This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
priit.kersen@gmail.com

Career

Institutions and positions
17.04.2019–31.12.2019   
MEC Insenerilahendused OÜ, CAD drafter (1,00)
20.03.2018–08.04.2019   
Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ, Precision mechanical assembler (1,00)
01.01.2016–18.03.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Research Fellow in Marine Biology (1,00)
19.03.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Research Fellow in Marine Biology (1,00)
19.03.2010–18.03.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Research Fellow in Marine Biology (1,00)
01.01.2009–18.03.2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
01.02.2008–31.12.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (0,80)
01.01.2008–31.12.2012   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, temporary lecturer (benthology)
01.01.2008–31.01.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
02.08.2004–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
22.09.2003–22.01.2004   
Sõle Gümnaasium, Teacher (0,70)
15.04.2002–15.12.2002   
Estonian Marine Institute, University of Tartu, laboratory assistant (0,50)
 
 
Education
2018–...   
Tallinn University of Technology, Marine engineering
2006–2014   
Tallinn University, Doctoral studies (ecology)
2004–2006   
University of Tartu, MSc in hydrobiology
2000–2004   
Tallinn Pedagogical University, BSc in biology (marine biology-specialist on environmental subject), minor speciality: geoecology
1997–2000   
Old Town Educational College in Tallinn (VHK), secondary education
 
 
Creative work
Microphotography of algae.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Priit Kersen, DoRa Plus travel grant for conference visit
2015, Priit Kersen, British Natural Environment Research Council (NERC) travel funding for NHM taxonomic course
2011, Priit Kersen, Letter of gratitude by the Estonian Ministry of Education and Research for doctoral level scientific publication
2010, Priit Kersen, Tartu University Foundation, target grant on marine ecology terminology
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: Benthic macroalgal ecology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: Marine epibiosis
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS CLASSIFICATION: B402 Aquaculture, pisciculture ; SPECIFICATION: macroalgal cultivation
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: Economic utilisation of red seaweeds, cultivation
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS CLASSIFICATION: T490 Biotechnology ; SPECIFICATION: marine biofouling: anti- and profouling
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2013
2.3.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
6.7.
2006
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
29.01.2020
priit.kersen@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
17.04.2019–31.12.2019   
MEC Insenerilahendused OÜ, joonestaja/dokumentatsiooni väljatöötaja (1,00)
20.03.2018–08.04.2019   
Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ, koostamisspetsialist (1,00)
01.01.2016–18.03.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, merebioloogia teadur (1,00)
19.03.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia teadur (1,00)
19.03.2010–18.03.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia teadur (1,00)
01.01.2009–18.03.2010   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
01.02.2008–31.12.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (0,80)
01.01.2008–31.12.2012   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, bentoloogia lektor (tunnitasuline)
01.01.2008–31.01.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
02.08.2004–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
22.09.2003–22.01.2004   
Sõle Gümnaasium, geograafiaõpetaja (0,70)
15.04.2002–15.12.2002   
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (0,50)
 
 
Haridustee
2018–...   
TTÜ Eesti Mereakadeemia, Meretehnika ja väikelaevaehitus
2006–2014   
Tallinna Ülikool, doktorantuur (ökoloogia)
2004–2006   
Tartu Ülikool, teadusmagistrikraad (MSc) hüdrobioloogias
2000–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, bakalaureusekraad (BSc) bioloogias (merebioloog-keskkonnaspetsialist), kõrvalerialaks geoökoloogia
1997–2000   
Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−2018   
Euroopa Standardikomitee CEN/TC 230 „Water analysis“ liige
2013−2018   
Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee EVS/TK 47 „Vee kvaliteet“ asutajaliige
 
 
Loometöö
Vetikate mikrofotograafia.
 
 
Lisainfo
Merebioloogia, hüdrokeemia ja ihtüoloogia labori kvaliteedijuhtimissüsteemi (KJS) loomine, juurutamine ja arendamine vastavalt standardile ISO/IEC 17025;
EAK tehniline ekspert hüdrobioloogias;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Priit Kersen, DoRa Pluss lühiajalise õpirände stipendium
2015, Priit Kersen, UK Keskkonnauuringute Nõukugu (NERC) reisirahastus taksonoomia kursusel osalemiseks
2011, Priit Kersen, tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoriõppe astmes konkursitöö ʺPõisadru (Fucus vesiculosus)epifüütide ja mobiilsete suurselgrootute levikumuster ning seda kujundavad abiootilised ja biootilised tegurid Põhja- ja Läänemeresʺ eest
2010, Priit Kersen, TÜ Sihtasutus, Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium - mereökoloogia terminoloogia arendamine
2010, Priit Kersen, Vabariigi Presidendi sõnavõistlus, tunnustus välja pakutud sõna "avaõiguslik" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Bentiliste makrovetikate ökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Epibioos rannikumeres
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus ; TÄPSUSTUS: suurvetikate kasvatamise tehnoloogiad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: Punavetikavaru hindamine ja kultiveerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS KLASSIFIKAATOR: T490 Biotehnoloogia ; TÄPSUSTUS: pindade biosaastumise vältimine ja soodustamine merekeskkonnas

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2013
2.3.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
6.7.
2006
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
29.01.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 10 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUULLOMI11071"Estimations on the commercial red algal stock in Kassary Bay"01.05.201130.11.2011Tiina PaalmeUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu11 902,39 EUR
1.1.7.1.LLTMI17261Estimations on the commercial red algal stock in Kassary Bay19.05.201710.11.2017Tiina PaalmeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute13 333,33 EUR
MUULLOMI11071/2Estimations on the commercial red algal stock in Kassary Bay 201501.03.201511.11.2015Tiina PaalmeUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu13 333,33 EUR
SFSF0180013s08Interactive effect of small and large scale environmental variability on ecosystem functioning in the Baltic Sea01.01.200831.12.2012Jonne KottaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu747 887,20 EUR
ETFETF6750THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE DOMINATING SPECIES OF THE LOOSE-LYING RED ALGAL COMMUNITY IN KASSARI BAY01.01.200631.12.2008Tiina PaalmeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)23 391,66 EUR
ETFETF8775The impact of natural environmental factors and human induced changes on epibiontic communities of habitat-forming macroalgae – Fucus vesiculosus and Furcellaria lumbricalis in the Baltic Sea 01.01.201131.12.2014Tiina PaalmeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu40 800,00 EUR
SFSF0180009As11Optics and remote sensing of optically complex coastal and inland waters01.01.201131.12.2016Tiit KutserUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu601 140,00 EUR
SFSF0182578s03The effect of temporal and spatial variability of coastal processes on the biological and functional diversity in the NE Baltic Sea01.01.200331.12.2007Jonne KottaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu469 239,31 EUR
IUTIUT2-20Coastal ecosystems and rapid change: Understanding and projecting effects of multiple stressors on marine biodiversity and functioning01.01.201331.12.2018Jonne KottaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute1 050 000,00 EUR
MUULLTMI16195The environmental impact of different cultivation methods of macroalgae16.05.201630.09.2017Tiina PaalmeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute25 844,50 EUR