See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
riina.joesaar@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
11.10.2004–30.06.2013   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
1968–1975   
Tartu Riiklik Ülikool,õigusteaduskond,jurist, Tartu 7 Keskkool, autoõpetuse eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...   
kuni käesoleva ajani osalemine väljundipõhiste õppekavade väljatöötamise töörühmades ja õppekavaarenduses
 
 
Lisainfo
Täienduskoolitused:
20.10.11-21.10.11- Primus. Tõnu Lehtsaar-Otsustamise psühholoogia õppejõududele
03.06.11-26.08.11- Tallinna Ülikool- Kutsepedagoogika 320 tundi
30.03.10 - 01.04.10 - SKA Avaliku Teenistuse Arendus-ja Koolituskeskus - Politsei ja piirivalve seaduse rakendamine korrakaitsealaste meetmete ulatuses
18.02.10- 09.04.10 TÜ haridusteaduskond - Üliõpilaste motiveerimine
12.09 - prof.Einike Pilli koolitus - Hindamine õppeprotsessi osana
14.05.09 - Preismann Koolitus - Valikküsimusi väärteomenetlusest
14.05.09 TÜ haridusteaduskond - Õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused
03.06.08 - 19.06.08 - AMI - Grupiprotsessi juhtimine õppejõududele
14.05.08 - Preismann Koolitus - Isiku usaldusväärsuse hindamisest ja valetamise tuvastamise meetoditest
07.02.08 - Preismann Koolitus - Kriminaalmenetluse seadustiku rakendusküsimusi
02.2008 - Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ - Riikliku järelevalve õiguslikud probleemid
15.11.07 - Preismann Koolitus - Uue isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse põhimuudatused ning rakendusprobleeme
8.11.07 - Preismann Koolitus - Karistusseadustiku uuendusi ning rakendusprobleeme
09.03.07 - 23.03.07 TÜ - Õpikeskkonna IVA kasutamine
01.09.05 - Preismann Koolitus - Karistusseadustiku rakendusküsimusi
10.12.04 - 04.06.05 Tartu Rahvaülikool - Andragoogika
2002 a väärteomenetleja tunnistus
1999 - 2001 EV Justiitsministeerium-Saksamaa õigusteadlaste Twinning-projekti raames läbi viidud koolitajate koolitus kohtunikele ja prokuröridele karistusõiguses.Tunnistus 30.08.2001
1998-1999 EV Justiitsministeerium-Euroopa Liidu õiguse kursus. Sertifikaat 1.09.1999
09.12.97 - 20.05.98 Sihtasutus Eesti Õiguskeskus 94 tunnine täiendõppe programm prokuröridele
25.01.99 - 08.03.99-Kesk-Eesti Arenduskeskus- 60 tunnine inglise keele programm edasijõudnutele
8.05.2018
30.03.1952
53472370
riina.joesaar@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
01.01.1975–...   
11.10.2004 - ... Academy of Security Sciences; lecturer (1.00) 1975 - ... 01.06.2003- 10.2004 Police School, teacher; 1975-2002 In internel service as the ececutor and investigator ,in Estonian Prokuratuur the attorney and in Estonian Police Board
11.10.2004–30.06.2013   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
 
 
Education
1968–1975   
1968 - 1975 Tartu State University, Law faculty,lawer Tartu 7th Secondary School , car driving special class
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...   
until previous time participating in output based curriculum working groups and in curriculum developing process.
 
 
Additional information
The extension service:
30.03.10 - 01.04.10 – Academy of Security Sciences Public Service Development and Training Centre – Imposing the police and border guard law in the extent of measures guard of order.
18.02.10- 09.04.10 Tallinn University Educational Department - Motivating the students
12.09 –training of prof.Einike Pill – Evaluation as a part of learning process
14.05.09 - Preismann Training –The variety questions from misdemeanour proceeding
14.05.09 Tallinn University Educational Department –Social and communicate abilities of the lecturer
03.06.08 - 19.06.08 - AMI – guiding the group processes for lecturers
14.05.08 - Preismann Training –Evaluation of the persons trust and about the methods identifing the false
07.02.08 - Preismann Training – The Imposing questions from criminal law
02.2008 – Public Management Development Centre – The legal problems of state supervision
15.11.07 - Preismann Training – The main changes and questions of imposing in new personal data law and publik information law
8.11.07 - Preismann Training – New aspects in penal law and questions of imposing
09.03.07 - 23.03.07 Tallinn University – Using the learning environment of IVA
01.09.05 - Preismann Training – Penal law –the questions of imposing
10.12.04 - 04.06.05 Tartu Nation University - Andragogic
2002 The certificate of misdemeanour proceeding
1999 - 2001 Estonian Department of Justice- according German lawers Twinning project-Course for judges and attornies in penal law.Diploma 30.08.2001
1998-1999 Estonian Department of Justice- Course of European Law õiguse.Certificate 1.09.1999
09.12.97 - 20.05.98 Foundation Estonian Law Centre 94 h extension program for attornies
25.01.99 - 08.03.99-Middle-Estonian Development Centre -60 h English programm for advanced level8.05.2018