8.02.1969
+37255563272
silvia.luige@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
2008–2015   
Sisekaitseakadeemia, Õpetaja (1,00)
2005–2008   
Sisekaitseakadeemia, õppereferent (1,00)
1998–2003   
Tallinna Vangla, julgeolekuosakonna spetsialist ( uurija) (1,00)
1995–1998   
Tallinna Vangla, julgeolekuosakonna tõlk (1,00)
1990–1995   
Kohtla Põhikool, Õpetaja (1,00)
1986–1987   
Lohusuu Kool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1998–2002   
Sisekaitseakadeemia, Politseikolledž, diplomiõpe (uurimine)
1995–1998   
Tallinna Pedagoogikaülikool, vene põhikooli eesti keele õpetaja
1990–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
1987–1989   
Tartu Riiklik Ülikool, filoloogiateaduskonna üliõpilane
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...   
Sisekaitseakadeemia e-õppe arengukava töörühma liige
2010−...   
Sisekaitseakadeemia e-õppe tugiisik
2010−...   
Kvaliteediprojekti -Õppija rahulolu uurimine õppekvaliteediga: õppija tagasiside õppeprotsessile- töörühma liige
2010−...   
Vanglaametniku kutseõppe keskhariduse baasil riikliku õppekava loomise töörühma liige
2009−...   
Vanglaametniku õppekava loomise töörühma liige
2013−2013   
Sisekaitseakadeemia nõukogu asendusliige
2011−2012   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2010−2013   
Justiitskolledži veebilehe haldur
2010−2010   
Eelkoolituse programmi kuraator (korrektsiooni eriala)
2009−2010   
Organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu koostamise töörühma liige
2009−2014   
Vanglaametniku eriala lõpueksami teoreetilise (kirjaliku) osa vastutav koostaja, lõpueksami konsultatsioonide läbiviija, lõpueksamikomisjoni liige ja lõpueksami korraldaja
2008−2009   
Korrektsiooni eriala valjundipõhise õppekava loomise töörühma liige
 
 
Loometöö
E-õppe kursus IVA keskkonnas: Seadusandlus vanglaametnikele (Kursus on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames)..
E-õpiobjekt: Testide kogumik seadusandluses (Õpiobjekt on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames;.
E-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Riigi ja õiguse põhimõisted;
e-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Vanglateenistus;
e-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Vangistusõigus ja inimõigused.
.
E-õppe kursus IVA keskkonnas: Eesti keel vanglaametnikele;.
Sisejulgeolekualase sõnastiku (The Dictionary of Internal Security, http://dict.bestit.eu/) täiendamine (valdkond:vangistus ja kriminaalhooldus, maht: 100 sõna ja väljendit eesti ja vene keeles) (2014).
.
02.04.2014 Töötoa läbiviimine (sh teemakohase ettekande esitamine) inglise keeles teemal „Klassikaline vs uuenenud lähenemisviis on tulevikku vaatavate õppemeetodite loomise aluseks?“ („Classical vs upgraded approach as a ground for creating forward-looking methods in learning?“) rahvusvahelisel keelekonverentsil teemal „Kaasaegne metodoloogia ja praktika võõrkeelte õpetamisel: traditsioon ja innovatsioon“ („Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation“). .
Ettekanne teemal „Improving the prison officer competences through learning the professional russian language” 10. mail 2013 Sisekaitseakadeemias toimunud rahvusvahelisel keelekonverentsil „Applying CLIL: pros and cons”.
E-õpiobjekt: Haldusmenetlus vanglas (Õpiobjekt on loodud programmi (BeSt) raames)..
E-õpiobjekt: Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. II tase.(Õpiobjekt on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames;.
E-õpiobjekt: Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. I tase.(Õpiobjekt on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames..
E-õpiobjekt: Erialane vene keel:vangla päevakava (2012).
Veebipõhine õppematerjal : ”Erialase eesti keele õppematerjalid vanglaametniku erialale. Elektrooniline õppematerjal”
.
e-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Erialane vene keel (Kursus on loodud programmi (BeSt) raames). .
E-õpiobjekt: Vene-eesti online sõnastik vanglateenistujale (2011).
E-õpiobjekt: Kinnipeetava intervjueerimine riskihindamise koostamiseks (2013)
.
E-õpiobjekt: Riskihindamise intervjuu (2013).
Ettekanne teemal “Veebipõhised õppematerjalid lõimitud aine- ja keeleõppes” 28.03.2014 toimunud Tartu Ülikooli keelekeskuse seminaril "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
KOGEMUS TÄIENDÕPPEPROGRAMMIDE KOOSTAJA JA LEKTORINA:
2013-2014 Vene keel praktika ajal (täiendkoolitus, 88 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (8 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013 Ametialane vene keel kriminaalhooldajatele (60 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2012 Erialane vene keel inspektor-kontaktisikutele. (60 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2012 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2011 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)

2010 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2009 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (12 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2008 Gruusia vanglaametnike koolituskeskuse õpetajate koolituskava koostamine ja koolituse läbiviimine. Täiendkoolituse teema: Õppemeetodid vanglaametnike õppe korraldamisel. (16 akadeemilist tundi, rahvusvaheline arengukoostööprojekt "SIDA" )
2008 Baasõppe koolitused Viru Vanglas:Seadusandlus (40 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)´
2008 Täiendkoolitus: Erialane vene keel vanglaametnikele (20 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)

KOGEMUS TASEMEÕPPE ÕPETAJANA
Haldusõiguse alane vene keel, 2015-..., SKA Justiitskolledž.
Taasühiskonnastamise alane vene keel, 2015-..., SKA Justiitskolledž;
Erialane vene keel korrektsioonile, 2011-..., SKA Justiitskolledž;
Järelevalvealane vene keel, 2011-..., SKA Justiitskolledž;
Vangistusõigus ja inimõigused,2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Riigi ja õiguse põhimõisted, 2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Vanglateenistus, 2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Seadusandlus, 2005-2008, SKA Justiitskolledž;
Erialane eesti keel, 2005-2008, SKA Justiitskolledž;
Erialane vene keel, 2005-2010, SKA Justiitskolledž;

OSALETUD TÄIENDUSKOOLITUSEL:

15.11.2014 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 5.aastapäeva konverents;
07.11.2014-30.01.2015 koolitaja Sisekaitsekadeemia keelekeskus, koolituse nimetus "Teaching Academic Subjects in English", 40 akadeemilist tundi;
16.10.2014 konverents "Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis" Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus;
21.08.2014 koolitaja Mart Saarso, koolituse nimetus "Kaptenina ümber maailma";
21.08.2014 koolitaja MAD meeskonnatreeningud, koolituse nimetus "Meeskonnatreening";
02.04.2014 conference "Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation" Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
28.03.2014 keelekeskuse seminar "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“, Tartu Ülikool ;
22.01.2014 koolitaja Tallinna Tehnikaülikool, erialakeele õpetamise alane seminar "Keel kui töövahend", 1 EAP;
09.-10.12.2013 koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "Õppejõu mõjusus", 16 akadeemilist tundi;
05.12.2013 koolitaja OÜ INVICTA, Meeskondlik mõtteviis ja hea koostöö meeskonnas, 8 akadeemilist tundi;
05.-06.11.2013 koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "Ajajuhtimine õppejõu töö tõhusamaks korraldamiseks", 16 akadeemilist tundi;
10.05. 2013 conference "Applying CLIL: pros and cons", Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
04.- 05.04. 2013 Riias rahvusvaheline seminar välismaalastest kinnipeetavate kohtlemise teemal;
2013 koolitaja Aune Past, koolituse nimetus „Sisekommunikatsioon“;
2013 koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus „Inglise keele grammatika“;
2013 kooliaja Einike Pilli, koolituse nimetus „Lõpueksami hindamine“;
2013 koolitaja Toomas Roolaid, koolituse nimetus „Võib-olla viimane koolitus, mida sa vajad“;
2013 koolitaja Ott Ojamets, koolituse nimetus „Ennastjuhtiv keeleõppija“;
2013 koolitaja Riho Kuppart, koolituse nimetus „Eelarve juhtimine“;
2013 koolitaja Mart Soonik, koolituse nimetus „Olen ise SKA hea maine kujundaja“;
2013 koolitaja Estonian National Defence College (KVÜÕA), koolituse nimetus " Issues in testing listening and reading comprehension in accordance with STANAG 6001 edition 8;
2013 Läti Vanglate Amet, Projekti "Info ja parima praktika vahetus välismaalastest kinnipeetavatega töötamiseks" lõpukonverents;
4.- 5. aprill 2013 Riias Rahvusvaheline seminar välismaalastest kinnipeetavate kohtlemise teemal;
11.09.2012 Ülelinnaline eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppepäev, Õpetajate Maja, 3 akadeemilist tundi;
13.10.2010-31.01.2011, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhine õppekava kõrghariduses";
18.09-27.09.2010, Correctional Service of Norway Staff Academy, kursuse nimetus "Training of prison officers and organisation of internship in Norway";
07.04.-21.04.2010, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Õppimist toetavad õppematerjalid", kestus 26 tundi;
17.02.2010, koolitaja Sisekaitseakadeemia, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhine hindamine keeleõppes-õpiväljundite, hindamismeetodite- ja kriteeriumide sidusus", kestus 5 tundi;
11.02.-12.02.2010, koolitaja Tõnu Lehtsaar, programm Primus, koolituse nimetus "Loengupidamise kunst õppejõududele", kestus 52 tundi, (2 EAP);
07.04.-21.04.2010, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Õppimist toetavad õppematerjalid", kestus 26 tundi;
08.12.2009, koolitaja SA Omanäolise kooli arenduskeskus, koolituse nimetus "Reflektiivne tagasiside protsess", kestus 16 tundi;
25.11.2009, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Hindamismeetodid ja -kriteeriumid keeleõppe väljundipõhises hindamises", kestus 5 tundi;
16.10.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasiside andmine", kestus 20 tundi;
13.10.2009, koolitaja Kaido Väljaots, koolituse nimetus "Organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu koostamine", kestus 14 tundi;
10.09.2009, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Keeleõpiväljundid ja väljundipõhine hindamine", kestus 5 tundi;
14.05.2009, koolitaja Piret Kärtner, programm Primus, koolituse nimetus "Õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused", kestus 8 tundi;
12.01.-08.03.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "E-kursuse loomine Blackboardi õpikeskkonnas", kestus 80 tundi, (2 AP)
06.01.-12.02.2009, koolitaja Avatud Meele Instituut, koolituse nimetus "Reflektiivne tagasisideprotsess kolleegi arengu huvides", kestus 32 tundi;
05.01.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhise hindamise praktikum", kestus 6 tundi;
11.12.2008; koolitaja Presismanni Koolitus, koolituse nimetus "Kriminaalmenetluse seadustiku uuendusi ja rakendusküsimusi", kestus 7 tundi;
02.10.2008, koolitaja Preismanni Koolitus, koolituse nimetus "Valikküsimusi väärteomenetlusest", kestus 6 tundi;
22.05.-23.05.2008, koolitaja Avatud Meele Instituut, koolituse nimetus "Õpiprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses", kestus 16 tundi;
16.05.2008, koolitaja Tartu Ülikooli keelekeskus,koolituse nimetus "Testimine keeleõppes", kestus 6 tundi;
06.11.2007-01.02.2008, koolitaja Tartu Ülikool, koolituse nimetus "Õppemeetodid kõrgkoolis", maht 2 AP;
09.02.-09.11.2007, koolitaja Ülle Türk, koolituse nimetus "Keeleoskusetasemed ja nende mõõtmine", maht 3 AP;
01.05.2006-28.02.2007, kooltaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus" Eesti erialakeele õpetamise metoodika kutsekoolidele", kestus 160 tundi;
25.05-24.09.2006, koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad", kestus 80 tundi;
10.01-26.04.2006, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis" , kestus 35 tundi;
2006, koolitaja BCS Koolitus, koolituse nimetus "Õppematerjalide loomise alane arvutikoolitus kutsekoolidele" , kestus 60 tundi;
06.09-20.12.2005, koolitaja Tea Keeltekool, koolituse nimetus "Inglise keele kursus", kestus 60 tundi;
23.03. ja 01.04.2005, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine", kestus 14 tundi;
28.03.-29.03.2005 ja 04.04.-05.04.2005, koolitaja Dagmar Kutsar, koolituse nimetus "Intervjueerimisstrateegiate kursus", kestus 26 tundi;
26.05.-27.05.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Kriminaalmenetlus", kestus 16 tundi;
15.06.2004,koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus " Uut Kriminaalmenetlusseadustikus. Esmased uurimistoimingud ja sündmuskoha vaatlus", kestus 6 tundi;
14.05. ja 21.05.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus " Väärteomenetluse põhikursus", kestus 14 tundi.
28.01.-29.01 ja 02.02-04.02.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Kriminaalmenetlus", kestus 20 tundi
27.10-29.10.2003, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Küsitlemine seletuse võtmisel", kestus 24 tundi
2002, koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus "Karistusseadustiku üldosa", kestus 6 tundi;
2001, koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus " Narkootikumide kasutamise tunnused ja sümptomid", kestus 40 tundi.
;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia rektori tänukiri Justiitskolledži parim õppejõud
2004, Silvia Luige, Tallinna Pedagoogilise Seminari direktori tänukiri pikaajalise ja tulemusrikka kootöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H380 Võrdlev keeleteadus
 
 
Lisainfo
Ettekanded konverenstidel ja seminaridel:
2010 Sisekaitseakadeemia keeleõppeseminar. Ettekanne veebipõhistest vahenditest "Haldusmenetlus vanglas"
2008 EITSA poolt korraldatud rahvusvaheline konverents. Ettekanne "E-õpik-samm tulevikku"
2007 Sisekaitseakadeemia keelekonverents. Ettekanne "Eesti keel vanglaametnikele".
6.12.2018
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU3.1-20/05/583 (101-12/233)Toetus vanglasüsteemi reformimisele Gruusias01.10.200631.01.2008Hannes LiivakSisekaitseakadeemia29 163,00 EUR