19.10.1941
+372 6202801
+372 56983040
rein.kuusik@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (0,50)
2002-2002 – Vice Director of the Institute of Oil Shale
1986-1990 - Head of the Laboratory of Mineral Fertilizers
1981-1986 - Head of Department of Scientific Research Center of TTU
1975 – Senior Researcher
1965-1980 - Head of the Research Lab. of Mineral Fertilizers
1965 - Engineer,Chair of Chemical Engineering
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials, Senior Researcher (0,50)
01.09.2005–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Lead Research Scientist (1,00)
01.01.2004–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Laboratory of Inorganic Materials, Director (1,00)
01.01.1992–31.12.1997   
TUT, Institute of Chemistry, Director
01.01.1991–31.12.2005   
Senior Researcher in Departments of Chemistry and Chemical Engineering of TTU
01.01.1991–31.12.1992   
Head of Laboratory of Iinorganic Technology
 
 
Education
1959–1964   
Tallinn University of Technology, Cum Laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2000−...   
Referee of editorial board of several international scientific journals
1998−...   
Pre-reviewer and opponent of several PhD thesis in Estonia, Finland and Sweden
1986−...   
Member of organizing and scientific committees of several international scientific conferences.
2014−2017   
Member of the academic ethics committee of TUT
2011−2016   
State Program in Energy Technology, Leader of one project, Member of Board of two projects
2011−2016   
Coordinator from TUT in international network "GlobalTraPs"
2010−2015   
Member of Board of Estonian Chemical Society
2006−2008   
Member of Steering Comittee and Scientific Board of EU Project "CLC Gas Power" (2006-2008)
2003−2007   
Member of Steering Committee and Scientific Board of the program "Nordic CO2 Sequestration"(2003-2006);
2001−2003   
Task coordinator of the US – Estonia Oil Shale Research Program (2002-2003);
2001−2009   
2001−2003   
Co-operative program with Bulgarian Academy of Science (2002-2004 );Co-ordinator
1998−2004   
1992−2015   
Member of the Council of the Union of Estonian Scientists, of the Board of Estonian Chemical Society, of the boards of faculty of Chemistry, Institutes of Chemistry and Chemical Engineering of TTU;
 
 
Creative work
---.
 
 
Additional career information
Lecturer of glasses "Chemistry of elements, Chemisty and technology of inorganic materials, Installations of inorganic technology, Selected chapters in technology of inorganic materials,Basics of fluidised bed technics" in period 1997-2005.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Rein Kuusik, TUT Medal of Merit "Mente et manu"
2014, Rein Kuusik, Pfeil Award is given by Institute of Materials, Minerals and Mining of UK for published work of particular merit in the field of industrial waste recycling
2010, Rein Kuusik, Science Award of Republic of Estonia as member of research team Rein Kuusik (team leader), Andres Trikkel and Tiit Kaljuvee; engineering
2010, Rein Kuusik, Best Poster Award, Mai Uibu and Rein Kuusik, Conference ACEME2010, Turku, Finland
2009, Rein Kuusik, Second award from competition of applied research projects of TUT, Rein Kuusik, Mai Uibu and Andres Trikkel
2009, Rein Kuusik, 2009,2008 - nominee of state scientific award competition;1991 - honour sertificate of the Ministry of Education of the Republic of Estonia; 1982 - the third award from Union of Chemists of Soviet Union; 1975 - the State Award of Soviet Estonia
2006, Rein Kuusik, Third award from competition of applied research projects of TUT, Rein Kuusik and Mai Uibu
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALITY: T350 Chemical technology and engineering
 
 
Additional information
Cand.Eng.(PhD.), Minsk Institute of Chemical Technology, 1971; profession of the senior researcher,The Higher Certification Center of USSR, 1975

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial property

16.10.2019
19.10.1941
+372 6202801
+372 56983040
rein.kuusik@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (0,50)
2000 - 2000 TTÜ Põlevkivi Instuudi dir. kt.;
1986-1990 - mineraalväetiste teaduslabori juhataja;
1981-1986 - teadusliku uurimise sektori osakonnajuhataja;
1975 - vanemteadur mineraalväetiste teaduslaboris;
1965-1980 - min.väetiste ja -söötade probleemlabori juhataja;
1965 - insener protsesside ja aparaatide kateedris
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium, Vanemteadur (0,50)
01.09.2005–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur (1,00)
01.01.2004–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Anorgaaniliste materjalide teaduslabor, juhataja (1,00)
01.01.1992–31.12.1997   
TTÜ keemia instituut, direktor
01.01.1991–31.12.2005   
vanemteadur TTÜ keemia- ja keemiatehnika instituutides;
01.01.1991–31.12.1992   
Anorgaanilise tehnoloogia labor, juhataja
 
 
Haridustee
1959–1964   
kõrgem, Tallinna Polütehniline Instituut 1964, Cum Laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−...   
Retsensent palljude rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetustes
1998−...   
Mitmete doktoritööde eelretsensent ja oponent Eestis, Soomes ja Rootsis
1986−...   
teaduskonverentside org- ja teaduskokomiteede liige - 1997-2010 (Eesti Keemia Päevad), 1989 (IX International Conference on Phosphorus Chemistry), 2010, 2013, 2015 (ACEME10, ACEME13, ACEME15, OSS2013), erialakonverentsid NL aegadest.
2014−2017   
TTÜ akadeemilise aukohtu liige
2011−2016   
Riikliku Energiatehnoloogia Programmi ühe projekti juht, kahe projekti juhtgrupi liige
2011−2016   
Rahvusvahelise võrgustiku "GlobalTraPs" TTÜ-poolne koordinaator
2010−2015   
Eesti Keemia Seltsi volikogu liige
2006−2008   
EÜ projekti "CLC GAS POWER" juhtkomitee liige
2003−2007   
projekti "Nordic CO2 Sequestraton" juht- ja teaduskomitee liige (2003-2007),
2001−2003   
USA-EST põlevkivialaste ühisuuringute programm(alateema koordinaator, 2001-2003);
2001−2009   
Eesti Teadlaste Liidu volikogu liige
2001−2003   
ühisprogramm Bulgaaria TA-ga (2001-2004);
1998−2004   
Eesti Keemia Seltsi juhatuse liige
1992−2015   
TTÜ nõukogud: keemiateaduskond, liige; keemiainstituut, nõukogu esimees; keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, liige; keemia- ja põlevkivi instituut, liige; anorgaanilise materjalide teaduslabor, esimees
 
 
Loometöö
---.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Perioodil 1997 kuni 2005 õpetanud aineid "Elementide keemia, Anorgaaniliste ainete keemia ja tehnoloogia, Anorgaanilise tehnoloogia seadmed, Valitud peatükid anorgaaniliste ainete tehnoloogias, keevkihttehnoloogia alused";

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Rein Kuusik, TTÜ teenetemedal Mente et manu"
2014, Rein Kuusik, Pfeil auhind on omistatud Briti Materjalide, Mineraalide ja Mäenduse Instituudi poolt tunnustusena avaldatud töö eest mineraalsete tööstusjäätmete taaskasutuse vallas
2010, Rein Kuusik, riiklik teaduspreemia kollektiivi Rein Kuusik (kollektiivi juht),Andres Trikkel ja Tiit Kaljuvee koossseisus; tehnikateadused
2010, Rein Kuusik, "Parim Poster", autorid Mai Uibu ja Rein Kuusik, ACEME2010, Turku, Finland
2009, Rein Kuusik, II koht TTÜ rakenduslike teadustööde konkursil, Rein Kuusik, Mai Uibu ja Andres Trikkel
2009, Rein Kuusik, 2001, 1996,1993, 1991 - TTÜ tänukirjad;1991 - Eesti Vabariigi Haridusministeeeriumi aukiri; TTÜ teenetemärk “Mente et manu”; 1982 - kolmas auhind Mend. Nimelise Keemiaseltsi konkursilt; 1975 - Nõukogude Eesti preemia, autorite kollektiivi l
2006, Rein Kuusik, III koht TTÜ rakenduslike teadustööde konkursil, Rein Kuusik ja Mai Uibu
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus
 
 
Lisainfo
tehnikakandidaat, vanemteaduri kutse
Valgevene Keemilise Tehnoloogia Instituut, 1971
vanemteaduri kutsetunnistus NL Kõrgemast Atestatsioonikomiteest, 1975

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tööstusomand

16.10.2019
  • Found 44 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0140082s08Chemistry and applications of carbonate-phosphate-based inorganic systems01.01.200831.12.2013Rein KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology802 264,57 EUR
MUUG5151 (ETF5151)Activated carbon from oil shale semi-coke01.01.200231.12.2004Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Environmental and Chemical Technology16 297,47 EUR
ETFETF7548Modification of Ammonium Nitrate01.01.200831.12.2011Tiit KaljuveeTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology36 089,88 EUR
MUUT246 (0140246s98)Chemistry and application of natural and synthetic inorganic materials01.01.199831.12.2002Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Environmental and Chemical Technology160 418,24 EUR
SFSF0142518s03Chemistry and applications of inorganic multicomponent systems01.01.200331.12.2007Rein KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology389 445,63 EUR
MUUAR12003Reduction of CO2 emission of CFB boiler by enrichment of combustion air with oxygen01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment689 970,00 EUR
MUUF8121Feasibilty study for compilation of the applied project (clinker dust granulation)01.12.200828.03.2009Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials10 972,03 EUR
MUUBF125Structural and applied investigations of phosphate minerals01.12.200931.10.2010Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials1 981,26 EUR
MUUSLOOM12093TSustainable technologies for phosphorus reduction in constructed wetlands: removal processes and long-term perfomance of hydrated oil-shale ash filters01.01.201231.08.2015Kalle KirsimäeUniversity of Tartu221 406,50 EUR
MUULep12116Granulated oil shale ash as liming fertilizer - obtaining and characterization01.08.201231.12.2016Tiit KaljuveeTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials156 500,00 EUR
MUUT422 (0141422s00)Technological reduction of acidic atmospheric emissions in oil shale combustion for power energy01.01.200031.12.2004Arvi PrikkTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment146 367,65 EUR
ETFETF9334Abatement of emissions and production of PCC-type filler material on the basis of oil shale combustion wastes01.01.201231.12.2015Mai UibuTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology69 600,00 EUR
1.2.3.4.VFP17114EKCLEAN clinKER production by Calcium looping process01.10.201730.09.2021Mai UibuTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology152 812,50 EUR
MUUV319CLC Gas Power19.01.200631.12.2008Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials94 959,93 EUR
MUUG5606 (ETF5606)Interactions of chlorine and sulphur compounds at thermooxidation of Estonian oil shale, its semicoke and fuel blends based on them01.01.200331.12.2005Tiit KaljuveeTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials12 782,33 EUR
MUUVA17086Fly Ash to Valuable Minerals01.04.201731.03.2020Andres TrikkelTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology119 486,00 EUR
RITA1SubprojectLEP17096 (RITA1/01-01-07; RITA1/01-01-11)Efficient, environmentally friendly and sustainable use of Earth Resources01.07.201730.06.2020Andres Trikkel; Mai Uibu; Kaia TõnsuaaduTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology231 190,00 EUR
MUUG4262 (ETF4262)The role and chemistry of magnesium compounds in sulphation of lime-containing materials01.01.200031.12.2002Tiit KaljuveeTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Environmental and Chemical Technology11 184,54 EUR
MUU571LGetting of modified CAN-fertilizers29.09.200530.06.2006Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials62 122,12 EUR
MUUV346Obtaining the organo-mineral composites for improving soils01.02.200731.12.2012Tiit KaljuveeTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials0,06 EUR
MUUVA15012Organo-mineral conditioners to improve the soil fertilty01.01.201531.12.2017Tiit KaljuveeTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials1,00 EUR
IUTIUT33-19Fundamentals of multicomponent mineral-organic systems: Chemistry, modeling and sustainable processing01.01.201531.12.2020Andres TrikkelTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology450 000,00 EUR
MUUV215Nordic CO2 Sequestration20.06.200330.06.2007Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials43 496,99 EUR
MUUV139Semi-coke utilization (energetics)01.09.200030.09.2002Rein KuusikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Environmental and Chemical Technology10 785,09 EUR
MUUF9017Technology for creating of regranulate composites using oil-shale fly ash and other mineral additions15.01.200914.06.2009Anti ViiknaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Polymer Materials, Chair of Textile Technology16 016,26 EUR