27.11.1966
risto.pullat@gmail.com

Teenistuskäik

Haridustee
2004–2008   
Tallinna Ülikool; sotsiaalteaduskond; sotsioloogia doktoriõpe
1998–2002   
Tallinna Pedagoogiline Instituut; sotsiaalteaduskond; sotsioloogia magister
1994–1996   
Eesti Riigikaitse Akadeemia; politseikolledž; diplom kohtueelses uurimises
1991–1993   
Helsingi Ülikool; õigusteaduskond; rahvusvahelise õiguse kursus
1985–1991   
Tartu Riiklik Ülikool; õigusteaduskond
1974–1985   
Tallinna 21. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
Eelretsenseeritava teadusajakirja "Trends in Organized Crime" toimetuskolleegiumi liige
1998−2014   
Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Estopol eelretsenseeritava aastaraamatu "Vana Tallinn" toimetuskolleegiumi liige
 
 
Loometöö
“Investments of criminal proceeds in Estonia”. Workshop “Countering Narcotics and Organized Crime in the Baltic Sea region”. 9‐10 May, 2007, Tallinn. Central Asia – Caucasus Institute/Silk Road Studies Program;

"Organized Crime in the Baltic Sea Region". CEPOL course “Northeast Europe Organised Crime Organisations" 12 January 2009 - 16 January 2009 Tallinn, Estonia & Finland;

“Models of organized crime. Criminal networks in the Baltic Sea region”. Conference “The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law”. 8-9 May 2009, Riga. Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, College of Law;

“Criminal networks in the Baltic Sea Region”. CEPOL course “Southeast Europe Organised Crime Organisations - OCTA Related” 8-11 November 2010, Bucharest;

“Drug related organised crime in the Baltic States - structures and their strategies”. Regional High Level Expert Workshop “Enhancement of the use of knowledge gained through research on criminal networks in the Law Enforcement combat of Border Crossing Organised Crime in the Baltic Sea Region”. 29 - 30 March, 2011 Vilnius. The Institute for Security & Development Policy, the Task Force in the Baltic Sea Region, the Swedish National Bureau of Investigation within the Swedish National Police and the Lithuanian National Criminal Police in co-operation with the Lithuanian Ministry of the Interior;

“From the Vodka Sea to Mare Narcoticum: Spirits Smuggling on the Baltic Sea between Two World Wars”.
XXIV International Baltic criminological Conference "Crime and Punishment in the Modern World". June, 24-26, 2011, St. Petersburg;

“From the Vodka Sea to Mare Narcoticum: Criminal Networks in the Baltic Sea Region". Conference “Drugs in the Vodka Belt”, 26-27 October, 2011, Uppsala. The Center for Police Research at Uppsala University and the Centre for Russian and Eurasian Studies at Uppsala University;

“From the Vodka Sea to Mare Narcoticum: Criminal Networks in the Baltic Sea Region". The 25th Baltic Criminological Seminar “The Challenge of Crime in the Globalized World" 12-13 April 2012, Tallinn;.
"Organiseeritud kuritegevuse konstellatsioonid Läänemere regioonis". 5.organiseeritud kuritegevuse alane teaduskonverents. Organiseeritud kuritegevuse uurimine Põhja-Euroopas. 26 – 27 September 2012, Wiesbaden. Saksamaa Liidukriminaalamet (Bundeskriminalamt), Ühendkuningriigi siseministeerium, Hollandi politseikõrgkool, Rootsi kriminaalpreventsiooni nõukogu, Hollandi turvalisuse- ja justiitsministeeriumi teadus- ja dokumentatsioonikeskus; .
"Organiseeritud kuritegevus Läänemere maades". Siseturvalisuse teadusseminar. 4. oktoober 2012, Otaniemi, Espoo. Piiri- ja merepiirivalve kool, politseikõrgkool, päästekool, kriisijuhtimiskeskus;.
"Незаконная миграция в страны Скандинавии, Центральной и Западной Европы через Эстонию в период c 2008 по 2013 год". Международная научная конференция «Преступность, девиантность, социальный контроль в эпоху постмодерна», посвященная 80-летию доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой уголовного права юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена Гилинского Я.И. 25-26 сентября 2014 г., РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург..
Kradzieże aut luksusowych w krajach nadbałtyckich. Prewencja przeciwkradzieżowa. XIX Konferencja, Przestępczość Ubezpieczeniowa. Szczecin, 17-18 marca 2016..
Ettekanne „Kradzieże aut luksusowych w Estonii. Prewencja przeciwkradzieżowa”. Seminar „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Poola politseikõrgkool, 21-22.09.2017, Szczytno..
Ettekanne "Organized Crime in the Baltic Sea Region: Recent Trends and Perspectives. An Inside View of Organized Crime in Estonia on the Example of Three Criminal Organizations" 11. Wiener Versicherungstage raames (13-14.09.2018). (Austria Vabariik, Viin, BFSM Schadenermittlung GmbH, BFSM Schadenermittlung GmbH).
Risto Pullat on esinenud organiseeritud kuritegevuse alaste ettekannetega Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Sloveenias, Rumeenias, Saksamaal, Venemaal, Austrias ja Ukrainas..
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2010 - 2011 Euroopa politseikolledži (CEPOL) programmikomitee (APC) eesistuja ;
2010 - Politsei teenistusrist "10-aastase laitmatu teenistuse eest";
2005 - Poola Vabariigi Kuldne Teeneterist;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Risto Pullat, Justiitsministeeriumi teadustöö auhind
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused
 
 
Lisainfo
Risto Pullat osales Soome keskkriminaalpolitsei juhitud ja Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projektis “Disruption of the Structures of Organised Crime through the Means of Organisational Psychology” (JLS/2008/ISEC/AG/023).
M. Purre magistritöö (Tallinna Tehnikaülikool, töö kaitstud 2014) "Riigireetmise ja salakuulamise regulatsioon Eesti karistusõiguses" retsenseerimine;
E. Mägimetsa magistritöö (Tallinna Tehnikaülikool, töö kaitstud 2012) "Eesti Vabariigi kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste õiguslikud probleemid, osalemistel rahvusvahelistel välismissioonidel" retsenseerimine;
J. Kaasiku magistritöö (Tallinna Tehnikaülikool, töö kaitstud 2005) "Soovitused piirkondliku politseitöö korraldamise täiustamiseks" retsenseerimine;
M.Tüki magistritöö (Tallinna Ülikool, töö kaitstud 2006) "Kuritegeliku organisatsiooni eesmärgid, tehnoloogia ja struktuur Eesti varaste gruppide näitel" retsenseerimine;
T. Salumetsa magistritöö (Tallinna Ülikool, töö kaitstud 2006) "Asitõendite keskhoidla kui uue organisatsiooni loomine" retsenseerimine;
U. Karpenderi magistritöö (Audentese Ülikool, töö kaitstud 2007)"Organiseeritud kuritegevuse ajalooline taust ja võimalikud arengusuunad lähiaastatel" retsenseerimine;
K. Paumeri magistritöö (Tallinna Ülikool, töö kaitstud 2010), "Avalikku teenistujat mõjutavad tegurid väärkäitumisest raporteerimisel Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuri näitel" retsenseerimine;
K. Laane magistritöö (Tallinna Ülikool, töö kaitstud 2010) "Väärkäitumine organisatsioonis ja politseiametnikke mõjutavad tegurid väärkäitumisest raporteerimisel Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri näitel" retsenseerimine;
J. Kiilmaa magistritöö (Tallinna Tehnikaülikool, töö kaitstud 2010) "Salajase kaastöötaja rakendamise erisused ja problemaatika jälitustegevuses" retsenseerimine;
K. Allika magistritöö (Tallinna Tehnikaülikool, töö kaitstud 2010) "Isikuvabaduse piiramine kriminaalmenetluslike tõkendite ja sunnivahenditega" retsenseerimine;
R. Bertingu magistritöö (Tallinna Ülikool, töö kaitstud 2011) „Organisatsioonile pühendumise seosed tööst haaratuse, töökoha ebakindluse ja töölt lahkumise kavatsuse vahel Siseministeeriumi töötajate näitel“ retsenseerimine.
Risto Pullat on esinenud organiseeritud kuritegevuse alaste ettekannetega Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Venemaal, Ukrainas, Sloveenias, Saksamaal, Austrias ja Rumeenias.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2019
1.2.
2017
6.7.
2017
5.2.
2016
1.2.
2015
5.2.
2014
2.2.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
2.1.
2012
2.2.
2012
2.2.
2012
1.3.
2011
3.2.
2011
2.2.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
2.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
3.5.
2007
6.7.
2007
3.5.
2006
3.5.
2006
6.3.
2006
5.2.
2005
1.3.
2004
2.2.
2003
6.2.
2002
6.6.
2001
6.6.
2001
1.2.
1991
3.01.2019
27.11.1966
risto.pullat@gmail.com

Career

Education
2004–2008   
Tallinn University; Faculty of Social Sciences; Doctoral Studies in Sociology
1998–2002   
Tallinn Pedagogical University; Faculty of Social Sciences; Master of Arts in Sociology
1994–1996   
Estonian National Defence Academy; Police College
1991–1993   
Helsinki University; Faculty of Law; Course on International Law
1985–1991   
Tartu State University; Faculty of Law
1974–1985   
Tallinn Secondary School No 21
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...   
Member of the Editorial Board of the journal “Trends in Organized Crime”
1998−2014   
Member of the Editorial Board of the Tallinn City Government and Publishing House Estopol year-book “Vana Tallinn”
 
 
Creative work
.
"Constellations of organised crime in the Baltic Sea region". 5th Research Conference on Organised Crime. Organised Crime Research in Northern European States. 26 – 27 September 2012, Wiesbaden. Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt), Home Office, Police Academy of the Netherlands, Swedish National Council for Crime Prevention, Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Security and Justice;.
"Organized Crime in the Baltic Sea Region". Internal Security Research Seminar. Oct 4 2012, Otaniemi, Espoo. The Border and Coast Guard Academy, Emergency Services College, Police College, Crisis Management Centre;.
.
.
.
Presentation "Organized Crime in the Baltic Sea Region: Recent Trends and Perspectives. An Inside View of Organized Crime in Estonia on the Example of Three Criminal Organizations" at 11. Wiener Versicherungstage (13-14.09.2018). (Austria Vabariik, Viin, BFSM Schadenermittlung GmbH, BFSM Schadenermittlung GmbH).
.
 
 
Additional career information
2010 - 2011 Chair of the CEPOL Annual Programme Committee (APC);
;
2005 - Golden Cross of Merit of the Republic of Poland;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Risto Pullat, Prize of the Ministry of Justice for monograph „Organiseeritud kuritegevusega seotud uimastiäri Läänemere maades. Politseiline vaade“
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
 
 
Additional information
Risto Pullat participated in the research project “Disruption of the Structures of Organised Crime through the Means of Organisational Psychology” (JLS/2008/ISEC/AG/023) supported by the European Commission-Directorate General Home
Affairs.The project was coordinated by the Finnish National Bureau of Investigation.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2019
1.2.
2017
6.7.
2017
5.2.
2016
1.2.
2015
5.2.
2014
2.2.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
2.1.
2012
2.2.
2012
2.2.
2012
1.3.
2011
3.2.
2011
2.2.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
2.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
3.5.
2007
6.7.
2007
3.5.
2006
3.5.
2006
6.3.
2006
5.2.
2005
1.3.
2004
2.2.
2003
6.2.
2002
6.6.
2001
6.6.
2001
1.2.
1991
3.01.2019
  • Leitud 36 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Sissevaade Eesti organiseeritud kuritegevusse kolme kuritegeliku ühenduse näitelPullat, Risto2019Akadeemia1.3.
An Inside View of Organized Crime in Estonia on the Example of Three Criminal OrganizationsPullat, Risto2017Administratīvā un Kriminālā Justīcija1.2.
Pilk Eesti organiseeritud kuritegevusele.Pullat, Risto2017Eesti Päevaleht (Estniska Dagbladet)6.7.
Kradzieże aut luksusowych w krajach nadbałtyckich. Prewencja przeciwkradzieżowaPullat, Risto2016XIX Konferencja. Przestępczość Ubezpieczeniowa. Szczecin, 17-18 marca 2016. Materiały konferencyjne - tom XIX5.2.
Facilitated irregular migration towards Scandinavia and Central and Western-Europe via Estonia in period 2008-2013Pullat, Risto2015Internal Security1.2.
"Незаконная миграция в страны Скандинавии, Центральной и Западной Европы через Эстонию в период c 2008 по 2013 год"Pullat, Risto2014Преступность, девиантность, социальный контроль в эпоху постмодерна: Материалы международной научно-практической конференции 2014.5.2.
Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym.Pullat, Raimo; Pullat, Risto20132.2.
Constellations of organized crime in the Baltic Sea Region.Pullat, Risto2013Research Conferences on Organised Crime at the Bundeskriminalamt in Germany (Vol. II). Organised Crime - Research and Practice in Western and Northern Europe 2011-20123.5.
The Vodka Sea: Comparative History of Spirits Smuggling in the Baltic SeaPullat, Raimo; Pullat, Risto2012Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention1.2.
Viinameri. Pirtusotaa Itämerellä 1920- ja 1930 luvulla Pullat, Raimo; Pullat, Risto20122.1.
Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūra starp diviem kariem.Pullats, Raimo; Pullats, Risto; Urtāns, Aigars.20122.2.
Viinameri. Pirtusotaa Itämerellä 1920- ja 1930 luvulla Pullat, Raimo; Pullat, Risto20122.2.
Przemyt alkoholu w rejonie Morza Bałtyckiego w okresie międzywojennym Pullat, Raimo; Pullat, Risto2011Przegląd Policyjny1.3.
Estonia's security is Europe's security.Pullat, Risto2011A decade of European cooperation in police training. Anniversary reflections.3.2.Politsei- ja Piirivalveamet
Viinameri. Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahelPullat, Raimo; Pullat, Risto20102.2.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Criminal Networks in the Baltic Sea RegionPullat, Risto2009SIAK-Journal-Zeitschrift für Polizeiwissenschaften und Polizeiliche Praxis1.2.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Organized Crime Related Drug Trafficking in the Baltic Sea region. Police Point of ViewPullat, Risto20092.2.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Organiseeritud kuritegevusega seotud uimastiäri Läänemere maades. Politseiline vaadePullat, Risto20082.2.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Kuritegelikud võrgustikudPullat, Risto2008Riigikogu Toimetised6.3.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Aktualne trendy rozwojowe w rosyjskiej i rosyjskojezycznej przestepczosci zorganizowanej w krajach nadbaltyckichPullat, Risto2007Przeglad Policyjny1.3.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Organiseeritud kuritegevuse mõiste problemaatikaPullat, Risto2007Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes (2. osa)3.5.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Vory-v-Zakone: Professionalnaya prestupnost v Gruzii (Thieves-in-law: professinal crime in Georgia), by G.Glonti and G.Lobjanidze, published by the Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) Georgia Office, Tbilisi, 2004, 212 pp, language: Russian. Book Review. Pullat, Risto2007Trends in Organized Crime6.7.Politsei- ja Piirivalveamet
Organiseeritud kuritegevus: uued väljakutsedPullat, Risto2006Artiklite kogumik3.5.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool
Изменения в парадигме высшего образования. Прикладное высшее образование в сопоставлении с академическим образованием. Пуллат, Ристо2006International scientific conference "Police Education in Latvia and Europe"3.5.
Vene organiseeritud kuritegevuse kujunemisestPullat, Risto2006Riigikogu Toimetised6.3.Politsei- ja Piirivalveamet;
Tallinna Tehnikaülikool