20.07.1991
58045768
ronald.laarmaa@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2019–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Nooremteadur (1,00)
01.09.2018–30.06.2019   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Nooremteadur (0,30)
01.09.2017–31.08.2018   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Nooremteadur (0,80)
01.01.2016–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Nooremteadur (0,80)
03.03.2014–31.12.2015   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Laborant (0,50)
 
 
Haridustee
2015–...   
Eesti Maaülikool, keskkonnateadus ja rakendusbioloogia, PhD.
2013–2015   
Eesti Maaülikool, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, MSc.
2010–2013   
Eesti Maaülikool, rakendushüdrobioloogia, BSc.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Õppekava "Kalandus ja rakendusökoloogia" (MSc.) metoodikakomisjoni liige
2017−...   
Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu liige
2015−...   
Eesti Maaülikooli bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi kvaliteedihindamise töögrupi liige
2015−...   
Eesti Looduseuurijate Selts (LUS), järvekomisjoni liige
2015−...   
NordPlus programmi SuWaCo liige (Sustainable Water Bodies and Coasts)
2015−...   
Õppekava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia" (BSc.) metoodikakomisjoni liige
2014−...   
Organisatsiooni Globe Eesti liige (www.globe.ee)
2014−...   
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (PKI) teadusnõukogu liige
2017−2018   
Eesti Maaülikooli Nõukogu liige
2017−2019   
Eesti Maaülikooli ZBI ametiühingu juhatuse liige
2017−2018   
Eesti Maaülikooli Nõukogu Teadus- ja arenduskomisjoni liige
2015−2019   
Õppekava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia" (MSc.) metoodikakomisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Läbiviidav õppetöö Eesti Maaülikoolis alates 2015/16:
PK.0235 Planktoloogia II (3 EAP)
PK.0390 Rakendushüdrobioloogia (3 EAP)
PK.0570 Teadustöö alused bioloogidele (2 EAP)
PK.0789 Rakendushüdrobioloogia I (5 EAP)
PK.0796 Rakendushüdrobioloogia II (3 EAP)
PK.1043 Veekogude eutrofeerumine (4 EAP)
PK.1047 Planktoloogia I (3 EAP)
PK.1057 Hüdrobioloogia suvepraktika (3 EAP)
PK.1572 Teaduslik-metoodiline praktikum (9 EAP)
PK.1574 Teaduslik-metoodiline suvepraktika (5 EAP)
PK.1576 Rakendushüdrobioloogia seminar (7 EAP)
PK.1647 Mikroskoopia (3 EAP)
PK.1691 Praktiline sissejuhatus teadustöö alustesse (2 EAP);
Peamised uurimisvaldkonnad: Eesti veekogude metazooplanktoni ökoloogia ja süstemaatika. Veekogude toiteainete bilansid ja väliskoormuse hindamine.;
Atesteeritud proovivõtja pinnavee, põhjavee. heit- ja reovee ning reoveesetete valdkonnas (kuni mai 2022);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Ronald Laarmaa, Teaduse populariseerimise konkursi TalveAkadeemia parim presenteerija
2017, Ronald Laarmaa, SA Archimedes DoRa Pluss stipendium, osalemine kursusel "Training course on zooplankton identification", Nauvo, Soome (04.09.2017 - 08.09.2017).
2017, Ronald Laarmaa, Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu stipendium, I preemia
2016, Ronald Laarmaa, Eesti Teaduste Akadeemia konkursi "Teadus 3 minutiga" finalist
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; PÕHISUUND: Vee ökoloogia, hüdrobioloogia, rakendushüdrobioloogia, planktoloogia, veekogude ökoloogiline seisund ja selle hindamine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; PÕHISUUND: Veekogude seisundi hindamine; väliskoormuse hindamine

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.4.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
3.2.
2017
3.5.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
5.2.
2016
6.6.
2016
12.09.2019
20.07.1991
58045768
ronald.laarmaa@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.07.2019–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery, Junior Researcher (1,00)
01.09.2018–30.06.2019   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery, Junior Researcher (0,30)
01.09.2017–31.08.2018   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery, Junior Researcher (0,80)
01.01.2016–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Junior Researcher (0,80)
03.03.2014–31.12.2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Laboratory technician (0,50)
 
 
Education
2015–...   
Estonian University of Life Sciences, Environmental Sciences and Applied Biology, PhD.
2013–2015   
Estonian University of Life Sciences; Applied biology of aquatic and terrestrial ecosystems; MSc.
2010–2013   
Estonian University of Life Sciences; Applied hydrobiology; BSc.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of Council of Alumni of Estonian University of Life Sciences
2015−...   
Member of workgroup of curriculum group of bio- and environmental sciences in Estonian University of Life Sciences
2015−...   
Member of Comission of Lakes in Estonian Naturalists’ Society
2015−...   
Memebr of NordPlus network SuWaCo (Sustainable Water Bodies and Coasts)
2015−...   
Member of the methodological commission of curriculum "Applied biology of aquatic and terrestrial ecosystems" (BSc.)
2014−...   
Member of organization "Globe Eesti" (www.globe.ee)
2014−...   
Board member of Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
2017−2018   
Board member of Council of Estonian University of Life Sciences
2017−2019   
Board member of EMÜ ZBI labour union
2017−2018   
Member of Comission of Research and Development of Council of Estonian University of Life Sciences
2015−2019   
Member of methodological commission of curriculum "Applied biology of aquatic and terrestrial ecosystems" (MSc.)
 
 
Additional career information
Teaching in Estonian University of Life Sciences (from 2015/16):
PK.0235 Planktology II (3 ECTS)
PK.0390 Applied hydrobiology (3 ECTS)
PK.0570 Basics of scientific research for biologists (2 ECTS)
PK.0789 Applied hydrobiology I (5 ECTS)
PK.0796 Applied hydrobiology II (3 ECTS)
PK.1043 Eutrophication of waterbodies (4 ECTS)
PK.1047 Planktology I (3 ECTS)
PK.1057 Field course in hydrobiology (3 ECTS)
PK.1572 Scientific-methodological practical training (9 ECTS)
PK.1574 Scientific-methodological practical training in summer (5 ECTS)
PK.1576 Advanced course and seminar in applied hydrobiology (7 ECTS)
PK.1647 Microscopy (3 ECTS)
PK.1691 Practical introduction to scientific research (2 ECTS);
Main investigation areas: Metazooplankton of Estonian waterbodies, their ecology, and systematics. Water-mass balance investigations and assessing external load of waterbodies.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Ronald Laarmaa, The best presenter at science communication contest TalveAkadeemia
2017, Ronald Laarmaa, SA Archimedes DoRa Pluss program, participating at the course "Training course on zooplankton identification", Nauvo, Finland (04.09.2017-08.09.2017).
2016, Ronald Laarmaa, 2016, Ronald Laarmaa, finalist of Estonian Academy of Sciences contest "Science in 3 minutes"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALITY: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIALITY: Assessing ecological status of lakes; external loading assesment of lakes
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
6.4.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
3.2.
2017
3.5.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
5.2.
2016
6.6.
2016
12.09.2019
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.L180239PKKHAo ja Nõmme (Veskijärve) paisjärvede mõju veekogumile22.11.201831.03.2020Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool37 004,00 EUR
1.1.7.2.1T180047PKKH (14705)Järvede seisundi parandamiseks vajalike uuringute teostamine ja meetmekavade väljatöötamine01.07.201805.04.2020Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool21 655,86 EUR
IUTIUT21-2Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis 01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus2 436 000,00 EUR
1.1.7.L170166PKLJKadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajaduse hindamine 01.07.201731.08.2017Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus3 615,00 EUR
1.2.3.4.8-2/V15143PKMAKeskkonna, tervise ja kliima valdkondade sidumine sektoritevaheliseks terviseedenduseks ja haiguste vältimiseks kiirelt muutuvas keskkonnas01.01.201630.06.2020Simon BellEesti Maaülikool875 000,00 EUR
MUU8-2/T15132PKLJPiiri oja ja Sooru paisjärve uuringud10.11.201510.12.2015Ingmar Ott; Peeter PallEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut7 100,00 EUR
MUU8-2/T15113PKLJToetusprojekti "Lahepera järve tervendamiseks lahendite välja töötamise ja keskkonnamõjude hindamise projekt" teostamiseks vajalike limnoloogiliste ja linnustiku uuringute läbiviimine13.11.201415.11.2015Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 700,00 EUR
MUU8P160193PKLJTrematood Trichobilharzia (Platyhelminthes: Schistosomatidae) ökoloogia ja mõju veekogu turismipotentsiaalile04.11.201631.10.2017Ingmar OttEesti Maaülikool3 910,93 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T15062PKLJVäikejärvede hüdrobioloogiline seire 2015. aastal10.06.201501.02.2016Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus73 980,00 EUR
1.1.3.2.1.8T160097PKLJVäikejärvede hüdrobioloogiline seire 2016. a20.05.201601.02.2017Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut70 130,00 EUR
1.1.7.T170112PKLJVäikejärvede hüdrobioloogiline seire 201703.04.201701.02.2018Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus73 220,00 EUR
1.1.3.2.1.T180120PKKH (4-1/18/47)Väikejärvede hüdrobioloogiline seire 201826.04.201804.02.2019Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool78 999,00 EUR
1.1.3.2.1.T190038PKKH (4-1/19/21)Väikejärvede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2019. aastal06.05.201903.02.2020Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool83 354,00 EUR