See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
10.10.1972
+372 67 117 26
+372 53 433 329
siret.piirsalu@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2018–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus, juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor (1,00)
2017–2018   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator - õppejõud-õpetaja (1,00)
2013–2017   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Keeleõppe koordinaator - õppejõud-õpetaja (1,00)
2010–2013   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Keeleõppe koordinaator (1,00)
2010–2015   
SA Innove, Innove (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed), juhtkomitee liige ja ekspert-hindaja (1,00)
2008–2013   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, eesti keele õppejõud-õpetaja (1,00)
2005–2006   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, eesti keele külalisõppejõud-õpetaja (1,00)
2003–2005   
Tallinna Meditsiinikool, eesti keele külalisõppejõud-õpetaja (1,00)
2002–2011   
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, ekspert-hindaja (0,25)
2001–2010   
AS Tea Keeleõpetus, eesti keele õpetaja (1,00)
2001–2003   
Sõle Gümnaasium, Sõle Gümnaasium, eesti keele (emakeelena) õpetaja (1,00)
1995–2000   
Räpina Ühisgümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, eesti keele (nii emakeelena kui võõrkeelena) õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1994–1995   
Tartu Ülikool, õpetaja kutse, õigusega õpetada gümnaasiumis eesti keelt ja lisaerialana rahvuslikku käsitööd
1990–1995   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond eesti ja soome-ugri filoloogia baccalaureus artium kraad eesti keel (võõrkeelena) erialal, diplom BA 001675 (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase)
1987–1990   
Põlva Keskkool
 
 
Loometöö

Erasmus+ õppejõuvahetustes viibimine:
11.–15.05.2015 Portugalis Instituto Politecnico do Portos
16.–19.11.2015 Soomes Diaconia University of Applied Sciences
07.–11.03.2016 Leedus Kauno Kolegijas
2017 Soomes Tampere Applied Sciences
01.-05.10.2018 Ungaris Semmelweissi Ülikoolis
30.04-03.05.2019 Türgis Istanbul Universitys.
 
 
Lisainfo
2018 EBS Juhtimiskeskus "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kootsinguprogramm" 16 akadeemilist tundi
2018 Invicta täienduskoolitus "Inspireeriv müük"
2017 Pilgrims Teacher Training Workshop "Using English at University Level: Accomodating CLIL, EMI, LSP/EAP, everyday practice and common sense" 24 akadeemilist tundi
2017 Tallinna Tehnikaülikooli koolitus "Venekeelse kooli lõpetaja toimetulek ülikoolis ja tööelus" mahus 4 akadeemilist tundi.
2017 täiendusõppe kursus "esmaabi" 16 tundi.

2017 Inglise keele kursus B2-tasemele

2015 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogramm „Üliõpilaste juhendamine akadeemilise teksti koostamisel“, kokku 26 akadeemilist tundi.

2014 Tallinna Ülikooli koolitus „Hindamis- ja tagasisidemeetodid“, kokku 12 akadeemilist kontakttundi.

2014 Tallinna Ülikooli koolitus „Supervisioon – õppejõu töövahend“, kokku 18 akadeemilist tundi.

2013 ESF programmi Primus koolitus „Turundus ja kommunikatsioon kõrgkoolis“, kokku 6 akadeemilist tundi.

2013 Sola Integra OÜ „Vaegkuuljate eesti keele koolitajate koolitus“.

2013 Sola Integra OÜ „Vaegnägijate eesti keele koolitajate koolitus“.

2012 Avatud Meele Instituudi koolitus " Lõimitud aine- ja keeleõpe"

2011 EBS Juhtimiskoolituse Keskus „Keskastmejuhtide koolitus“.

2011 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ESF programmi Primus koolitus „Täiendkoolituse süsteemi korrastamine“

2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ESF programmi Primus koolitus „Väljundipõhise õppekava elluviimine ja hindamine – esimese õppeaasta kogemus“

2009 Tartu Ülikooli täienduskoolituskeskuse koolitus "Keeleoskustasemed ja keeleoskuse mõõtmine"

2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ESF programmi Primus koolitus “Väljundipõhise õppekava elluviimise ja hindamise põhimõtted”

2009 Tallinna Ülikooli avatud ülikooli kursus “Hindamine ja tagasiside”

2009 Tallinna Ülikooli Juhtimis- ja Personaliarendamiskeskuse koolitus “Tõhus suhtlemine erinevate inimtüüpidega”

2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ESF programmi Primus koolitus “Väljundipõhise õppekava koostamise alused ja terminoloogia mõtestamine”

2009 Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koolitus eesti keele A2, B1 ja B2 eksamite läbiviimine ja suulise osa hindamine.

2008 Tallinna Ülikool, avatud ülikooli täiendkoolitus “Personaalsed õpikeskkonnad”

2008 Tartu Ülikooli avatud ülikooli täiendkoolitusprogramm “Sissejuhatus e-õppesse” 1AP.
Osalemine konverentsidel, seminaridel, koolituspäevadel:

2009 Sisekaitseakadeemia keelekeskuse seminar „Hindamismeetodid ja -kriteeriumid keeleõppe väljundipõhises hindamises“

2009 Integratsiooni Sihtasutuse koolituspäev „Keeleoskuse mõõtmine: eesti keele veebipõhised testid“

2008 Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse konverents"Eesti keele oskustasemete kirjeldamine Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel (B1 ja B2 tasemel)"
2006 BDA Estonia OÜ, Jaan Tõnissoni Instituudi ja Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse koolitus “Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”

Osalemine projektides:
2010 õpetajana Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöös korraldatud eesti keele täiendaval kursusel hooldustöötajatele.

2009-2010 õppematerjali koostajana Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed projektis "Erialase eesti keele õppematerjalid turvalisuse ja tervishoiu valdkondade töötajatele ning koolitajate koolitus"

2009-2010 õpetajana Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöös korraldatud eesti keele täiendaval kursusel hooldustöötajatele

Keeleoskus:
eesti keel – emakeel
vene – suhtlustasemel
inglise – suhtlustasandil

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Siret Piirsalu, Tänukiri - Eesti Haigekassa tunnustab ravistandardi rakendusprojekti "Lamatiste ravijuhendi alane koolitus 2016-2017" projekti täpse dokumendihalduse ja meeskonna toe eest.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
3.5.
2021
5.2.
2021
1.2.
2020
3.4.
2020
3.4.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.6.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
4.2.
2019
5.2.
2019
2.4.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
2.1.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
5.2.
2013
3.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
6.2.
2010
6.7.
2010
6.2.
2009
26.10.2021
10.10.1972
+372 67 117 26
+372 53 433 329
siret.piirsalu@ttk.ee

Career

Institutions and positions
2018–...   
Tallinn Health Care College, Lifelong-Learning Centre, Lecturer (1,00)
2017–2018   
Tallinn Health Care College, Head of the Centre-Estonian Language Teacher (1,00)
2013–2017   
Tallinn Health Care College, Head of the Centre-Estonian Language Teacher (1,00)
2010–2013   
Tallinn Health Care College, Language teaching coordinator (1,00)
2010–2015   
Foundation Innove, The Integration and Migration Foundation Our People, member of Steering Committee and expert-evaluator (1,00)
2008–2013   
Tallinn Health Care College, Estonian language lecturer-teacher (1,00)
2005–2006   
Tallinn Health Care College, Estonian language visiting lecturer-teacher (1,00)
2003–2005   
Tallinn Medical School, Estonian language visiting lecturer-teacher (1,00)
2002–2011   
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, The National Examinations and Qualifications Centre, expert-evaluator (0,25)
2001–2010   
Tea Language School, Estonian language teacher (1,00)
2001–2003   
Sõle Gümnaasium, Sõle Gymnasium, Estonian language (as native language) teacher (1,00)
1995–2000   
Räpina Ühisgümnaasium, Räpina Gymnasium, Estonian language (as native and foreign language) teacher (1,00)
 
 
Education
1994–1995   
University of Tartu, the teaching profession, the right to teach Estonian language in high school and additional speciality Estonian national handicrafts
1990–1995   
University of Tartu, Philosophy in Estonian and Finno-Ugric philology Baccalaureus Artium degree in Estonian language (foreign language) specialty, a diploma BA 001675 (equal to a master's degree level of education)
1987–1990   
Põlva High School
 
 
Creative work

Participation at Erasmus+ teachers mobility programme:
11.–15.05.2015 Portugal Instituto Politecnico do Porto
16.–19.11.2015 Finland Diaconia University of Applied Sciences
07.–11.03.2016 Lithuania Kauno Kolegija
2017 Finland Tampere Applied Sciences
01.-05.10.2018 Hungary, Semmelweiss University
30.04-03.05.2019 Turkey, Istanbul University.
 
 
Additional information
2018 EBS Executive Training Centre "Tallinn Health Care College Coaching Programme" 16 academic hours
2018 Invicta continuing professional training "Inspirational sale"
2017 Pilgrims Teacher Training Workshop "Using English at University Level: Accomodating CLIL, EMI, LSP/EAP, everyday practice and common sense" 24 academic hours
2017 Tallinn University of Technology training "University and working life management of the graduate from the Russian-speaking school" Volume 4 academic hours
2017 refresher training course "First aid" 16 hours
2017 English language B2 level course

2015 University of Tartu Institute of Education in-service training programme "Teaching academic writing to students", volume 26 academic hours.

2014 Tallinn University training "Assessment and feedback methods", volume 12 academic contact lessons.

2014 Tallinn University training "Supervision – tool of the university teacher", volume 18 academic hours.

2013 ESF programme Primus training "Marketing and communication in higher education institution", volume 6 academic hours.

2013 Sola Integra LLC "Training for the instructors of the Estonian language for hard of hearing people".

2013 Sola Integra LL "Training for the instructors of the Estonian language for people with low vision".

2012 Open Mind Institute training "Integrated subject and language teaching "

2011 EBS Management Training Centre "Middle management training"

2011 Tallinn Health College ESF program Primus Training "Correction of the training system "

2010 Tallinn Health College ESF program Primus Training "Implementation and evaluation of outcome-based curriculum - experience of the first year"
2009 Tartu University training "Language proficiency and assessment language skills"

2009 Tallinn Health College ESF program Primus Training " Principles of implementation and assessment of outcome based curriculum"

2009 Tallinn University Open University course "Assessment and Feedback"

2009 Tallinn University "Effective communication with different types of personalities"

2009 Tallinn Health College ESF program Primus Training "Principles of curriculum development and terminology"

2009 National Examination and Qualification Centre of the Estonian language training for A2, B1 and B2 examinations

2008 Tallinn University, Open University training "Personal Learning Environments"

2008 Tartu University Open University training program "Introduction to e-learning"

2006 BDA Estonia OÜ, Jaan Tõnisson Institute and the Non-Estonians Integration Foundation Training "Supporting for the integration of persons with undetermined citizenship in Estonia"

Participation in conferences, seminars, training days:
2009 Estonian Academy of Security Sciences,seminar of the Language Centre "Evaluation methods and criteria in outcome based language learning"

2009 Integration Foundation Training Day "Measurement of Self: Estonian language tests online"

2008 National Examination and Qualification Centre conference on "The Estonian language levels are described on the basis of the CEFR (B1 and B2 level)"

Participation in projects:
2010 Integration and Migration Foundation Our People and Tallinn Health College, Estonian language course for caregivers

2009-2010 Integration and Migration Foundation Our People in the "Professional Estonian language teaching materials for workers of health care and security fields and training of trainers"

2009-2010 Integration and Migration Foundation Our People and Tallinn Health College, Estonian language course for caregivers


Language skills:
Estonian - native language
Russian - communication level
English - communication level

Qualifications

Honours & awards
2017, Siret Piirsalu, Thank-you note - Estonian Health Insurance Fund recognises for accurate document management of the project and for the team support on treatment standard implementation project "Training on guidelines for treatment of pressure ulcers 2016-2017"
 
 

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
3.5.
2021
5.2.
2021
1.2.
2020
3.4.
2020
3.4.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.6.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
4.2.
2019
5.2.
2019
2.4.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
2.1.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
5.2.
2013
3.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
6.2.
2010
6.7.
2010
6.2.
2009
26.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 47 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.6.1.8-2/119Abivahendi spetsialisti baaskoolituse õppekava ja baaskoolitus 210-le inimesele16.05.201731.03.2018Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus75 600,00 EUR
1.; 1.1.1.8-2/204Abivahendi spetsialisti baaskoolituse õppekava ja baaskoolitus 40-le inimesele07.09.201814.12.2018Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus18 400,00 EUR
1.; 1.1.19-2-16/434Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine01.07.202021.12.2020Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool15 000,00 EUR
1.2.2.1.16.2.2018-1-EE01-KA203-047119Care of Pressure and Venous Ulcers in Simulation Environment01.09.201831.12.2020Ljudmila LinnikTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool87 317,00 EUR
1.; 1.1.SFTL12026Eesti keele väljendusoskuse kursuse läbiviimine20.02.201230.04.2012Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus1 026,00 EUR
1.; 1.1.4.-3/263Ergonoomiliste töövõtete ja abivahendite kasutamine omastehooldajatele04.01.202131.01.2022Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool4 750,00 EUR
1.; 1.1.SFTL11127Erialase eesti keele õppematerjal hooldustöötajatele26.12.201131.08.2012Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kutseõppe osakond; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus5 646,00 EUR
1.; 1.1.2018/9-4.4/2-1Inglise keele täienduskoolitused Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötajatele10.09.201821.02.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus5 600,00 EUR
1.; 1.1.#31Inimene, keskkond ja tegevus tegevusteraapias. Tegevusteraapia eestikeelse terminoloogia väljatöötamine. Uuringusuund: Tegevusterapeudi kompetentsid ja professionaalne areng.01.01.201330.11.2016Karin LilienbergTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus, Tegevusterapeudi õppekava ; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus5 070,00 EUR
1.; 1.1.1-12/46Jakob Westholmi Gümnaasiumi esmaabi21.11.201601.07.2017Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus875,00 EUR
1.; 1.1.1-12/13Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi kutsealase eelkoolituse programm08.06.201601.07.2018Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus3 500,00 EUR
1.; 1.1.7-3.1/2418-11Koostööleping20.11.201830.01.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus8 960,43 EUR
1.; 1.1.1-12/52/2020Koostööleping Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži vahel04.01.202131.12.2021Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool2 000,00 EUR
1.1.3.1.1-14/54Kutsealane eelkoolitus Tallinna Arte Gümnaasiumis23.02.201631.08.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus7 000,00 EUR
1.1.3.1.1-12/109/2019Kutsealane eelkoolitus Tallinna Arte Gümnaasiumis 02.09.201902.09.2024Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool0,00 EUR
1.1.1-12/107/2019Kutsealane eelkoolitus Vanalinna Hariduskolleegiumis01.09.201901.09.2022Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool0,00 EUR
1.1.3.1.1-12/13Kutsealase eelkoolituse läbiviimine Tallinna Laagna Gümnaasiumis17.08.201701.07.2020Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus5 880,00 EUR
1.; 1.1.; 1.1.3.1.1-12/29/2020Kutsealase eelkoolituse läbiviimine Tallinna Laagna Gümnaasiumis07.09.202001.07.2023Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool5 000,00 EUR
1.1.3.1.1-12/15Kutsealase eelkoolituse läbiviimine Tallinna Laagna Gümnaasiumis27.03.201401.07.2017Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus13 125,00 EUR
1.1.6.6-2.5/33Lamatiste ravijuhendi alane koolitus18.07.201615.12.2017Ljudmila LinnikTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool9 500,00 EUR
1.; 1.1.1-32/20/20Leping EKILEXi arendamiseks07.09.202011.01.2021Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool500,00 EUR
1.; 1.1.1-16/56-1 Raske toimetulekuhäirega insuldiga inimese lähedase juhendamise videod – patsiendi igapäevaelu toimimist toetavad videod01.08.202030.09.2020Ivi PritsTallinna Tervishoiu Kõrgkool3 150,00 EUR
1.; 1.1.; 1.1.5.6-2.5/13Ravijuhendi "Alzheimer tõve diagnostika ja ravi" koolituste tehniline korraldamine11.06.201830.06.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus4 363,00 EUR
1.; 1.1.26.6-2.5/4Ravijuhendi „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus“ koolitusmaterjalide välja töötamine ja koolituste läbiviimine12.01.201830.11.2019Ljudmila LinnikTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool28 250,00 EUR
1.1.5.2014-2020.1.05.16-0070Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktikaarendus02.10.201701.10.2019Liis Johanson; Ulvi KõrgemaaTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus49 391,74 EUR