16.11.1953
5036453
raivo.roosmaa@artun.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...   
Eesti Kunstiakadeemia, doktorant (1,00)
01.01.2006–31.12.2009   
Tallinna Ülikool; kunstide teaduskond; õppejõud
1998–2003   
Eesti Kunstiakadeemia, Õpetajate koolituskeskus; juhataja (0,50)
1997–1998   
Eesti Kunstiakadeemia, Täienduskoolituse keskus; juhataja (0,50)
1996–2008   
Tallinna Kunstikool, direktor (1,00)
01.01.1992–31.12.1993   
Tallinna Pedagoogiline Instituut; kasvatusteaduste instituut; teadur
1984–1992   
Eesti Riiklik Kunstiinstituut, joonistamise kateeder; joonistamise ja plastilise anatoomia õppejõud (0,50)
1980–1996   
Tallinna Kunstikool, direktori asetäitja õppealal (1,00)
 
 
Haridustee
2010–...   
Eesti Kunstiakadeemia; kunst ja disain; doktorantuur
2003–2006   
Tallinna Ülikool; psühholoogia osakond, magistrantuur
1992–1992   
Kesk-Euroopa Ülikool; magistriprogramm "Kunsti- ja arhitektuuri ajalugu ja filosoofia Kesk-Euroopas"
1987–1989   
Tartu Ülikool, psühholoogia osakond; aspirantuur
1979–1983   
Tartu Ülikool; psühholoogia osakond; sotsiaal-pedagoogiline õppesuund, psühholoog, psühholoogia õpetaja
1972–1978   
Eesti Riiklik Kunstiinstituut; Kujutava ja tarbekunsti teaduskond; skulptuuri eriala (6-aastane õppekava), skulptor-pedagoog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...   
Tallinna Kunstikooli aastapäevanäitus ja konverents Tallinna Disainigaleriis, korralduskomitee esimees
2002−...   
Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus; Õppekavade Osakond; nõustaja
2007−2008   
Rahvusvaheline teadusseminar "Aesthetics and the Philosophy of Art"; Eesti Kunstihariduse Ühing; Soome Instituut; Eesti Kunstimuuseum; organiseerimistoimkonna liige
2003−2008   
Eesti Kunstikoolide Esinduskogu; liige
2002−2003   
„Kahe ja kolmemõõtmelise kompositsiooni õpetamise metoodikast“, rahvusvaheline konverents; Tallinna Kunstikool; korralduskomitee esimees, moderaator
2002−2005   
Eesti Kunstiakadeemia; Rakenduskunsti kolledž; kaitsmiskomisjonide liige (esimees)
2002−2008   
Tallinna Haridusamet; Tallinna linna mittetulundustegevuse toetustetaotluste läbivaatamise komisjon; liige
2002−2003   
„InSEA on SEA – navigating new Waters“. 6th European Regional Congress of International Society for Education through Art, Tallinn. Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kunstimuuseum; organiseerimiskomitee liige
2001−2008   
Tallinna Kunstikooli õpetajate atesteerimiskomisjon; liige
2000−2005   
Rahvusvahelise kunstikonkursi „Euroopa koolis“ Eesti žürii liige
1999−2007   
Eesti Kunstiakadeemia; Õpetajate Koolituskeskus; diplomi- ja magistritööde kaitsmise eksamikomisjonide liige
1997−1999   
Eesti Kunstiõpetajate Ühing; esimees
1995−2001   
Eesti Haridusministeerium; kunstiõpetuse ainenõukogu; liige
1992−2002   
Eesti haridusministeerium; Eesti kunstikoolide direktorite nõukogu; esimees
1989−1997   
Eesti Kunstiõpetajate Ühing; asutajaliige; aseesimees

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia; CERCS ERIALA: S261 Eri- ja individuaalpsühholoogia ; PÕHISUUND: 1. Loovuse areng ja loometeguvuse struktuur. Loomingulise mõtlemise spetsiifika ja strateegiad. Kunstilise tegevuse kognitiivsed alused. 2.Ruumilised faktorid kaasaegses visuaalkunstis.
8.05.2018
16.11.1953
5036453
raivo.roosmaa@artun.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2010–...   
Estonian Academy of Arts, Doctoral student (1,00)
01.01.2006–31.12.2009   
Tallinn University; Faculty of Fine Arts
1998–2003   
Estonian Academy of Arts, Teacher Training Centre; Head (0,50)
1997–1998   
Estonian Academy of Arts, In-service Training Centre; Head (0,50)
1996–2008   
Tallinn Art School, Director (1,00)
01.01.1992–31.12.1993   
Tallinn Pedagogical Institute; Institute of Educational Sciences; Researcher
1984–1992   
Estonian State Art Institute, Chair of Drawing; Teatcher in drawing and anatomy for artists (0,50)
1980–1996   
Tallinn Art School, Assistant Director (1,00)
 
 
Education
2010–...   
Estonian Academy of Arts; Art and Design; Doctoral Studies
2003–2006   
Tallinn University; Department of Psychology; Post-graduate Studies
1992–1992   
Central European University; Postgraduate Programme in the History and Philosophy of Art and Arhitecture in Central Europe
1987–1989   
Tartu University; Department of Psychology; Post-graduate studies
1979–1983   
Tartu University; Department of Psychology; Psychologist, Teatcher of Psychology
1972–1978   
Estonian State Art Institute; Department of Fine and Applied Arts, Six-year programme in the Fine Arts; Diploma in Sculpture & Art Education
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...   
Anniversary exhibition and alumni conference of Tallinn Art School; Design Gallery; Head of the organising committee
2002−...   
State Examination and Qualification Centre; Advisor
2007−2008   
International research seminar "Aesthetics and the Philosophy of Art"; Estonian Society of Art Education; The Finnish Institute; The Art Museum of Estonia; Member of the organizing committee
2003−2008   
Estonian Art Schools Representative Board; Member
2002−2003   
"On Teaching methods of 2- and 3-dimensional composition", International Conference at Tallinn Art School, Head of the organising committee, moderator
2002−2005   
Estonian Academy of Arts; College of Applied Art; Member (Head) of the Boards of Examiners
2002−2008   
Tallinn Board of Education, Committee for Educational Projects, member
2002−2003   
"InSEA on SEA – navigating new Waters"; 6th European Regional Congress of International Society for Education through Art, Tallinn; Member of the international organising committee
2001−2008   
Teacher evaluation Committee at Tallinn Art School; Member
2000−2005   
International art and essay competition ‘Europe at School’; Member of the Estonian jury
1999−2007   
Estonian Academy of Art; Teacher Training Centre; Member (Head) of the Boards of Examiners
1997−1999   
Estonian Art Teachers' Association; Chairman
1995−2001   
Estonian Ministry of Education; The Committee on Art Education; member
1992−2002   
Estonian Ministry of Education; Estonian Art School Directors Board; Chairman
1989−1997   
Estonian Art Teachers' Association; Founding member; Vice-Chairman

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology; CERCS SPECIALITY: S261 Differential and individual psychology ; SPECIALITY: 1. Human creative development and the structure of artistic activities. The specific nature and strategies of creative thinking. Cognitive processes in artistic practices. 2. Spatial factors in contemporary visual arts.
8.05.2018
  • Leitud 6 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Tallinna Kunstikool muutustes ja püsimisesRoosmaa, Raivo2005Õpetajate Leht6.6.Eesti Kunstiakadeemia
Saatesõna Sigrid Uiga monograafiale "Inimene värvilises maailmas"Roosmaa, Raivo2002Inimene värvilises maailmas6.3.Eesti Kunstiakadeemia
Sally fenomenRoosmaa, Raivo1997Sirp6.6.Eesti Kunstiakadeemia
Kunstiõpetus : üldhariduskooli programmid I-XII klassileAnnuka, Harri; Aroson, Mari-Ann; Indov, Ahti, Kaarnamets, Ülle; Kato, Anne; Kivirand, Tiia; Lepiksaar, Toomas; Mäemat, Jüri; Raunik, Jaan; Roosmaa, Raivo; Siimso, Jane; Tõnisson, Leo; Võrk, Reet1995Kunstiõpetus : üldhariduskooli programmid I-XII klassile6.2.Eesti Kunstiakadeemia
On Artistic ThinkingRoosmaa, Raivo1993Power of Images3.4.Eesti Kunstiakadeemia
Kunstiharidus - probleemid ja perspektiividRoosmaa, Raivo1993Haridus6.3.Eesti Kunstiakadeemia