This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
7.02.1984
+372 55 694 494
+372 620 2461
simo.ilomets@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.06.2022–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (1,00)
10.10.2017–...   
Hausi Ltd, Practicing designer/expert (0,10)
01.10.2020–31.05.2022   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer/program manager/acting head of laboratory of building materials (0,84)
2020–2021   
The State Chancellery, Expert in Accessibility task force, Housing real estate subtask (0,10)
01.01.2017–30.09.2020   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (0,34)
2017–2018   
Engineering office - Sweco EST OÜ, Expert (0,60)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Lecturer (0,70)
01.09.2015–31.12.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Lecturer (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Teaching assistant (1,00)
01.01.2010–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Researcher (1,00)
03.09.2007–01.12.2008   
Architectural design office, Technician (1,00)
28.05.2007–22.08.2007   
Structural design office, Engineer (1,00)
05.12.2005–25.05.2007   
Real estate company, Assistant of civil engineer (0,75)
01.09.2004–30.11.2005   
Structural design office, Technician (0,50)
05.07.2004–27.08.2004   
Geodesy office, Technician (1,00)
 
 
Education
2010–2017   
Tallinn University of Technology - Civil and environmental engineering (PhD)
2003–2009   
Tallinn University of Technology - Civil and building engineering (MSc)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Simo Ilomets, AS Merko Ehitus Eesti`s scholarship for young researcher or lecturer with PhD
2018, Simo Ilomets, Best young lecturer in Department of Civil Engineering and Architecture, School of Engineering, TalTech.
2017, Simo Ilomets, Nordecon`s scholarship of H.Laul for young researcher or lecturer with PhD
2017, Simo Ilomets, National research competition of students organised by Ministry of education and research - special prize for the work "Renovation need and performance of envelopes of concrete apartment buildings in Estonia".
2013, Simo Ilomets, Scholarship of professor Karl Õiger scholarship foundation
2012, Simo Ilomets, Scholarship of the city of Tallinn
2011, Simo Ilomets, Scholarship of Olaf Herman (Development Fund of Tallinn University of Technology)
2011, Simo Ilomets, Scholarship of the city of Tallinn
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.1. Architecture and Industrial Design
 
 
Additional information
Teaching courses of "Moisture Safety in the Building Process" (lecture+practice, EEA5014) and Building Envelope Structures (practice, EEA0051), Design pracitse (EEK5130). In addition, I am involved in teaching Introduction to building physics (EEA5012), Introduction to circular economy (EKX0020), Architectural design I. Small apartment building (EAA0340), Renovation of buildings (EEA5030), Startup Entrepreneurship for Built Environment(EPX5020). In addition to teaching, there there is scientific research, e.g. heat, air and moisture transfer, building materials. Professional expertises concerning design documentation as well as technical condition of buildings.

Courses performed: Building Facade Design (in Estonia), Solar Energy Systems (Estonia), Simulation and optimisation of indoor climate and energy use of buildings (Estonia), Net zero energy buildings and on-site renewable energy (Finland), Urban Physics Winter School (Switzerland), Renovation of Buildings (Estonia), Hygrothermal dynamic simulation tool Delphin (Germany), Moisture in Materials and Structures (Sweden), Seminar in Research Writing and Methods (Estonia).

Occupational qualifications acquired:
- Chartered Engineer, EstQF level 8 (highest possible), certificate no 125971 (Civil engineering – research and engineering training)
- Diploma engineer, EstQF level 7, certificate no 126984 (Civil engineering – Engineering of buildings and structures)
- Diploma engineer, EstQF level 7, certificate no 003895 (Modelling energy performance of buildings)

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
1.1.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
3.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
15.06.2022
7.02.1984
+372 55 694 494
+372 620 2461
simo.ilomets@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2022–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (1,00)
10.10.2017–...   
Hausi OÜ, Projekteerija/ekspert (0,10)
01.10.2020–31.05.2022   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor/programmijuht/ehitusmaterjalide labori juhataja kt (0,84)
2020–2021   
Riigikantselei, Ligipääsetavuse rakkerühma Elukondliku kinnisvara teemagrupi juht (0,10)
01.01.2017–30.09.2020   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (0,34)
2017–2018   
Sweco EST OÜ, Ekspert (0,60)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Lektor (0,70)
01.09.2015–31.12.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Lektor (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Assistent (1,00)
01.01.2010–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Teadur (1,00)
03.09.2007–01.12.2008   
Arhitektuuribüroo, Tehnik (1,00)
28.05.2007–22.08.2007   
Konstruktsioonilise projekteerimise firma, Insener (1,00)
05.12.2005–25.05.2007   
Kinnisvara firma, Ehitusinseneri assistent (0,75)
01.09.2004–30.11.2005   
Konstruktsioonilise projekteerimise firma, Tehnik (0,50)
05.07.2004–27.08.2004   
Geodeesia firma, Tehnik (1,00)
 
 
Haridustee
2010–2017   
TTÜ Ehitus- ja keskkonnatehnika (doktorikraad)
2003–2009   
TTÜ Tööstus- ja tsiviilehitus (magistrikraad)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Simo Ilomets, AS Merko Ehitus Eesti noore doktorikraadiga teadlase ja õppejõu stipendium
2018, Simo Ilomets, TalTechi Inseneriteaduskonna Ehituse ja arhitektuuri instituudi aasta noorõppejõud 2018.
2017, Simo Ilomets, Nordecon H.Laulu nimeline noore doktorikraadiga teadlase/õppejõu stipendium
2017, Simo Ilomets, Haridus- ja teadusministeeriumi 2017. a üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss - Tänukiri töö „Eesti raudbetoonsuurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus” eest.
2013, Simo Ilomets, SA professor Karl Õigeri stipendiumifondi stipendium
2012, Simo Ilomets, Tallinna linna stipendium
2011, Simo Ilomets, Olaf Hermani nimeline TTÜ Arengufondi stipendium
2011, Simo Ilomets, Tallinna linna stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.1. Arhitektuur ja tööstusdisain
 
 
Lisainfo
Õppetööks on tundide läbiviimine ainetes "Niiskuskahjustuste vältimine ehituses" (loeng+harjutus, EEA5014), "Hoonete piirdetarindid" (harjutus, EEA0051) ja Projekeerimispraktika (EEK5130). Samuti väiksemas mahus osalemine õppeainetes: Ehitusfüüsika alused (EEA5012), Sissejuhatus ringmajandusse (EKX0020), Arhitektuurne projekt I. Väiksemahuline korterelamu (EAA0340), Hoonete renoveerimine (EEA5030), Ehitatud keskkonna iduettevõtlus (EPX5020). Lisaks õppetööle kuulub tööülesannete hulka teadus- ja uurimistöö tegemine ning magistri- ja doktoritööde juhendamine ning ekspertiisid (ehitusprojektide ekspertiisid, hoonete auditid, eksperdiarvamused).

Läbitud kursused: Building Facade Design (Eestis), Solar Energy Systems (Eestis), Simulation and optimisation of indoor climate and energy use of buildings (Eestis), Net zero energy buildings and on-site renewable energy (Soomes), Urban Physics Winter School (Shveitsis), Ehitiste renoveerimine (Eestis), Niiskustehniline dünaamiline simulatsiooniprogramm Delphin (Saksamaal), Moisture in Materials and Structures (Rootsis), Seminar in Research Writing and Methods (Eestis).

Oman järgmisi kutseid:
- Volitatud ehitusinsener, tase 8, kutsetunnistuse nr 125971 (Hoonete ehitus – inseneride koolitamine ja uurimistöö)
- Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, kutsetunnistuse nr 126984 (Hoonete ehitus - projekteerimine)
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7, osakutse nr 003895 (Energiakasutuse modelleerija)

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
1.1.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
3.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
15.06.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 40 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUVEU15033COST Action TD1406-Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)06.05.201505.05.2019Targo Kalamees; Dmitri VinnikovTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Engineering0,00 EUR
MUULep9066Condition survey of wooden appartment houses in Estonia and lifetime expectances20.06.200931.03.2011Roode LiiasTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office157 070,99 EUR
MUULep8092Technical condition of the Estonian housing stock built of bricks and the forcast for its lifetime01.09.200831.10.2010Roode LiiasTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office162 487,25 EUR
MUULep10067Surveying the technical condition of apartment buildings commissioned during 1990-2010 in different regions of Estonia30.06.201021.05.2012Roode LiiasTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office159 779,12 EUR
2.1.LEP19049The survey of the structures of the seaplane hangars of the Estonian Maritime Museum15.04.201909.05.2019Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture17 500,00 EUR
MUULep12174Internal logistics of the 1st floor of the sorting centre of Eesti Post AS located at Pallasti 28 (Stage I)19.10.201216.11.2012Ott KoppelTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical and Industrial Engineering , Chair of Logistics and Transport, Chair of Transportational Logistics1 000,00 EUR
1.1.LEP19020Energy modeling and renovation analyses for Estonian National Library building11.03.201930.04.2019Jarek KurnitskiTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture14 500,00 EUR
1.1.LMIN18103Analysis of the regulation of building survey and appraisal of design documentation10.07.201814.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture29 990,00 EUR
1.2.3.4.VFP19039Driving decarbonization of the EU building stock by enhancing a consumer centred and locally based circular renovation process01.10.201930.09.2024Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture211 250,00 EUR
MUUV649IEA-ECBCS Annex 61: Business and Technical Concepts for Deep Energy Retrofit of Public Buildings14.06.201331.12.2016Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency1,00 EUR
MUULep10008Analysis of Harmet OY building modules air permeability18.01.201015.03.2010Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency2 556,47 EUR
MUUV510Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost (RAP-RETRO) Annex 5501.03.200930.06.2014Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency1,00 EUR
MUUAR12059Reducing the environmental impact of buildings through improvements of energy performance01.01.201231.12.2014Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency280 000,00 EUR
1.2.2.1.VEU22001Pursuing Estonian national climate ambition through smart and resilient renovation 01.11.202131.12.2028Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture; Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems3 095 660,00 EUR
MUULEP16023KODASEMA energy efficiency thereof and offering solutions to develop the building22.02.201615.04.2016Endrik ArumägiTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency18 000,00 EUR
MUULep15002Solutions for additional insulation and improvement of ventilation of typical apartment buildings05.01.201530.04.2015Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency58 000,00 EUR
MUULep13065Reconstruction successive research of apartment in Sõpruse pst 244, Tallinn.19.04.201331.03.2014Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency15 000,00 EUR
1.2.2.1.VEU20067Development of LIFE IP project “Pursuing national climate ambition through renovation of Estonian building stock and developing its long-term resilience”01.11.202030.04.2021Targo KalameesTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture40 799,00 EUR
IUTIUT1-15Nearly-zero energy solutions and their implementation on deep renovation of buildings01.01.201331.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture1 074 000,00 EUR
NSP; 2.1.LEAEE21008Development project of autoclaved aerated concrete for nearly zero energy building envelopes15.01.202114.01.2023Simo IlometsTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture164 333,00 EUR
MUUVIR548Sustainable Management of Historic Rural Churches at the Baltic Sea Region01.01.201231.12.2013Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency218 814,00 EUR
MUULep10132Indoor climate, building physics and energyperformance in rural houses16.12.201001.01.2011Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency18 236,00 EUR
MUUVERT15056Curricula Development of Interdisciplinary Master Courses in Energy Efficient Building Design in Nepal and Bhutan01.01.201631.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency49 370,00 EUR
MUUVY577Master programmes on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings in Central Asia and Russia (Mapree)15.10.201214.10.2015Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency37 666,96 EUR
MUULMIN12198Research of Indoor Climate and Performance of Materials in Manor Schools18.12.201221.12.2012Targo KalameesTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency12 157,00 EUR