15.05.1988
siim.ots@ut.ee

Teenistuskäik

Haridustee
2013–...   
Tartu Ülikool PhD Geoloogia
2010–2013   
Tartu Ülikool MSc Geoloogia
2007–2010   
Tartu Ülikool BSc Geoloogia
2004–2007   
Suure-Jaani Gümnaasium

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia
2.05.2018
15.05.1988
siim.ots@ut.ee

Career

Education
2013–...   
University of Tartu PhD Geology
2010–2013   
University of Tartu MSc Geology
2007–2010   
University of Tartu BSc Geology
2004–2007   
Suure-Jaani Gymnasium

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALITY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
2.05.2018