This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
16.12.1963
+372 5098733
raili.allmae@tlu.ee
rallmae@gmail.com

Career

Institutions and positions
2017–...   
Tallinn University, Archaeological Research Collection, Researcher (0,80)
2015–2015   
Law School, Tallinn University, Research Assistant (1,00)
2014–2014   
Center of Environmental History, Tallinn University, Research Assistant (0,50)
2007–2013   
Tallinn University, Institute of History, Researcher (1,00)
2005–2007   
Tallinn University, Institute of History, Researcher (0,50)
1998–2007   
Tallinn Airport, Environmental Officer (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
Institute of History; State Research Institute; Researcher (0,5)
1990–1993   
Institute of History of the Estonian Academy of Sciences, Maternal Leave (1,00)
01.01.1988–31.12.1997   
Institute of History of the Estonian Academy of Sciences; researcher (1,0)
 
 
Education
13.10.2019–25.10.2019   
Upgrading knowledge and skills in craniology. Department of Anthropology and Ethnography, Peter the Great Museum (Kunstkamera), St. Petersburg, Russia. Dora Pluss T1 measure.
01.09.2015–19.06.2017   
Tallinn University, School of Humanities, doctoral studies
2011–01.09.2015   
Tallinn University, Institute of History, doctoral studies
06.08.2007–17.08.2007   
Osteological age estimation and paleodemographic analysis.The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), Rostock, Germany in collaboration with Department of Anthropology (ADBOU), Institute of Forensic Medicine,University of Southern Denmark, Odense, Denmark
20.04.2006–29.04.2006   
Osteometry, palaeodemography and cremations. Vilnius University, Medical Faculty, Chair of Anatomy and Anthropology, exchange program of scientists (Estonian-Lithuanian Academies of Sciences).
2005–2007   
University of Tartu, Department of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Chair of Arcaheology, doctoral studies
1998–1998   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Department of Zoology and Hydrobiology, MSc, general zoology and developmental biology
1988–1996   
Studies in craniology and craniometry under the supervision of Karin Mark and Leiu Heapost at the Institute of History
1982–1988   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, biologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
TLU Center of Environmental History, member
2012−...   
European Association of Archaeologists (EAA), member
2006−...   
Estonian Naturalists' Society
 
 
Creative work
Exhibition "Karin Mark 85. 55 years of anthropology in the Institute of History, March 2007.
 
 
Additional information
Arrangment of short course "Bioarchaeology - possibility to interpret life and lifestyle of past people"at TU Chair of Archaeology in cooperation with TU, TLU Institute of History and Vilnius University, 17.-28.09.2007 ;
Arrangement of annual seminar in anthropology and related research at the Institute of History, Tallinn University. 2007-2013;
Baltic Bioarchaeology Meeting 2011: Past People Around The Baltic Sea. 21-24 August 2011, Tallinn. Arrangement.;
Conference "Karin Mark 85. 55 years of Anthropology at the Institute of History" 23.03.07. Arrangment.;
;
Occasional lectures on physical anthropology, bioarchaeology and its methods. Tallinn University, University of Tartu. ;
Popularization of bioarchaeology, physical anthropology and research outcome in written audible and visual media.;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS CLASSIFICATION: H340 Archaeology ; SPECIFICATION: Bioarchaeology
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.1. Biomedicine; CERCS CLASSIFICATION: B460 Physical antropology ; SPECIFICATION: Physical anthropology, human osteology, archaeobiology
 
 
Additional information
TF 2008-2013. Lembi Lõugas. Reflection of the development of human society in natural environment, ancient technology and archaeobiological material, and its tracing by interdisciplinary methods; main participant
ESF 2009-2012 Jüri Peets. Archaeology outdoors and indoors. Technologies from the prehistoric times to the present day, main participant
ETF 2006-2009 Lõugas Lembi Institute of History, Introduction of New Methods in Osteo-archaeological Researh; main participantESF project 1998-2002 Mati Mandel Museum of History "Western Estonian burial grounds of 5th-13th cc."; main participant
SF 2003-2007 Lõugas Lembi Institute of History, Interactions between the natural environment and man from the geographical, historical and technological aspect; main participant
ETF 2004-2007 Aun Mare Institute of History,The Antiquities of Long Barrows Culture of North Setumaa; main participant
1998-2002 Estonian Target Financing project (AI0040009s98) “Man, environment, technology. Development of the exploitation of natural resources and the technological idea during the Prehistoric and Historical times in Estonia”; main participant
ESF grant-holder 1995;1996-98

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
6.7.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1998
1.2.
1997
1.2.
1996
28.09.2020
16.12.1963
+372 5098733
raili.allmae@tlu.ee
rallmae@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Tallinna Ülikool, Arheoloogia teaduskogu, Teadur (0,80)
2015–2015   
Õigusakadeemia, Tallinna Ülikool, Teadusassistent (1,00)
2014–2014   
Keskkonnaajaloo Keskus, Tallinna Ülikool, Teadusassistent (0,50)
2007–2013   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Teadur (1,00)
2005–2007   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Teadur (0,50)
1998–2007   
Tallinna Lennujaam, Keskkonnakaitse spetsialist (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
Ajaloo Instituut, Riigi Teadus- ja Arendusasutus; Teadur (0,5)
1990–1993   
Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut, Emapuhkus (1,00)
01.01.1988–31.12.1997   
Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Teadur (1,0)
 
 
Haridustee
13.10.2019–25.10.2019   
Kranioloogia-alaste teadmiste ja oskuste täiendamine. Peeter Suure Muuseumi antropoloogia ja etnograafia osakond (Kunstkamera), St. Petersurg, Venemaa. Dora Pluss T1 meede.
01.09.2015–19.06.2017   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut, doktorantuur
2011–01.09.2015   
Tallinn Ülikool, Ajaloo Instituut, doktorantuur
06.08.2007–17.08.2007   
Osteoloogiline vanuse määramine ja paleodemograafiline analüüs.The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), Rostock, Germany in collaboration with Department of Anthropology (ADBOU), Institute of Forensic Medicine,University of Southern Denmark, Odense, Denmark
20.04.2006–29.04.2006   
Osteomeetria, paleodemograafia ja põlenud luude määramise metoodika. Vilniuse Ülikool, Meditsiiniteaduskond, Anatoomia ja antropoloogia kateeder, Eesti ja Leedu Teaduste Akadeemiate teadlaste vahetuse programm.
2005–2007   
Tartu Ülikool, Filosoofia teaduskond, Ajaloo- ja arheoloogia instituut; Arheoloogia õppetool, doktorantuur
1998–1998   
Tartu Ülikool, Bioloogia-ja geograafia teaduskond, Üldzooloogia ja arengubioloogia õppetool, MSc, üldzooloogia ja arengubioloogia
1988–1996   
Kranioloogia ja kraniomeetria õpingud Karin Marki ja Leiu Heaposti juhendamisel Ajaloo Instituudis
1982–1988   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafia teaduskond, bioloog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
TLU Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK) liige
2012−...   
Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni liige
2006−...   
Eesi Loodusuurijate Seltsi antropoloogiasektsiooni liige
 
 
Loometöö
Näituse "Karin Mark 85. 55 aastat antropoloogiat Ajaloo Instituudis" koostaja, märts 2007.
 
 
Lisainfo
Lühikursuse "Bioarheoloogia - võimalused minevikuinimeste elu ja elustiili interpreteerimiseks" korraldamine TU Arheoloogia õppetooli juures koostöös TU, TLU ja Vilniuse Ülikooliga, 17.09-28.09.2007. ;
Igakevadise antropoloogia-alase teaduspäeva korraldamine TLÜ Ajaloo Instituudis. 2007-2013.;
II Baltimaade bioarheoloogia konverentsi korraldamine: Minevikuinimesed Läänemere ümber. 21-24 August 2011, Tallinn.;
Teaduspäeva "Karin Mark 85. 55 aastat antropoloogiat Ajaloo Instituudis korraldamine, 23.03.07 ;
ELUS antropoloogiasektsiooni väljasõidu koosoleku "Juhan Auli jälgedes" korraldamine 29.08.09 ;
Üksikud loengud füüsilisest antropoloogiast, bioarheoloogiast ja nende meetoditest. Tartu ja Tallinna ülikooli ajaloo ja arheoloogia tudengitele ;
Bioarheoloogia ja füüsilise antropoloogia ning teadustulemuste populariseerimine raadios, televisioonis ja kirjutavas meedias. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H340 Arheoloogia; TÄPSUSTUS: Bioarheoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.1. Biomeditsiin; CERCS KLASSIFIKAATOR: B460 Füüsiline antropoloogia ; TÄPSUSTUS: Füüsiline antropoloogia, inimese osteoloogia, arheobioloogia
 
 
Lisainfo
SF2008-2013. Lembi Lõugas. Inimühiskonna arengu kajastumine looduskeskkonnas, muinastehnoloogias ja arheobioloogilises materjalis ning selle jälgitavus interdistsiplinaarsete meetoditega; põhitäitja
ETF 2009-2012 Jüri Peets. Arheoloogia väljas ja sees. Tehnoloogiad muinasajast tänapäevani;põhitäitja
ETF 2006-2009 Lõugas Lembi Ajaloo Instituut Uute meetodite rakendamine osteo-arheoloogilises uurimuses; põhitäitja
ETF 1998-2002 Mati Mandel Ajaloo Muuseum "Läänemaa 5.-13. sajandi kalmed";põhitäitja.
SF 2003-2007 Lõugas Lembi Ajaloo Instituut, Looduskeskkonna ja inimese vahelised suhted geograafilisest, ajaloolisest ja tehnoloogilisest aspektist; põhitäitja
ETF 2004-2007 Aun Mare Ajaloo Instituut , Pikk-kääbaste kultuuri muistised Põhja-Setumaal; põhitäitja
1998-2002 sihtfinantseeritavas teadusteemas nr. AI0040009s98 "Inimene, keskkond, tehnoloogia. Loodusressursside kasutamise ja tehnoloogilise mõtte areng Eestis muinas- ja keskajal" põhitäitjana osalemine; põhitäitja
ETF grandihoidja 1995, 1996-98.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
6.7.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1998
1.2.
1997
1.2.
1996
28.09.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 15 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF7880Archaeology outdoors and indoors. Technologies from the prehistoric times to the present day.01.01.200931.12.2012Jüri PeetsTallinn University, Institute of History47 121,20 EUR
1.1.7.4.1.TF2116 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Arheoloogia-keskse projektitaotluse koostamine Euroopa Liidu programmi Horizon 2020 jaoks01.05.201630.04.2017Marika MägiTallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History5 000,00 EUR
MUUAI FUR 14.04.14-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 14.04.2014 nr 11)Pre viking era mass grave skeletons: biological anthropology and molecular genetics. The partnership project.01.05.201430.09.2015Raili AllmäeTallinn University, Institute of History6 000,00 EUR
SFSF0130012s08Reflection of the development of human society in natural environment, ancient technology and archaeobiological material, and its tracing by interdisciplinary methods01.01.200831.12.2013Lembi LõugasTallinn University, Institute of History927 171,47 EUR
MUUAI FUR 23.04.12-8 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15)Project of the Centre for Environmental History "The ways of using natural resources and conceptualization of surrounding from the perspective of environmental history"01.05.201201.09.2013Ulrike PlathTallinn University, Institute of History7 500,00 EUR
MUUTA/1211 (TLÜ teadusprorektori otsus 25.01.2011 )Arrangement of the Baltic Bioarcheology Meeting 201115.03.201124.08.2011Raili AllmäeTallinn University, Institute of History1 300,00 EUR
MUUAI FUR 23.04.12-12 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 23.04.2012 nr 15)Burial Ship in Salme (Saaremaa). Ancient findings documentation and preparation for presentation to the public with the publication of the material10.05.201231.12.2012Jüri PeetsTallinn University, Institute of History920,00 EUR
SFSF0042476s03Interactions between the natural environment and man from the geographical, historical and technological aspect.01.01.200331.12.2007Lembi LõugasTallinn University, Institute of History324 607,27 EUR
ETFETF5973The antiquities of the Long Barrows Culture in the North Setumaa01.01.200431.12.2007Mare AunTallinn University, Institute of History22 674,43 EUR
MUUAI FUR 18.11.13-2 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 18.11.2013 nr 28)Continuation of the research of Salme II burial ship; stable isotope method for identifying the origin of those buried and burial ship dating01.01.201431.12.2014Jüri PeetsTallinn University, Institute of History4 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF4616 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. aasta koosoleku otsus nr 9/16)Biological profiles and Health index of individuals buried at the Salme burial ships01.01.201730.11.2018Tallinn University8 000,00 EUR
1.2.4.TAU17036 Salme Event: Two Vendel Period Mass Burials in Ships on Saaremaa, Estonia 01.04.201731.12.2020Jüri PeetsTallinn University, Archaeological Research Collection247 837,00 EUR
SFSF0182557s03Social, Economical and Cultural Processes in Prehistoric and Medieval Estonia01.01.200331.12.2007Valter LangUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy214 167,93 EUR
KOGUTR/116 (HTM riigieelarveline toetus Ministri_kaskkiri_36_06022017)Archaeological Collections of Tallinn University01.01.201431.12.2017Ülle Tamla; Lembi LõugasTallinn University, Archaeological Research Collection418 725,00 EUR
ETFETF6899Application of new methods in osteo-archaeological research01.01.200631.12.2009Lembi LõugasTallinn University, Institute of History30 370,82 EUR