10.10.1951
3727311896
37253439528
sirje.vilbaste@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (0,50)
2004–2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (1,00)
1994–2004   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Zoology and Botany, Reaseacher (1.0) (1,00)
1986–1993   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Institute of Zoology and Botany, Junior Reaseacher (1.0) (1,00)
1975–1986   
Eesti TA ZBI, Institute of Zoology and Botany, Sen. Engineer (1.0) (1,00)
 
 
Education
2000–2004   
PhD student, Estonian Agricultural University
1996–1996   
M.S. University of Tartu
1970–1975   
Tartu University (1975), speciality of hydrobiology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Principle investigator in the project: Lake food webs and C metabolism across gradients of catchment alkalinity and climate
2012−...   
Member of the commission of Acknowledgement of Earlier Studies (VÕTA) of the environmental curriculas of the Institute of Agricultural and Environmental Science
2005−...   
NORBAF (Nordic Network - Benthic Algae in Freshwaters) Estonian prolocutor
2011−2011   
Member of scientific commettee of symposium ‘Ecosystem Services in soil and water research’
2010−2016   
Member of the International Evaluation Board of Doctoral School Focus on Soils & Water of Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
2009−2011   
BEAST (Biological Effect of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health) BONUS+, printcipal investigator
2008−2009   
Water management programme of Environment Investment Centre 2008, project No 103 Loading of biogens and dissolved organic matter (DOM) into Lake Võrtsjärv, applicant
2008−2013   
Coordinator of Catchment Module in the project: Will climate change alter the relative importance of catchment and in-lake processes in the carbon balance of shallow lakes?
2006−2009   
ESF Grant No 6580 (Short-term changes in the communities of macrophytes and algae in rivers) applicant
2005−2005   
The regular Nordic Diatomists Meeting May 20.-23., 2005, Muhu, co-ordinator
2004−2006   
DEFINE (Defining reference conditions for coastal areas in the Baltic Sea for the Water Framework Directive) Estonian prolocutor
2003−2003   
7th International Symposium Fish physiology, toxicology and water quality, May 12.-15., 2003, Tallinn, co-ordinator

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Ecology and distribution of algae and macrophytes; use of them in the assessment of the state of water body
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIALITY: (Ecology and distribution of algae and macrophytes; use of them in the assessment of the state of water body)
 
 
Additional information
Self-education in the University of Gothenburg in 1997, personal grant of NorFa (Nordic Academy of Advanced Study)and in 1998 personal grant of the Swidish Institute.

Self-education in the Natural History Museum in London in 2001, personal grant through the European Commission SYS-Resource program.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.5.
2000
3.2.
1998
6.7.
1996
3.1.
1995
18.06.2019
10.10.1951
3727311896
37253439528
sirje.vilbaste@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (0,50)
2004–2016   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (1,00)
1994–2004   
Eesti Maaülikool, EPMÜ ZBI; Teadur (1,00)
1986–1993   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eesti TA ZBI; Nooremteadur (1,00)
1975–1986   
Eesti TA ZBI, Eesti TA ZBI, Vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2004   
Doktorantuur Eesti Põllumajandusülikoolis
1996–1996   
Teadusmagister, Tartu Ülikool
1970–1975   
Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Põhitäitja teadusteemas: Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis
2012−...   
EMÜ PKI keskkonnakaitseliste erialade VÕTA komisjoni liige
2005−...   
NORBAF (Nordic Network - Benthic Algae in Freshwaters) Eesti esindaja
2011−2011   
Sümpoosiumi ‘Ecosystem Services in soil and water research’ teadusnõukogu liige
2010−2016   
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) doktorikooli "Focus on Soils & Water" rahvusvahelise evalueerimisnõukogu liige
2009−2011   
BEAST (Biological Effect of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health) BONUS+, vastutav itäitja
2008−2009   
KIKi veemajanduse programmi projekt nr 103, (Võrtsjärve biogeenide ja lahustunud orgaanilise aine (LOA) koormus) vastutav täitja
2008−2013   
Valgla mooduli juht teemas: Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?
2006−2009   
ETF Grant nr 6580 (Jõgede taime- ja vetikakoosluste lühiajalised muutused) hoidja
2005−2005   
Põhjamaade ränivetikauurijate kokkutulek 20.-23. mail, 2005, Muhu, peakorraldaja.
2004−2006   
DEFINE (Defining reference conditions for coastal areas in the Baltic Sea for the Water Framework Directive) Eesti esindaja
2003−2003   
7. rahvusvahelise sümpoosiumi kalade füsioloogiast, toksikoloogiast ja veekvaliteedist, 12.-15. mail, 2003, Tallinn, kaaskorraldaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Veetaimede ja vetikate ökoloogia ja levik; nende kasutamine veekogude seisundi hindamisel
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; PÕHISUUND: Vetikate ja makrofüütide ökoloogia ja levik; nende kasutamine veekogu seisundi hindamisel
 
 
Lisainfo
Enesetäiendus Göteborgi Ülikoolis 1997. a. personaalse NorFa (Nordic Academy of Advanced Study) granti toel ja 1998. a. Rootsi Instituudi granti toel.

Enesetäiendamine Londoni Loodusajaloomuuseumis 2001. a. Euroopa Komisjoni SYS-Resource programmi granti toel.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.5.
2000
3.2.
1998
6.7.
1996
3.1.
1995
18.06.2019
  • Found 35 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUU8-2/T8185PKPK (217246)Biological Effects of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health01.01.200931.12.2011Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences34 862,01 EUR
1.2.8-2/T0023ZBHB04; 8-2/T5037PKPK05; 8-2/T6030PKPK06Defining reference conditions for coastal areas in the Baltic Sea for the Water Framework Directive05.03.200431.12.2006Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences25 564,66 EUR
SFSF0362107s02Effect of eutrophication to the fate of toxic substances in river ecosystem01.01.200231.12.2006Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences195 505,73 EUR
MUU8-2/T8132PKPKHinnang Pirita jõe alamjooksu kinnikasvamise kohta25.07.200801.09.2008Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences3 544,54 EUR
MUU8-2/T13106PKLJCollecting information about the community of benthic diatoms in Estonian lakes and preliminary analyses about using the benthic diatoms as indicators of ecological status of lake05.07.201315.11.2013Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences4 500,00 EUR
1.1.7.2.1T180047PKKH (14705)Investigations for improvement of lake status and elaboration of management plans01.07.201805.04.2020Ingmar OttEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery21 655,86 EUR
IUTIUT21-2Lake food webs and C metabolism across gradients of catchment alkalinity and climate01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology2 436 000,00 EUR
MUU8-2/T7111PKPKHydrobiological monitoring of rivers21.06.200701.02.2008Peeter PallEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences43 140,36 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T8084PKPK (18-20/245)Hydrobiological monitoring of rivers in 2008-201114.05.200801.02.2012Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences185 943,46 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T12084PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers (2012-2013)16.05.201201.02.2014Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology114 110,00 EUR
MUU8-2/T14057PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers (2014)16.05.201401.02.2015Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology57 996,00 EUR
MUU8-2/T15066PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers (2015)15.06.201517.03.2016Peeter PallEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences50 706,00 EUR
MUU8T160096PKLJHydrobiological monitoring and research of rivers 201620.05.201607.03.2017Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences46 683,00 EUR
1.1.3.2.1.T170113PKLJHydrobiological monitoring and studies of rivers (2017)03.04.201719.02.2018Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology45 360,00 EUR
1.1.3.2.1.T180118PKKH (4-1/18/44)Hydrobiological monitoring and studies of rivers (2018)02.05.201819.02.2019Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery52 434,00 EUR
1.1.3.2.1.T190119PKKH (4-1/19/20)Hydrobiological monitoring and studies of rivers (2019)10.05.201917.02.2020Peeter PallEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery54 142,00 EUR
ETFETF6580Short-term changes in the plant and algal communities in rivers01.01.200631.12.2009Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences43 313,70 EUR
SFSF0170011s08Will climate change alter the relative importance of catchment and in-lake processes in the carbon balance of shallow lakes?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences2 111 867,83 EUR
MUU8-2/T7007PKPKDrafting the chapters on lagoon lakes, Lake Peipsi s.s., Lake Võrtsjärv of draft of regulation of Minister of Environment " Status classes and class boundaries for surface water bodies and the procedure of classification"05.02.200728.02.2007Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences9 714,57 EUR
SFSF0362480s03Impact of climatic change on shallow lake ecosystems01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences522 969,84 EUR
MUU8-2/T14097PKLJDevelopment of methods for assessment and mapping of ecosystem services of marine and inland waters01.06.201431.12.2015Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences30 634,63 EUR
1.1.7.T170111PKLJHydrobiological monitoring of Lake Peipsi (2017)03.04.201701.02.2018Marina HaldnaEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology43 238,50 EUR
1.1.3.2.1.T190118PKKH (4-1/19/15)Hydrobiological monitoring and research of Lake Peipsi (2019)03.05.201905.02.2020Lea TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery48 131,00 EUR
1.1.3.2.1.T180134PKKH (4-1/18/95)Hydrobiological monitoring and scientific investigations of Lake Peipsi and Narva Reservoir at 201806.06.201831.12.2018Lea TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery50 388,08 EUR
MUU8-2/T15132PKLJInvestigations of status of Piiri stream and Sooru water reservoir10.11.201510.12.2015Ingmar Ott; Peeter PallEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences7 100,00 EUR