21.06.1962
6204025
6443343
sirje-ilona.padam@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1997–...   
majandusteadlane, konsultatsioonifirma WSP AB, Stockholm
2012–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut Keskkonnaökonoomika oppetool; dotsent (0,50)
01.09.2011–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Keskkonnaökonoomika õppetool, Keskkonnaökonoomika õppetool, Lektor (0,25)
2008–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus, Erakorraline teadur (0,50)
01.01.2007–31.12.2008   
WSP International, Majandusekspert
2005–2007   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool, Teadur (0,25)
2003–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool, Teadur (1,00)
2001–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool, Assistent (1,00)
01.01.1996–31.12.1996   
Rootsi Tööministeerium, valitsuse komitee abi-sekretär töötu abiraha uuringus
01.01.1991–31.12.1992   
Tallinna Pedagoogikaülikool, rootsi keele õppejõud
01.01.1991–31.12.1991   
Rootsi Välisministeerium, Balti majandusuuringute assistent
01.01.1990–31.12.1990   
Rootsi Energiaamet, konsultant
01.01.1987–31.12.1995   
Stokholmi ülikool, rahvamajanduse õppetool
 
 
Haridustee
2004–2012   
Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, filosoofiadoktor (majandusteooria)
2002–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduste magistri kraad
1984–1989   
Stockholmi Ülikool, bakalaureusekraad (rahvamajandus)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Nationalekonomiska föreningen (Rootsi rahvamajandusteadlaste selts) liige, 1987
2014−2016   
Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastava meetmekava koostamine ning selle kulutõhususe- ja sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine
2014−2014   
Eksperthinnang varem tehtud töödele põlevkivitööstuse välismõjudest; World Energy Council, Estonia
2014−2017   
Jätkusuutlik planeerimine ja teadmised keskonnahindamisest (SPEAK); Rootsi keskkonnaameti teadusfond
2013−2013   
Vee hinna jätkusuutlikkuse analüüs; Riigikontroll
2011−2011   
Tasuvusuuring (CBA) ühistranspordi teenuse pakkumise parandamiseks Lääne-Harjumaal ja Läänemaal
2011−2012   
Biogaas transpordikütusena (W-Fuel) majandusanalüüsi läbiviimine
2008−2008   
Stockholmi regiooni plaan (RUFS 2010), kaastoimetaja
2008−2009   
WSP Sweden, Suure väina liiklusühenduse kava koostamine, majandusekspert
2007−2008   
Regionaalplaani koostamine Tripoli regioonile, vastutav majandusekspert
2006−2006   
Rootsi keskkonnaamet, Majanduskasv versus keskkond, Hndamise meetodi väljatöötamine konfliktsete arengueesmärkide väljaselgitamiseks regionaalplaneeringus, majandusekspert

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2014
1.2.
2013
6.7.
2013
2.2.
2012
2.2.
2012
2.2.
2012
2.3.
2012
2.5.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
3.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
2.5.
2006
3.1.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
6.7.
2003
7.07.2018
21.06.1962
6204025
6443343
sirje-ilona.padam@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.1997–...   
Economist, WSP Sweden, Stockhom
2012–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Chair of Environmental Economics; Associate professor (0,50)
01.09.2011–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Chair of Enviromental Economics, Chair of Envrironmental Economics, Lecturer (0,25)
2008–2009   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Centre for Economic Research, Extraordinary Researcher (0,50)
01.01.2007–31.12.2008   
WSP International, Senior Economist
2005–2007   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Public Economics, Researcher (0,25)
2003–2005   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Public Economics, Researcher (1,00)
2001–2003   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Public Economics, Assistant (1,00)
01.01.1996–31.12.1996   
Swedish Ministry of Labour Market, Government Committee, Secretary Assistant, Unemployment benefit study
 
 
Education
2004–2012   
Tallinn University of Technology, PhD (economics)
2002–2003   
Tallinn University of Technology, Master's Degree in Economics
1984–1989   
Stockholm University. Degree of Bachelor of Social Science (Economics)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−2016   
Compiling the programme of measures, according to Marine Strategy Framework Directive in order to achieve good environmental status in Estonian marine waters, and compiling cost-efficiency and social-economic analysis for the programme of measures.
2014−2014   
Expert assessment of previous studies on the externalities of Estonian Oil Shale Industry; World Energy Council, Estonia
2014−2017   
Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge (SPEAK); research financed by Swedish EPA
2013−2013   
Analysis of the sustainability of water tariffs; National Audit Office
2011−2011   
Cost-Benefit Analysis (CBA) of Improvement of Public Transport Service in Lääne-Harjumaa and Läänemaa County
2011−2012   
Biomethane as transport fuel (W-Fuel) economic analysis
2008−2008   
Stockholm regional plan (RUFS 2010), co-editor
2008−2009   
WSP Sweden, Suur Strait transport connection preparation of strategic development plan, key expert economics
2007−2008   
Regional Plan, Tripoli Region, Senior Economist
2006−2006   
Economic development versus the Environment, Development of an assessment tool for identifying conflicts of goals in regional development policy planning, expert in economics

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2014
1.2.
2013
6.7.
2013
2.2.
2012
2.2.
2012
2.2.
2012
2.3.
2012
2.5.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
3.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
2.5.
2006
3.1.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
6.7.
2003
7.07.2018
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUB608Eesti looduskapitali kasutamise ökonoomika01.07.200731.12.2009Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus86 657,80 EUR
MUULep14148Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastava meetmekava koostamine ning selle kulutõhususe- ja sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine08.07.201429.02.2016Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut50 000,00 EUR
MUULep14148AEesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastavale meetmekavale sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine17.10.201426.02.2016Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Keskkonnaökonoomika õppetool, Keskkonnaökonoomika õppetool25 000,00 EUR
MUULep14022Eksperthinnang varem tehtud töödele põlevkivitööstuse välismõjudest30.01.201403.03.2014Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut4 000,00 EUR
SFSF0142086s02Majandusmehhanismi täiustamise ja harmoniseerimise teoreetilised ja empiirilised probleemid Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga01.01.200231.12.2006Alari PurjuTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond133 894,91 EUR
MUULep11014Tasuvusuuring (CBA) avaliku ühistransporditeenuse pakkumise parandamiseks Lääne-Harjumaal ja Läänemaal31.01.201114.02.2011Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat25 309,00 EUR
MUULep13044VEE HINNA JÄTKUSUUTLIKKUSE ANALÜÜS19.03.201309.04.2013Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat4 167,00 EUR