silvi.tenjes@ut.ee; silvi.tenjes@gmail.com
http://www.multimodal.ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
11.02.2019–...   
Kaitseväe Akadeemia, Teadur (0,50)
01.10.2018–31.01.2019   
Kaitseväe Akadeemia, Lektor (0,70)
01.08.2016–30.09.2018   
Kaitseväe Akadeemia, Lektor (0,50)
05.11.2015–31.07.2016   
Kaitseväe Akadeemia, Lektor (1,00)
03.06.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, teadur (0,30)
01.09.2009–31.08.2014   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele võõrkeelena dotsent (1,00)
01.09.2004–31.08.2009   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele (võõrkeelena) dotsent (1,00)
01.09.2002–31.08.2004   
Tartu Ülikool, inglise filoloogia õppetooli üldkeeleteaduse vanemteadur (1,00)
01.03.2002–31.08.2002   
Tartu Ülikool, germaani-romaani filoloogia osakonna erakorraline vanemteadur (1,00)
01.12.2001–31.08.2002   
Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna erakorraline teadur (1,00)
01.10.1995–31.12.1995   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna vanemlaborant (1,00)
01.05.1994–31.12.1994   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna teadur (1,00)
15.05.1993–31.10.1993   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna teadur (1,00)
01.12.1992–31.01.1993   
Tartu Ülikool, ajakirjanduse ajaloo labori teadur (1,00)
01.11.1991–30.11.1992   
Tartu Ülikool, ajakirjanduse ajaloo labori nooremteadur (1,00)
02.09.1991–31.12.1991   
Tartu Ülikool, eesti keele labori nooremteadur (1,00)
01.08.1991–30.11.1991   
Tartu Ülikool, eesti keele kateedri vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
1996–1997   
Ungari Teaduste Akadeemia Lingvistika Instituut, teoreetilise lingvistika doktoriõppe programm
1995–2001   
Tartu Ülikool, doktoriõpe üldkeeleteaduse erialal, PhD 2001
1993–1995   
Tartu Ülikool, magistriõpe üldkeeleteaduse erialal, MA 1995
1982–1991   
Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse eriala filoloogi ja õpetaja ettevalmistusega (cum laude), 1991
1976–1978   
Tartu Riiklik Ülikool, eripedagoogika
01.10.1976–29.06.1982   
Tartu Ülikooli orientalistikakeskus, sanskriti keel ja Idamaade kultuurilugu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
Multimodaalse suhtluse uurimisgrupi juht
2006−...   
Rahvusvahelise Žestiuuringute Ühingu (ISGS) liige
2004−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2018−2018   
Töötoa „Surma mõista ei või armu anda“ korraldaja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppemetoodilisel konverentsil „Õppija arengu toetamine“ (15. jaan. 2018)
2017−2017   
Post-proceedings of the 4th European and the 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication (published by Linköping Online Publishing in 2017), peer reviewer of the post-proceeding 2017
2017−2017   
“The 5th European and the 8th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (16‒17 October, 2017, Bielefeld University, Germany), programmikomitee liige
2017−2017   
Post-proceedings of the 5th European and the 8th Nordic Symposium on Multimodal Communication, peer reviewer of the post-proceeding
2016−2016   
Post-proceedings of the 3rd European and the 6th Nordic Symposium on Multimodal Communication (published by NEALT in 2016), peer reviewer of the post-proceeding
2016−2016   
"The 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication" (29–30 September 2016, University of Copenhagen), programmikomitee liige
2016−2016   
IV eesti teaduskeele konverents (2.–3.12.2016 TLÜ, Tallinn, Eesti), sekstsiooni moderaator
2015−2015   
“The 3rd European and the 6th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (MMSYM2015) (September 17, 18, 2015, Trinity College Dublin, Ireland), programmikomitee liige
2015−2015   
Ajakirja "Mäetagused" retsensent
2014−2014   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics, peer reviewer of the submission
2014−2014   
"The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication" (6–8 August, 2014, University of Tartu, Estonia), peer reviewer of the submissions
2013−2013   
Rahvusvahelise konverentsi „Emakeel ja teised keeled“ VIII (28.–29.11.2013 Tartu Ülikool) organiseerimis- ja teaduskomitee liige, plenaarettekande organiseerija ja moderaator
2013−2014   
Research Training Course “Pointing to Gestures” (4.–5.08.2014 Tartu Ülikool), organiseerimis- ja teaduskomitee liige
2013−2014   
“The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (6.–8.2014 Tartu Ülikool), organiseerimis- ja teaduskomitee liige
2013−2013   
Eesti Teadusagentuuri (ETAgi) granditaotluse hindaja
2012−2012   
Konverentsi „Mälu, suhtlus, kultuur“ (11.05.2012) organiseerija (koos Raili Marlinguga) ja esineja Tartu Ülikoolis
2012−2012   
HLT 2012: 5th International Conference on Human Language Technologies – The Baltic Perspective, (Tartu, Estonia, October 4–5, 2012), peer reviewer of the submissions
2012−2012   
The 5th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS5) (July 24, 2012 Lund, Sweden), moderator and "L2/Bilingualism/Classroom" chair of the session
2010−2010   
Rahvusvahelise konverentsi “Emakeel ja teised keeled“ VII (2.–3.12.2010 Tartu, Eesti) teaduskomitee liige
2010−2010   
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEFUL retsensent
2009−2010   
Rahvusvahelise konverentsi “NorDIsCo 2010: Nordic Interdiciplinary Conference on Discourse and Interaction” (Taani) Balti regiooni esindaja organiseerimiskomitees
2009−2016   
Ajakirja „Humaniora: anglistica Tartuensia“ toimetuskolleegiumi liige
2009−2009   
Semiootikaajakirja "Sign Systems Studies" retsensent
2008−2009   
Rahvusvahelise konverentsi “The 10th Nordic Conference on Bilingualism“ (Eesti) teaduskomitee liige
2008−2019   
Ajakirja „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEFUL“ toimetuskolleegiumi liige
2007−2008   
Rahvusvahelise konverentsi “Space, Interaction, Discourse“ (Taani) teaduskomitee liige
2007−2007   
3. "PlaceMe" workshop'i “Analysing Embodied and Object-Focused Interactions: Studies of Real-Time Work and Learning“ organiseerija. Osalejad Eestist, Suurbritanniast, Taanist, Rootsist, Soomest
2007−2008   
Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu liige
2006−2009   
Põhjamaade projekti “PlaceME: Place, Mediated Discourse and Embodied Interaction” Eesti-poolne koordinaator
2003−2009   
TÜ käeliigutuste uurimisgrupi juht (reorganiseeritud "Multimodaalse suhtluse uurimisgrupiks")
2002−2005   
Rahvusvahelise Pragmaatika Assotsiatsiooni liige
1983−1992   
Tartu Ülikooli filmiklubi organiseerija (koos Aune Undiga)
1983−2017   
Emakeele Seltsi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
http://sisu.ut.ee//stenjes/;
Valik loengukursusi: Multimodaalne suhtlus 2016 ...; Kirjalik ja suuline eneseväljendus 2015–2019; Suhtlusandmete analüüs ja analüüsi meetodid 2008–2014; Kommunikatsiooniteooriad 2005–2014; Semantics – intensive course (University of Warsaw, Poland), May 2011; Tähendusõpetus 2004–2008; Keeleteaduse alused 2004–2008; Keel, kommunikatsioon ja kognitiivsus 2001–2004; Üldkeeleteadus 2002–2004; Lingvistilise kommunikatsiooni teooriad 1999–2005; Eesti keele foneetika alused 2008–2014; Eesti keele morfoloogia alused 2004–2014; Eesti keele semantika põhikursus 2012–2014.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Silvi Tenjes, KVÜÕA Lahingukooli tänukiri õppetegevuse toetamise eest.
2010, Silvi Tenjes, Atomium Culture teaduse populariseerimise konkursi tööga Tenjes, Silvi, Marling, Raili “How do we communicate when words fail us: multimodal communication in human interaction” Tartu Ülikooli preemia
1998, Silvi Tenjes, Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi sihtfinantseeritav grant DFLEE0594 doktorantidele 1998-2001
1995, Silvi Tenjes, Eesti Teaduste Akadeemia I preemia magistritöö "Žestid eestikeelses dialoogis" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: Uurimisteemad: keel, inimkommunikatsioon (s.h kommunikatiivsed kehaliigutused), õppimis- ja juhtimisprotsessid, pragmaatika, semantika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.18 Sõjateadus ja -tehnoloogia; CERCS ERIALA: T330 Sõjandus ja militaartehnoloogia
 
 
Lisainfo
Lõppenud projektid:
Rahvusteaduste baasrahastuse projekti PFLGR13904 „Kontrastiivlingvistika ja tõlge“ (2013‒2015) põhitäitja Tartu Ülikoolis 2014‒2015.
Sihtfinantseeritava grandi SF0181778s01 “Kommunikatsiooniprotsesside lingvistilised ja kultuurilis-psühholoogilised aspektid muutuvas maailmas” põhitäitja 01.03.2002–31.12.2003.
Eesti Teadusfondi grandi nr 4467 (ETF4467) „Eesti keele semantilise ühestaja koostamine” põhitäitja 2001–2002.
Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi sihtfinantseeritav grant DFLEE0594 doktorantidele, täitja 1998–2001.
Eesti Teadusfondi grant "Eesti ajakirjanduse ajalugu", täitja 01.07.1993–31.12.1993.
Eesti Teadusfondi grant "Eesti keel ja kultuur. Eesti keele tekstide ja kultuuri sõnavara arvutifondi loomine", täitja 02.09.1991–31.12.1991 ja 15.05.1993–31.10.1993.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2018
5.2.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.6.
2016
1.1.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
3.1.
2013
3.4.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.3.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.7.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
5.2.
2000
3.2.
1996
4.2.
1996
6.7.
1996
1.3.
1993
18.04.2019
silvi.tenjes@ut.ee; silvi.tenjes@gmail.com
http://www.multimodal.ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
11.02.2019–...   
Estonian Military Academy, Researcher (0,50)
01.10.2018–31.01.2019   
Estonian Military Academy, Lecturer (0,70)
01.08.2016–30.09.2018   
Estonian Military Academy, Lecturer (0,50)
05.11.2015–31.07.2016   
Estonian Military Academy, Lecturer (1,00)
03.06.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Research Fellow (0,30)
01.09.2009–31.08.2014   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor in Estonian as a Forein Language (1,00)
01.09.2004–31.08.2009   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor (1,00)
01.09.2002–31.08.2004   
University of Tartu, Chair of English Philology, Senior Research Fellow in General Linguistics (1,00)
01.03.2002–31.08.2002   
University of Tartu, Department of Germanic and Romance Philology, Extraordinary Senior Research Fellow (1,00)
01.12.2001–31.08.2002   
University of Tartu, Department of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Extraordinary Research Fellow (1,00)
01.10.1995–31.12.1995   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Senior Assistant (1,00)
01.05.1994–31.12.1994   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Research Fellow (1,00)
15.05.1993–31.10.1993   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Research Fellow (1,00)
01.12.1992–31.01.1993   
University of Tartu, Centre for the History of Journalism, Research Fellow (1,00)
01.11.1991–30.11.1992   
University of Tartu, Centre for the History of Journalism, Junior Research Fellow (1,00)
02.09.1991–31.12.1991   
University of Tartu, Centre for Estonian, Junior Research Fellow (1,00)
01.08.1991–30.11.1991   
University of Tartu, Department of Estonian, Senior Assistant (1,00)
 
 
Education
1996–1997   
Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Theoretical Linguistics Doctoral Program
1995–2001   
University of Tartu, Doctoral studies in general linguistics, PhD, 2001
1993–1995   
University of Tartu, Master's studies, general linguistics, MA, 1995
1982–1991   
University of Tartu, the Estonian language and literature, philologist and teacher (cum laude), 1991
1976–1978   
Tartu State University, Special Needs Education
01.10.1976–29.06.1982   
the Sanskrit language and Indian culture, University of Tartu, Centre of Oriental Studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
Head of the Research Group on Multimodal Communication
2006−...   
Member of the International Society for Gesture Studies (ISGS)
2004−...   
Member of the Estonian Society of Applied Linguistics
2018−2018   
Organizer of the workshop “Not to kill the king is right” in the conference of the Estonian National Defence College on teaching methods called „Supporting Learner Development“ on 15 January 2018.
2017−2017   
Post-proceedings of the 4th European and the 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication (published by Linköping Online Publishing in 2017), peer reviewer of the post-proceeding 2017
2017−2017   
“The 5th European and the 8th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (16‒17 October, 2017, Bielefeld University, Germany), member of the Program Committee
2017−2017   
Post-proceedings of the 5th European and the 8th Nordic Symposium on Multimodal Communication, peer reviewer of the post-proceeding
2016−2016   
Post-proceedings of the 3rd European and the 6th Nordic Symposium on Multimodal Communication (published by NEALT in 2016), peer reviewer of the post-proceeding
2016−2016   
"The 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication" (29–30 September 2016, University of Copenhagen), member of the programme committee
2016−2016   
IV Conference of the Estonian language of science (2–3 December, 2016, Tallinn University, Estonia), chair of the session
2015−2015   
“The 3rd European and the 6th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (MMSYM2015) (September 17, 18, 2015, Trinity College Dublin, Ireland), member of the program committee
2015−2015   
Journal "Mäetagused", peer reviewer of submission
2014−2014   
Estonian Papers in Applied Linguistics / Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, peer reviewer of the submission
2014−2014   
"The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication" (6–8 August, 2014, University of Tartu, Estonia), peer reviewer of the submissions
2013−2013   
The International conference "Native Language and Other Languages" VIII, 28–29 November 2013, University of Tartu. Membership in organizing and review committee, organizer and chair of the plenary talk
2013−2014   
Research Training Course “Pointing to Gestures” (4–5 August 2014), University of Tartu, Estonia). Membership in organizing and review commitee
2013−2014   
“The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (6–8 August, 2014, University of Tartu, Estonia). Membership in organizing and review commitee
2013−2013   
Estonian Research Council, evaluator of grant application
2012−2012   
Conference “Memory, Communication, and Culture” (11.05.2012). Organisation (together with Raili Marling) and participation in conference, University of Tartu
2012−2012   
HLT 2012: 5th International Conference on Human Language Technologies – The Baltic Perspective, (Tartu, Estonia, October 4–5, 2012), peer reviewer of the submissions
2012−2012   
The 5th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS5) (July 24, 2012 Lund, Sweden), moderator and "L2/Bilingualism/Classroom" chair of the session
2010−2010   
Conference “Native Language and Other Languages” VII, 2–3 December 2010, University of Tartu. Membership in review committee
2010−2010   
Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEFUL / Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA, peer reviewer of submission
2009−2010   
International conference “NorDIsCo 2010: Nordic Interdiciplinary Conference on Discourse and Interaction” (Denmark), a member of the regional advisory board
2009−2016   
Journal "Humaniora: anglistica Tartuensia", membership in the editorial board
2009−2009   
Journal of semiotics "Sign Systems Studies", peer reviewer of submission
2008−2009   
The international conference “The 10th Nordic Conference on Bilingualism“ (Estonia), member of the research committee
2008−2019   
"Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEFUL / Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA", membership in the editorial board
2007−2008   
The international conference “Space, Interaction, Discourse“ (Denmark), member of the research committee
2007−2007   
The organizer of the 3rd “PlaceMe” workshop “Analysing Embodied and Object-Focused Interactions: Studies of Real-Time Work and Learning“. Participants from Estonia, Great Britain, Denmark, Sweden, Finland
2007−2008   
Member of the Estonian Cognitive Linguistics Association
2006−2009   
The Nordic research network “PlaceME: Place, Mediated Discourse and Embodied Interaction” . The project coordinator for Estonia
2003−2009   
Head of the Hand Gestures’ Research Group (reorganized as Research Group on Multimodal Communication), University of Tartu
2002−2005   
Member of the International Pragmatics Association (IPrA)
1983−1992   
Film Club Coordinator of the University of Tartu, (together with Aune Unt)
1983−2017   
Member of the Estonian Mother Tongue Society
 
 
Additional career information
http://sisu.ut.ee//stenjes/;
Choice of Lecture Courses: Multimodal Communication 2016 ...; Written and Oral Self-expression in Estonian 2015–2019; Analysis of Communication Data and Methods of Analysis 2008–2014; Theories of Communication 2005–2014; Semantics – intensive course (University of Warsaw, Poland), May 2011; Study of Meaning 2004–2008; Foundations of Linguistics 2004–2008; Language, Communication, and Cognition 2001–2004; General Linguistics 2002–2004; Theories of Linguistic Communication 1999–2005; Basic Course of Estonian Phonetics 2008–2014; Basic Course of Estonian Morphology 2004–2014; Basic Course of Estonian Semantics 2012–2014.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Silvi Tenjes, The Non-commissioned Officers' School of the Estonian National Defence College: the letter of thanks for supporting the learning activities.
2010, Silvi Tenjes, Popularizing science contest of Atomium Culture, prize for the work of Tenjes, Silvi, Marling, Raili “How do we communicate when words fail us: multimodal communication in human interaction” - University of Tartu
1998, Silvi Tenjes, Estonian Ministry of Education, grant DFLEE0594 for Ph.D. students, 1998-2001
1995, Silvi Tenjes, First prize for the Master’s thesis “Gestures in Estonian dialogue” – Estonian Academy of Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALITY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: Research interests: language, human communication (incl. communicative body movements), processes of learning and leadership, pragmatics, semantics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.18 Military Science and Technology; CERCS SPECIALITY: T330 Military science and technology
 
 
Additional information
Completed projects:
The project of basic financing of national sciences “Contrastive Linguistics and Translation” (2013‒2015), principal performer at the University of Tartu 2014‒2015.
Grant SF0181778s01 “Linguistics and cultural-psychological aspects of communicative processes in the changing worlds”, principal performer 01.03.2002–31.12.2003.
Grant ESF4467 “Creation of a Semantic Disambiguator for Estonian”, principal performer 2001–2002.
Estonian Ministry of Education, grant DFLEE0594 for Ph.D. students, performer 1998–2001.
Estonian Science Foundation, grant "The History of Estonian Journalism", performer 01.07.1993–31.12.1993.
Estonian Science Foundation, grant "The Estonian Language and Culture. Creating database for texts of Estonian and vocabulary of culture", performer 02.09.1991–31.12.1991 and 15.05.1993–31.10.1993.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2018
5.2.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.6.
2016
1.1.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
3.1.
2013
3.4.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.3.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.7.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
5.2.
2000
3.2.
1996
4.2.
1996
6.7.
1996
1.3.
1993
18.04.2019
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0182568As03Eesti-vene, eesti-inglise, eesti-saksa, eesti ja romaani keelte kontrastiivne uurimine funktsionaalsel alusel.01.01.200331.12.2007Birute Klaas-LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond214 040,11 EUR
ETFETF7149Emotsioonide kontseptualiseermise dünaamilised aspektid01.01.200731.12.2010Ene VainikEesti Keele Instituut34 877,35 EUR
1.1.E-003Interaktsioonilise teadlikkuse arendamine sõjalistel juhtidel (Juhtide arendusprogrammi alaprojekt)01.01.201831.12.2021Silvi TenjesKaitseväe Akadeemia24 000,00 EUR
ETFETF8958Multimodaalne suhtlus - videoandmete kogumise, analüüsi ja kasutamise kultuuridevahelised ja tehnoloogilised aspektid01.01.201131.12.2015Päivi Kristiina JokinenTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond46 920,01 EUR
ETFETF8008Multimodaalse suhtluse struktuur ja suhtlusstrateegiate valik01.01.200931.12.2012Silvi TenjesTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond47 121,20 EUR
1.1.E-002Sõjaväeliste juhtide arendusprogramm 2018-2022 (AK)01.05.201601.06.2022Antek KasemaaKaitseväe Akadeemia54 500,00 EUR
ETFETF5519Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid01.01.200331.12.2006Silvi TenjesTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond10 428,89 EUR