This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
5037095
svetlana.ganina@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2016–...   
Estonian Military Academy, Administrator (1,00)
01.01.2010–...   
University of Tartu, University of Tartu, The Centre of School Physics,Lecturer (1,00)
01.11.2011–31.12.2015   
Estonian Military Academy, Associate Professor (1,00)
01.01.2004–31.12.2010   
Teacher of Physics, Tartu Vocational School
01.01.2003–31.12.2013   
Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College, Lecturer of Physics and Informatic (1,0) (1,00)
01.01.2000–31.12.2004   
õpetaja, koolitaja
01.01.1989–31.12.1999   
Ulila Basic Schoo, lTeacher of Physics
01.01.1987–31.12.1999   
Institute of Physics, University of Tartu, Research associate
01.01.1984–31.12.1987   
Faculty of Physics and Chemistry, University of Tartu, laboratory technician
 
 
Education
2003–2011   
University of Tartu, Faculty of Physics, Ph.D. studies in Physics Education
2002–2003   
University of Tartu, Faculty of Physics, MSc in physics
1982–1987   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, optical physics, teacher of physics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
KVÜÕA nõukogu liige
2012−...   
KVÜÕA õpekomisjoni liige
2009−...   
KVÜÕA mentorite kogu koordinaator
2011−2012   
KVÜÕA nõukogu liige

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
 
 
Additional information
Arendus- Ja administratiivne tegevus:

2014 Konverentsi "Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis" 16.10.2014, Tartu KVÜÕA korraldaja
2013 Konverentsi "Higher Education-higher level learning?" 23-25 jaan. 2013 Tallinn, Eesti, abiks korraldamisel, lühikokkuvõtete retsensent
2013 KVÜÕA Suveakadeemija korraldaja
2009 Konverentsi "Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe" 14.-18.06.2009 Siauliai, Lithuania, sessiooni juht

2010 - ... TÜs mentor
2010 - ... KVÜÕA mentor
2003 - 2005 Tartu KHKs mentor
TUNNUSTUSED:
2005 KVÜÕA parim õppejõud
2010 KVÜÕA parim õppejõud
2010 KVÜÕA Tänukiri
2011 Kaitseväe juhataja Tänukiri
2012 aasta parim õppiv õppejõud (INNOVE, Primus)
2013 KVÜÕA Tänukiri ja ülema meenemünt
2013 TÜ LOTE õpetajakoolituse parim õppejõud
2014 KVÜÕA ülema meenemünt loova õppetöö läbiviimise eest
2014 TÜ LOTE õpetajakoolituse parim õppejõud
Baka- ja lõputööd:

2015
Jüri Bakhoff, KVÜÕA „Aatomkihtsadestatud nanokile mõju relvaosade puhastamisele MG3 juhtpuksi näitel“. Preemiad: rakenduskõrgkoolide rektorite preemia, Kaitseministeeriumi preemia, Eesti teadusakadeemia tudengite uurimistööde preemia.
Madis Amer, KVÜÕA aasta parim lõputöö
Martin Kokk, KVÜÕA Kaitseministeeriumi preemia.
Aleksei Gussev, KVÜÕA
Katrin Timakova, TÜ, Huvitava füüsika tunni tunnused põhikooli õpilaste arvamusel.
Kätlin Rebane, TÜ, Füüsikaõpetajate poolt kasutatav populaarteaduslik kirjandus õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse arendajana füüsika tunnis.

2013
Agne Jõgis, TÕ, Füüsikaõpetajate poolt kasutatav populaarteaduslik kirjandus õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse arendajana füüsika tunnis.
Triin Tajur, TÜ, Kirjaliku tagasiside roll ja vajalikkus füüsika ainetunnis põhikooli õpilaste hinnangul.

VÄLJA TÖÖTATUD JA ÕPETATUD AINEKURSUSED TARTU ÜLIKOOLIS JA KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTES:

KVÜÕAs:
Füüsika, 6EAP
Mehaanika ja elektrotehnika, 3EAP
Füüsika rakendused maaväes, 3EAP
Füüsika rakendused õhuväes, 6EAP
Füüsika rakendused mereväes, 3EAP
Rakendusfüüsika, 6EAP
Informaatika, 2EAP
Andmeanalüüs, 4EAP
Teadustööde alused 0,25EAP
Õppe- ja kasvatustöö teooriad 1,5EAP
TÜs:
Füüsika didaktika, 3EAP
Aktiivõpe füüsika õpetamisel, 3EAP
Füüsika õppemeetodid, 3EAP
Füüsika õpetamine põhikoolis, 3EAP
Loodusõpetuse õpetamine 7. klassis, 3EAP
Füüsika meie ümber, 0,25EAP
Konsultatiivtöö metoodika, 0,25EAP
Uurimistöö seminarid, 4EAP
Pedagoogiline praktika, 6EAP
Kooliülesannete lahendamise metoodika, 3EAP


LÄBIVIIDUD KOOLITUSED:

Väljundipõhine õpe,
Väljundipõhine hindamine,
Tõhusa hindamise kavandamine,
Õppima suunavad õppemeetodid,
Planeerimine õpetaja töös,
Lõiming kutseõppes,
Õpioskuste arendamine,
Tõhus tagasiside õppejõu töös,
Õppeassistentide koolitus,
Reaalteaduste didaktika,
Ennast juhtiv õppija

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2021
5.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
1.2.
2020
4.1.
2020
4.2.
2020
5.2.
2020
6.9.
2020
6.9.
2020
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
4.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
4.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
2.3.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.3.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.2.
2007
6.7.
2007
5.2.
2006
6.6.
2006
3.3.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
6.3.
2003
14.06.2021
5037095
svetlana.ganina@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...   
Kaitseväe Akadeemia, rektoraat, didaktika arendusjuht (1,00)
01.01.2010–...   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Koolifüüsika keskus, füüsika didaktika lektor (1,00)
01.11.2011–31.12.2015   
Kaitseväe Akadeemia, Dotsent (1,00)
01.01.2004–31.12.2010   
Tartu Kutsehariduskeskus, õpetaja-metoodik
01.01.2003–31.12.2013   
Eesti Kaitsevägi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, füüsika-informaatika lektor (1,0) (1,00)
01.01.2000–31.12.2004   
FIE, koolitaja ja õpetaja
01.01.1989–31.12.1999   
Ulila põhikool, õpetaja (1.5)
01.01.1987–31.12.1999   
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (1.0)
01.01.1984–31.12.1987   
Tartu Ülikool, füüsika-keemia teaduskond, laborant
 
 
Haridustee
2003–2011   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, füüsika osakond, doktorant
2002–2003   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, füüsika osakond, MSc Füüsika teadusmagister
1982–1987   
Tartu Ülikool, füüsika-keemiateaduskond, füüsika osakond – füüsik-optik; pedagoog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
KVÜÕA nõukogu liige
2012−...   
KVÜÕA õpekomisjoni liige
2009−...   
KVÜÕA mentorite kogu koordinaator
2011−2012   
KVÜÕA nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; TÄPSUSTUS: Väärarusaamad füüsikas (2002-2003) Füüsikaõppe efektiivsus (alates 2003); Füüsika ülesannete lahendamine ja nende mõju füüsikaõppe efektiivsusele (alates 2004); Hajusandmetega ülesanded, nende optimaalne sõnastamine ja mõju füüsikaõppe efektiivsusele (alates 2004); Füüsika ülesannete lahendamise koht väljundipõhises aine- ja õppekavas. Vastavd hindamiskriteeriumid (alates 2009).
 
 
Lisainfo
Arendus- Ja administratiivne tegevus:

2014 Konverentsi "Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis" 16.10.2014, Tartu KVÜÕA korraldaja
2013 Konverentsi "Higher Education-higher level learning?" 23-25 jaan. 2013 Tallinn, Eesti, abiks korraldamisel, lühikokkuvõtete retsensent
2013 KVÜÕA Suveakadeemija korraldaja
2009 Konverentsi "Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe" 14.-18.06.2009 Siauliai, Lithuania, sessiooni juht

2010 - ... TÜs mentor
2010 - ... KVÜÕA mentor
2003 - 2005 Tartu KHKs mentor
TUNNUSTUSED:
2005 KVÜÕA parim õppejõud
2010 KVÜÕA parim õppejõud
2010 KVÜÕA Tänukiri
2011 Kaitseväe juhataja Tänukiri
2012 aasta parim õppiv õppejõud (INNOVE, Primus)
2013 KVÜÕA Tänukiri ja ülema meenemünt
2013 TÜ LOTE õpetajakoolituse parim õppejõud
2014 KVÜÕA ülema meenemünt loova õppetöö läbiviimise eest
2014 TÜ LOTE õpetajakoolituse parim õppejõud
Baka- ja lõputööd:

2015
Jüri Bakhoff, KVÜÕA „Aatomkihtsadestatud nanokile mõju relvaosade puhastamisele MG3 juhtpuksi näitel“. Preemiad: rakenduskõrgkoolide rektorite preemia, Kaitseministeeriumi preemia, Eesti teadusakadeemia tudengite uurimistööde preemia.
Madis Amer, KVÜÕA aasta parim lõputöö
Martin Kokk, KVÜÕA Kaitseministeeriumi preemia.
Aleksei Gussev, KVÜÕA
Katrin Timakova, TÜ, Huvitava füüsika tunni tunnused põhikooli õpilaste arvamusel.
Kätlin Rebane, TÜ, Füüsikaõpetajate poolt kasutatav populaarteaduslik kirjandus õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse arendajana füüsika tunnis.

2013
Agne Jõgis, TÕ, Füüsikaõpetajate poolt kasutatav populaarteaduslik kirjandus õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse arendajana füüsika tunnis.
Triin Tajur, TÜ, Kirjaliku tagasiside roll ja vajalikkus füüsika ainetunnis põhikooli õpilaste hinnangul.

VÄLJA TÖÖTATUD JA ÕPETATUD AINEKURSUSED TARTU ÜLIKOOLIS JA KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTES:

KVÜÕAs:
Füüsika, 6EAP
Mehaanika ja elektrotehnika, 3EAP
Füüsika rakendused maaväes, 3EAP
Füüsika rakendused õhuväes, 6EAP
Füüsika rakendused mereväes, 3EAP
Rakendusfüüsika, 6EAP
Informaatika, 2EAP
Andmeanalüüs, 4EAP
Teadustööde alused 0,25EAP
Õppe- ja kasvatustöö teooriad 1,5EAP
TÜs:
Füüsika didaktika, 3EAP
Aktiivõpe füüsika õpetamisel, 3EAP
Füüsika õppemeetodid, 3EAP
Füüsika õpetamine põhikoolis, 3EAP
Loodusõpetuse õpetamine 7. klassis, 3EAP
Füüsika meie ümber, 0,25EAP
Konsultatiivtöö metoodika, 0,25EAP
Uurimistöö seminarid, 4EAP
Pedagoogiline praktika, 6EAP
Kooliülesannete lahendamise metoodika, 3EAP


LÄBIVIIDUD KOOLITUSED:

Väljundipõhine õpe,
Väljundipõhine hindamine,
Tõhusa hindamise kavandamine,
Õppima suunavad õppemeetodid,
Planeerimine õpetaja töös,
Lõiming kutseõppes,
Õpioskuste arendamine,
Tõhus tagasiside õppejõu töös,
Õppeassistentide koolitus,
Reaalteaduste didaktika,
Ennast juhtiv õppija

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2021
5.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
1.2.
2020
4.1.
2020
4.2.
2020
5.2.
2020
6.9.
2020
6.9.
2020
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
4.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
4.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
2.3.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.3.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.2.
2007
6.7.
2007
5.2.
2006
6.6.
2006
3.3.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
6.3.
2003
14.06.2021

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 86 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
ÕPPEJÕUD KUI ÕPPIMIST TOETAVA ÕPIKESKKONNA LOOJAGanina, S.2021EMA Occasional Papers1.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
IGA JUHT ON ÕPETAJA, IGA ÕPETAJA ON JUHTGanina, S; Saumets, A.2021essee kogumik5.1.Estonian Military Academy;
University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
IGA JUHT ON ÕPETAJA, IGA ÕPETAJA ON JUHT. Kadetide essee kogumik20215.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Õppekeskkonna mitmekesistamine Instagrami abilGanina, Svetlana2021posterettekanded5.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Kaitseväe Akadeemia uuendas kõrgharidusõppekavasidGanina, Svetlana; Tammistu, Riho2021Academia Militaris6.3.Estonian Military Academy;
University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Kuidas me koroonaajal mugavustsoonist väljusimeGanina, Svetlana; Otsus, Tanel2021Academia Militaris6.3.Estonian Military Academy;
University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Kas tunneli sees on ka valgus ehk loovusest Kaitseväe akadeemiasGanina, Svetlana2020 Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies)1.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Väärtuspõhine õpe. Esseekogumik [EMA Occasional Papers Vol IX]Saumets, Andres (toimetaja); Ganina, Svetlana (toimetaja)2020EMA Occasional Papers4.1.Estonian Military Academy
VÄÄRTUSPÕHINE ÕPE kadettide esseede kogumikJürine, Anni; Ganina, Svetlana20204.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Tund, mis kestab nädal aega ja kuhu on kaasatud terve Kaitseväe Akadeemia (õppuse Emajõe kilp 2019 näitel)Ganina, Svetlana; Lementa, Mario; Kolotõgin, Vladimir; Kundla, Tarmo; Guselnikov, Sergei20205.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Füüsika töövihik 9. klassile, I osaVoolaid, H., Raudla, E.20206.9.University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Füüsika töövihik 9. klassile, II osaCoolaid, H., Raudla, E.20206.9.University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Enesejuhtimist toetav uurimistööde juhendamise mudelGanin, Svetlana2019Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies)1.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Kaitseväe akadeemia õppejõudude arvamused projekti "Vilistlase vari" mõju kohta enda professionaalsele arenguleGanina, Svetlana2019Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies)1.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Sõjaaja kompaniiülema arvamused väljaõppe tõhustamiseks lisaõppekogunemise Okas näitelKase, Robert; Pilv, Aivar; Ganina, Svetlana2019Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies)1.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Õppija arengu toetamineGanina, Svetlana; Saumets, Andres2019Sõjatedlane1.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Õppija arengu toetamine. [Sõjateadlane nr 10]Saumets, Andres; Ganina, Svetlana (toimetajad)20194.1.Estonian Military Academy
Mida me siin koolis ei tea enda õppijate tulevase töö kohta?Ganina, Svetlana20195.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
SEE AITAB ELUS LÄBI LÜÜA! ehk ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamineGanina, Svetlana; Saumets, Andres20195.2.University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics;
Estonian Military Academy
Enesejuhitud õppimineGanina, Svetlana2018Õppija arengu toetamine. Konverentsi teesid.5.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõu arengu kaheksa sammastGanina, Svetlana2018Õppija arengu toetamine. Konverentsi teesid5.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Supporting a Self-Directed Research Paper WriterGanina, Svetlana2018XVI Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society5.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Õppija arengu toetamine. Konverentsi teesidGanina, Svetlana; Saumets, Andres (toim.)20185.2.Estonian Military Academy
Õppija arengu toetamine. Õppemetoodiline konverents. Konverentsi teesid.Ganina, Svetlana; Saumets, Andres2018Õppija arengu toetamine. Õppemetoodiline konverents. Konverentsi teesid.5.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics
Ennastjuhtiv õppijaSaumets, A.; Ganina, S.2017Sõjateadlane1.2.Estonian Military Academy;
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics