövõtuleping nr. 218.(Põllumajandus-ministeerium) Põllumajandus-ministeerium 2011*
36 Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest (koos H. Nõmmsaluga) Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Sotsiaalministeerium LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
37 Report Hazardous Substances Screening results in the Aquatic Environment of Estonia (koos H. Nõmmsaluga) Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
38 Report Investigation of Sources of Hazardous Substances in Lithuania, Latvia and Estonia(Dudutyte, Z., Buzelyte, J., Stance, L., Poikane, R., Nõmmsalu, H., Kislenko, K., Roots, O.) Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
39 Aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete allikate analüüs (Nõmmsalu, H., Kislenko, K., Roots, O.). Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2011
40 Proposals for the Estonian State Monitoring Programme (Roots, O., Leisk, Ü). Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2012
41 Ettepanekud Eesti riikliku keskkonnaseireprogrammi täiustamiseks (Roots, O., Leisk, Ü). Euroopa Liidu Life+ programm (Projekt LIFE07ENV/EE/000122 BaltActHaz, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Sotsiaalministeerium ja Läti ning Leedu Keskkonnaministeeriumid LIFE+ BaltActHaz project (LIFE07ENV/EE/000122 2012
42 Peatükk: VIII Teadustöö ja süstemaatiline seire. Eesti kuues Kliima-aruanne. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta Keskkonnaministeerium,Eesti Keskkonnauuringute Keskus Keskonnaministeerium 2013
43

* Kõigi dioksiinide aruannetega saab tutvuda Põllumajandusministeeriumi ja Veterinaar ja Toiduameti kodulehtedel internetis (http://www.agri.ee/uuringud-statistika/ ja (http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=821). Teiste aruannetega Keskkonnaministeeriumi ja eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ kodulehtedel.

2015-2016 MONET EU program. From Estonia Lahemaa station. Deploy 1 sample and the analyses will be following: Sampler : PAHs and drin pesticides; Financed and co-ordinated by Masaryk Univesity, Czech Republic.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
2.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.3.
2009
2.5.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.3.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
4.2.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
4.1.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.3.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
6.6.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
2.2.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
1.2.
1998
3.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
3.1.
1997
3.1.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
3.3.
1996
3.4.
1996
6.7.
1996
1.1.
1995
2.1.
1995
3.1.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
1.2.
1994
1.2.
1994
1.2.
1994
3.4.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
2.2.
1992
3.2.
1992
3.2.
1992
3.3.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
3.2.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
3.4.
1990
6.3.
1990
3.2.
1989
1.2.
1988
1.2.
1988
1.2.
1987
1.2.
1987
3.2.
1987
1.2.
1986
1.3.
1986
3.2.
1984
3.2.
1982
1.2.
1981
1.2.
1981
3.2.
1978
3.2.
1978
6.7.
1978
3.3.
1977
6.3.
1976
6.7.
1976
6.3.
1975
6.3.
1974
6.7.
1974
6.3.
1972

Industrial property

18.04.2019

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0180104s08Hüdrodünaamiliste protsesside ja nende mõju uurimine põhjaelustikule kõrgtiheda modelleerimise ning eksperimentaalmõõtmiste baasil01.01.200831.12.2013Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut621 974,01 EUR
MUULLOMI13181Uuringu "Saasteainete uuring Läänemere kalas" läbiviimine12.11.201330.04.2015Mart SimmTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut191 258,40 EUR