This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
9.11.1983
riin.rebane@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.02.2017–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Researcher (0,60)
01.04.2015–...   
Estonian Environmental Research Centre, R&D senior specialist (0,60)
01.01.2014–...   
Estonian Accreditation Centre, assessor
01.01.2013–...   
Eurachem, National Representative
01.05.2013–30.03.2015   
Estonian Environmental Research Centre, advisor (0,60)
01.09.2012–30.04.2013   
Estonian Environmental Research Centre, Other staff (0,60)
26.06.2006–13.08.2006   
Center of Food and Fermentation Technologies, Researcher (1,00)
 
 
Education
01.09.2018–...   
Masters of Arts (MA), Law, University of Tartu
2015–2018   
Bachelor of Arts (BA), Law, University of Tartu
2008–2012   
PhD in chemistry, University of Tartu
2007–2007   
Hong Kong Baptist University, chemistry, exchange student
2003–2004   
University of Maryland
2002–2008   
BA and MSc in chemistry, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−2021   
 
 
Creative work
2009 - poster presentation "Evaluation of the origin of Estonian honeys by amino acid content", 24th RAFA, Praha, Czech Republic
2009 - oral presentation "Free amino acid composition of Estonian honeys", Seminar "Food and feed quality and safety", Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
2009 - poster presentation "Evaluation of the origin of Estonian honeys by amino acid content" 5th NOSSS, Tallinn, Estonia
2010 - poster presentation "Development of a sensitive LC-MS compatible analysis method for amino acid determination in honey" Graduate school „Functional materials and technologies“ seminar, Tartu, Estonia
2011 - oral presentation "Evaluation of the botanical origin of Estonian uni- and polyfloral
honeys by amino acid content", The Nordic Baltic Bee Council 2011, The Nordic Baltic Bee Research Symposium, Tartu, Estonia
2011 - oral presentation "Suitability comparison of buffers for amino acid derivatization reaction in LC-ESI-MS", Graduate school „Functional materials and technologies“ seminar, Tartu, Estonia
2011 - poster presentation "Development of a sensitive LC-MS compatible analysis method for amino acid determination in honey", IUPAC International Congress on Analytical Sciences, Kyoto, Japan
2011 - oral presentation "Analysis of Selenomethylselenocysteine and Selenomethionine by LC-ESI-MS/MS with DEEMM derivatization", NoSSS 2011, Riga, Latvia
2012 - oral presentation "Influence of boric acid on ESI ionization efficiency", Graduate school „Functional materials and technologies“ seminar, Tartu, Estonia
2013 - poster presentation "Method development strategy for derivatization LC/ESI/MS" HPLC2013, Amsterdam, Netherlands
2014 - poster presentation "Development of New Efficient Derivatization Reagents and Buffers for Liquid Chromatography Electrospray Ionization Mass Spectrometric Analysis of Amino Acids" HPLC2014, New Orleans, USA
2015 - poster presentation "Design of amino acid derivatization reagents. Development and validation of derivatization LC-ESI-MS/MS method for amino acids at sub-femtomole level" HPLC2015, Genf, Switzerland
2018 - poster presentation "Atmospheric pressure chemical ionization – constructing ionization efficiency scale and derivatization reagent suitability" IMSC2018, Florence, Italy.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Riin Rebane, Estonian Academy of Sciences student research work II award
2007, Riin Rebane, Rotalia Fond‘s Gerhard Treuberg and Ene Silla‘s named scholarship
2004, Riin Rebane, Isidore and Annie Adler‘s Chemistry Scholarship (University of Maryland)
2004, Riin Rebane, Rollinson Fellowship Program Scholarship
2004, Riin Rebane, Estonian Students‘ Fund in USA Jüri Lellepi‘s named scholarhip
2003, Riin Rebane, Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. Stipendium
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIFICATION: Liquid chromatography - mass spectrometry with electrospray ionization.
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: P300 Analytical chemistry ; SPECIFICATION: derivatization LC/MS
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: P300 Analytical chemistry ; SPECIFICATION: LC/MS method development and validation
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: P390 Organic chemistry ; SPECIFICATION: synthesis of derivatization reagents
 
 
Additional information
Participates in giving multiple analytical chemistry lectures, including lectures in English. Organises proficiency testing schemes in Estonian Environmental Research Centre (including statistics of the results).

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
26.03.2020
9.11.1983
riin.rebane@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2017–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur (0,60)
01.04.2015–...   
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, R&D peaspetsialist (0,60)
01.01.2014–...   
Eesti Akrediteerimiskeskus, assessor
01.01.2013–...   
Eurachem, liikmesriigi esindaja
01.05.2013–30.03.2015   
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, nõunik (0,60)
01.09.2012–30.04.2013   
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, kvaliteedispetsialist (0,60)
26.06.2006–13.08.2006   
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2018–...   
Magistrikraad (MA), õigusteadus, Tartu Ülikool
2015–2018   
Bakalaureusekraad (BA), õigusteadus, Tartu Ülikool
2008–2012   
Doktorikraad (PhD) keemia, Tartu Ülikool
2007–2007   
Hong Kong Baptist University, keemia, vahetusüliõpilane
2003–2004   
University of Maryland
2002–2008   
Bakalaureuse- (BA) ja magistrikraad (MSc), Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−2021   
Project manager of Estonian Center of Analytical Chemistry
 
 
Loometöö
2009 - poster ettekanne "Evaluation of the origin of Estonian honeys by amino acid content", 24th RAFA, Praha, Czech Republic
2009 - suuline ettekanne "Free amino acid composition of Estonian honeys", Seminar "Food and feed quality and safety", Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
2009 - poster ettekanne "Evaluation of the origin of Estonian honeys by amino acid content" 5th NOSSS, Tallinn, Estonia
2010 - poster ettekanne "Development of a sensitive LC-MS compatible analysis method for amino acid determination in honey" Graduate school „Functional materials and technologies“ seminar, Tartu, Estonia
2011 - suuline ettekanne "Evaluation of the botanical origin of Estonian uni- and polyfloral
honeys by amino acid content", The Nordic Baltic Bee Council 2011, The Nordic Baltic Bee Research Symposium, Tartu, Estonia
2011 - suuline ettekanne "Suitability comparison of buffers for amino acid derivatization reaction in LC-ESI-MS", Graduate school „Functional materials and technologies“ seminar, Tartu, Estonia
2011 - poster ettekanne "Development of a sensitive LC-MS compatible analysis method for amino acid determination in honey", IUPAC International Congress on Analytical Sciences, Kyoto, Japan
2011 - suuline ettekanne "Analysis of Selenomethylselenocysteine and Selenomethionine by LC-ESI-MS/MS with DEEMM derivatization", NoSSS 2011, Riga, Latvia
2012 - suuline ettekanne "Influence of boric acid on ESI ionization efficiency", Graduate school „Functional materials and technologies“ seminar, Tartu, Estonia
2013 - poster ettekanne "Method development strategy for derivatization LC/ESI/MS" HPLC2013, Amsterdam, Netherlands
2014 - poster ettekanne "Development of New Efficient Derivatization Reagents and Buffers for Liquid Chromatography Electrospray Ionization Mass Spectrometric Analysis of Amino Acids" HPLC2014, New Orleans, USA
2015 - poster ettekanne "Design of amino acid derivatization reagents. Development and validation of derivatization LC-ESI-MS/MS method for amino acids at sub-femtomole level" HPLC2015, Genf, Šveits
2018 - poster ettekanne "Atmospheric pressure chemical ionization – constructing ionization efficiency scale and derivatization reagent suitability" IMSC2018, Firenze, Itaalia.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Riin Rebane, Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi Riiklikult Tunnustatud Teaduse Populariseerija konkursil II preemia kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel “projekti “Rode altar lähivaates” eest.
2008, Riin Rebane, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi II auhind
2007, Riin Rebane, Rotalia Fondi Gerhard Treubergi ja Ene Silla nimeline stipendium
2004, Riin Rebane, Isidore ja Annie Adleri Keemia Stipendium (University of Maryland)
2004, Riin Rebane, Rollinson Fellowship Program, teadusstipendium ning praktika laboris
2004, Riin Rebane, Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs, Jüri Lellepi nimeline stipendium
2003, Riin Rebane, Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. Stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: Vedelikkromatograafia elektropihustus ionisatsioon massispektromeetria.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P300 Analüütiline keemia ; TÄPSUSTUS: LC/MS analüüs derivatiseerimisega
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P300 Analüütiline keemia ; TÄPSUSTUS: LC/MS metoodikate välja töötamine ja valideerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P390 Orgaaniline keemia ; TÄPSUSTUS: derivatiseerivate reagentide süntees
 
 
Lisainfo
Osaleb mitmete analüütilise keemia ainekursuste läbiviimisel sh inglise keelsed kursused. Eesti Keskkonnuuringute Keskuses tegeleb pädevuskatsete korraldamisega ja statistilise analüüsiga.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
26.03.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 13 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.5.3.4.1.2.SLTKT17086TDevelopment of additional analytical capabilities for "Estonian Center of Analytical Chemistry01.01.201731.12.2021Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry996 387,72 EUR
MUUPR04019Investigations of the Altar Retable by Bernt Notke in the Church of Holy Spirit in Tallinn01.01.201931.12.2024Hilkka HiiopEstonian Academy of Arts5 080,00 EUR
MUUMLOKT11058Metrology for biofuels01.06.201030.05.2013Ivo LeitoUniversity of Tartu15 894,00 EUR
MUU PR95024 / PR04014Christian Ackermann - the Arrogant and Talanted Pheidias of Tallinn Part I01.10.201631.12.2020Hilkka HiiopEstonian Academy of Arts32 166,00 EUR
PUT; PUT_OPPUT1589Development of derivatization systems for targeted and non-targeted LC-MS analysis01.01.201731.12.2020Koit HerodesUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry211 200,00 EUR
ETFETF7449Electrochemical and other Physicochemical Methods for Determination of environmental parameters01.01.200831.12.2011Lauri JalukseUniversity of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)59 675,82 EUR
ETFETF7127Study of electrospray ionization01.01.200731.12.2010Koit HerodesUniversity of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)57 025,04 EUR
ETFETF8572Ionization efficiency in ESI-MS analysis01.01.201131.12.2014Koit HerodesUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University51 840,00 EUR
SFSF0180061s08Development and applications of measurement methods of chemical and physical parameters of molecules and molecular systems01.01.200831.12.2013Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University556 914,79 EUR
MUURODERode altar lähivaates. Niguliste peaaltari retaabli ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine01.09.201331.12.2016Hilkka HiiopArt Museum of Estonia Foundation72 800,00 EUR
1.1.5.2.1.35.SLOKT13058T (3.2.1201.13-0020)Development of software for validation of chromatographic methods01.03.201330.06.2015Koit HerodesUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University188 083,71 EUR
MUUTKADevelopment of the Discipline of Technical Art History for the Analysis of Cultural Heritage in Estonia01.01.201531.12.2020Hilkka HiiopEstonian Academy of Arts43 380,00 EUR
RITA4SSVOI17507T (RITA4/010)Protection and use of industrial property in Estonia: economic and legal perspectives01.11.201731.12.2018Aleksei KelliUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law45 000,00 EUR