lecturer, IEE1720, Data Acquisition Means and Methods, 6 EAP
lecturer, IED9030, Electronics and Bionics, 6 EAP
lecturer, IEE0730, Impedance Spectroscopy, 5 EAP
lecturer, IEE1570, Cognitronics, 6 EAP

Career

Institutions and positions
01.01.2020–...   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Researcher (0,50)
01.01.2017–31.12.2019   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Researcher (1,00)
01.04.2013–31.12.2014   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Baselab for Electronics and Communication Research, Senior Researcher (0,25)
2012–2016   
ELIKO Competence Centre in Electronics-, Info- and Communication Technologies, Project Manager (0,75)
01.10.2010–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Researcher (0,50)
2005–2010   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Other staff
2004–2012   
ELIKO Competence Centre in Electronics-, Info- and Communication Technologies, Project Manager (1,00)
 
 
Education
1980–...   
Tallinn University of Technology
2005–2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Information Technology, Department of Electronics
2002–2002   
Estonian Patent Library, Legal protection of industrial property and information in corporate development
1991–1992   
Estonian School of Diplomacy; Foreign Trade Relations
1982–1987   
BME
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Reviewer at MDPI Behavioral Sciences
2019−...   
Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, member of department council
2019−...   
Reviewer at MDPI Electronics
2019−...   
Reviewer at MDP Applied Sciences
2019−...   
Reviewer at MDPI Sustainability
2018−...   
Reviewer at MDPI Sensors
2016−...   
Reviewer at IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement
2015−...   
Member of the ICT Theses Contest Evaluation Committee in Taltech
2014−...   
Programme Committee Member of BEC, NORCAS, ICCE-TW
2012−...   
Member of Biennial Baltic Electronics Conference Steering Committee
2012−...   
Member Norchip Conference of Review Committee
2006−...   
IEEE member
2016−2016   
Speaker at collaboration festival, Tartu, Estonia
2014−2014   
Member of the Faculty Committee, School of Information Technologies, Taltech

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Paul Annus, TalTech's Best Developments for 2018: 3rd-4th place - “Impedance Spectro Tomograph QT18” research group included Paul Annus, Mart Min, Raul Land, Marek Rist, Olev Märtens (team leader).
2018, Paul Annus, 2018 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Outstanding Reviewer
2018, Paul Annus, IEEE Faculty Course „Impedance Spectroscopy“ Development Award (team member), May 2018, Houston, Texas.
2008, Paul Annus, The best paper award of TTU in technics and technology in 2007 – M. Min, T. Parve, A. Ronk, P. Annus, T. Paavle. Synchronous Sampling and Demodulation in an Instrument for Multifrequency Bioimpedance Measurement. IEEE Trans. I&M, vol.56, no.4.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics; SPECIFICATION: bioimpedance
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
2.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.5.
2002

Industrial property

6.01.2020
õppejõud, IEE1720, Andmehõivesüsteemid, 6 EAP
õppejõud, IED9030, Elektroonika ja bioonika, 6 EAP
õppejõud, IEE0730, Impedantsspektroskoopia, 5 EAP
õppejõud, IEE1570, Kognitroonika, 6 EAP

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2020–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Vanemteadur (0,50)
01.01.2017–31.12.2019   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Vanemteadur (1,00)
01.04.2013–31.12.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Siduselektroonika teaduslabor , laborijuhataja (0,25)
2012–2016   
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Projektijuht (0,75)
01.10.2010–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Vanemteadur (0,50)
2005–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, doktorant
2004–2012   
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Projektijuht (1,00)
 
 
Haridustee
1980–...   
Tallinna Polütehniline Instituut
2005–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Elektroonikainstituut; doktorant
2002–2002   
Eesti Patendiraamatukogu, Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses
1991–1992   
Eesti Diplomaatide Kool; Väliskaubandussuhted
1982–1987   
Budapesti Tehnikaülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Retsensent ajakirja MDPI Behavioral Sciences juures
2019−...   
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi nõukogu liige
2019−...   
Retsensent ajakirja MDPI Electronics juures
2019−...   
Retsensent ajakirja MDPI Applied Sciences juures
2019−...   
Retsensent ajakirja MDPI Sustainability juures
2018−...   
Retsensent ajakirja MDPI Sensors juures
2016−...   
Retsensent IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement juures
2015−...   
IKT lõputööde konkursi hindamiskomisjoni töös osalemine, Taltech
2014−...   
Programmikomitee liige BEC, NORCAS, ICCE-TW
2012−...   
TTÜ korraldatava IEEE toetatud Baltic Electronics Conference 2018 juhtkomitee liige
2012−...   
Norchip Conference retsensent
2006−...   
IEEE liige
2016−2016   
Koostööfestivali "Õigel ajal õiges kohas" esineja
2014−2014   
Infotehnoloogia teaduskonna nõukogu liige, Taltech

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Paul Annus, TalTechi 2018. aasta parima arendustöö konkurss: III-IV koht – arendustöö „Impedants-spektro-tomograaf QT18“ eest uurimisrühm koosseisus Paul Annus, Mart Min, Raul Land, Marek Rist, Olev Märtens (töögrupi juht).
2018, Paul Annus, IEEE TIM väljapaistev retsensent 2018
2018, Paul Annus, IEEE (Elektri- ja elektroonikainseneride Instituut, USA) auhind õppaine „Impedants-spektroskoopia“ väljatöötamise eest (töögrupi liige).
2008, Paul Annus, TTÜ 2007.a. parima artikli preemia tehnika ja tehnoloogia alal – M. Min, T. Parve, A. Ronk, P. Annus, T. Paavle. Synchronous Sampling and Demodulation in an Instrument for Multifrequency Bioimpedance Measurement. IEEE Trans. I&M, vol.56, no.4.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika; TÄPSUSTUS: bioimpedantsi uuringud

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
2.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.5.
2002

Tööstusomand

6.01.2020
  • Found 15 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUVEU17072Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions01.01.201731.12.2020Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics0,00 EUR
ETFETF8905Research of the adaptively oversampled and modulated conversion and processing algorithms of signals01.01.201131.12.2013Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies33 120,00 EUR
EAGEAG34Non-invasive sensor of central aortic blood pressure waveform01.01.202031.12.2020Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics100 000,00 EUR
ETFETF9394Advancing the electric tissue diagnostic methods by understanding the influence of vascular system dynamics 01.01.201231.12.2014Rauno GordonTallinn University of Technology , School of Information Technologies34 830,00 EUR
1.2.3.3.2.2.ETAg17090Frictionless Energy Efficient Convergent Wearables For Healthcare and Lifestyle Applications01.02.201731.01.2020Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics50 000,00 EUR
SFSF0140061s12Energy efficient electronic systems01.01.201231.12.2013Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies468 120,00 EUR
MUUF8018Eureka ITEA2 D-MINT22.02.200831.12.2009Jüri VainTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Science, Chair of General Informatics93 246,84 EUR
3.2.VA18047IEEE I&M Society Faculty Course Development- Impedance Spectroscopy and its various applications01.01.201829.06.2019Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics8 510,00 EUR
IUTIUT19-11Impedance spectroscopy based identification and control of objects: signals, algorithms, energy efficient solutions01.01.201431.12.2019Toomas RangTallinn University of Technology , School of Information Technologies; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics1 446 000,00 EUR
TKSubprojectTAR16013 (EXCITE) (TK148)Estonian Centre of Excellence in ICT Research01.09.201601.03.2023Maarja KruusmaaTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Centre for Biorobotics; Cybernetica AS2 642 075,15 EUR
PRGPRG737Quantitative imaging methods and efficient signal processing algorithms for ultrasonic nondestructive evaluation01.01.202031.12.2024Madis RatasseppTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture183 250,00 EUR
SFSF0142737s06Electronic components and subsystems for mission critical embedded systems01.01.200631.12.2011Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies1 187 937,80 EUR
ETFETF7243Synthesis and analysis of multi-component and multi-carrier measurement signals: development of methods and means for synchronous and adaptive signal processing01.01.200731.12.2009Ants RonkTallinn University of Technology , School of Information Technologies33 257,58 EUR
1.2.VA17133Integrating multiplexer and stimulation and measurement coding matrix to existing Quadra device01.12.201731.12.2018Paul AnnusTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics11 500,00 EUR
ETFETF5892Bioimpedance Based Methods for Diagnosing of Heart Ischemia and Reperfusion: A Study and Further Developments01.01.200431.12.2006Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies39 929,29 EUR