19.01.1964
737 5827
raivo.aunap@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, geograafia bakalaureuse- ja magistriõppekava programmijuht
01.01.2016–31.08.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, kartograafia dotsent (1,00)
01.09.2013–31.08.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, kartograafia teadur (0,50)
01.09.2013–31.08.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, kartograafia dotsent (0,50)
01.09.2009–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, kartograafia teadur (1,00)
01.09.2006–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, erakorraline teadur (1,00)
01.09.2002–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, kartograafia lektor (1,00)
01.09.1998–31.08.2002   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, Lektor (1,00)
01.09.1992–31.08.1998   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, Assistent (1,00)
01.01.1990–31.12.1993   
AS Regio vabakutseline kartograaf;
01.01.1989–31.12.1992   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPMÜ, EMÜ) maaparanduse kateedri assistent;
 
 
Haridustee
1982–1989   
Tartu Ülikooli geograafia osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Contemporary Trends in Geoscience toimetuskolleegiumi liige
2014−...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat; geograafia programmijuht (0.50)
2014−...   
Vabariikliku geograafiaolümpiaadi korraldustoimkonna ja žürii liige
2004−...   
Rahandusministeeriumi juurde kuuluva kohanimenõukogu liige
2009−2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat; maateaduste programmijuht (0.50)
1994−1998   
Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse liige
 
 
Loometöö
8 raamatukaane kujundust.
ca 40 nimetust trükitud kartograafilist teost.
 
 
Lisainfo
Keelteoskus:
a) eesti, vene, inglise (hea)
b) soome (keskpärane)
c) rootsi (passiivne);

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; TÄPSUSTUS: Rahvastiku paiknemine ja ruumiline analüüs
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; TÄPSUSTUS: Kartograafiliste kujutusviiside arendamine ja tugi geoinforakendustes
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Kaugseiremeetodid maastikumuutuste uurimisel
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia ; TÄPSUSTUS: Reljeefi modelleerimine ja analüüs, Reljeefi modelleerimine ja analüüs, paleogeograafilised rekonstruktsioonid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.05.2019
19.01.1964
737 5827
raivo.aunap@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2016–31.08.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Programme Director
01.01.2016–31.08.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor in Cartography (1,00)
01.09.2013–31.08.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (0,50)
01.09.2013–31.08.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Cartography (0,50)
01.09.2009–31.08.2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Cartography (1,00)
01.09.2006–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.09.2002–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Lecturer (1,00)
01.09.1998–31.08.2002   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Lecturer (1,00)
01.09.1992–31.08.1998   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Assistant (1,00)
01.01.1990–31.12.1993   
Ltd Regio freelance cartographer;
01.01.1989–31.12.1992   
Estonian Agricultural University, Dept. of Land Reclamation;
 
 
Education
1982–1989   
University of Tartu, Dept. of Geography
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Editorial Advisory Board Member of Contemporary Trends in Geoscience
2014−...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Dean's Office; Programme Manager of Geography (0.50)
2014−...   
Member of the Board of the National Geography Olympiads
2004−...   
Member of Place Names Board of the Estonian Ministry of the Finance
2009−2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Dean's Office; Programme Manager of Earth Sciences (0.50)
1994−1998   
Member of the Board, Association of Estonian Surveyors
 
 
Creative work
8 book cover designs.
ca 40 printed cartographic publications.
 
 
Additional information
Teaching at the University of Tartu:
LOOM.02.008 Field Training in Land Survey 3ECTS
LOOM.02.010 Methods of Relief Presentation 2ECTS
LOOM.02.015 Land Surveying 3ECTS
LOOM.02.017 Cartography II 5ECTS
LOOM.02.025 Cartographic Drawing 3ECTS
LOOM.02.032 Thematic Map Design 3ECTS
LOOM.02.041 Digital Photography and Image Processing 3ECTS
LOOM.02.048 AutoDesk Software 2ECTS
LOOM.02.049 Illustrator 2ECTS
LOOM.02.208 Practical Work in Special Field of Study 3ECTS
LOOM.02.241 ArcGIS Software II 2ECTS
LOOM.02.254 Map Use 3ECTS ;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIFICATION: Population pattern and dynamics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIFICATION: Cartographic presentation support in GIS approaches
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Landscape change detection with remote sensing
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology ; SPECIFICATION: Terrain modelling and analysis, Terrain modelling and analysis, palaeogeographic reconstruction
 
 

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.05.2019