This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
10.07.1963
+3725132288
raivo.stern@kbfi.ee
Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=fEw9YaoAAAAJ&hl=en;

ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Raivo_Stern2

Publons:
https://publons.com/researcher/1368260/raivo-stern/
Scopus Author ID: 7401820835

Career

Institutions and positions
01.01.2015–...   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, NICPB, Research Professor (1,00)
01.01.2010–...   
Estonian Magnet Laboratory (Estonian MagnetLAB, EML); Coordinator
01.04.2019–31.05.2019   
Kyoto University, Graduate School of Science, Visiting Professor (1,00)
01.10.2016–30.11.2016   
Osaka University, Graduate School of Engineering Science, Visiting Professor (1,00)
29.04.2006–28.04.2016   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Director (1,00)
16.01.1996–20.04.2000   
MRL and Physics Dept. UIUC, Urbana-Champaign, Illinois, (USA), Postdoctoral Research Associate , later Visiting Research Associate Professor (1,00)
01.11.1995–31.12.1995   
ESPCI, Paris, France, Visiting Associate Professor (1,00)
01.01.1992–31.08.1995   
Institute of Physics, University of Zurich, Switzerland, PhD Student and Teaching Assistant (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Head of the Laboratory of Chemical Physics of NICPB/KBFI
2016−...   
Chair of the User Committee of EMFL (European High magnetic Field Laboratory)
2010−...   
Member of the Chief academic board of TLU Press
2020−2022   
NHMFL Users Advisory Committee (UAC), member for DC-High B/T Subcommittee
2017−2021   
COST Action CA16218 Nanoscale Coherent Hybrid Devices for Superconducting Quantum Technologies Estonian coordinator and member to the Management Committee
2016−2020   
COST Action CA15209 European Network on NMR Relaxometry Estonian coordinator and member to the Management Committee
2015−2016   
Member of the Scientific Council of the Tartu Observatory
2014−2019   
Member of the Advisory Board to Tallinn University
2014−2018   
FP7 program High Efficiency Low Temperature Sofc Stack (HELTSTACK), coordinator
2013−2015   
Member of the Scientific Council of the Institute of Physics, Tartu University
2011−2015   
COST Action TD1103 EuroHyperPol Estonian coordinator, member of the Management Committee
2008−2012   
Spokesperson for Estonia at ESF a la carte program INTELBIOMAT Interdisciplinary Approaches to Functional Electronic and Biological Materials
2006−2016   
Director of NICPB
2005−2010   
COST P-16 ECOM Emergent Behavior in Correlated Matter Estonian coordinator.
2005−2010   
Spokesperson for Estonia at ESF a la carte program HFM Highly Frustrated Magnetism.
2005−2019   
Member of the Scientific Council of NICPB.

Qualifications

Honours & awards
2019, Raivo Stern, Invitation to Kyoto University as a Visiting Professor
2016, Raivo Stern, Invitation to Osaka University as a Visiting Professor
2003, Raivo Stern, 2003-2004 Estonian-French research grant PARROT
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIFICATION: solid state NMR
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P180 Metrology, physical instrumentation ; SPECIFICATION: scanning microscopy; radio-frequency instrumentation
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy; SPECIFICATION: Static and dynamic magnetic properties
 
 

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 01.08.2010−31.07.2013    Mukesh Chandra Dimri  "Spintroonika rakendustele suunatud dopeeritud dielektriliste oksiidide (ZrO2 ja TiO2) magneetilised uuringud" (National Institute of Chemical Physics and Biophysics)
  • 01.11.2017−31.10.2019    Tanmoy Chakrabarty  "Uudsed elektroonsed olekud madalamõõdulistes ja magnet-frustreeritud süsteemides" (National Institute of Chemical Physics and Biophysics)
  • 01.09.2018−31.08.2020    Valeriy Verchenko  "Ebatavaline ülijuhtivus Mo_nGa_(5n+1) intermetallikutes" (National Institute of Chemical Physics and Biophysics)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
3.5.
2020
5.2.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.5.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1988
3.2.
1987
21.03.2020
10.07.1963
+3725132288
raivo.stern@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–...   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.04.2019–31.05.2019   
Kyoto Ülikool, Külalisprofessor (1,00)
01.10.2016–30.11.2016   
Osaka Ülikool, Külalisprofessor (1,00)
16.01.1996–20.04.2000   
MRL ja Füüsika Osakond, UIUC, Urbana-Champaign, Illinois, (USA), doktori järelõpe ja külalis-aseprofessor (1,00)
01.11.1995–31.12.1995   
ESPCI, Pariis, Prantsusmaa, Külalisprofessor (1,00)
1995–31.12.2014   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
KBFI Keemilise Füüsika Laboratooriumi juhataja
2016−...   
Euroopa Kõrgete Magnetväljade Labori (EMFL) kasutajate nõukogu esimees
2010−...   
Tallinna Ülikooli Kirjastuse üldkolleegiumi liige
2020−2022   
NHMFL kasutajate nõuandva komitee liige, DC-High B/T alamkomisjon
2017−2021   
Euroopa Komisjoni COST programmi CA16218 Eesti koordinaator
2016−2020   
Euroopa Komisjoni COST programmi CA15209 Eesti koordinaator.
2015−2016   
Tartu Observatooriumi Teadusnõukogu liige
2014−2019   
Tallinna Ülikooli (TLÜ) kuratooriumi liige
2014−2018   
FP7 programmi "High Efficiency Low Temperature Sofc Stack" (HELTSTACK) koordinaator
2013−2015   
TÜ Füüsika Instituudi Teadusnõukogu liige
2011−2015   
Euroopa Komisjoni COST programmi TD1103 EuroHyperPol Eesti koordinaator.
2008−2012   
ESF a-la-carte programmi INTELBIOMAT Eesti koordinaator.
2006−2016   
KBFI direktor
2005−2010   
Euroopa Komisjoni COST programmi P16 ECOM Eesti koordinaator.
2005−2010   
ESF a-la-carte programmi HFM Eesti koordinaator.
2005−2019   
KBFI Teadusnõukogu liige.

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Raivo Stern, Kyoto Ülikooli külalisprofessori grant
2016, Raivo Stern, Osaka Ülikooli külalisprofessori grant
2003, Raivo Stern, 2003-2004 Eesti-Prantsuse ühisprogrammi PARROT grant
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; TÄPSUSTUS: tahkiste tuuma-magnetresonants
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P180 Metroloogia, instrumentatsioon; TÄPSUSTUS: skaneerivad mikroskoopiad; raadio-sageduslik instrumentatsioon
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia; TÄPSUSTUS: Tahke keha tuumamagnetresonants, mitmesuguste materjalide (sh. oksiidsete materjalid, kvantmagnetid ja körgtemperatuursed ülijuhid) struktuuri ja omaduste uurimine raadiospektroskoopia meetoditega, elektronmagnetresonantsi, magnetiseeruvuse ja erisoojuse mõõtmised kõrgetes alalis- ja pulss-magnetväljades.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia; TÄPSUSTUS: Staatilised ja dünaamilised magnetilised omadused
 
 
Lisainfo
ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Raivo_Stern2/
Google Scolar : https://scholar.google.com/citations?user=fEw9YaoAAAAJ&hl=nl
Publons: https://publons.com/researcher/1368260/raivo-stern/

Juhendatud järeldoktorid

  • 01.08.2010−31.07.2013 Mukesh Chandra Dimri "Spintroonika rakendustele suunatud dopeeritud dielektriliste oksiidide (ZrO2 ja TiO2) magneetilised uuringud" Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
  • 01.11.2017−31.10.2019 Tanmoy Chakrabarty "Uudsed elektroonsed olekud madalamõõdulistes ja magnet-frustreeritud süsteemides" Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
  • 01.09.2018−31.08.2020 Valeriy Verchenko "Ebatavaline ülijuhtivus Mo_nGa_(5n+1) intermetallikutes" Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
3.5.
2020
5.2.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.5.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
1999
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1989
3.2.
1987
21.03.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 27 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUKBFI,KF-2 (506239)A coordinated Approach to Access, Experimental Development and Scientific Exploitation of European Large Infrastructures for High Magnetic Fields (EuroMagNET)01.01.200531.12.2008Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics120 900,32 EUR
PUTPUT210Emerging Quantum Frustrated Magnets01.01.201331.12.2016Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics270 440,00 EUR
MUUKBFI,KF-22AFM and MFM microscopy for nanoscale properties of functional materials01.12.201131.12.2013Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics206 612,00 EUR
MUUTK-1Center of Excellence on Analytical Spectrometry01.01.200131.12.2007Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics900 668,52 EUR
ETFETF8440Bose-Einstein Condensation and Magnetization Plateaus in Frustrated Spin Dimer Quantum Magnets01.01.201031.12.2013Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics59 822,13 EUR
MOBJDMOBJD449Unconventional superconductivity in the Mo_nGa_(5n+1) intermetallics01.09.201831.08.2020Valeriy VerchenkoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics86 117,20 EUR
SFSF0690029s09Spectroscopy of functional materials01.01.200931.12.2013Toomas RõõmNational Institute of Chemical Physics and Biophysics529 126,51 EUR
SFSF0222598s03SPECTROSCOPIC CHEMICAL PHYSICS01.01.200331.12.2007Tõnis PehkNational Institute of Chemical Physics and Biophysics1 734 191,45 EUR
ETFJDJD53Koherentsed olekud kvantkriitiliste punktide ümbruses uudsetes frustreeritud kvantmagnetites01.01.200731.12.2008Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics19 173,49 EUR
ETFETF6852Novel Coherent States of Matter around the Quantum Critical Points in Quantum Magnets01.01.200631.12.2009Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics70 764,01 EUR
TKTK134Emerging orders in quantum and nanomaterials01.08.201531.08.2023Urmas NagelNational Institute of Chemical Physics and Biophysics2 753 226,42 EUR
ETFETF9477Quantitative femtosecond two-photon absorption spectroscopy of organic and biological chromophores01.01.201231.12.2014Aleksander RebaneNational Institute of Chemical Physics and Biophysics41 119,20 EUR
MUUKBFI,KF-23 (612431)High Efficiency Low Temperature SOFC Stack (HELTSTTACK)01.03.201428.02.2018Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics308 130,70 EUR
IUTIUT23-9Multi-photon functional optical sensing materials01.01.201431.12.2019Aleksander RebaneNational Institute of Chemical Physics and Biophysics634 200,00 EUR
MUUMagMatPermanent magnets for sustainable energy application (MagMat)17.03.201231.12.2014Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics106 316,00 EUR
MUUAR12131Permanent magnets for sustainable energy application (MagMat).17.03.201230.06.2015Renno VeinthalTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Engineering425 929,00 EUR
MUUreisigrant 1Quantum Transitions in Low-dimensional Oxides in Very-High Magnetic Fields.02.07.200421.07.2004Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics3 131,67 EUR
MTTMTT77Spin-lattice coupling in magnetism: from quantum magnets to multiferroics01.08.201231.07.2015Alexander TsirlinNational Institute of Chemical Physics and Biophysics384 000,00 EUR
MJDMJD65Magnetic studies on doped dielectric oxides (ZrO2 and TiO2) for spintronic applications01.08.201031.07.2013Mukesh ChandraNational Institute of Chemical Physics and Biophysics90 243,18 EUR
MUUFUNCTFunctionalization of carbon nanomaterials: synthesis, characterization and application01.04.201231.12.2014Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics34 600,00 EUR
IUTIUT23-7NMR investigations of the local structure and dynamics in solids and solutions01.01.201431.12.2019Ivo HeinmaaNational Institute of Chemical Physics and Biophysics823 800,00 EUR
MUUKBFI,KF-21Two Photon Absorbers for Biomedical Applications (TOPBIO)01.12.201030.11.2014Aleksander RebaneNational Institute of Chemical Physics and Biophysics214 431,75 EUR
MUUSmaCellSmart aerogels based on the nanostructured wood Cellulose - SMaCell01.09.201231.12.2014Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics47 357,00 EUR
PRGPRG4Emerging Novel Phases in Strongly Frustrated Quantum Magnets (ENIQMA)01.01.201831.12.2022Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics657 125,00 EUR
MUUEU 23650Development and application of NMR for material science, biotechnology and environmental engineering01.03.200630.06.2008Raivo SternNational Institute of Chemical Physics and Biophysics3 055 922,69 EUR