See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
5.05.1986
+3725074849
peeter.tinits@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2019–...   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, digihumanitaaria spetsialist (0,25)
01.01.2019–31.12.2021   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, analüütik (0,50)
2013–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Doktorant (0,50)
 
 
Haridustee
2013–...   
Tallinna Ülikool, Lingvistika, Doktoriõpe
2014–2014   
Helsingi Ülikool, vahetusüliõpilane
2011–2012   
Edinburgh'i Ülikool, Keele ja tunnetuse evolutsioon, Magistriõpe
2010–2015   
Tartu Ülikool, Semiootika ja kulturoloogia, Magistriõpe (cum laude)
2007–2008   
Bremeni Ülikool, Saksa filoloogia, vahetusüliõpilane
2005–2010   
Tartu Ülikool, Semiootika ja kulturoloogia, Bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Eesti Digitaalhumanitaaria Selts. Juhatuse liige
2015−...   
Johannes Aaviku selts, liige
2015−...   
Kultuuri evolutsiooni uurimise selts, asutajaliige.
2013−...   
Põhjamaade semiootikaõpingute selts, liige
2013−...   
Rahvusvaheline kognitiivsemiootika selts, asutajaliige
2012−...   
Suurbritannia filoloogiline selts, liige
2011−...   
Eesti semiootika selts, liige
2011−...   
Rahvusvaheline semiootika selts, liige
2010−...   
Tartu ülikooli keelering, liige
2017−2018   
Korralduskomitee kaasjuht. Kultuurievolutsiooni rakendused: kunstid, keeled, tehnoloogiad. (Applications in Cultural Evolution: Arts, Languages, Technologies.) Tartu, Eesti. 06.06.2018 – 08.06.2018.
2014−2015   
Korralduskomitee liige konverentsil "Miks lingvistika" (The Why Linguistics Conference) 7.05.2015-09.05.2015, Tartu
2013−2014   
Korralduskomitee kaasjuht "Kaardistades meetodeid: lähenemisi keeleteaduses" (Mapping Methods: Approaches to Language Studies) 8.05.2014-10.05.2014, Tartu
 
 
Loometöö
1. Tinits, P. 2013. Konverentsiettekanne “Semiootiliste eksperimentide kasutamine lingvistiliseks uurimistööks“ (Application of Semiotic Experiments in Linguistic Research), 8. Põhjamaade Semiootikaõpingute assotsiatsiooni konverents (8th Conference of Nordic Association of Semiotic Studies, NASS-8). Aarhus, Taani 29.05.2013 – 31.05.2013
2. Tinits, P. 2013. Konverentsiettekanne “Kalduvus keelelisele lihtsustumisele mitmekesistes kogukondades? (Bias for Language Simplicity in Composite Populations?)“ 19. Rahvusvaheline Lingvistide Kongress (19th International Congress for Linguists CIL-19). Genf, Šveits. 22.07.2013 – 27.07.2013
3. Tinits, P. 2014. Konverentsiettekanne “Keeleline lihtsustumine laboratooriumis: käitumiseksperiment keeletüpoloogia jaoks“ (Language Simplification in the Laboratory: A Behavioural Experiment for Linguistic Typology), 8. suvekool ajaloolises sotsiolingvistikas (8th Summer School in Historical Sociolinguistics). Kristiansand, Norra 27.07.2014 – 03.06.2014
4. Tinits, P. 2015. Konverentsiettekanne "Keele ideoloogiad: vaade standardiseerumiselt" (Language ideologies: A perspective from standardization) , tootoas "Püüdes kinni ideoloogiaid – töötuba keeleideoloogilistest uuringutest" (Tracking down ideologies – workshop on the methodologies of language ideological research) Helsingi, Soome 27.–28.2.2015
5. Tinits, P. 2015. Konverentsiettekanne „Variatiivsuse vähenemine eesti kirjakeeles 1880-1920“ (Reduction in variation in written Estonian in 1880–1920), 8. rahvusvaheline konverents Euroopa keelelisest variatiivsusest (The International Conference on Language Variation in Europe 8, ICLaVE-8). Leipzig, Saksamaa. 27.05.2015 – 29.05.2015
6. Nölle, J.; Tinits, P.; Hartmann, S & Pleyer, M. 2015. Konverentsiettekanne. "Inimesed teevad asjad segasemaks: kuidas surved suhtluses kujundavad keelelist komplekssust." (People make things messier: How communicative pressures shape linguistic complexity). .13. rahvusvaheline kognitiivlingvistika konverents (The 13th International Cognitive Linguistics Conference). 20 - 25.07.2015
7. Tinits, P. 2015. Konverensiettekanne. "Standardkeele kultuur ja eesti keele juhtum (1880-1920 ajal)" (Standard language culture and the case of Estonian (around 1880-1920)). 12. Salose grammatika akadeemia suvekool (Academia Grammaticorum Salensis Duodecima), Rokiškis, Lithuania. 26.07. – 02.08.2015
8. Tinits, P. 2015. Konverentsiettekanne. "Kuidas saadakse standardkeele kultuuriks? Keele mõtestamine ajaloolistes kontekstides. Eesti keele standardiseerimised 1900-1920." (How does one become a standard language culture? Reflections on language in historical contexts. Estonian language standardizations 1900-1920) 9. ajaloolise sotsiolingvistika suvekool (9th Summer School of Historical Sociolinguistics). Metochi, Kreeka. 27.07. – 03.08.2015
9. Nölle, J.; Tinits, P.; Hartmann; S.; Pleyer, M. 2015. Konverentsiettekanne "Eksperimentaallähenemised morfoloogilise komplekssuse evolutsioonile" (Experimental Approaches to the Evolution of Morphological Complexity). 48. igaaastane Euroopa Lingvistika Seltsi kohtumine (48th annual meeting of European Linguistics Society (Societas Linguistica Europaea)). Leiden, Holland. 02.09.2015 – 05.09.2015
10. Hartmann, S.; Nölle, J.; Pleyer, M.; Tinits, P. 2015. Konverensiettekanne "Relevants suhtluses ja morfoloogiline komplekssus: itereeritud õppimise lähenemine" (Communicative Relevance and Morphological Complexity: An Iterated Learning Approach). Protolang: teed (alg-)keelele (Protolang: Ways to (proto-)language). Rooma, Itaalia. 24.09.2015 – 26.09.2015
11. Sobchuk, O.; Shelya, A.; Tinits, P. Konverentsiettekanne "Evolutsioon kinemeetrias: kvantitatiivuuring Ameerika põnevusfilmides "Evolution within cinemetrics: A quantitative study of American mystery films." Eesti digitaalhumanitaaria A° 2015: Konverents “Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria” Tartu, Eesti. 19.10.2015-21.10.2015
12. Tinits, P. 2015. Konverentsiettekanne "Vaateid keelele keeleuuenduse ajal". Johannes Aaviku 135. sünniaastapäevale pühendet konverents: „Keeleuuendus ja kirjastamine“. Kuressaare, Eesti. 04.12.2015-05.12.2015
13. Hartmann S.; Tinits P.; Nölle J.; Hartmann T.; Pleyer M. 2016. Konverentsiettekanne. Lihtsad keerulised struktuuride: ületäpsustumise teke järgõppimise katsel. (Plain Simple Complex Structures: The Emergence Of Overspecification In An Iterated Learning Setup.) 11-s rahvusvaheline keele evolutsiooni konverents (The 11th International Conference on the Evolution of Language.) Evolang XI 21.03.2016-24.03.2016
14. Nölle, J.; Tinits, P.; Hartmann, S.; Pleyer, M. 2016. Konverentsiettekanne. Ületäpsustamie uurimine järgõppimise meetodiga. (Investigating the emergence of overspecification in an Iterated Learning setup.) Teine Rahvusvahelise Kognitiivsemiootika Assotsiatsiooni konverents (The Second Conference of the International Association for Cognitive Semiotics.) Lublin, Poola. 20.06.2016-22.06.2016.
15. Tinits, P. Kutsutud ettekanne. Arbitraarsusest aastal 2016. XVIII Semiootika Sügiskoolis - “Keelsus”. Taevaskoja, Eesti. 05.10.2016-06.10.2016
16. Sobchuk, O.; Tinits, P; Shelya, A. 2017. Posterettekanne konverentsil. Kumulatiivne kultuurievolutsioon filmides: anakrooniate näide. (Cumulative cultural evolution of films: the case of anachronies.) Euroopa inimkäitumise ja -evolutsiooni assotsiatsiooni konverents 2017 (Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association 2017) (EHBEA-17). Paris, France. 06.04.2017 - 08.04.2017.
17. Tinits, P. & Sobchuk, O. 2017. Konverentsiettekanne. Kumulatiivne kultuurievolutsioon filmi tootmismeeskondades (Cumulative cultural evolution in film production crews.) Kultuurievolutsiooni seltsi avakonverents (Inaugural Cultural Evolution Society Conference.) Jena, Saksamaa. 13.09.2017 - 15.09.2017.
18. Tinits, P. & Hartmann, S. 2017. Konverentsiettekanne. Teadmiste grammatika: konventsioonide tekke uurimine Vikipeedia evolutsioonil (The grammar of knowledge: Investigating the emergence of conventions in the evolution of Wikipedia.) XLans: keelemuutuste põhjustajad keeleteadustes. (XLanS: Triggers of language change in the Language Sciences. Lyon, Prantsusmaa. 11.10.2017 - 13.09.2017.
19. Tinits, P. & Sobchuk, O. 2017. Konverentsiettekanne. Digitaalhumanitaaria kohtub filmiajalooga: kas filmiajaloos võib näha progressi (Digital humanities meets film history: is there progress in films?) Digitaalhumanitaaria Eestis: Avatud litsentsid, avatud sisu, avatud andmed: tööriistad digitaalhumanitaaria loomiseks (Digital Humanities in Estonia: Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities.) Tartu, Eesti. 01.11.2017 – 03.11.2017
20. Tinits, P. 2017. Konverentsiettekanne. Replikatsioonikriisist ja selle mõjust teadusele väikses kogukonnas. Teoreetiline keeleteadus Eestis V. 23.11.2017 - 24.11.2017
21. Tinits, P. 2018. Kutsutud ettekanne. Kogukondade tarkus looduses ja kultuuris. (Intelligence of the crowds in nature and culture.) Semiosalong. 02.04.2018
 
 
Lisainfo
Läbiviidud töökojad:
1. Digitaalhumanitaaria ja tekstitöötlus R-is. Suvekoolis "Balti valgustuse ja selle pärand". Tartu, Eesti. 05.09.2017-07.09.2017
2. Andmed kultuuris ja tekstikaeve R-is. Talvekoolis "Fakt ja Meetod: andmed, piirid ja tõlgendamine". (Fact and Method: data, borders and interpretation.) Tartu, Eesti. 07.02.2018

Jooksvad projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
5.2.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.1.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
27.10.2020
5.05.1986
+3725074849
peeter.tinits@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.04.2019–...   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist of Digital Humanities (0,25)
01.01.2019–31.12.2021   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Analyst (0,50)
2013–...   
Tallinn University, School of Humanities, PhD Student (0,50)
 
 
Education
2013–...   
Tallinn University, Linguistics, PhD student
2014–2014   
Helsinki University, exchange student
2011–2012   
Edinburgh University, Evolution of Language and Cognition, Master of Science
2010–2015   
Tartu University, Semiotics and culturology, Master of Arts (cum laude)
2007–2008   
Bremen University, German philology, exchange student
2005–2010   
Tartu University, Semiotics and culturology, Bachelor of Arts
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Society for Digital Humanities in Estonia. Board member
2015−...   
Johannes Aavik Society, member
2015−...   
Society for the Study of Cultural Evolution, founding member.
2013−...   
Nordic Association of Semiotic Studies, member
2013−...   
International Cognitive Semiotics Society, founding member
2012−...   
United Kingdom Philological Society, member
2011−...   
Estonian Semiotics Association, member
2011−...   
International Semiotics Association, member
2010−...   
Tartu University Linguistic Circle, member
2017−2018   
Organizing co-chair for an international conference. Applications in Cultural Evolution: Arts, Languages, Technologies. Tartu, Estonia. 06.06.2018 – 08.06.2018.
2014−2015   
Organizing member at The Why Linguistics Conference 7.05.2015-09.05.2015, Tartu
2013−2014   
Organizing co-chair at the Mapping Methods: Approaches to Language Studies Conference 8.05.2014-10.05.2014, Tartu
 
 
Creative work
1. Tinits, P. 2013. Conference presentation "Application of Semiotic Experiments in Linguistic Research", 8th Conference of Nordic Association of Semiotic Studies, NASS-8. Aarhus, Denmark 29.05.2013 – 31.05.2013
2. Tinits, P. 2013. Conference presentation "Bias for Language Simplicity in Composite Populations?“ 19th International Congress for Linguists CIL-19. Geneva, Switzerland. 22.07.2013 – 27.07.2013
3. Tinits, P. 2014. Conference presentation "Language Simplification in the Laboratory: A Behavioural Experiment for Linguistic Typology", 8th Summer School in Historical Sociolinguistics. Kristiansand, Norway 27.07.2014 – 03.06.2014
4. Tinits, P. 2015. Conference presentation "Language ideologies: A perspective from standardization" in the workshop "Tracking down ideologies – workshop on the methodologies of language ideological research" Helsinki, Finland 27.–28.2.2015
5. Tinits, P. 2015. Conference presentation "Reduction in variation in written Estonian in 1880–1920", The International Conference on Language Variation in Europe 8, ICLaVE-8). Leipzig, Germany. 27.05.2015 – 29.05.2015
6. Nölle, J.; Tinits, P.; Hartmann, S & Pleyer, M. 2015. Conference presentation. "People make things messier: How communicative pressures shape linguistic complexity". The 13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC-13). 20 - 25.07.2015
7. Tinits, P. 2015. Conference presentation. “Standard language culture and the case of Estonian (around 1880-1920)“. 12th Summer School of Salos Grammar Academy (Academia Grammaticorum Salensis Duodecima), Rokiškis, Lithuania. 26.07. – 02.08.2015
8. Tinits, P. 2015. Conference presentation. “How does one become a standard language culture? Reflections on language in historical contexts. Estonian language standardizations 1900-1920” 9th Summer School of Historical Sociolinguistics. Metochi, Greece. 27.07. – 03.08.2015
9. Nölle, J.; Tinits, P.; Hartmann; S.; Pleyer, M. 2015. Conference presentation “Experimental Approaches to the Evolution of Morphological Complexity”. 48th annual meeting of European Linguistics Society (Societas Linguistica Europaea). Leiden, Netherlands. 02.09.2015 – 05.09.2015
10. Hartmann, S.; Nölle, J.; Pleyer, M.; Tinits, P. 2015. Conference presentation “Communicative Relevance and Morphological Complexity: An Iterated Learning Approach”. Protolang: Ways to (proto-)language. Rome, Italy. 24.09.2015 – 26.09.2015
11. Sobchuk, O.; Shelya, A.; Tinits, P. Conference presentation "Evolution within cinemetrics: A quantitative study of American mystery films." Digital Humanities in Estonia A° 2015: Conference on translingual and transcultural digital humanities. Tartu, Estonia. 19.10.2015-21.10.2015
12. Tinits, P. 2015. Conference presentation "Views on language during language renovation in Estonia" ("Vaateid keelele keeleuuenduse ajal"). Johannes Aavik's 135th jubilee conference: "Language renovation and publishing". (Johannes Aaviku 135. sünniaastapäevale pühendet konverents: „Keeleuuendus ja kirjastamine“). Kuressaare, Estonia. 04.12.2015-05.12.2015
13. Hartmann S.; Tinits P.; Nölle J.; Hartmann T.; Pleyer M. 2016. Conference presentation. Plain Simple Complex Structures: The Emergence Of Overspecification In An Iterated Learning Setup. The 11th International Conference on the Evolution of Language. Evolang XI 21.03.2016-24.03.2016
14. Nölle, J.; Tinits, P.; Hartmann, S.; Pleyer, M. 2016. Conference presentation. Investigating the emergence of overspecification in an Iterated Learning setup. The Second Conference of the International Association for Cognitive Semiotics. Lublin, Poland. 20.06.2016-22.06.2016.
15. Tinits, P. Invited talk. Of arbitrariness anno 2016 (Arbitraarsusest aastal 2016). XVIII Autumn school of Semiotics in Tartu - “Language-like”. Taevaskoja, Estonia. 05.10.2016-06.10.2016
16. Sobchuk, O.; Tinits, P; Shelya, A. 2017. Poster presentation. Cumulative cultural evolution of films: the case of anachronies. Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association 2017 (EHBEA-17). Paris, France. 06.04.2017 - 08.04.2017.
17. Tinits, P. & Sobchuk, O. 2017. Conference presentation. Cumulative cultural evolution in film production crews. Inaugural Cultural Evolution Society Conference. Jena, Germany. 13.09.2017 - 15.09.2017.
18. Tinits, P. & Hartmann, S. 2017. Conference presentation. The grammar of knowledge: Investigating the emergence of conventions in the evolution of Wikipedia. XLanS: Triggers of language change in the Language Sciences. Lyon, France. 11.10.2017 - 13.09.2017.
19. Tinits, P. & Sobchuk, O. 2017. Conference presentation. Digital humanities meets film history: is there progress in films? Digital Humanities in Estonia: Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities. Tartu, Estonia. 01.11.2017 – 03.11.2017
20. Tinits, P. 2017. Conference presentation. Of the replication crisis and its influence to research in a small community. (Replikatsioonikriisist ja selle mõjust teadusele väikses kogukonnas.) Theoretical Linguistics in Estonia V. 23.11.2017 - 24.11.2017
21. Tinits, P. 2018. Invited talk. Intelligence of the crowds in nature and culture. Semiosalong. 02.04.2018
 
 
Additional information
Workshops given:
1. Digital Humanities and text processing in R. At the summer school "Baltic Enlightenment and its Inheritance". Tartu, Eesti. 05.09.2017-07.09.2017
2. Data in Culture and Text Mining in R. At the Winter School "Fact and Method: data, borders and interpretation." Tartu, Estonia. 07.02.2018

Projects in progress

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
5.2.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.1.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
27.10.2020