See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
29.12.1949

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2005–2005   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
2005–2012   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Dotsent (1,00)
01.01.1999–31.12.2005   
Eesti Põllumajandusülikool, informaatika instituut; Lektor (1.00)
01.01.1992–31.12.1999   
Eesti Põllumajandusülikool, informaatika instituut; Assistent (1.00)
01.01.1990–31.12.1992   
Eesti Põllumajandusülikool, matemaatika instituut; Assistent ja matemaatik-programmeerija
01.01.1973–31.12.1990   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, arvutuskeskus; Matemaatiku, insener-programmeerija, insener-matemaatiku ametikohtadel
 
 
Haridustee
1968–1973   
Tartu Riiklik Ülikool, matemaatikateaduskond; matemaatik
1957–1968   
Kohtla-Järve 1.Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1999−2012   
Eesti Agraarökonomistide Assotsatsioon

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Riina Miljan, Eesti Maaülikooli 2007/2008 õppeaasta innovatiivse õppejõu laureaat aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas
2007, Riina Miljan, e-ülikooli preemia e-kursuse Teadustöö metodoloogia eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); TÄPSUSTUS: Loomakasvatushoonete raudbetoontarindite töökindlus ja kasutusiga
 
 
Lisainfo
12.11 2008 Koolitus: Videograafia kursus edasijõudnutele (15 tundi). Artur Granström, Tartu Rahvaülikool, tunnistus nr 629K
22. 03 2009 Koolitus: Teadlikkuse suurendamine töösuhete regulatsioonist (1 päev), EAKL, Tartu, hotell London
14.04 2009 - 16.04 2009 Täienduskoolitus: Hindamine õppeprotsessi osana (12 tundi), TÜ avatud ülikooli keskus, Einike Pilli
21.09 2007 e-õppe seminar Maaülikoolis, ettekanne ülikoolide informaatika võrgustikust
4. – 6. 06 2007 Konverents: 5th International Conference on Concrete under Severe Condidions of Environment and Loading - CONSEC’07, Tours (France), osavõtt
01-04 2007 Raivo Vettiku doktoritöö "Seakasvatustehnoloogiate ja tehnikakasutuse arvutipõhine optimeerimine" ülikoolisisene retsensent ja peale töö ümbertegemist teine oponent, Eesti Maaülikool,Tehnikainstituut
6.10 - 7.12.2008 Koolitus: Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes (1 AP), Tallinna Ülikooli tunnistus nr 2089
18. -19. 09 2007 Koolitus: Mälutreening (2 päeva), Tauri Tallermaa, Kiirlugemiskool OÜ
19. -23.03 2007 Koolitus: Eneseväljenduskunsti alused (10 tundi), Ingo Normet, EMÜ avatud ülikool
1. 02 – 22. 05 2007 Koolitus: Testid ja teadmiste kontrollimine (0,5 AP), Piret Luik,TÜ Haridusteaduskond
01-04 2007 Maaülikooli e-õppe strateegia väljatöötamise töörühma liige
11. -13. 04 2007 e-ülikooli konverents: E-ÕPE E-RIIGIS: STRATEEGIAD JA TEHNOLOOGIAD, Tartu Ülikooli Raamatukogu, osavõtt
2005-2007 Maaülikooli esindaja Eesti ülikoolide informaatika võrgustikus, informaatika-alaste pädevuste väljatöötamine, osavõtt videokohtumistest
23.-24.08 2007 Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli temaatiliste võrgustike ühisseminar, Palmse osavõtt
13.-15. 07 2007 Soome saviehituse seminar, Ganzlin, Mecklenburg – Vorpommeni Liidumaal, Saksamaa, osavõtt
13.11 2008 - 14.01 2009 Täienduskoolitus: Teadustööde juhendamine ja tagasiside andmine (0,5 AP), Tartu Ülikooli haridusteaduskond, Piret Kärtner, tunnistus nr 40578
19.05 2009 Koolitus: Uurimistööde hindamiskriteeriumid (1 päev), Eesti Maaülikooii avatud ülikool, Einike Pilli
29.05 2009 BeSt ja VANKeR programmide e-õppe seminar, Tartu Kutsehariduskeskus
12. - 14. 06 2009 Suvekool: Müst tünnipõletus. Tartu Rahvaülikool, Saadjärve, Eva Krosmann
7.07 2009 - 15.07 2009 Tekstiili ja keraamika avatud tööpäevad Värskas Setu Talumuuseumis, Eesti Tekstiilikuntsnike Liit, Monika Järg
11.08 2009 - 17.08 2009 Õppereis Inglismaale: Bath'i Ülikooli ehituslaborid ja põhumaja ehitamine; Eden Project
6.06 2008 Koolitus: Motivatsioonist algab loovus (1 päev), Tartu Kõrgem Kunstikool, Jüri Ennet
29.09 2009 - 1.10 2009 NJF conference 425 Economic System Research in Agriculture and Rural Development, Tartu
8.-14.06.2008 Koolitus: Procedures of writing a CC Journal Scientific Article in English (4,5 ECTS), Eesti Maaülikool, tunnistus No. 1016-08
6.- 27.04 2008 Enesetäiendamine Bauhaus-Universität Weimar'is, Saksamaal. RAK 2004-2006 meetme 1.1 projekti nr 1.0101.06-0480 "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendamissüsteemi loomine" alusel
12.01.2009 - 17.01.2009 mess BAU 2009 Architektur, Materialien, Systeme, München, Saksamaa
16. 07 2007 professor Gernot Minke laborid ja ökolinnaosa, Kasseli Ülikool, Saksamaa
10.-11.05.2010 ja 17.05.2010 Enesearengu kursuse koolitajate koolitus (20 akadeemilist tundi), Archimedese tunnistus nr 31-13/539
18.08 2009 Koolitus: Jaapani traditsiooniline keraamika töötuba (8 tundi), Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakond, Keiko Ohta, tõend nr T5067
16.11 2010 osavõtt koolitusprogrammist "e-riigi teater" Tartus Atlantise konverentsikeskuses
20. - 21. juuni 20111 kursus "Excel ja VBA" (16 akadeemilist tundi auditoorset tööd), TTÜ majandusteaduskonna koolituskeskus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2009
6.4.
2009
6.3.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2006
1.2.
2005
2.3.
2005
3.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2000
2.3.
1999
3.4.
1999
3.5.
1998
3.5.
1998
3.5.
1997
3.5.
1996
5.10.2021
29.12.1949

Career

Institutions and positions
2005–2005   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
2005–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Associate Professor (1,00)
01.01.1999–31.12.2005   
Estonian Agricultural University, Institute of Informatics; Lecturer
01.01.1992–31.12.1999   
Estonian Agricultural University, Institute of Informatics; Assistant (1.00)
01.01.1990–31.12.1992   
Estonian Agricultural University, Institute of Mathematics; Assistant and mathematician- programmer
01.01.1973–31.12.1990   
Estonian Agricultural Academy, computing center; on the position of mathematician, engineer-programmer and engineer-mathematician
 
 
Education
1968–1973   
State University of Tartu, Department of Mathematics; Mathematician
1957–1968   
Kohtla-Järve Secondary School No 1
 
 
R&D related managerial and administrative work
1999−2012   
Estonian Association of Agricultural Economists

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Riina Miljan, Laureate of innovative lecturer in 2007/2008 in the field on e-learning
2007, Riina Miljan, Reward of e-university for e-course Research methodology
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.12. Economics
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering
 
 
Additional information
12.11 2008 Advanced course in Videography (15 hours), Artur Granström, Tartu Folk High School, certificate 629K
22. 03 2009 Trainings: Increasing awareness in empoyment regulation (1 day), Estonian Trade Union Confederation, Tartu, hotel London
14.04 2009 - 16.04 2009 Training: Assessment as a part of learning process (12 hours), Open university of Tartu University, Einike Pilli
21.09 2007 e-learning seminar in Estonian University of Life Sciences, presentation about informatics networks of universities
4. – 6. 06 2007 5th International Conference on Concrete under Severe Condidions of Environment and Loading - CONSEC’07, Tours (France)
01-04 2007 reviewer and second opponen of Raivo Vettik's doctoral thesis "Computer-aided optimization of pig farming technologies and machinery use", Eesti Maaülikool,Tehnikainstituut
6.10 - 7.12.2008 Course: Operating with sources, referring and management of references in e-learning (1 AP), Certificate No 2089 University of Tallinn
18. -19. 09 2007 Cource: Memory training (2 days), Tauri Tallermaa, Kiirlugemiskool OÜ
19. -23.03 2007 Cource: Basics of self-expression (10 hours), Ingo Normet, Open University of ELSU
1. 02 – 22. 05 2007 Cource: Tests and control of knowledge (0,5 AP), Piret Luik, The Faculty of Education, University of Tartu
01-04 2007 member of team worked out e-learning strategy of Estonian University of Life Sciences
11. -13. 04 2007 Conference: E-LEARNING in E-STATE: STRATEGIES and TECHNOLOGIES, Library of University of Tartu
2005-2007 representative of Estonian University of Life Sciences in informatics network, development of competence in informatics
23.-24.08 2007 joint workshop of thematic networks of Estonian e-University and e-Vocational Education School, Palmse
13.-15. 07 2007 Workshop of building with Earth in Finland, Ganzlin, Mecklenburg – Vorpommen, Germany
13.11 2008 - 14.01 2009 Training: Research guidance and giving feedback (0,5 AP), Faculty of Education, University of Tartu, Piret Kärtner, certificate 40578
19.05 2009 Training: Assessment criterias of research (1 day), Estonian University of Life Sciences, Open Universityl, Einike Pilli
29.05 2009 e-Learning workshop of BeSt and VANKeR programs, The Vocational Education Center of Tartu
12. - 14. 06 2009 Summer school: Black Ceramics. Tartu Folk High Schooll, Saadjärve, Eva Krosmann
7.07 2009 - 15.07 2009 Open workshop of textile and ceramics. Värska, Setu Farmstead Museum, Eesti Tekstiilikuntsnike Liit, Monika Järg
11.08 2009 - 17.08 2009 Fact-finding trip to England: Laboratories of Bath University and building a strawbale house; Eden Project
6.06 2008 Training: Creativity arise from motivation (1 day), Tartu Art College, Jüri Ennet
29.09 2009 - 1.10 2009 NJF conference 425 Economic System Research in Agriculture and Rural Development, Tartu
8.-14.06.2008 Course: Procedures of writing a CC Journal Scientific Article in English (4,5 ECTS), Estonian University of Life Sciences, Certificate No. 1016-08
6.- 27.04 2008 Self-education in Bauhaus-Universität Weimar, Germany
12.01.2009 - 17.01.2009 mess BAU 2009 Architektur, Materialien, Systeme, München, Germany
16. 07 2007 Laboratories and ecological district of town by professor Gernot Minke, University of Kassel, Germany
10.-11.05.2010 ja 17.05.2010 Training of self-development course trainers (20 academic hours), certificate no 31-13/539 from Archimedes
18.08 2009 Training: Workshop of Japanease traditional Ceramics (8 hours), The Vocational Education Center of Tartu, Keiko Ohta, certificate nr T5067
16.11 2010 cource "e-Government Theatre" in Atlantis Conference Centrum, Tartu
20. - 21. 06. 20111 cource "Excel and VBA" (16 hours), 
Centre for Executive Education of Tallinn School of Economics and Business Administration

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2009
6.4.
2009
6.3.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2006
1.2.
2005
2.3.
2005
3.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2000
2.3.
1999
3.4.
1999
3.5.
1998
3.5.
1998
3.5.
1997
3.5.
1996
5.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T10160MSMSE-RURALNET - Network promoting e-learning for rural development01.12.200830.11.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut16 463,00 EUR
1.1.8-2/T6113MSMS06Ekspertarvamuse koostamine auditi nr 40026, Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus, raames09.06.200628.06.2006Rando VärnikEesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut8 193,47 EUR
1.1.8-2/T5146MSMS05Elatustalude kohanemise toetuse mõju põllumajandusega tegelevate väikeettevõtete majandustulemustele28.10.200501.06.2006Rando VärnikEesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut18 534,38 EUR
MUU8-2/T8003MIMIHoonete elutsükli keskkonnasäästlikkuse hindamine, analüüs ja modelleerimine01.01.200831.03.2012Jaan MiljanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut240 827,34 EUR
3.1.8-2/T9117MIMIMTÜ Toetuskeskus Meiela peahoone keskkonnasõbralik lahendus01.10.200931.12.2010Jaan MiljanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut9 586,75 EUR
1.1.8-2/T5114MSMS05 (3.4-23.1/193 )Põllumajandustootmise investeeringute vajadused ja võimalused30.08.200531.03.2006Rando VärnikEesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut29 910,65 EUR