29.06.1945
58845991
5022816
rein.vaikmae@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2020–...   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (0,50)
17.02.2017–07.12.2024   
Eesti Teaduste Akadeemia, Presidendi nõunik (0,20)
01.01.2015–...   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Emeriitprofessor
01.01.2013–2020   
Lavali Ülikooli Geoloogia ja insenerigeoloogia osakonna abiprofessor, Lavali Ülikooli Geoloogia ja insenerigeoloogia osakonna abiprofessor
01.09.2005–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, teadusprorektor (1,00)
01.09.2004–31.12.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Füüsikalise geoloogia õppetool, Professor (0,10)
2003–2005   
Haridus- ja Teadusministeerium, innovatsioonipoliitika nõunik (1,00)
2001–2002   
Haridus- ja Teadusministeerium, teaduspoliitika nõunik (1,00)
1999–2001   
Haridus- ja Teadusministeerium, Teadus- ja kõrghariduse osakonna juhataja (1,00)
1999–31.12.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, osakonna juhataja (1,00)
1999–2001   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut, Erakorraline professor
01.01.1990–12.03.1999   
Eesti TA Geoloogia Instituut, direktor, osakonna juhataja (1,00)
1987–1989   
Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, laboratooriumi juhataja (1,00)
1973–1987   
Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, van.insener, teadur, vanemtedaur (1,00)
1969–1973   
Tallinna Tehnikaülikool, insener, van.insener (1,00)
 
 
Haridustee
1964–1969   
Tallinna Tehnikaülikool, tööstuselektroonika eriala
1959–1963   
A.H.Tammsaare nim. Tartu 1. keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Eesti Geograafia Selts,Juhatuse liige
2009−...   
TTÜ Meresüsteemide Instituudi nõukogu liige
2008−...   
Jääpuursüdamike Teadusuuringute Euroopa Partnerlus (EuroPICS), juhtkomitee liige
2008−...   
Jääpuursüdamike Teadusuuringute Rahvusvaheline Partnerlus (IPICS), juhtkomitee liige
2008−...   
INQUA Maismaaprotsesside Komisjon - paleopõhjavete grupp, koordineeriva grupi liige
2007−...   
Ajakirja "Estonian Journal of Earth Sciences" toimetuskolleegiumi liige
2001−...   
Retsensent ajakirjadele: Boreas, Isotopes in Environmental and Health Studies, Journal of Hydrogeology,Journal of Hydrology,Journal of African Earth Sciences,Quaternary Science Reviews,Applied Geochemistry, Geophysical Research Letters,Journal of African Earth Sciences;
2001−...   
Euroopa PolaarnõukoguEPB, liige
1995−...   
Euroopa Isotoopuuringute Ühingu büroo liige, (2000-2002 president)
1993−...   
Eesti TA Polaaruuringute Komisjon,esimees
1990−...   
TTÜ Geoloogia Instituudi nõukogu liige
2017−2019   
ajakirja "Hydrogeology Journal kaastoimetaja
2012−2016   
INQUA TERPRO Komisjoni Projekt"Põhjavesi ja Globaalsed Paleokliima Signaalid",Projekti Euroopa osa kaasjuht
2012−2016   
IGCP Projekt No.618.Paleopõhjavetest saadud paleokliima informatsioon, Projekti Euroopa osa kaasjuht
2011−2015   
TLÜ Ökoloogia Instituudi teadusnõukogu,liige
2010−2016   
Riigi teaduspreemiate komisjon, liige
2009−2011   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusnõukogu, liige
2009−2013   
Euroopa Strateegilise Teadusinfrastruktuuri Foorumi keskkonna töörühma liige
2006−2014   
EL COST Programmi Maa Süsteemi Teaduste ja Keskkonnakorralduse valdkonna Komitee liige
2005−2011   
TTÜ Küberneetika Instituudi nõukogu liige
2005−2006   
ETF nõukogu liige
2005−2010   
TTÜ nõukogu liige
2005−2009   
Euroopa Polaarkonsortsiumi teadusnõukogu liige
2003−2005   
EAS tehnoloogia arenduskeskuste juhtkomitee liige
2002−2005   
EAS tehnoloogiavaldkonna hindamiskomisjoni liige
2001−2004   
Euroopa Nõukogu teaduse ja kõrghariduse komitee (CD-ESR) ja selle büroo liige
2001−2005   
Euroopa Komisjoni teaduse ja tehnoloogiliste uuringute komitee (CREST) liige
2001−2011   
HTM ja TAN teaduspoliitika komisjoni liige
2001−2006   
HTM Teaduskompetentsi Nõukogu (TKN) liige
1998−2003   
Rahvusvahelise Kvaternaariuuringute Liidu INQUA Eesti Rahvusliku Komitee aseesimees, (1998 kuni 2003- esimees)
1998−2005   
Ajakirjade “Quaternary International” ja "Boreas" toimetuskollegiumide liige
1997−1999   
Eesti Põhjavee Komisjoni esimees
 
 
Loometöö
1999-2005 osalemine teaduse jakõrghariduse valdkonna sedusloome väljatöötamisel, sh.riiklike strateegiate Teadmistekeskne Eesti I (2002–2006) ja Teadmistepõhine Eesti II (2007–2013) koostamisel, esimese puhul töörühma juht..
 
 
Lisainfo
2013-2017 Lavali Ülikooli(Kanada) doktorandi Arnaud Jean Rene Guy Sterckx`i doktoritöö"Hydrogeological modeling of the Cambrian-Vendian aquifer,northern Estonia" kaasjuhendaja; Juhendaja on prof, Jean-Michel Lemieux (Lavali Ülikool;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Rein Vaikmäe, TTÜ teenetemedal Mente et Manu
2005, Rein Vaikmäe, Haridus- ja Teadusministeeriumi aumärk nr.3
1995, Rein Vaikmäe, Eesti Teaduste Akadeemia medal
1993, Rein Vaikmäe, Academia Europaea, valitud liige
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Isotoop-paleoklimatoloogia, -paleohüdroloogia, - paleokrüoloogia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
2.5.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.1.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
5.2.
2007
6.7.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
1.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
3.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
6.6.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1991
1.1.
1991
3.1.
1991
3.1.
1991
1.1.
1990
1.3.
1990
1.1.
1988
1.3.
1986
3.2.
1986
1.2.
1984
17.01.2020
29.06.1945
58845991
5022816
rein.vaikmae@ttu.ee

Career

Institutions and positions
2020–...   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (0,50)
17.02.2017–07.12.2024   
Estonian Academy of Sciences, Counsellor to the President (0,20)
01.01.2015–...   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Professor emeritus
01.01.2013–2020   
Lavali Ülikooli Geoloogia ja insenerigeoloogia osakonna abiprofessor, Laval University, Department of geology and engineering geology;associated professor
01.09.2005–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , vice rector for research (1,00)
01.09.2004–31.12.2014   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Chair of Physical Geology, Professor (0,10)
2003–2005   
Ministry of Education and Research, innovation policy adviser (1,00)
2001–2002   
Ministry of Education and Research, research policy adviser (1,00)
1999–2001   
Ministry of Education and Research, Department of higher education and research, Head (1,00)
1999–31.12.2014   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, head of department (1,00)
1999–2001   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology, Professor extraordinarius
01.01.1990–12.03.1999   
Institute of Geology of the Estonian Academy of Sciences, director, head of the department (1,00)
1987–1989   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of the ESSR, head of the laboratory (1,00)
1973–1987   
Institute of Geology of the Academy of Sciences of the ESSR, sen. engineer, research fellow, senior research fellow (1,00)
1969–1973   
Tallinn University of Technology , engineer, sen.engineer (1,00)
 
 
Education
1964–1969   
Tallinn University of Technology, speciality - industrial electronics
1959–1963   
A.H. Tammsaare named Tartu I Basic School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Estonian Geographical Society, Board member
2009−...   
Board of the Marine Systems Institute at TTU, member
2008−...   
European Partnerships in Ice Core Sciences (EuroPICS), steering committee member
2008−...   
International Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS), steering committee member
2008−...   
INQUA Commission on Terrestrial Processes – Group on Palaeogroundwater, member of coordinating group
2007−...   
Estonian Journal of Earth Sciences, member of editorial board
2001−...   
Reviewer for journals: Boreas, Isotopes in Environmental and Health Studies, Journal of Hydrogeology, Applied Geochemistry, Geophysical Research Letters,Journal of African Earth Sciences;
2001−...   
European Polar BoardEPB, member
1995−...   
European Society of Isotope Research; Bureau member (2000-2002 president)
1993−...   
Estonian Polar Research Committee, chairman
1990−...   
Board of the Institute of Geology at TTU
2017−2019   
Hydrogeology Journal;Associate Editor
2012−2016   
INQUA TERPRO Commission Project "Groundwater and Global Palaeoclimate Signals"(G@GPS),European Project co- leader
2012−2016   
IGCP Project < no.618."Paleoclimate information obtained from past-recharged groundwater" Co-leader of European part of thePproject
2011−2015   
Board of the Institute of Ecology, Tallinn University,member
2010−2016   
State Scientific Awards Commission, member
2009−2011   
Scientific Board of the National Institute of Chemical Physics and Biophysics, member
2009−2013   
Environmental Sciences Working Group of the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI ENV TWG), member
2006−2014   
EU COST Programme Domain Committee on Earth System Science and Environmental Management, member
2005−2011   
Board of the Institute of Cybernetics at TTU, member
2005−2006   
Estonian Science Fundation; Board member
2005−2010   
Board of the Tallinn University of Technology, member
2005−2009   
Science Advisory Council of the European Polar Consortium, member
2003−2005   
Enterprise Estonia, member of steering committee on competence centres
2002−2005   
Enterprise Estonia,member of the assessment committee on technology
2001−2004   
CE Committee on Higher Education and Research; Bureau member
2001−2005   
EU Scientific and Technological Research Committee (CREST), member
2001−2011   
Research Policy Commission of the Estonian Research Council, member
2001−2006   
Estonian Science Competence Council, member
1998−2003   
Estonian National Committee of INQUA, vice-chair, (1998-2003 chair)
1998−2005   
“Quaternary International” and "Boreas", member of editorial board
1997−1999   
Estonian Groundwater Commission, chair
 
 
Creative work
1999-2005attending in elaboration of higher education and R&D legistlation and state R&D&I strategies "knowledge -based Estonia" I (2002-2006)and Knowledge -based Estonia II (2007-2013).
 
 
Additional information
2013-2017 co-supervising a PhD study of a PhD student Arnaud Jean Rene Guy Sterckx`i "Hydrogeological modeling of the Cambrian-Vendian aquifer,northern Estonia" Superviser prof, Jean-Michel Lemieux (Laval University).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Rein Vaikmäe, Mente et Manu medal of merit of Tallinn University of Technology
2005, Rein Vaikmäe, Medal of Merit of the Ministry of Education and Research no 3
1995, Rein Vaikmäe, Medal of the Estonian Academy of Sciences
1993, Rein Vaikmäe, Academia Europaea; elected member
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Isotope-paleoclimatology, -paleohydrology, -paleocryology
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
2.5.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.1.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
5.2.
2007
6.7.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
1.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
3.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
6.6.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1991
1.1.
1991
3.1.
1991
3.1.
1991
1.1.
1990
1.3.
1990
1.1.
1988
1.3.
1986
3.2.
1986
1.2.
1984
17.01.2020
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
RITA4RITA4/003Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates01.09.201620.12.2017Rein VaikmäeEesti Teaduste Akadeemia11 730,00 EUR
IUTIUT19-22Balti Arteesiabasseini põhjavee geofiltratsiooni ajalugu, selles salvestunud paleokliima ja inimmõju andmed: hüdrogeokeemilise teabe ja modelleerimise süntees01.01.201431.12.2019Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut654 000,00 EUR
MUULEPGI 350 (IAEA Research Contract 17850)Balti arteesiabasseini põhjavee infiltratsiooni ajalugu ja paleokliima signaalid:numbriliste mudelite ja hüdrogeokeemiliste andmete süntees04.07.201303.07.2015Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut6 000,00 EUR
ETFETF5925Eesti põhjavee looduslik keemiline- ja isotoopkoostis ning vee vanus: geokeemilised alused EL vee raamdirektiivi rakendamiseks Eestis 01.01.200431.12.2007Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut38 159,02 EUR
MUUVCT-99Euroopa põhjaveeladestike looduslik kvaliteet: alus põhjavee majandamiseks01.04.200031.03.2003Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut55 965,83 EUR
MJDMJD17Geochemical evolution of groundwater in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia01.09.200931.08.2012Andres MarandiTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut100 375,74 EUR
SFSF0332089s02Hiliskvaternaari ja paleosoikumi kliima- ja keskkonnamuutused ning nende isotoop-geokeemilised salvestused põhjapoolkera kontinentaalsetes ja merelistes setetes, hüdro- ja krüosfääris01.01.200231.12.2006Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut437 666,96 EUR
MUUGI9710 (0330357s98)Hiliskvaternaari kliima- ja keskkonnamuutused ning põhjavete kujunemine Skandinaavia jäätumise mõjupiirkonnas: isotoop-geokeemilised rekonstruktsioonid01.01.199731.12.2001Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut178 952,62 EUR
1.1.LMIN18067Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-eesti vesikonnas01.08.201830.06.2020Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut49 132,00 EUR
SFSF0320080s07Isotoop- ja geokeemiliste indikaatorite kasutamine globaalsete kliima- ja keskkonnamuutuste uurimisel01.01.200731.12.2012Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut969 520,04 EUR
MUUAR16054Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss01.01.201631.08.2022Marika LundenTallinna Tehnikaülikool66 400,00 EUR
ETFETF8948Mandrijäätumise mõju Balti kilbi lõunanõlva põhjavee kujunemisele: vee isotoop-geokeemiliste trasserite, lahustunud tahkise ja gaaside ning põhjavee integreeritud modelleerimise kompleksuuring01.01.201131.12.2014Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut44 160,00 EUR
MUUVA16034 (No: 2082/RO)Pikaealiste rdionukliidide kasutamine Balti Arteesiabasseini (BAB) põhjavee , sh soolase reliktvee (brines) iseloomustamiseks ja dateerimiseks13.07.201621.01.2021Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond0,00 EUR
MUUL12-169Polaar- ja kliimauuringute tegevuskava (aastani 2020) jätkamine13.06.201231.10.2015Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut7 148,00 EUR
MUUL12-170Polaar- ja kliimauuringute tegevuskava (aastani 2020) koostamine08.12.201031.10.2012Enn KaupTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut745,00 EUR
1.1.5.2.1.32.SLOOM12073T (3.2.0801.12-0044)Polaaraalade kliima- ja keskkonnamuutused seotuna globaalsete muutustega ning nende mõju Põhja-Euroopa kliima kõikumistele01.01.201231.08.2015Jaak JaagusTartu Ülikool250 000,00 EUR
MUULEPGI 343Polaaralade kliima- ja keskkonnamuutused seotuna globaalsete muutustega ning nende mõju Põhja-Euroopa kliima kõikumistele01.01.201231.08.2015Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut117 580,00 EUR
MUUVFP15013Polaarvõrgustik-Sidudes teadust ühiskonnaga09.03.201530.06.2020Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond31 250,00 EUR
MUUL10-115Põhjavee keemilise ja isotoopkoostise analüüs ja interpretatsioon Euroopa Sotsiaalfondi projekti Põhjavee uuringute interdistsiplinaarse teadusrühma ja modelleerimissüsteemi rajamine raames25.08.201031.12.2013Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut7 049,14 EUR
MUUVA15020Põhjavesi ja globaalsed paleokliima signaalid22.09.201231.12.2016Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut1,00 EUR
MUUGREUTFSvalbardi liustike tundlikkus kliimamuutuste suhtes01.01.201031.12.2013Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut23 743,18 EUR
MUUG4161 (ETF4161)Viimase jääaja mandriliustiku mõju Eesti põhjavee kujunemisele01.01.200031.12.2003Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut31 955,82 EUR
APIUT19-22AP14Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT19-22 raames01.01.201431.10.2015Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut23 750,00 EUR
APSF0320080s07APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0320080s07 raames01.01.201031.12.2011Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut61 954,67 EUR