priit.kersen@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
17.04.2019–31.08.2019   
MEC Insenerilahendused OÜ, joonestaja/dokumentatsiooni väljatöötajana (1,00)
20.03.2018–08.04.2019   
Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ, koostamisspetsialist (1,00)
01.01.2016–18.03.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, merebioloogia teadur (1,00)
19.03.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia teadur (1,00)
19.03.2010–18.03.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia teadur (1,00)
01.01.2009–18.03.2010   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
01.02.2008–31.12.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (0,80)
01.01.2008–31.12.2012   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, bentoloogia lektor (tunnitasuline)
01.01.2008–31.01.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
02.08.2004–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (1,00)
22.09.2003–22.01.2004   
Sõle Gümnaasium, geograafiaõpetaja (0,70)
15.04.2002–15.12.2002   
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, laborant (0,50)
 
 
Haridustee
2018–...   
TTÜ Eesti Mereakadeemia, Meretehnika ja väikelaevaehitus
2006–2014   
Tallinna Ülikool, doktorantuur (ökoloogia)
2004–2006   
Tartu Ülikool, teadusmagistrikraad (MSc) hüdrobioloogias
2000–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, bakalaureusekraad (BSc) bioloogias (merebioloog-keskkonnaspetsialist), kõrvalerialaks geoökoloogia
1997–2000   
Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Rahvusvaheline Rakendusfükoloogia Selts, liige
2014−...   
Briti Fükoloogiaühing, liige
2015−2018   
Euroopa Standardikomitee CEN/TC 230 „Water analysis“ liige
2013−2018   
Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee EVS/TK 47 „Vee kvaliteet“ asutajaliige
 
 
Loometöö
Vetikate mikrofotograafia.
 
 
Lisainfo
Õppetöö: TÜ magistriõppe ainekursused LOMI.00.031.Merebioloogia ja LOMI.00.001.Läänemere ökoloogia;
Merebioloogia, hüdrokeemia ja ihtüoloogia labori kvaliteedijuhtimissüsteemi (KJS) loomine, juurutamine ja arendamine vastavalt standardile ISO/IEC 17025;
EAK tehniline ekspert hüdrobioloogias;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Priit Kersen, DoRa Pluss lühiajalise õpirände stipendium
2015, Priit Kersen, UK Keskkonnauuringute Nõukugu (NERC) reisirahastus taksonoomia kursusel osalemiseks
2013, Priit Kersen, Odumi reisistipendium, CERF
2011, Priit Kersen, tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoriõppe astmes konkursitöö ʺPõisadru (Fucus vesiculosus)epifüütide ja mobiilsete suurselgrootute levikumuster ning seda kujundavad abiootilised ja biootilised tegurid Põhja- ja Läänemeresʺ eest
2010, Priit Kersen, TÜ Sihtasutus, Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium - mereökoloogia terminoloogia arendamine
2010, Priit Kersen, Vabariigi Presidendi sõnavõistlus, tunnustus välja pakutud sõna "avaõiguslik" eest
2009, Priit Kersen, DoRa stipendium, teaduskonverentsi külastamiseks
2007, Priit Kersen, Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikool, teadustöö toetus
2005, Priit Kersen, Estonian-Revelia Academic Fund, Harald Raudsepa stipendium
2004, Priit Kersen, I koha preemia, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, bakalaureusetööga "Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus ja selle looduslike kadude hindamine"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Bentiliste makrovetikate ökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Epibioos rannikumeres
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus ; TÄPSUSTUS: suurvetikate kasvatamise tehnoloogiad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: Punavetikavaru hindamine ja kultiveerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS KLASSIFIKAATOR: T490 Biotehnoloogia ; TÄPSUSTUS: pindade biosaastumise vältimine ja soodustamine merekeskkonnas
 
 
Lisainfo
Briti Loodusmuuseumi (NHM) kursus "Taksonoomilised meetodid botaanilisteks uuringuteks", London, märts 2015
Briti Fükoloogiaühingu (BPS) kursus "Vetikate kogumine ja määramine" Plymouth, Suurbritannia, märts 2014
Estuarine & Coastal Science Association´i kursus "Numbrilised meetodid estuaari- ja mereökoloogias", Hulli Ülikool, Suurbritannia, aprill 2010
Nordic Marine Academy (NMA) raames doktorantide kursus "Kirde-Atlandi makrovetikate mitmekesisus" Bergeni Ülikoolis, september 2007

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2013
2.3.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
6.7.
2006
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
29.07.2019
priit.kersen@gmail.com

Career

Institutions and positions
17.04.2019–31.08.2019   
MEC Insenerilahendused OÜ, CAD drafter (1,00)
20.03.2018–08.04.2019   
Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ, Precision mechanical assembler (1,00)
01.01.2016–18.03.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Research Fellow in Marine Biology (1,00)
19.03.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Research Fellow in Marine Biology (1,00)
19.03.2010–18.03.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Research Fellow in Marine Biology (1,00)
01.01.2009–18.03.2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
01.02.2008–31.12.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (0,80)
01.01.2008–31.12.2012   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, temporary lecturer (benthology)
01.01.2008–31.01.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
02.08.2004–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Laboratory Assistant (1,00)
22.09.2003–22.01.2004   
Sõle Gümnaasium, Teacher (0,70)
15.04.2002–15.12.2002   
Estonian Marine Institute, University of Tartu, laboratory assistant (0,50)
 
 
Education
2018–...   
Tallinn University of Technology, Marine engineering
2006–2014   
Tallinn University, Doctoral studies (ecology)
2004–2006   
University of Tartu, MSc in hydrobiology
2000–2004   
Tallinn Pedagogical University, BSc in biology (marine biology-specialist on environmental subject), minor speciality: geoecology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
International Society for Applied Phycology (ISAP), member
2014−...   
British Phycological Society, member
2015−2018   
European Committee for Standardization (CEN) TC 230 Water analysis, member
2013−2018   
Technical Committee of the Estonian Centre for Standardisation EVS/TC 47 Water Quality, founder member
 
 
Creative work
Microphotography of algae.
 
 
Additional information
Read the course of "Marine Biology" and "Ecology of the Baltic Sea" for master students;
Development of Quality Management System in marine monitoring laboratory according to ISO/IEC 17025;
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Priit Kersen, DoRa Plus travel grant for conference visit
2015, Priit Kersen, British Natural Environment Research Council (NERC) travel funding for NHM taxonomic course
2013, Priit Kersen, Odum Student Travel Award, CERF
2011, Priit Kersen, Letter of gratitude by the Estonian Ministry of Education and Research for doctoral level scientific publication
2010, Priit Kersen, Tartu University Foundation, target grant on marine ecology terminology
2010, Priit Kersen,
2009, Priit Kersen, DoRa grant for international exchange of knowledge
2007, Priit Kersen, Doctoral School of Ecology and Environmental Sciences, research funding
2005, Priit Kersen, Estonian-Revelia Academic Fund, Harald Raudsepp stipend
2004, Priit Kersen, 1st Place Award, Tallinn Pedagogical University students research competition
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: Benthic macroalgal ecology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: Marine epibiosis
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS CLASSIFICATION: B402 Aquaculture, pisciculture ; SPECIFICATION: macroalgal cultivation
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: Economic utilisation of red seaweeds, cultivation
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS CLASSIFICATION: T490 Biotechnology ; SPECIFICATION: marine biofouling: anti- and profouling
 
 
Additional information
Natural History Museum course “Taxonomic Principles and Tools in Botanical Research“, London, March 2015
British Phycological Society Field Course COLLECTING & IDENTIFYING SEAWEEDS, MBA Plymouth, UK, March 2014
ECSA/IECS course Numerical Methods in Estuarine and Marine Ecology, Univeristy of Hull (UK), April 2010
Advanced course on Biodiveristy of northeast Atlantic macroalgae by Nordic Marine Academy (NMA) at University of Bergen, Norway, September 2007

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2013
2.3.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
6.7.
2006
3.5.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
29.07.2019
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULLOMI11071'Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud"01.05.201130.11.2011Tiina PaalmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut11 902,39 EUR
1.1.7.1.LLTMI17261Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud19.05.201710.11.2017Tiina PaalmeTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut13 333,33 EUR
MUULLOMI11071/2Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud 2015. a01.03.201511.11.2015Tiina PaalmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut13 333,33 EUR
SFSF0180013s08Keskkonna väikse- ja suuremastaapse muutlikkuse interaktiivne mõju Läänemere ökosüsteemi protsessidele01.01.200831.12.2012Jonne KottaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut747 887,20 EUR
ETFETF6750Keskkonnategurite mõju Kassari lahe kinnitumata punavetikakoosluses domineerivatele vetikaliikidele01.01.200631.12.2008Tiina PaalmeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond23 391,66 EUR
ETFETF8775Looduslike ja antropogeensete tegurite mõju epibiontide kooslustele Läänemere fütobentilistel võtmeliikidel Furcellaria lumbricalis ja Fucus vesiculosus01.01.201131.12.2014Tiina PaalmeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut40 800,00 EUR
SFSF0180009As11Optiliselt keerukate ranniku- ja sisevete kaugseire ja optika01.01.201131.12.2016Tiit KutserTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut601 140,00 EUR
SFSF0182578s03Rannikumere protsesside ruumilise ja ajalise varieeruvuse mõju bioloogilisele ja funktsionaalsele mitmekesisusele Läänemere kirdeosas01.01.200331.12.2007Jonne KottaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut469 239,31 EUR
IUTIUT2-20Rannikumere ökosüsteemid muutuvas maailmas: survetegurite kumulatiivne mõju mereelustiku mitmekesisusele ja toimimisele01.01.201331.12.2018Jonne KottaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut1 050 000,00 EUR
MUULLTMI16195Uuring suurvetikate kasvatamistehnoloogia keskkonnamõjude kohta16.05.201630.09.2017Tiina PaalmeTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut25 844,50 EUR