30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–01.09.2021   
Estonian University of Life Sciences, Interim chair of rural economics (1,00)
2015–2019   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Department of Agrarian Economics and Marketing, Rural economics and management, Professor (1,00)
2005–2014   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Director of the institute, Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2005   
EPMÜ MST, Institute of Economy and Social Sciences, associated professor
01.01.1995–31.12.2001   
lecturer, EAU
 
 
Education
1996–2001   
Doctor of Economy (Ph.D.), Agricultural Economics
1995–1997   
Estonian Agricultural University, Master of Sciences (Econ)
1991–1994   
Estonian Agricultural University, Faculty of Agronomy.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the board development centre of bioeconomy
2017−...   
The head of the long term knowledge trasfer program Cooperatives
2016−...   
The head of curricula
2014−...   
Member of the science and developent commitee of Estonian University of Life Sciences
2012−...   
Steering commitee member of the rural development plan 2014 -2020
2010−...   
President of the Estonian Association of Agricultural Economists
2010−...   
The head of responsibility area rural economics and management
2009−...   
Member of the Board NJF section Esconomics
2007−...   
Representer of Estonian Association of Agricultural Economists in EAAE
2005−...   
Member of the University Council
2010−2013   
President of the Estonian Economic Science Association
2006−2014   
The member of the evaluation board of rural development plan 2007- 2013
2005−2013   
Member of the commitee of budget of the University
2005−2015   
Member of the Board Estonian Agricultural Science Program
2005−2015   
Head of the Institute Council
1996−2006   
Member of European Association of Agricultural Economists Board member of the Faculty of Economics and Social Sciences. Board member of the council for defending masters theses.
 
 
Creative work
Associated member of the editorial board of the pre-reviewed "German Journal of Agricultural Economics".
Responsible editor of the Estonian Rural Development Evaluation Report (2011).
The member of the editorial board of International journal " Food Economics".
 
 
Additional information
The head of responsibility area of Rural economics and management;
Responsible editor of the report of the green jobs in Estonia (2012);
Reviewer of the several scientific papers ;
Teaching - Rural economics in master level 6 EAP
Teaching - Value chain in bioeconomy 4 EAP;
The appointed member of the PhD assessment commitee at the University of Copenhagen (department of food and resource economics) in 2016;

Qualifications

Honours & awards
2017, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian Agricultural Farmer Federation "Eesti Maa heaks"
2015, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian University of Life Sciences
2011, Rando Värnik, Scholorship Raefond
2007, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian Agriculture
1997, Rando Värnik, The first prize in competition of the young agricultural economists, 1997
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS CLASSIFICATION: S187 Agricultural economics ; SPECIFICATION: Competitiveness and sustainability of rural economy, Rural economics, Bioeconomy
 
 
Additional information
Ph D (Economics)
2001, Estonian Agricultural University
Head of the International master courses in the field of Rural Economics in the context NOVA-BOVA
Has been lecture for several study courses in the area of rural economy and innovation clasters
Has been lecture for several study courses in the area cooperatives and cooperation in agro-food sector and Risk management in agricultural sector

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
1.1.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
6.2.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
2.5.
2013
3.3.
2013
3.2.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.4.
2000
1.3.
1999
6.3.
1999
6.4.
1999
1.2.
1997
3.5.
1996
13.11.2019
30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee
abielus, 2 last

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–01.09.2021   
Eesti Maaülikool, Maamajanduse ökonoomika õppetooli hoidja (1,00)
2015–2019   
Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Agraarökonoomika ja turunduse osakond, Maamajanduse ökonoomika, Professor (1,00)
2005–2014   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Direktor, Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2005   
EPMÜ MST, Agraarökonoomika ja turunduse instituudi dotsent
01.01.1995–31.12.2001   
EPMÜ, MST, Agraarökonoomika ja turunduse instituut, lektor-teadur
 
 
Haridustee
1996–2001   
Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Majandusdoktor Agraarökonoomika erialal
1995–1997   
Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Majandusmagister
1991–1994   
Eesti Põllumajandusülikool, Agronoomiateaduskond.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Biomajanduse Arenduskeskuse nõukogu liige
2017−...   
Teadmussiirde pikajalise ühistegevuse programmi juht
2016−...   
Ärinduse ja halduse õppekavagrupi õppekavade maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine ning ökonoomika ja ettevõtlus juht
2014−...   
Eesti Maaülikooli Teadus- ja arenduskomisjoni liige
2012−...   
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjoni liige
2010−...   
Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni president
2010−...   
Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht
2009−...   
Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni NJF majanduse sektsiooni Eesti koordinaator
2007−...   
Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni Eesti esindaja Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsioonis
2005−...   
Eesti Maaülikooli Nõukogu liige
2010−2013   
Eesti Majandusteaduse Seltsi president
2006−2014   
Eesti Maaelu arengukava seirekomisjoni liige
2005−2013   
Eesti Maaülikooli eelarvekomisjoni liige
2005−2015   
Põllumajandusministeeriumi Rakendusuuringute programmi nõukogu liige
2005−2015   
Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esimees
1996−2006   
Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige. EPMÜ Majandus- ja sotsiaalteaduskonna metoodika komisjoni liige, Majandus- ja sotsiaalteaduskonna nõukogu liige, Majandus- ja sotsiaalteaduste magistritööde kaitsmise komisjoni liige.
 
 
Loometöö
Rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja "German Journal of Agricultural Economics" toimetuskolleegiumi assotseerunud liige.
Eesti maaelu arengu aruande (2011) vastutav toimetaja.
Rahvusvahelise ajakirja "Food Economics" toimetuskolleegiumi liige .
 
 
Lisainfo
Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Eestis;
Eesti roheliste töökohtade raporti koostamise juht;
Retsenseerinud mitmeid rahvusvaheliste ajakirjade valdkonna artikleid;
Õppetöö - Maamajanduse ökonoomika MS magistrantidele 6 EAP
Maamajanduse üldkursus 4 EAP
Maamajanduse ökonoomika PK magistrantidele 4 EAP
Biomajanduse väärtusahelad MS ökonoomika ja ettevõtluse magistarntidele 4 EAP;
Kopenhaageni Ülikooli, Toidu ja ressursiökonoomika instituudi doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige - oponent (2016);

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Rando Värnik, Autasustatud Eestimaa Põllumeeste Keskliidu aumärgiga "Eesti Maa Heaks"
2015, Rando Värnik, Eesti Maaülikooli teenetemedal
2011, Rando Värnik, Raefondi stipendium
2007, Rando Värnik, Põllumajanduisministeeriumi teenete medal
1997, Rando Värnik, Põllumajandusministeeriumi noorte agraarökonomistide konkurss, I koht (1997)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S187 Põllumajandusökonoomika; TÄPSUSTUS: Maamamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, Maamajanduse ökonoomika, Biomajandus
 
 
Lisainfo
PhD (põllumajanduse ökonoomikaja ettevõtluse erialal)
Eesti Põllumajandusülikool, 2001
Mitmete rahvsvaheliste konverentside ja seminaride korraldaja. Osalenud paljudel (k.a. rahvusvahelistel) konverentsidel moderaatorina.
Võrgustikus NOVA-BOVA rahvusvaheliste magistrikursuse vastutav juht.
Viinud läbi mitmeid õppepäevi avalikule- ja erasektorile maamajanduse ja innovatsiooni klastrite teemal (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018)
Viinud läbi mitmeid täiendõppekursusi lektori ja kursuste korraldajana teemadel Ühistegevus ja koostöö põllumajandus ja toidutootmise sektoris ning riskide juhtimine põllumajanduse (2016, 2017, 2018)

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
1.1.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
6.2.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
2.5.
2013
3.3.
2013
3.2.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.4.
2000
1.3.
1999
6.3.
1999
6.4.
1999
1.2.
1997
3.5.
1996
13.11.2019
  • Found 95 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.8-2/T017AGAI01Cultivation technologies and selection of lowbush blueberry01.05.200101.11.2006Marge StarastEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences133 703,17 EUR
1.1.5.3.L170138MSMUAnalysis of the economic impact and the competitive situation on the agriculture related to the environmental condition in the agricultural water protection performance18.04.201730.09.2017Mati MõtteEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences39 833,33 EUR
MUU8-2/T7098MSMSBioenergeetika eesmärgil energiakultuuride (haab, pappel, paju, kask, lepp, raps, galeega, teravili, päideroog, ida-kitsehernes ja kanep) tootmise (kasvatamine, koristamine ja müügiks eeltöötlemine) tasuvusuuringu läbiviimine18.06.200701.12.2007Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences4 473,82 EUR
1.1.7.4.1.PM180262MSMJ Biojäätmetest kõrge lisandväärtusega toodeteni - MSMJ 01.01.201931.12.2022Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences68 000,00 EUR
MUU8-2/T10160MSMSE-RURALNET - Network promoting e-learning for rural development01.12.200830.11.2011Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences16 463,00 EUR
MUU8-2/T7180MSMSEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 (MAK) meetmete Eestile iseloomulike täiendavate seirenäitajate väljatöötamine ja analüüs06.11.200701.12.2007Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences9 586,75 EUR
2.1.8-2/T6126MSMS06Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 eelhindamise aruande kaaskoostamine15.07.200631.10.2006Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences6 071,61 EUR
MUU8L160159MSMUEx-post evaluation of the Estonian Rural development Plan 2007-201310.06.201629.12.2016Mati MõtteEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences15 480,00 EUR
MUU8-2/T9020MSMSEesti Maaelu Arengukava 2007-2013.a. 1., 3. ja 4. telje toetuste püsihindamine12.02.200931.12.2016Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences1 150 409,67 EUR
MUU8-2/T8190VLVLEesti Maaelu Arengukava raames taustauuringu läbiviimne - Loomade heaolu: karjatamise toetus31.10.200830.01.2009Ragnar LemingEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering22 368,82 EUR
ETFETF6037Diversification of development models and problems in Estonian rural economy on the context of accession with in European Union (berry production)01.01.200531.12.2008Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences30 657,60 EUR
1.1.L160179MSAT Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses16.05.201618.10.2016Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences9 998,33 EUR
MUU8-2/T9049MSMSEesti põllumajanduse, metsanduse ja loodushoiu süsteemse arendamise abinõude ja EL vastavate poliitikate tulevikusuundade analüüs20.04.200931.01.2011Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences125 548,49 EUR
MUU8-2/T13062MSDSCompetitiveness of Estonian agricultural producers in conditions of the Common Agricultural Policy of the European Union01.01.201331.12.2014Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences81 000,00 EUR
RITA2L190045MSMJ (RITA2/060)The Influence of Governance Models of Estonian Agricultural Cooperatives on a Cooperative’s Governance Capability and the Agricultural Producers’ Position in the Food Supply Chain19.02.201910.02.2020Rando VärnikEstonian University of Life Sciences28 700,00 EUR
3.1.8-2/T6137MSMS06Eestis viimastel aastakümnetel juurutatud uute marjakultuuride saaduste müügiedenduskampaania väljatöötamine ja läbiviimine10.08.200613.12.2006Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences16 289,90 EUR
MUU8-2/L11108MSDSEksperdiarvamuse koostamine auditi "Maaelu arengukava meetmete mõju väiketootmisele" raames06.04.201122.06.2011Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences3 000,00 EUR
1.1.8-2/T6113MSMS06Ekspertarvamuse koostamine auditi nr 40026, Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus, raames09.06.200628.06.2006Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences8 193,47 EUR
1.1.8-2/T5146MSMS05Elatustalude kohanemise toetuse mõju põllumajandusega tegelevate väikeettevõtete majandustulemustele28.10.200501.06.2006Rando VärnikEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences18 534,38 EUR
MUU8-2/T7093MSMSEnergiakultuuri (päideroo) kasvatamise ja kasutamise majanduslik hinnang Eestis18.04.200701.12.2010Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences92 066,71 EUR
MUU8-2/T10138MSMSEuroopa Komisjoni toetus seminari “ÜPP tulevik peale aastat 2013 ja avalikud hüved põllumajandussektorist “ korraldamiseks21.04.201022.04.2010Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences3 731,99 EUR
MUU8-2/T7179MSMSEuroopa Liidu põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika muudatusettepanekute kujundamine Eesti ja Balti riikide seisukohalt21.11.200712.12.2007Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences19 173,49 EUR
1.2.3.3.8-2/T8106MSMS (212292)Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European Agriculture01.04.200830.09.2011Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences90 014,00 EUR
MUU8-2/T0018MSAT04Foorumi "Ühine põllumajanduspoliitika Sinu talus" korraldamine Maamessil08.04.200415.04.2004Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences958,48 EUR
MUU8-2/T13063MSDSIncrease of genetic diversity in dairy cattle breeding using embryotechnologies and sexed semen01.01.201301.12.2014Rando VärnikEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences26 000,00 EUR