7.02.1984
+372 55 694 494
+372 620 2402
simo.ilomets@ttu.ee

Career

Institutions and positions
10.10.2017–...   
Hausi Ltd, Practicing designer/expert (0,50)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (0,34)
2017–2018   
Engineering office - Sweco EST OÜ, Expert (0,60)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Lecturer (0,70)
01.09.2015–31.12.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Lecturer (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Teaching assistant (1,00)
01.01.2010–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Researcher (1,00)
03.09.2007–01.12.2008   
Architectural design office, Technician (1,00)
28.05.2007–22.08.2007   
Structural design office, Engineer (1,00)
05.12.2005–25.05.2007   
Real estate company, Assistant of civil engineer (0,75)
01.09.2004–30.11.2005   
Structural design office, Technician (0,50)
05.07.2004–27.08.2004   
Geodesy office, Technician (1,00)
 
 
Education
2010–2017   
Tallinn University of Technology - Civil and environmental engineering (PhD)
2003–2009   
Tallinn University of Technology - Civil and building engineering (MSc)
 
 
Additional information
Two autumn terms were spent in Tampere University of Technology, Finland as a visiting doctoral student. Work experience from different offices in private sector, including my own office.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Simo Ilomets, Best young lecturer in Department of Civil Engineering and Architecture, School of Engineering, TalTech.
2017, Simo Ilomets, Nordecon`s scholarship of H.Laul for young researcher or lecturer with PhD
2017, Simo Ilomets, National research competition of students organised by Ministry of education and research - special prize for the work "Renovation need and performance of envelopes of concrete apartment buildings in Estonia".
2013, Simo Ilomets, Scholarship of professor Karl Õiger scholarship foundation
2012, Simo Ilomets, Scholarship of the city of Tallinn
2011, Simo Ilomets, Scholarship of Olaf Herman (Development Fund of Tallinn University of Technology)
2011, Simo Ilomets, Scholarship of the city of Tallinn
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.1. Architecture and Industrial Design
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering
 
 
Additional information
Teaching courses of "Moisture Safety in the Building Process" (lecture+practice), Building Physics (practice) and Building Envelope Systems (practice). In addition to teaching, taking part in scientific research, e.g. heat, air and moisture transfer, measurements of air permeability and thermal bridges and making reports. Taking part in actual renovation projects of older apartment buildings and composing professional expertises concerning design documentation as well as technical condition of buildings.

Courses performed through Doctoral School: Building Facade Design (in Estonia), Solar Energy Systems (Estonia), Simulation and optimisation of indoor climate and energy use of buildings (Estonia), Net zero energy buildings and on-site renewable energy (Finland), Urban Physics Winter School (Switzerland), Renovation of Buildings (Estonia), Hygrothermal dynamic simulation tool Delphin (Germany), Moisture in Materials and Structures (Sweden), Seminar in Research Writing and Methods (Estonia).

Occupational qualifications acquired:
- Chartered Engineer, EstQF level 8 (highest possible), certificate no 125971 (Civil engineering – research and engineering training)
- Diploma engineer, EstQF level 7, certificate no 126984 (Civil engineering – Engineering of buildings and structures)
- Diploma engineer, EstQF level 7, certificate no 003895 (Modelling energy performance of buildings)

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
29.11.2019
7.02.1984
+372 55 694 494
+372 620 2402
simo.ilomets@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
10.10.2017–...   
Hausi OÜ, Projekteerija/ekspert (0,50)
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (0,34)
2017–2018   
Sweco EST OÜ, Ekspert (0,60)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Lektor (0,70)
01.09.2015–31.12.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Lektor (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Assistent (1,00)
01.01.2010–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Teadur (1,00)
03.09.2007–01.12.2008   
Arhitektuuribüroo, Tehnik (1,00)
28.05.2007–22.08.2007   
Konstruktsioonilise projekteerimise firma, Insener (1,00)
05.12.2005–25.05.2007   
Kinnisvara firma, Ehitusinseneri assistent (0,75)
01.09.2004–30.11.2005   
Konstruktsioonilise projekteerimise firma, Tehnik (0,50)
05.07.2004–27.08.2004   
Geodeesia firma, Tehnik (1,00)
 
 
Haridustee
2010–2017   
TTÜ Ehitus- ja keskkonnatehnika (doktorikraad)
2003–2009   
TTÜ Tööstus- ja tsiviilehitus (magistrikraad)
 
 
Lisainfo
Kahel sügissemestril doktorantuuris on viibitud külalisdoktorandina Tampere Tehnikaülikoolis Soomes. Töökogemus erinevates ettevõtetes (s.h. enda ettevõttes) erasektoris.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Simo Ilomets, TalTechi Inseneriteaduskonna Ehituse ja arhitektuuri instituudi aasta noorõppejõud 2018.
2017, Simo Ilomets, Nordecon H.Laulu nimeline noore doktorikraadiga teadlase/õppejõu stipendium
2017, Simo Ilomets, Haridus- ja teadusministeeriumi 2017. a üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss - Tänukiri töö „Eesti raudbetoonsuurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus” eest.
2013, Simo Ilomets, SA professor Karl Õigeri stipendiumifondi stipendium
2012, Simo Ilomets, Tallinna linna stipendium
2011, Simo Ilomets, Olaf Hermani nimeline TTÜ Arengufondi stipendium
2011, Simo Ilomets, Tallinna linna stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.1. Arhitektuur ja tööstusdisain
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika
 
 
Lisainfo
Õppetööks on tundide läbiviimine ainetes "Niiskuskahjustuste vältimine ehituses" (loeng+harjutus), "Ehitusfüüsika" (harjutus) ja "Piirdetarindid" (harjutus). Lisaks õppetööle kuulub tööülesannete hulka teadus- ja uurimistöö tegemine, nt õhupidavuse ja külmasildade mõõdistamine ning raportite koostamine. Osalemine olemasolevate vanemate kortermajade renoveerimisprojektides ning erialased ekspertiisid (ehitusprojektide ekspertiisid, hoonete auditid, ekspertarvamused).

Doktorikooli raames on läbitud kursused: Building Facade Design (Eestis), Solar Energy Systems (Eestis), Simulation and optimisation of indoor climate and energy use of buildings (Eestis), Net zero energy buildings and on-site renewable energy (Soomes), Urban Physics Winter School (Shveitsis), Ehitiste renoveerimine (Eestis), Niiskustehniline dünaamiline simulatsiooniprogramm Delphin (Saksamaal), Moisture in Materials and Structures (Rootsis), Seminar in Research Writing and Methods (Eestis).

Oman järgmisi kutseid:
- Volitatud ehitusinsener, tase 8, kutsetunnistuse nr 125971 (Hoonete ehitus – inseneride koolitamine ja uurimistöö)
- Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, kutsetunnistuse nr 126984 (Hoonete ehitus - projekteerimine)
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7, osakutse nr 003895 (Energiakasutuse modelleerija)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
29.11.2019
  • Found 36 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUVEU15033COST Action TD1406-Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)06.05.201505.05.2019Targo Kalamees; Dmitri VinnikovTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Engineering0,00 EUR
MUULep9066Condition survey of wooden appartment houses in Estonia and lifetime expectances20.06.200931.03.2011Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office157 070,99 EUR
MUULep8092Technical condition of the Estonian housing stock built of bricks and the forcast for its lifetime01.09.200831.10.2010Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office162 487,25 EUR
MUULep10067Surveying the technical condition of apartment buildings commissioned during 1990-2010 in different regions of Estonia30.06.201021.05.2012Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office159 779,12 EUR
2.1.LEP19049The survey of the structures of the seaplane hangars of the Estonian Maritime Museum15.04.201909.05.2019Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture17 500,00 EUR
MUULep12174Internal logistics of the 1st floor of the sorting centre of Eesti Post AS located at Pallasti 28 (Stage I)19.10.201216.11.2012Ott KoppelTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical and Industrial Engineering , Chair of Logistics and Transport, Chair of Transportational Logistics1 000,00 EUR
1.1.LEP19020Energy modeling and renovation analyses for Estonian National Library building11.03.201930.04.2019Jarek KurnitskiTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture14 500,00 EUR
1.1.LMIN18103Analysis of the regulation of building survey and appraisal of design documentation10.07.201814.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture29 990,00 EUR
1.2.3.4.VFP19039Driving decarbonization of the EU building stock by enhancing a consumer centred and locally based circular renovation process01.10.201930.09.2024Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture211 250,00 EUR
MUUV649IEA-ECBCS Annex 61: Business and Technical Concepts for Deep Energy Retrofit of Public Buildings14.06.201331.12.2016Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency1,00 EUR
MUULep10008Analysis of Harmet OY building modules air permeability18.01.201015.03.2010Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency2 556,47 EUR
MUUV510Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost (RAP-RETRO) Annex 5501.03.200930.06.2014Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency1,00 EUR
MUUAR12059Reducing the environmental impact of buildings through improvements of energy performance01.01.201231.12.2014Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency280 000,00 EUR
MUULEP16023KODASEMA energy efficiency thereof and offering solutions to develop the building22.02.201615.04.2016Endrik ArumägiTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency18 000,00 EUR
MUULep15002Solutions for additional insulation and improvement of ventilation of typical apartment buildings05.01.201530.04.2015Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency58 000,00 EUR
MUULep13065Reconstruction successive research of apartment in Sõpruse pst 244, Tallinn.19.04.201331.03.2014Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency15 000,00 EUR
IUTIUT1-15Nearly-zero energy solutions and their implementation on deep renovation of buildings01.01.201331.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture1 074 000,00 EUR
MUUVIR548Sustainable Management of Historic Rural Churches at the Baltic Sea Region01.01.201231.12.2013Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency218 814,00 EUR
MUULep10132Indoor climate, building physics and energyperformance in rural houses16.12.201001.01.2011Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency18 236,00 EUR
MUUVERT15056Curricula Development of Interdisciplinary Master Courses in Energy Efficient Building Design in Nepal and Bhutan01.01.201631.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency49 370,00 EUR
MUUVY577Master programmes on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings in Central Asia and Russia (Mapree)15.10.201214.10.2015Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency37 666,96 EUR
MUULMIN12198Research of Indoor Climate and Performance of Materials in Manor Schools18.12.201221.12.2012Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency12 157,00 EUR
MUURP13113Research of Indoor Climate and Performance of Materials in Manor Schools25.04.201316.12.2013Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency15 412,00 EUR
MUULEP12028Internal thermal insulation of log walls12.01.201230.06.2013Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency11 424,00 EUR
MUULep11061Feasibility and cost-effectiveness and market survey of wooden traffic noise barrier30.08.201131.10.2011Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency8 000,00 EUR