22.06.1986
+372 53420729
polina.degtjarenko@ut.ee

Career

Institutions and positions
02.09.2019–05.03.2020   
Daugavpils University, Visiting Associate Professor (0,40)
01.09.2019–30.06.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (0,75)
01.09.2018–31.08.2019   
ETH Zürich, Post-Doc (1,00)
01.07.2018–31.08.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (0,20)
01.03.2018–30.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (1,00)
01.11.2017–28.02.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Researcher (0,50)
01.10.2016–31.10.2017   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (1,00)
01.09.2016–30.09.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (0,50)
15.06.2016–31.08.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (1,00)
01.01.2016–14.06.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Junior Research Fellow of Botany (0,50)
01.07.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Junior Research Fellow of Botany (0,50)
12.01.2014–13.02.2014   
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, visiting scientist (1,00)
02.09.2013–31.05.2018   
Euroacademy, Lecturer (0,20)
01.09.2012–17.11.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, PhD student (1,00)
01.08.2011–03.09.2012   
Agricultural Board, Agricultural Board, land reclamation specialist (1,00)
 
 
Education
2012–2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Botany, PhD Student
2008–2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, master's studies, Environmental Technology
2005–2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, bachelor's studies, Ecology and Biodiversity Conservation
1993–2005   
Ahtme Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
International Association for Lichenology

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Polina Degtjarenko, Swiss Government Excellence Scholarship
2017, Polina Degtjarenko, Dora Plus scholarship for short study visit (T1.1), Archimedes government foundation, European Social Fund
2016, Polina Degtjarenko, Kristjan Jaak Scholarship, Archimedes government foundation, European Social Fund
2015, Polina Degtjarenko, Doctoral school of Earth Sciences and Ecology, travel grant
2015, Polina Degtjarenko, Kristjan Jaak Scholarship, Archimedes government foundation, European Social Fund
2014, Polina Degtjarenko, DoRa Activity 6 stipend for research, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL
2014, Polina Degtjarenko, ESF DoRa T8 scholarship, Archimedes government foundation, European Social Fund
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology; CERCS CLASSIFICATION: B230 Microbiology, bacteriology, virology, mycology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B270 Plant ecology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control
 
 
Additional information
2015 PhD course, Lichen ecology and identification, Ekenäs, Sweden
2014 PhD course, Lichen Ecology and Biology, Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
2017 Lichen Genomics Workshop II, Graz, Austria
2018 Workshop, The complexity of lichen symbiosis: Novel interdisciplinary approaches from genomic to functional perspectives, Valencia, Spain
2019 Genetic Diversity: Analysis, Genetic Diversity Centre (GDC), ETH Zurich

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
2.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.3.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
5.2.
2010
18.02.2020
22.06.1986
+372 53420729
polina.degtjarenko@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
02.09.2019–05.03.2020   
Daugavpilsi ülikool, Külalisdotsent (0,40)
01.09.2019–30.06.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (0,75)
01.09.2018–31.08.2019   
Konföderatsiooni Zürichi Tehnikakõrgkool, ETH Zürich, Järeldoktor (1,00)
01.07.2018–31.08.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (0,20)
01.03.2018–30.06.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (1,00)
01.11.2017–28.02.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, Nooremteadur (0,50)
01.10.2016–31.10.2017   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (1,00)
01.09.2016–30.09.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (0,50)
15.06.2016–31.08.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (1,00)
01.01.2016–14.06.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika nooremteadur (0,50)
01.07.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika nooremteadur (0,50)
12.01.2014–13.02.2014   
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Metsa-, Lume- ja Maastiku-uuringute Instituut (WSL), Šveits, külalisteadur (1,00)
02.09.2013–31.05.2018   
Euroakadeemia, Lektor (0,20)
01.09.2012–17.11.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Doktorant (1,00)
01.08.2011–03.09.2012   
Põllumajandusamet, Põllumajandusamet, maaparanduse osakonna peaspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2016   
Tartu Ülikool, doktoriõpe (botaanika ja ökoloogia)
2008–2010   
Tartu Ülikool, magistriõpe (keskkonnatehnoloogia)
2005–2008   
Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe (ökoloogia ning elustiku kaitse)
1993–2005   
Ahtme Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni (IAL) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Polina Degtjarenko, Šveitsi valitsuse stipendium
2017, Polina Degtjarenko, Dora lühiajalise õpirände toetus (T1.1), SA Archimedes, Euroopa Sotsiaalfond
2016, Polina Degtjarenko, Kristjan Jaagu välissõidu stipendium, SA Archimedes, Euroopa Sotsiaalfond
2015, Polina Degtjarenko, Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli välissõidutoetus
2015, Polina Degtjarenko, Kristjan Jaagu välissõidu stipendium, SA Archimedes, Euroopa Sotsiaalfond
2014, Polina Degtjarenko, ESF DoRa T6 stipendium uurimistööks Metsa-, Lume- ja Maastiku-uuringute Instituudis (WSL), Šveitsis.
2014, Polina Degtjarenko, ESF DoRa T8 stipendium, SA Archimedes, Euroopa Sotsiaalfond
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B270 Taimeökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
 
 
Lisainfo
2015 Doktorantide kursus "Lichen ecology and identification", Ekenäs, Rootsi
2014 Doktorantide kursus "Lichen ecology and biology", Uppsala Põllumajandusülikoolis, Rootsi
2017 Kursus "Lichen Genomics Workshop II", Graz, Austria
2018 Kursus "The complexity of lichen symbiosis: Novel interdisciplinary approaches from genomic to functional perspectives", Valencia, Hispaania
2019 Geneetiline mitmekesisus: analüüs, Genetic Diversity Centre (GDC), ETH Zurich

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
2.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.3.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
5.2.
2010
18.02.2020
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8060Alpha, beta and gamma diversity in Estonian alvar forests and boreo-nemoral deciduous forests; dependency of their diversity on disturbance and age factors01.01.200931.12.2012Jaanus PaalUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)49 689,18 EUR
1.1.7.2.1SLTOM19498 (15878)Contemporary state and threat evaluation of common lichens in Estonia01.11.201921.06.2021Tiina RandlaneUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences54 902,07 EUR
ETFETF9109Testing morphology-based taxonomy of lichenized fungi using molecular markers, with consequences for ecological studies01.01.201231.12.2015Tiina RandlaneUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University48 000,00 EUR
SFSF0180153s08Specific and integrated questions in ecology, taxonomy and biogeography of mycorhizal and lichenized fungi.01.01.200831.12.2013Urmas KõljalgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University681 835,04 EUR
PUT; PUT_OPPUT1017Biodiversity patterns of lichens on species and gene levels: testing potential tools for evaluating community qualities01.01.201631.12.2019Tiina RandlaneUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences220 000,00 EUR
IUTIUT34-7Novel ecosystems and ecological restoration in the context of sustainable management01.01.201531.12.2020Asko LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences576 000,00 EUR
1.1.7.2.1SLTOM19500 (16092)Concealed biodiversity – protected, endangered and signal species of plants, mosses and lichens, III part15.11.201921.06.2021Andres SaagUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences51 562,08 EUR
MUUSLOOM15005Concealed biodiversity – protected, endangered and signal species of plants, mosses and lichens II part01.03.201531.08.2016Tiina RandlaneUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences67 695,75 EUR