See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
17.07.1939
6177509
55599407
silvi_vare@hotmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–2013   
Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,50)
2003–2012   
Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, vanemteadur
1994–2003   
Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,25)
01.01.1994–31.12.1997   
Keeleamet, nõunik
1982–1993   
Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
1976–1982   
Eesti Keele Instituut, nooremteadur (1,00)
1972–1976   
Eesti Keele Instituut, vanemlaborant (1,00)
01.01.1963–31.12.1967   
Lihula Keskkool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 
 
Haridustee
1967–1972   
Eesti Keele Instituut (Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut), aspirantuur eesti keele alal
1958–1963   
Tartu Ülikool (Tartu Riiklik Ülikool), eesti keele ja kirjanduse eriala, eesti keele eriharu
1954–1958   
Saaremaa Ühisgümnaasium (Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkool)
1947–1954   
Kihelkonna 7-klassiline Kool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...   
Haridus- ja Teadusministeerium, riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige
2008−...   
Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
2007−...   
Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelehariduspoliitika ülevaate koostamise komisjoni liige
2004−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige
1999−...   
Haridusministeerium: Keeleseaduse rakendusaktide väljatöötamise töörühma liige
1961−...   
Emakeele Seltsi liige
2003−2006   
Haridus- ja Teadusministeerium, eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridus- ja teadusministrit nõustava komisjoni liige
2002−2003   
Tallinna Ülikooli teadusnõukogu liige
2002−2006   
Emakeele Seltsi juhatuse liige
2001−2003   
Tallinna Ülikooli (Tallinna Pedagoogikaülikooli) eesti keele ja soome-ugri keelte magistritööde kaitsmisnõukogu liige
2001−2005   
Eesti keelenõukogu liige
2000−2001   
Euroopa keelteaasta korraldamise Eesti komitee liige
1995−1999   
Haridusministrit nõustava keeleasjade komisjoni liige
1982−1991   
Pedagoogika Teadusliku Uurimisinstituudi juures asuva eesti keele õppekirjanduse komisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Silvi Vare, Valgetähe viienda klassi orden. Tunnistus nr 3055
2013, Silvi Vare, 2012. aasta parima keeleteo konkursi peaauhind teose "Eesti keele sõnapered" I-II, 2012 eest
2009, Silvi Vare, haridus- ja teadusministri tänukiri keelealaste uurimuste läbiviimise, Eesti keelehariduspoliitika ülevaate koostamise, eesti keele kui teise keele õpetamisega seonduvate uurimuste ja ülevaadete koostamise eest
2007, Silvi Vare, Eesti Keele Instituudi hõbemärk -- "EKI 60".
2004, Silvi Vare, haridus- ja teadusministri tänukiri kohusetundliku töö eest Eesti keelenõukogu liikmena
2003, Silvi Vare, Tallinna Pedagoogikaülikooli aukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest
2001, Silvi Vare, ajakirja "Keel ja Kirjandus" aastapreemia
1996, Silvi Vare, Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal autorite kollektiivi liikmena “Eesti keele grammatika” eest
1993, Silvi Vare, ajakirja "Keel ja Kirjandus" aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; TÄPSUSTUS: 1) eesti keele sõnamoodustus, 2) tänapäeva eesti keele sõnavara struktuurianalüüs ja eesti keele sõnapered, 3) leksikaalsemantilised suhted sõnamoodustuses; 4) eesti keele õpetamine teise keelena ja hariduse keelepoliitika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
 
 
Lisainfo
vanemteaduri kutse soomeugri keelte alal, NSV Liidu Teaduste Akadeemia presiidium, 1988
filoloogiadoktor, Dr.Philol., Tartu Ülikool, 1994;
filoloogiakandidaat, PhD, ENSV TA, 1975

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.3.
2015
1.1.
2014
2.2.
2012
2.2.
2012
3.1.
2010
1.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.4.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
3.1.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
2.2.
1997
6.2.
1996
2.2.
1995
2.2.
1995
2.3.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
3.3.
1993
6.2.
1992
6.2.
1992
6.2.
1992
1.2.
1991
3.1.
1990
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1987
1.2.
1986
6.2.
1986
3.5.
1985
6.2.
1985
2.2.
1984
3.5.
1984
6.2.
1984
6.2.
1984
2.2.
1981
2.2.
1979
1.2.
1974
20.03.2020
17.07.1939
6177509
55599407
silvi_vare@hotmail.com

Career

Institutions and positions
2003 Institute of the Estonian Language, senior researcher
1972 – 1993 Institute of the Estonian Language
1982 senior researcher
1976 junior researcher
1972 senior office assistant
2012–2013   
Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,50)
2003–2012   
Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
1998–2002 Tallinn Pedagogical University, senior researcher; Institute of the Estonian Language, part time senior researcher
1994–2003   
Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,25)
01.01.1994–31.12.1997   
1994–1997 State Language Board, Counsellor; Institute of the Estonian Language, part time senior researcher
1982–1993   
Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
1976–1982   
Institute of the Estonian Language, junior Researcher (1,00)
1972–1976   
Institute of the Estonian Language, senior assistant (1,00)
01.01.1963–31.12.1967   
1963–1967 Lihula Sec. School, teacher
 
 
Education
1967–1972   
1968–1972 post-graduate student, Institute of the Estonian Language
1958–1963   
1958-1963 Tartu State University, Estonian Philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...   
Estonian Ministry of Education and Research, Member of the Committee for national F. J. Wiedemann Language Award
2008−...   
Institute of the Estonian Language, Member of the Scientific Board
2007−...   
Estonian Ministry of Education and Research, Member of the Committee for the Language Education Profile for Estonia (Country Report)
2004−...   
Founding Member of the Estonian Union of Applied Linguistics
1999−...   
Haridusministeerium: Keeleseaduse rakendusaktide väljatöötamise töörühma liige
1961−...   
Member of the Estonian Mother Tongue Society
2003−2006   
Estonian Ministry of Education and Research, Member of the Commission to Advise the Minister of Education and Science on Tests in Estonian proficiency
2002−2003   
Tallinn University, Member of the Scientific Board
2002−2006   
Member of the Board of the Estonian Mother Tongue Society
2001−2003   
Tallinn University, Member of the Defense council for MA theses
2001−2005   
Member of the Language Council of Estonia
2000−2001   
Member of the Estonian Committee for the European Year of Languages
1995−1999   
Estonian Ministry of Education, Member of the Minister of Education's Advisory Committee on Language Issues
1982−1991   
Member of the Estonian Textbooks Committee at the Pedagogical Research Institute

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Silvi Vare, The Order of the White Star
2013, Silvi Vare, Language Deed of the Year Award (the main prize) for the work "The Estonian Word Families" I-II, 2012
2009, Silvi Vare, Letter of Thanks of the Minister of Education and Research
2007, Silvi Vare, The silver sign of Estonian Languagr Institute
2004, Silvi Vare, Letter of Thanks of the Minister of Education and Research
2003, Silvi Vare, Honorable mention of the Tallinn Pedagogical Institute
2001, Silvi Vare, Annual Prize of Journal "Keel ja Kirjandus"
1996, Silvi Vare, Scientific Prize of the Republic of Estonia in the Humanities (as a member of the team of authors, for the “Grammar of the Estonian Language”)
1993, Silvi Vare, annual prize of journal "Keel ja Kirjandus"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax ; SPECIFICATION: 1) word-formation in Estonian, 2) the structural analysis of modern Estonian vocabulary and estonian word families, 3) lexical semantic relations in word formation; 4) acquisition of Estonian as a second language
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
vanemteaduri kutse soomeugri keelte alal, NSV Liidu Teaduste Akadeemia presiidium, 1988
doctor of philology, Dr. Philol., 1994;
doctor of philosophy, PhD, 1975

Publications

Category
Year
Publication
 
3.3.
2015
1.1.
2014
2.2.
2012
2.2.
2012
3.1.
2010
1.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.4.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
3.1.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
2.2.
1997
6.2.
1996
2.2.
1995
2.2.
1995
2.3.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
3.3.
1993
6.2.
1992
6.2.
1992
6.2.
1992
1.2.
1991
3.1.
1990
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1987
1.2.
1986
6.2.
1986
3.5.
1985
6.2.
1985
2.2.
1984
3.5.
1984
6.2.
1984
6.2.
1984
2.2.
1981
2.2.
1979
1.2.
1974
20.03.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF5969Eesti grammatika kakskeelses sõnastikus01.01.200431.12.2007Ülle ViksEesti Keele Instituut25 748,72 EUR
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
ETFETF5970Eesti keele sõnaliigid01.01.200431.12.2007Silvi VareEesti Keele Instituut24 814,55 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR