See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
palomakreet.tupay@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, riigiõiguse lektor (1,00)
01.01.2018–01.07.2018   
University of Tartu, Konstitutiooniõigus; riigiõigus; põhiõigused. (0,50)
01.01.2017–31.12.2017   
Justiitsministeerium/Euroopa Liidu Nõukogu, Põhiõiguste, kodanikuõiguste ja isikute vaba liikumise töörühma juht (FREMP) Eesti eesistumise ajal EL Nõukogus. Täiendavad teenistusülesanded seoses Eesti EL Nõukogu eesistumisega Justiitsministeeriumis/Brüsselis. (0,50)
01.12.2016–31.08.2018   
Vabariigi Presidendi Kantselei, Presidendi õigusnõunik (1,00)
01.06.2014–01.12.2016   
Justiitsministeerium, Avaliku õiguse talituse nõunik (1,00)
2011–2012   
Siseministeerium, Siseministri õigusnõunik (1,00)
2010–2011   
Justiitsministeerium, Avaliku õiguse talituse nõunik (1,00)
01.01.2008–31.12.2008   
Advokatuuribüroo, Eversheds Ots & Co. Assotsieerunud advokaat. (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2008   
2. õigusteaduse riigieksam. Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfi Kõrgem Maakohus), Düsseldorf, Saksamaa.
2003–2005   
Õigusteaduse õpingud, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Saksamaa. 1. õigusteaduse riigieksam (EQF tase 7)
2001–2003   
Õigusteaduse õpingud. Universität Passau, Passau, Saksamaa.
01.11.2000–01.02.2001   
Kirjandusteaduse õpingud Universidad Surcolombiana, Neiva (Colombia)
1999–2001   
Kirjandusteaduse ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni õpingud. Ludwig-Maximilians-Universität, München, Saksamaa.
 
 
Loometöö
The Digitalization of the Estonian Administration. Video-ettekanne, 12. aprill 2020.
Riigivõimu valvas pilk avalikus ruumis – tõhus ennetus või totaalne jälgimine? (konverentsi ettekanne)
Estonia, the digital nation – reflections on a digital citizen‘s rights (paper)
 
 
Lisainfo
JUDICON-EU. Rahvusvaheline võrdlev uuring kohtuotsuste mõjust seadusandjale Euroopas (2020-2022). Täpsemalt: https://judiconeu.uni-nke.hu/about
„Tehisintellekti kasutamise võimalused e-valitsemises“.
Interdistsiplinaarne konsortsium uurib tehisintellekti rakendatavust avaliku sektori asutustes otsuste automatiseerimiseks. (ETAg/Program RITA; 9/2019-12/2021)
EL Põhiõiguste Agentuuri tellitud uuring tehisintellekti, avaandmete ja nende mõju kohta põhiõigustele ELis (2019/2020). (https://www.ecorys.com/nl/netherlands/latest-news/artificial-intelligence-big-data-and-its-impact-fundamental-rights-eu)
Analüüs: „Põhiseaduse riigikaitse ja sellega seoses eriolukorra ja erakorralise seisukorra regulatsiooni muutmise vajadus, riigi erikordade tervikregulatsioon ja kõrgendatud kaitsevalmidus ning põhiõiguste piirangute määratletus ja proportsionaalsus.“ Analüüs valmis Riigikaitseõiguse revisjoni raames. Tellija: EV Justiitsministeerium, 2017.
Parlamentaarse demokraatia tugevdamise analüüs. Tellija: Justiitsministeerium, 2015.
01/09/2007 -15/12/2007. EV Justiitsministeerium. Projektialane töö kriminaalpoliitika valdkonnas. ÜRO Korruptsioonivastase Konventsiooni ratifitseerimise seletuskirja koostamine.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Paloma Krõõt Tupay, EV Justiitsministeeriumi Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi preemia 2014/2015
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S148 Konstitutsiooniõigus; TÄPSUSTUS: Riigiõigus; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; võrdlev õigus; andmekaitse.
 
 
Lisainfo
Tartu Ülikooli loengusari "Tehnoloogia ja õigus"
Koostöös Prof. Karin Seinaga.
https://oigus.ut.ee/et/teadus/loengusari-tehnoloogia-oigus
Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust tutvustav seminar.
Arvutivõrgus:
http://www.oi.ut.ee/et/uudised/31mail-kell-1300-toimub-euroopa-liidu-andmekaitse-uldmaarust-tutvustav-seminar
Osalus projektis: "The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance."
Prof. Anneli Albi. European Research Council project No 284316, University of Kent, 2014.
Arvutivõrgus: http://www.kent.ac.uk/roleofconstitutions/.
Osalus projektis: "Illicit Networks and Politics in the Baltic States." (avaldatud 2013)
International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance).
Esitatud aruanne: Legal and policy frameworks regulating the behaviour of politicians and political parties in Estonia.
Arvutivõrgus: http://www.idea.int/publications/illicit-networks-and-politics/.
Inimõiguste Keskuse Nõukogu liige
https://humanrights.ee/inimesed/noukogu/
Rahvusvaheline suveülikool "Dikaiosyne", Praha 2011.
Ettekanded EV põhiseaduse ajaloost ning muudatustest.
Arvutivõrgus: http://www.dikaiosyne.de/prag/index.php/home/willkommen-2/.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.3.
2020
3.2.
2020
6.6.
2020
1.3.
2019
3.1.
2019
6.6.
2019
1.3.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
3.2.
2017
1.3.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
2.3.
2015
1.2.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
21.01.2021
palomakreet.tupay@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Lecturer in Constitutional Law (1,00)
01.01.2018–01.07.2018   
University of Tartu, Constitutional law; state law; fundamental rights. (0,50)
01.01.2017–31.12.2017   
Ministry of Justice/Council of the EU, Chair of the Working Party on Fundamental Rights, Citizens Rights and Free Movement of Persons (FREMP) at the EU Council during Estonia's Presidency of the EU Council. Additional tasks and preparatory duties. (0,50)
01.12.2016–31.08.2018   
Office of the President, Legal Adviser to the President (1,00)
01.06.2014–01.12.2016   
Ministry of Justice, Legal Secretary at the Department of Public Law (1,00)
2011–2012   
Ministry of the Interiors, Legal Adviser to the Minister of the Interior (1,00)
2010–2011   
Ministry of Justice, Legal Secretary at the Department of Public Law (1,00)
01.01.2008–31.12.2008   
Advokatuuribüroo, Law Office Eversheds Ots & Co. European lawyer. (1,00)
 
 
Education
2005–2008   
2. State examination, Oberlandesgericht Düsseldorf (Higher Regional Court), Germany.
2003–2005   
Study of Law, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Germany. 1. State Examination (EQF level 7)
2001–2003   
Study of Law. University of Passau, Germany.
01.11.2000–01.02.2001   
Guest Student. Field: Latin American literature Universidad Surcolombiana, Neiva (Colombia)
1999–2001   
Study of philology and intercultural communication. Ludwig-Maximilians-Universität, München, Germany.
 
 
Creative work
The Digitalization of the Estonian Administration. Webinar on April 12, 2020.
The state’s watchful eye in the public space – effictive prevention or total surveillance? (Conference paper)
Estonia, the digital nation – reflections on a digital citizen‘s rights (paper)
 
 
Additional information
JUDICON-EU. International comparative research project that aims to map the diversity and measure the strength of judicial decisions, as well as explain judicial behavior vis-á-vis the legislative branch in Europe (2020-2022). More: https://judiconeu.uni-nke.hu/about
"Possibilities of using artificial intelligence in e-governance." The interdisciplinary consortium anaylizes the possibilities of the use of AI in e-governance. (ETAg/Program RITA; 9/2019-12/2021)
Study on the impact of Artificial intelligence and big data on the fundamental rights in the EU by request of the European Union Agency for Fundamental Rights.(2019/2020; https://www.ecorys.com/nl/netherlands/latest-news/artificial-intelligence-big-data-and-its-impact-fundamental-rights-eu).
Legal analysis of the system and structure of national defence in the Estonian Constitution and evaluation of the necessity of possible legal amendments in Estonian law. By order of the Estonian Ministry of Justice, 2017.
Analysis on the possibilities of strengthening parliamentary democracy in Estonia. By order of the Estonian Ministry of Justice, 2015.
01/09/2007 -15/12/2007. Estonian Ministry of Justice. Project work. Drafting of the explanatory memorandum on the implementation of the UN Anti-Corruption Convention.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Paloma Krõõt Tupay, Winner of the Estonian Ministry of Justice's research competition in the field of private and public law and legislative drafting, 2014/2015
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S148 Constitutional law; SPECIFICATION: Constitutional Law; Human Rights; EU Law; comparative law; data protection.
 
 
Additional information
Tartu University, Series of Lectures: "Technology and Law".
In collaboration with prof Karin Sein.
https://oigus.ut.ee/et/teadus/loengusari-tehnoloogia-oigus
Seminar on the EU General Data Protection Regulation.
Online:
http://www.oi.ut.ee/et/uudised/31mail-kell-1300-toimub-euroopa-liidu-andmekaitse-uldmaarust-tutvustav-seminar
Participation in project: "The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance."
Prof. Anneli Albi. European Research Council project No 284316, University of Kent, 2014.
Online: http://www.kent.ac.uk/roleofconstitutions/.
Participation in project: "Illicit Networks and Politics in the Baltic States." (published 2013)
International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance).
Report presented: Legal and policy frameworks regulating the behaviour of politicians and political parties in Estonia.
Online: http://www.idea.int/publications/illicit-networks-and-politics/.
Member of the Supervisory Council of the Estonian Human Rights Centre
https://humanrights.ee/en/people/supervisory-council/
International Summer School "Dikaiosyne", Prague 2011.
Lectures on the history and changes of the Estonian Constitution.
Online: http://www.dikaiosyne.de/prag/index.php/home/willkommen-2/.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.3.
2020
3.2.
2020
6.6.
2020
1.3.
2019
3.1.
2019
6.6.
2019
1.3.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
3.2.
2017
1.3.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
2.3.
2015
1.2.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
21.01.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
RITA1AlamprojektLSVOI19596 (RITA1/02-96-04)Masinõppe ja AI toega teenused 14.10.201931.12.2021Martin EbersTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond65 471,27 EUR