+372 7313489
riho.gross@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor, vesiviljeluse õppetooli juht (1,00)
01.09.2008–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, Professor (1,00)
1992–31.08.2008   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1988–31.12.1992   
ELVI kalakasvatuse osakond; teadur
01.01.1981–31.12.1988   
ELVI kalakasvatuse osakond; nooremteadur
 
 
Haridustee
1976–1981   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-ihtüoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
EMÜ VLI vesiviljeluse õppetooli juht
2016−...   
Kalanduse Teabekeskuse nõukogu liige
2015−...   
Eesti Maaülikooli arengufondi hindamiskomisjoni liige
2015−...   
Eesti Maaülikooli professorite atesteerimiskomisjoni esimees
2015−...   
Maaeluministeeriumi Kalandusnõukogu liige
2015−...   
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava seirekomisjoni liige
2014−...   
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
2014−...   
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu teaduskomisjoni esimees
2014−...   
Eesti Maaülikooli nõukogu teadus- ja arenduskomisjoni liige
2013−...   
Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2013−...   
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor
2009−...   
EMÜ põllumajandusteaduste õppekava doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2014−2017   
EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna juhataja
2014−2015   
Eesti Maaülikooli arengufondi hindamiskomisjoni esimees
2012−2013   
Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige
2011−2012   
Haridus- ja teadusministeeriumi põllumajandusteaduste sihtevalveerimise juhtkomitee liige
2007−2012   
Eesti Vabariigi esindaja Euroopa T&A evalveerimise võrgustikus
2006−2012   
Teaduskompetentsi Nõukogu liige, põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni esimees
2004−2006   
TKN põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige
2004−2005   
EPMÜ reformikomisjoni liige
2003−2006   
ETF bio-geoteaduste ekspertkomisjoni liige
 
 
Lisainfo
Stipendiumid ja uurimistöö välismaal:
1993/1994 - 6 kuud Rootsi Instituudi stipendiaat Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli akvakultuuri osakonnas;
1994 - 3 kuud DAAD/NATO stipendiaat Müncheni Tehnikaülikooli loomakasvatuse õppetooli juures;
1995 - 3 kuud Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiaat Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli akvakultuuri osakonnas;
1996 - 2 kuud külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
1998 - 2 kuud külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
1998 - 3 kuud külalisteadlasena Müncheni Ülikooli ulukite bioloogia õppetooli juures;
1999 - 1 kuu külalisteadlasena Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
2000 - 1.5 kuud külalisteadlasena Soome Kalandusinstituudis;
2001 - 3 kuud külalisteadlasena Müncheni TÜs;
2001 - 2 kuud Berliini Sisevete Ökoloogia ja Kalanduse Instituudis;
2003 - 5 kuud külalisteadlasena Müncheni Tehnikaülikoolis;
2008 - 4 kuud külalisteadlane Müncheni Tehnikaülikoolis

Andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta Eesti Maaülikoolis:
VL.0007 Vesiviljelus 18 EAP
VL.0273 Kalakasvatuse erialaseminar 11 EAP
VL.0360 Teadustöö praktika 8 EAP
VL.0440 Kalakasvatuse kursusetöö 4 EAP
VL.0488 Kalade geneetika, biotehnoloogia ja aretus 4 EAP
VL.1091 Bakalaureusetöö 8 EAP
VL.1098 Magistritöö 30 EAP
VL.1197 Kalade molekulaarökoloogia ja genoomika 4 EAP
PK.1572 Teaduslik-metoodiline praktikum 9 EAP
PK.1574 Teaduslik-metoodiline suvepraktika 5 EAP
DK.0006 Ülikooli pedagoogiline praktika 2 EAP
DK.0008 Teadusartiklite kirjutamine ja publitseerimine 14 EAP
DK.0009 Esinemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 14 EAP
DK.0010 Esinemised teadus- praktilistel konverentsidel ja doktoriseminaridel 16 EAP
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Riho Gross, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2003, Riho Gross, Eesti Riigi Teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS KLASSIFIKAATOR: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; TÄPSUSTUS: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus ; TÄPSUSTUS: kalade populatsioonigeneetika, fülogeograafia, transkriptoomika, genoomika
 
 
Lisainfo
põllumajandusteaduste kandidaat (eriala 06.02.01 - põllumajandusloomade aretus ja selektsioon)
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 1991
Pealkiri tõlkes: Eesti karpkala aretuse lähtevormide geneetiline, morfoloogiline ja kalamajanduslik iseloomustus ning tarberistamise tulemused

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

  • 01.09.2015−31.12.2016 Erica Leder "fish genomics and transriptomics" Eesti Maaülikool
  • 01.02.2015−31.03.2015 Paul Debes "PKD research in salmonids" Eesti Maaülikool
  • 01.09.2018−31.08.2020 Kristina Noreikiene "Habitat-dependent variation in sensory organs and the brain in perch" Eesti Maaülikool

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.2019
+372 7313489
riho.gross@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor, Chair of Aquaculture (1,00)
01.09.2008–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Professor (1,00)
1992–31.08.2008   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Senior Researcher (1,00)
01.01.1988–31.12.1992   
Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Medicine, Department of Fish Farming ; research scientist
01.01.1981–31.12.1988   
Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Medicine, Department of Fish Farming ; junior research scientist
 
 
Education
1976–1981   
University of Tartu, diploma in biology-ichthyology (equivalent to MSc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Chair of Aquaculture, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2016−...   
Fisheries Information Centre, member of the council
2015−...   
member of the evaluation commitee of the Development Fund of Estonian Umiversity of Life Sciences
2015−...   
chairman of the attestation board of professors, Estonian University of Life Sciences
2015−...   
Fisheries Council of the Estonaian Ministry of Rural Affairs, member of the council
2015−...   
Monitoring Commission of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) Operational Programme 2014-2020, member of the commission
2014−...   
member of the scientific board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...   
chairman of the scientific commitee of the scientific board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−...   
member of the R&D commitee of the board of Estonian University of Life Sciences
2013−...   
member of the board of Estonian University of Life Sciences
2013−...   
vice director of research, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2009−...   
member of the attestation board of PhD students (agriculture), Estonian University of Life Sciences
2014−2017   
head of Department of Aquaculture, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences
2014−2015   
Chairman of the evaluation commitee of the Dvelopment Fund of Estonian Umiversity of Life Sciences
2012−2013   
member of the Evaluation Commitee of the Estonian Research Council
2011−2012   
member of the steering committee for task evaluation of agricultural sciences at the Estonian Ministry of Education and Science
2007−2012   
national representative in European RTD Evaluation Network
2006−2012   
member of the Estonian Scientific Competence Board, head of the expert panel in agricultural sciences
2004−2006   
member of the expert panel in agricultural sciences of the Estonian Scientific Competence Council
2004−2005   
Member of the restructuring commitee of the Estonian Agricultural University
2003−2006   
member of the expert panel in biological and geological sciences of the Estonian Science Foundation
 
 
Additional information
Scholarships and research abroad:
1993/1994 - 6 months at Dept. of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences (scholarship from Swedish Institute);
1994 - 3 months at Institute of Animal Sciences, Munich Technical University (scholarship from DAAD/NATO);
1995 - 3 months at Dept. of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences (scholarship from the Nordic Council of Ministers);
1996 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
1998 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
1998 - 3 months at the Dept. Wildlife Biology, Univeristy of Munich;
1999 - 1 month at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany (invited guest scientist);
2000 – 1.5 months at Finnish Fisheries and Wildlife Research Institute;
2001 – 3 months at Dept. Wildlife Biology, Munich Technical Univ., Germany; 2001 - 2 months at Institute of Inland Fisheries and Ecology in Berlin, Germany;
2003 - 5 months at Dept. Wildlife Biology, Munich Technical Univ., Germany (invited guest scientist);
2008 - 4 months at Munich Technical Univeristy, Germany (visiting research fellow)

Information on academic work done within five recent years at Estonian University of Life Sciences:
VL.0007 Aquaculture 18 ECTS
VL.0273 Seminar in aquaculture 11 ECTS
VL.0360 Practical research work 8 ECTS
VL.0440 Course paper in aquaculture 4 ECTS
VL.0488 Genetics, biotechnology and selective breeding of fish 4 ECTS
VL.1091 Bachelor's thesis 8 ECTS
VL.1098 Master's thesis 30 ECTS
VL.1197 Molecular ecology and genomics of fish 4 ECTS
PK.1572 Scientific-methodological practical training 9 ECTS
PK.1574 Scientific-methodological practical training in summer 5 ECTS
DK.0006 Practice learning in university teaching 2 ECTS
DK.0008 Writing and publishing research articles 14 ECTS
DK.0009 Presentations at international science conferences 14 ECTS
DK.0010 Presentations at practical science conferences and doctoral seminars 16 ECTS
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Riho Gross, Raefond Prize of the Estonian University of Life Sciences
2003, Riho Gross, Estonian Science Prize
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS CLASSIFICATION: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIFICATION: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS CLASSIFICATION: B402 Aquaculture, pisciculture ; SPECIFICATION: population genetics, phylogeography, transcriptomics and genomics of fish
 
 
Additional information
Scientific degree: Candidate of Agricultural Sciences (equivalent to PhD), 1991, Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Science, Tartu, Estonia

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 01.09.2015−31.12.2016    Erica Leder  "fish genomics and transriptomics" (Estonian University of Life Sciences)
  • 01.02.2015−31.03.2015    Paul Debes   "PKD research in salmonids" (Estonian University of Life Sciences)
  • 01.09.2018−31.08.2020    Kristina Noreikiene  "Habitat-dependent variation in sensory organs and the brain in perch" (Estonian University of Life Sciences)

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.2019
  • Leitud 29 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF7348Asustamiste mõju ohustatud lõhelaste ja jõevähi looduslike populatsioonide neutraalsele ja adaptiivsele geneetilisele variatsioonile01.01.200831.12.2011Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut72 012,64 EUR
1.1.7.P180280VLVI (EMÜ nõukogu otsus 20.12.2018 nr 1-4/49)Biootilistele ja abiootilistele faktoritele kohastumise molekulaarsed mehhanismid: parasiitidest ja humiinainetest tingitud selektsiooni sihtmärkide ja protsesside iseloomustamine kaladel01.01.201931.12.2019Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vesiviljeluse õppetool50 000,00 EUR
RITA1AlamprojektL190003VLVI (RITA1/02-60-05)Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused01.01.201931.12.2021Anti VasemägiEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vesiviljeluse õppetool75 279,30 EUR (kogurahastus 947 370,00 EUR)
1.1.7.8-2/T15018VLVVEksperthinnangute andmine Euroopa Kalandusfondi meetme 2.1. taotlustele, mis on vastu võetud 2014. aasta detsembris16.02.201508.03.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut7 706,88 EUR
TAPTAP3-1EMÜ molekulaargeneetilisi meetodeid kasutavate töörühmade teadusaparatuuri kaasajastamine ja täiendamine 01.01.200931.08.2015Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut399 633,15 EUR
MUU8-2/T14080VLVV (7982)Jõevähi (Astacus astacus L.) looduslike asurkondade ja kasvanduste karjade geneetiline kaardistamine01.07.201430.06.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut29 364,95 EUR
ETFETF6155Jõevähi Astacus astacus kasvatuse tehnoloogia täiustamine01.01.200531.12.2007Tiit PaaverEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut25 350,67 EUR
ETFETF5729Kalade liigisisese mitmekesisuse molekulaargeneetilised uuringud kaitse ja säästliku kasutamise huvides01.01.200431.12.2007Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut55 375,46 EUR
MUU8-2/T13168VLKAKalade taastootmise alased uuringud12.12.201301.05.2014Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut32 400,00 EUR
MUU8-2/T14126VLVVKalade taastootmise alased uuringud20.10.201401.05.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut34 200,00 EUR
MUU8-2/T15103VLVVKalade taastootmise alased uuringud01.05.201501.05.2016Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut51 202,00 EUR
1.1.7.T170135VLVVKalade taastootmise alased uuringud (2017)01.05.201730.04.2018Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut32 100,00 EUR
1.1.T180114VLVI (4-1/18/75)Kalade taastootmise alased uuringud (2018)01.05.201830.04.2019Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut27 156,60 EUR
MUU8T160144VLVVKalade taastootmise alased uuringud 2016. a01.05.201601.05.2017Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut36 825,60 EUR
1.1.T190131VLVI (4-1/19/99)Kalade taastootmise alased uuringud 2019. aastal 03.05.201901.05.2020Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vesiviljeluse õppetool29 187,00 EUR
MUU8-2/T10177VLVL (SFE26)Kalapopulatsioonide hea seisund kui jõe valgala eduka majandamise indikaator01.06.201031.08.2013Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut108 953,00 EUR
SFSF0172103s02Kasvatatavate kalaliikide geneetilised ressursid ja nende säästlik kasutamine01.01.200231.12.2006Tiit PaaverEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut266 447,67 EUR
MUU8-2/T15144VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut18 711,60 EUR
1.1.7.F170013VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" korraldamine06.01.201705.01.2019Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut15 120,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
1.1.7.F170014VLVVKonverentsi ettekannete ja postrite kogumik "Terve loom ja tervislik toit 2017“06.01.201705.01.2019Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut3 591,60 EUR
IUTIUT8-2Populatsioonigeneetika, genoomika ja transkriptoomika rakendused kalade ja põllumajandusloomade geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uuringutes01.01.201331.12.2018Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut840 000,00 EUR
SFSF1080022s07Põllumajandusloomade ja kalade geneetiline mitmekesisus ja geneetiliste ressursside säästlik kasutamine01.01.200731.12.2012Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut471 877,68 EUR
1.1.7.4.1.8-2/T14142VLVVRahvusvaheliselt tuntud teadlase kaasamine prioriteetse uurimissuuna arendamiseks veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis IUT „Populatsioonigeneetika, genoomika ja transkriptoomika rakendused kalade ja põllumajandusloomade geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uurimiseks“ raames 01.12.201431.12.2016Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut76 985,00 EUR
1.1.5.2.6T170097VLVISäga (Silurus glanis) kui perspektiivse uue vesiviljelusliigi kunstliku paljundamise ja kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine ning parimate omadustega liinide väljaselgitamine01.07.201731.12.2022Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut591 423,87 EUR