This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
31.03.1946
6593955
sergei.bogovski@tai.ee

Career

Institutions and positions
1988–...   
National Institute for Health Development, Senior Researcher (1,00)
01.01.1969–31.12.1971   
Institute of Experimental and Clinical Oncology, USSR Medical Academy, Moscow – postgraduate student 1969-1971Institute of Experimental and Clinical Medicine, Tallinn (IECM) - junior researcher 1972-1979 IECM - senior researcher 1979-1988 IECM - Head of Laboratory of Environmental Carcinogens 1988 - onwards (since 1 May 2003 - National Institute for Health Development)
 
 
Education
1963–1968   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography 1963-1968, biologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
1995−2000   
Journal “Laboratornye Zhivotnye” (Riga), member of Editorial Board
1993−2000   
Baltic Laboratory Animal Science Association (BaltLASA), vice-president
1990−1991   
Scientific Council on Fish Diseases, USSR Ministry of Fisheries Ichthyological Commission, member
1990−1991   
USSR Section of the European Institute of Ecology and Cancer, member
1989−1995   
Baltic Marine Biologists Working Group 25 “Fish Diseases and Fish Parasites in the Baltic”, member
 
 
Creative work
Histopathologiy, immunohistochemistry incl. Investigation of biomarkers of carcinogenic and toxic action in humans..

Qualifications

 
 
Honours & awards
1998, Sergei Bogovski, award from Ministry of Health of ESSR
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
Candidate of Biology (PhD), Doctor of Biology (ScD)
Estonian Academy of Sciences Biological Council, 1972;
Institute of Oncology, Leningrad, 1988.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2004
1.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
26.06.2018
31.03.1946
6593955
sergei.bogovski@tai.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1988–...   
Tervise Arengu Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1979–31.12.1988   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut vanemteadur
01.01.1972–31.12.1979   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut nooremteadur
01.01.1969–31.12.1971   
NL Meditsiini Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituut, Moskva aspirant
 
 
Haridustee
1963–1968   
Tartu Ülikool, bioloogia-geograafia teaduskond, bioloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1997−...   
Eesti Toksikoloogia Seltsi liige
1995−2000   
ajakirja "Laboratornye Zhivotnye" (Riia) toimetuse nõukogu liige
1993−2000   
Katseloomadealase Balti Assotsiatsiooni (BaltLASA) asepresident
1990−1991   
NSVL Kalamajandusministeeriumi Ihtüoloogilise Komisjoni Teadusnõukogu liige
1990−1991   
USSR Section of the European Institute of Ecology and Cancer liige
1989−1995   
Baltic Marine Biologists töörühma "Kala haigused ja parasiidid Läänemeres" asutajaliige
 
 
Loometöö
Histopatoloogia, s.h. immuunohistokeemia. Kantserogeense ja toksilise mõju biomarkerite uurimine inimestel..

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1998, Sergei Bogovski, ENSV Tervishoiu Ministeeriumi aukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: Histopatoloogia, s.h. immuunohistokeemia. Kantserogeense ja toksilise mõju biomarkerite uurimine inimestel.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat (PhD), Bioloogiadoktor (ScD)
ENSV TA Bioloogianõukogu, 1972; Leningradi Onkoloogia Instituut, 1988

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2007
1.1.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.1.
1999
1.1.
1999
1.3.
1999
1.1.
1998
26.06.2018

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 2 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0192110s02Study of the effect of carcinogenic and toxic substances to human health and environment condition by biomarkers.01.01.200231.12.2006Sergei BogovskiNational Institute for Health Development170 899,74 EUR
SFSF0140145Bs08Immunology of tumor progression: profiling of the immune response to tumor-associated antigens in the diagnosis, monitoring and prognosis of cancer01.01.200831.12.2013Oleg KurtenkovNational Institute for Health Development598 694,01 EUR