24.02.1957
sirjeker@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Lektor (1,00)
01.09.2009–01.09.2013   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Lektor (1,00)
01.01.2003–31.12.2009   
Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool, direktor
01.01.1989–31.12.2003   
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, õpetaja, juhtõpetaja, metoodik
01.01.1986–31.12.1989   
Teenindus - tootmiskooperatiivi “Skorpion” asutajaliige, tegevjuht
01.01.1985–31.12.1986   
Loodna Trahter, juhataja
01.01.1983–31.12.1985   
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Keskliidu Töö ja Juhtimise Täiustamise Instituudi ühiskondliku toitlustamise osakonna spetsialist ja juhtimisosakonna peaspetsialist
01.01.1981–31.12.1983   
Otepää Tarbijate Kooperatiivi restorani “Pühajärve” tootmisjuht, Otepää Restorani tootmisjuht ja juhataja
 
 
Haridustee
2011–...   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste doktorikool. Uurimistöö teema "Õppekavade arendamine kutsehariduses"
2001–2007   
Tallinna Pedagoogikaülikooli doktorantuur (kasvatusteaduste teaduskond). Uurimisöö teema „Kutsealade valdkondade õppekavade koostamise ja arendamise mudelid“. Õpingud lõpetatud, väitekiri kaitsmata.
1998–2000   
Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrantuur. Pedagoogikamagistri kraad.
1995–1997   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Turun Ammati - Instituutti (Soome), Hotelli- ja toitlustusala kutseõpetaja
1991–1993   
Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendusosakond. Diplomijärgse eriala õpetaja
1976–1981   
Tallinna Polütehniline Instituut, ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala. Tehnoloogiainsener.
1972–1975   
Kohtla - Järve 1. Keskkool
 
 
Loometöö
Rekkor, S (koost.). 2006. Kulinaaria. Argo: Tallinn. HTM poolt heaks kiidetud õpik.
Rekkor, S (koost.). 1997. Kulinaaria. Õpik. HM Kirjastus.
Rekkor, S.; Kersna, A.; Merits, M. 2007. Praktiline Kulinaaria. Argo: Tallinn. HTM poolt heaks kiidetud õpik.
Rekkor, S.; Kersna, A . 1999. Praktiline kulinaaria. Avita.
Rekkor, S. 2000. Selvelauad. Avita: Tallinn..
Rekkor, S. 2000. Magistritöö. Turundusõppe moodul ja selle väljatöötamise ning rakendamise haridusteoreetilised ja pedagoogilised alused. TPÜ: Tallinn.
Rekkor, S. 2002.Kutsealase koolituse ülesannete kirjeldamise kontseptuaalsed lähtekohad. Lepik, A.; Poom-Valickis, K. (koost.) Sotsiaal- ja kasvatusteaduste dialoog ja ühishuvid. TPÜ kirjastus: Tallinn..
Rekkor, S. 2004. Kutsehariduslike õppekavade arendamisest Eestis eelmisel kümnendil. Lepik, A.; Pandis, M. (koost.) Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja kasvatusteadustes. TPÜ kirjastus..
Rekkor,S. (koost.) 2008. Toitlustuse alused. Tallinn: Argo. HTM poolt heaks kiidetud õpik
.
Rekkor, S. 2006. Turundus. Majutamine ja toitlustamine. ILO. Tallinn. HTM poolt heaks kiidetud õpik.
Rekkor, S, Piiskop, K., Ruus, V., Tooman, H. Õppekavaarendus kutsehariduses. Loogma, K. (koost.)Teaduspõhine kutseõpe-osa teaduspõhisest majandusest. TLÜ kirjastus: Tallinn.lk 37-50..
Rekkor, S, Piiskop, K., Ruus, V., Tooman, H. Õppekavaarendus kutsehariduses. 2006. Loogma, K. (koost.) Elukestev õpe – sillad ja tõkked. Eesti Haridusfoorum: Tallinn. lk 56-84..
Rekkor, S. (koost) 2011. Kulinaaria.Argo:Tallinn. Õpik..
Rekkor, S.; Kersna, A.; Merits, M.; Kivisalu, I. 2010. Toituvalmistamine suurköögis. Argo: Tallinnn. Õpik..
Rekkor, S. Loogma, K. 2012. Innoivation in vocational education and training in teacher's experience. International Conference on Human Resource Development Research and Practice Across Europe. Conference Proceeding, pp 879-892..
Rekkor, S. 2011. Curricula reform in vocational education in Estonia. International Conference: Innovations for Competence Management. Conference Proceedings.URL: http://pro.phkk.fi/kit/articles/Rekkor article.pdf..
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Erialaline osalemine Eesti avalikus elus:
Alates 2003.a. Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühingu Liige;
Alates 2004.a. MTÜ Eesti Maaturism nõukogu liige; alates 2006.a. nõukogu esimees, tagasi valitud 2007.a.
Alates 2004 Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu kutsekomisjoni liige;
Alates 2005 Haridus- ja teaduministeeriumi majutamise ja toitlustamise õppekavarühma nõukogu esimees; töörühmade liige, riikliku õppekava töörühma esimees.
Alates 2005.a. E-kutsekooli nõukogu liige, tagasi valitud 2007.a.;
Alates 2007.a. Eesti Turismihariduse Liidu juhatuse aseesimees; alates 2009.a. juhatuse esimees
;
Tiitlid, aunimetused, preemiad:
03.02.2003.a. Valgetähe viienda klassi orden. Tunnistus nr 1365
2007.a. Socrates International Award. Eurpean Business Assamabley auhind koostöövõrgustike ja –projektide arendamise eest kõrghariduses Eestis ja väljapool Eestit.
2007.a. Haridus- ja teadusministeeriumi Teenete märk ja aukiri.
;
Projektid
2003-2004. a. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži projekti (ESF) „Turismihariduse taseme tõstmine“ ekspert.
2003-2005.a. MTÜ Eesti Maaturism projekti „Regiofood“ (Leonardo da Vinci programm) töörühma liige.
2007 .a. Soome-Eesti ühisprojekti HeTa (Kutsekvalifikatsioonieksamite ja nende sooritusvõimaluste arendamine Tallinna ja Helsingi piirkonnas) Projekti töörühma liige.
2004-2008.a. Eesti Põllumajandusministeeriumi programmi „Eesti toit“ nõukogu liige.
Alates 2008.a. E-Kutsekooli VANKeR programmi nõukoja liige
Viimase 5 aasta jooksul koostanud hankeid ja projekte Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakoolis ESF meede 1.3 (töötute koolitsprojekt: Võrdsed võimalused tööturul) kaudu, läbi programmi Eesti toit (Eesti köögi regionaalse retseptiarendusega seotud projektid ja koolitused).
;
2007. Socrates International Award. European Business Assamabley. Auhind koostöövõrgustike ja -projektide arendamise eest kõrghariduses Eestis ja väljapool Eestit;
2007.a. Haridus- ja teadusministeeriumi teenetemärk ja aukiri.;
03.02.2003. Valgetähe viienda klassi orden. Tunnistus 1365.;
Koostatud e-kursused ja õpiobjektid:
2006.a. Toitlustuse alused 3 AP (E-kutsekool, Võti projekti raames)
2006.a. Klienditeeninduse alused 2 AP (E-ülikooli tellimus, koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga)
2006.a. Turunduse alused 1 AP (E-kutsekool, Võti programmi raames)
2007.a. Protokoll ja etikett 1 AP(E-kutsekool, Võti programmi raames)
2007.a. Toitlustusettevõtte turundus, 1 AP (E-kutsekool, Võti programmi raames)
2007.a. Turismiturundus 2 AP (E-kutsekool, Võti programmi raames)
2007.a. Praktika 10 AP (E-kutsekool, Võti programmi raames)
2007.a. Praktikajuhendajate täienduskoolituskursus 1 AP (HTM tellimus)
2007.a. Turismiõpetajate täienduskoolituskursus 2 AP (HTM tellimus)
2008.a. Äriplaani koostamine. Kursusetöö rakenduskõrghariduse õppekavale 2 AP (E-kutsekool, Võti programmi raames)
2008.a. 12 õpiobjekti klienditeenindusest (E-kutsekool, Võti programmi raames)
2009.a. 7 õpiobjekti turundusest ja klienditeenindusest (E-kutsekool, Vanker programmi raames)
2009.a. Toitlustuse alused 2 AP (E-kutsekool, Vanker programmi raames)
2009.a. Sissejuhatus reisimise, turismi j vabaajaveetmise kutseõpingutesse(E-kutsekool, Vanker programmi raames)
;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.4.
2012
3.4.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
3.1.
2008
6.2.
2008
6.2.
2007
3.5.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.4.
2006
3.5.
2005
3.4.
2004
6.2.
2004
6.7.
2003
3.4.
2002
6.2.
2000
6.7.
2000
6.2.
1999
6.2.
1999
22.10.2019
24.02.1957
sirjeker@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2013–2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.2009–01.09.2013   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.2003–31.12.2009   
Estonian School of Hotel and Tourism Mangement, Principal
01.01.1989–31.12.2003   
Kehtna School of Economics and Technology, Teacher; Methodologist; Head Teacher, Head Of Department
01.01.1986–31.12.1989   
Skorpion Ltd, manager
01.01.1985–31.12.1986   
Loodna Tavern, manager
01.01.1983–31.12.1985   
Central Federation of Estonian Consumer Association:Institute of Work Management and Development, Specialist; Head Specialist of Department
01.01.1981–31.12.1983   
Otepää Consumer Association, Production Manager of Restaurant Pühajärve; Production Manager and Manager of Restaurant Otepää
 
 
Education
2011–...   
Tallinn University, doctoral studies
2001–2007   
Tallinn University, doctoral studies
1998–2000   
Tallinn Pedagogical University, Master of Pedagogics
1995–1997   
Tallinn Pedagogical University,Turun Ammati – Instituutti (Finland), Vocational Teacher of the Restaurant Field
1991–1993   
Tallinn Pedagogical University, Teacher of the Area of Specialisation
1976–1981   
Tallinn Polytechnical Institute, Technological Engineer
1972–1975   
Kohtla-Järve 1st Secondary School
 
 
Creative work
Rekkor,S.(editor) 2006.Culinary.Textbook , Argo:Tallinn..
Rekkor,S(editor).1997.Culinary.Textbook , HM Kirjastus:Tallinn.
Rekkor, S.; Kersna A.; Merits, M. 2007. Practical Culinary. Textbook. Avita: Tallinn..
Rekkor, S.; Kersna A. 1999. Practical Culinary. Textbook. Avita: Tallinn..
Rekkor, S. 2000. Buffet Tables. Textbook. Avita: Tallinn.
Rekkor, s. 2000. The Marketing Instruction Module and the Educational-Theoretical and Pedagogical Principles of Its Elaboration and Application.Master’s Thesis.TPÜ: Tallinn.
Rekkor, S. 2002. Conceptual Principles of Describing the Tasks of Vocational Training. Lepik, A.; Poom-Valickis, K. (compilers) Dialogue and common interests of social and educational sciences. TPÜ: Tallinn.
Rekkor, S.2004.Development of Vocational Education and Training Curricula During the Last Decade in Estonia. Lepik, A.; Pandis, M.(compilers). Interdisciplinary in Educational Sciences. TPÜ: Tallinn.
Rekkor, S. (editor).2008. Principles of Catering.Textbook. Tallinn:Argo..
Rekkor, S 2006. Marketing.Textbook. ILO:Tallinn.
Rekkor, S, Piiskop, K., Ruus, V., Tooman, H. 2005.Development of Vocational Education and Training Curricula. Loogma, K. (ed.).Teaduspõhine kutseõpe-osa teaduspõhisest majandusest. TLÜ kirjastus: Tallinn.lk 37-50..
Rekkor, S, Piiskop, K., Ruus, V., Tooman, H. 2006. Development of Vocational Education and Training Curricula. Loogma, K. (ed.) Elukestev õpe – sillad ja tõkked. Eesti Haridusfoorum: Tallinn. lk 56-84..
Rekkor, S (editor) 2011. Culinary. Textbook. Argo:Tallinn..
Rekkor, S.; Kersna, A.; Merits, M.; Kivisalu, I. 2010. Toiduvalmistamine suurköögis. Textbook. Argo: Tallinn.
Rekkor, S.; Loogma, K. 2012. Innovation in vocational education and training in teacher's experience. International Conference on Human Resource Development Research and Practice Across Europe. Conference proceeding, pp 879-892..
Rekkor, S. 2011. Curricula reform in vocational education in Estonia. International conference: Innovations for Competence Management. Conference Proceedings. URL: http://pro.phkk.fi/kit/articles/Rekkor-article.pdf..
 
 
Additional career information
;
;
;
2007. Socrates International Award. European Business Assamabley.;
2007.a. Haridus- ja teadusministeerimumi teenetemärk ja aukiri.;
03.02.2003. Valgetähe viienda klassi orden. Tunnistus 1365.;
;

Publications

Category
Year
Publication
 
6.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.4.
2012
3.4.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
3.1.
2008
6.2.
2008
6.2.
2007
3.5.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.4.
2006
3.5.
2005
3.4.
2004
6.2.
2004
6.7.
2003
3.4.
2002
6.2.
2000
6.7.
2000
6.2.
1999
6.2.
1999
22.10.2019
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU; 1.1.5.TÕA16010 EETA - „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ 01.12.201531.12.2020Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia247 228,25 EUR
ETFETF9095Fundamentaalne haridusmuutus: kutseõpetajad kui kesksed toimijad kutseharidusreformides01.01.201231.12.2014Krista LoogmaTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut34 200,00 EUR
SFSF0130018s09Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon01.01.200931.12.2011Krista LoogmaTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut122 694,53 EUR
1.2.2.TÕA19145 Õpetamine ja õppimine heterogeensetes õppegruppides 01.09.201931.08.2021Krista LoogmaTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut16 709,00 EUR