22.06.1963
7304662
rein.jarvekylg@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2009–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Specialist (1,00)
2005–2009   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
Other staff
01.01.1997–31.12.2004   
Other staff
01.01.1986–31.12.1997   
Other staff
 
 
Education
1981–1986   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−2010   
2007−2011   
2002−2005   

Qualifications

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2006
1.2.
2004
3.2.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.3.
2001
18.06.2019
22.06.1963
7304662
rein.jarvekylg@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemspetsialist (1,00)
2005–2009   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
EMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, hüdrobioloogia osakond, teadur
01.01.1997–31.12.2004   
EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, hüdrobioloogia osakond, vanem laborant/teadur
01.01.1986–31.12.1997   
TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, merebioloogia sektor/hüdrobioloogia osakond, insener/vanem laborant/noorem teadur
 
 
Haridustee
1981–1986   
Tartu Ülikool, bioloogia-geograafia teaduskond, bioloogia, ihtüoloogia-hüdrobioloogia eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−2010   
Seire Balti SEJ juurdevoolukanalil nr 1; 2007., 2008. ja 2010. a. seire koordinaator ja vastutav täitja; Tellija: AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad
2007−2011   
Meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine, 2007., 2008., 2010. ja 2011. a. etapid. Uuringute koordinaator ja vastutav täitja; Tellija EV Keskonnaministeerium
2002−2005   
Implementation of the Natura 2000 Network in Estonia regarding Freshwater and Brackish Water Species and Habitats (DEPA Project No. 128/009-0004 & 128/009-0004t); Bio/Consult AS, DANCEE, DEPA, EV Keskkonnaministeerium; vee-elupaikade töörühma juht.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; PÕHISUUND: Jõgede kalastik ja kalakooslused, hüdromorfoloogia, tüpoloogia, vooluveekogude kaitsealused liigid ja elupaigad, lõhelaste levik, bioloogia ja ökoloogia., Jõgede kalastik ja kalakooslused, vooluveekogude hüdromorfoloogia, tüpoloogia, kaitsealused liigid ja elupaigad, lõhelaste levik, bioloogia ja ökoloogia, paisud ja kalapääsud.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2006
1.2.
2004
3.2.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.3.
2001
18.06.2019
  • Found 47 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUU8-2/T7174PKPKMonitoring of outlet water channel of Baltic TPP03.09.200730.11.2007Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences4 985,11 EUR
MUU8-2/T14113PKLJBiological monitoring on the inflow channel of the Baltic EPS, 201403.09.201401.12.2014Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences10 000,00 EUR
MUU8L160164PKLJBiological monitoring on the inflow channel of the Baltic EPS, 201612.09.201631.12.2016Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences11 000,00 EUR
2.1.L180194PKKH (NJ-BEJ-1/3101)Bioloogilised seiretööd Balti elektrijaama juurdevoolukanalil07.09.201807.01.2019Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery11 100,00 EUR
MUU8-2/T11109PKLJEesti meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine 201109.09.201120.02.2012Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences23 000,00 EUR
MUU8-2/T7106PKPKEesti meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine ning võimalikud rehabilitatsioonimeetmed25.06.200720.02.2008Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences24 286,43 EUR
MUU8-2/T8164PKPK (18-20/545)Eesti meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine ning võimalikud rehabilitatsioonimeetmed07.10.200830.11.2009Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences23 008,19 EUR
MUU8-2/T10092PKPKEesti meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine ning võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 2010.a.24.05.201020.02.2011Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences21 151,43 EUR
1.1.8-2/T9113PKPKEksperthinnangu koostamine Reiu külalissadama rajamisega kaasnevatele võimalikele mõjudele Reiu ja Pärnu jõe põhjataimestikule, põhjaloomastikule ja kalastikule15.10.200915.11.2009Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences2 130,39 EUR
MUU8-2/T12019PKLJ (2369)Biological effects of the Esna river rehabilitation project01.02.201231.12.2013Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology46 220,00 EUR
MUU8-2/T15093PKLJ (10628)Biological effects of the Esna river rehabilitation project, 2nd phase01.06.201509.06.2017Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences7 561,50 EUR
2.1.L170249PKKH (2-1/19/2017)Hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio) ja vingerja (Misgurnus fossiilis) inventuuride läbiviimine Pärnu jõestikus06.09.201712.11.2018Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences39 500,00 EUR
1.1.5.3.8.L170210PKLJInventory of the spined loach, sculpin and mud loach in Estonia, 2018-201802.08.201712.11.2018Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology38 500,00 EUR
MUU8-2/T8132PKPKHinnang Pirita jõe alamjooksu kinnikasvamise kohta25.07.200801.09.2008Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences3 544,54 EUR
MUU8-2/T9088PKPKJägala jõe Kehra lõigu praeguse seisundi hindamine kahe kõige informatiivsema kvaliteedielemendi - põhjaloomastiku ja kalastiku - seisundi alusel ning hinnangu andmine varasema reostuse võimalike järelmõjude kohta22.07.200930.09.2009Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences1 533,88 EUR
2.1.L170214PKLJInventory of the river lamprey and brook lamprey in the Pärnu River basin04.08.201712.11.2018Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences28 000,00 EUR
MUU8T160032PKLJ (12876)Jõeforelli ja harjuse elupaikade inventuur Elva ja Väikese Emajõe jõestikes01.01.201614.06.2018Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences23 220,00 EUR
MUU8-2/T7111PKPKHydrobiological monitoring of rivers21.06.200701.02.2008Peeter PallEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences43 140,36 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T8084PKPK (18-20/245)Hydrobiological monitoring of rivers in 2008-201114.05.200801.02.2012Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences185 943,46 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T12084PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers (2012-2013)16.05.201201.02.2014Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology114 110,00 EUR
MUU8-2/T14057PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers (2014)16.05.201401.02.2015Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology57 996,00 EUR
MUU8-2/T15066PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers (2015)15.06.201517.03.2016Peeter PallEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences50 706,00 EUR
MUU8T160096PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers 201620.05.201607.03.2017Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences46 683,00 EUR
1.1.3.2.1.T170113PKLJHydrobiological monitoring and studies of rivers (2017)03.04.201719.02.2018Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology45 360,00 EUR
1.1.3.2.1.T180118PKKH (4-1/18/44)Hydrobiological monitoring and studies of rivers (2018)02.05.201819.02.2019Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery52 434,00 EUR