This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
20.08.1973
56153275
tonu.feldmann@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2019–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
2003-2004 Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, laboratory assistant
2004- Estonian Agricultural University, Institute of Agricultural and Environmental Scienses, researcher
01.01.2017–31.12.2018   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (0,50)
2006–31.12.2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
 
 
Education
2012–2012   
Ph.D, Estonian University of Life Sciences
1997–2000   
M.Sc, University of Tartu
1991–1996   
B.Sc, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
Estonian Seminatural Community Conservation Association, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
1999, Tõnu Feldmann, The Ibaraki Kasumigaura Prize, Japan
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
 
 
Additional information
Preconditions for better biodiversity preservation and ecosystem protection in Latvia jeb "Nature Census". Water habitat expert, certificate number 907. Project reference 5.4.2.1/16/I/001.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2016
3.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.4.
2012
6.4.
2012
1.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2006
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
1999
26.05.2020
20.08.1973
56153275
tonu.feldmann@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2019–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
2003-2004 Eesti Põllumajandusülikool, Zooloogia ja Botaanika instituut, vanemlaborant
2004- Eesti Põllumajandusülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, teadur
01.01.2017–31.12.2018   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (0,50)
2006–31.12.2016   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2012   
Ph.D, Eesti Maaülikool
1997–2000   
M.Sc, Tartu Ülikool
1991–1996   
B.Sc, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
MTÜ Pärandkoosluste Kaitse ühing, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1999, Tõnu Feldmann, The Ibaraki Kasumigaura auhind, Jaapan
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia
 
 
Lisainfo
Eesti taimede uue levikuatlase välitööd 2015-2016. Veetaimestiku inventuur. MTÜ Pärandkoolsuste Kaitse Ühing. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr.9490.
Eesti taimede uue levikuatlase teine etapp 2016-2018. Veetaimestiku inventuur. MTÜ Pärandkoosluste Kaitse ühing, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr. 12991.
Bioloogilise mitmekesisuse parema säilimise ja ökosüsteemi kaitse eeldused Lätis, eluslooduse inventuur. 2016-2019. Vee-elustiku ekspert, sertifikaat number 907. Projekt nr. 5.4.2.1/16/I/001.
(Vooluveekogude) operatiivseire korraldamine 2019. Rakendatud meetme tõhususe hindamine. Veetaimestiku analüüs. Lepingu nr: 1-17/19/33

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2016
3.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.4.
2012
6.4.
2012
1.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2006
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
1999
26.05.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 37 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
IUTIUT21-2Lake food webs and C metabolism across gradients of catchment alkalinity and climate01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology2 436 000,00 EUR
1.1.7.2.1T180056PKKH (15149)Sustainable practice of lake restoration by sediment nutrient reuse01.08.201831.07.2019Olga TammeorgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery15 900,00 EUR
MUU8-2/T10121PKPKIntercalibration of borders of ecological quality classes in river - and lake types (2010)30.06.201030.11.2010Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences38 346,99 EUR
MUU8-2/T13146PKLJNatura assessing of Kalkahju mineral deposit environmental influences14.11.201330.03.2015Tõnu FeldmannEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences8 860,00 EUR
SFSF0170011s08Will climate change alter the relative importance of catchment and in-lake processes in the carbon balance of shallow lakes?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences2 111 867,83 EUR
ETFETF8486Emission of Greenhouse Gases and Other Naturally Produced Trace Gases from Alkaline South-East Estonian Lakes.01.01.201031.12.2014Eva-Ingrid RõõmEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences41 414,52 EUR
2.1.L190178PKKH Kavandatavate tegevuste mõju Kunda ja Toolse jõgede bioloogilistele elementidele 12.08.201912.08.2020Tõnu FeldmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery18 550,00 EUR
SFSF0362480s03Impact of climatic change on shallow lake ecosystems01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences522 969,84 EUR
ETFETF5738Impact of climate change on ecosystems of large shallow lakes, mediated by the altered inflow of substances01.01.200431.12.2007Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences56 006,90 EUR
MUU8-2/T12132PKLJEstimation and checking of accordance of lakes Koorküla Valgjärv, Udsu and Kadastiku to the determination of "Natura 2000" water inhabitant types.04.09.201220.09.2012Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology6 840,00 EUR
1.1.L190133PKKH (10-1/MI/4175)Kormoranide toitumise mõju Võrtsjärve kalavarudele 31.05.201901.10.2020Priit ZingelEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery25 070,00 EUR
MUU8-2/T11049PKLJInvestigation of coastal lagoons in Lääne County (Estonia)13.04.201117.12.2011Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences41 798,00 EUR
MUU8-2/T12113PKLJExpertize of changes of the project of Muti Landscape Protection Reserve conservation regulation03.05.201231.05.2012Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology320,00 EUR
MUU8P160195PKTFMändvetiktaimede perekondade Chara, Nitella ja Nitellopsis fotosünteesi ja biogeensete ühendite emissiooni mõjutavad struktuursed tegurid04.11.201604.05.2017Tiina TosensEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences6 500,00 EUR
MUU8-2/T14132PKLJNaha dolokivimaardla keskkonnamõju hindamise raames Natura hindamise läbiviimine20.10.201402.03.2015Tõnu FeldmannEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences7 500,00 EUR
MUU8-2/T13148PKLJInvestigation of possible formation of floating islands and elaboration of methods of prevention or mitigation of these threats in Estonian side of Narva reservoir18.10.201330.11.2013Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences5 169,00 EUR
1.2.2.1.14.2.8-2/T11112PKLJ (EU38839)Towards joint management of the transboundary Gauja/Koiva river basin district01.07.201130.06.2013Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences120 039,58 EUR
MUU8-2/T10123PKPKCompilation of estimation/investigation of Põlva Water Reservoir06.07.201019.10.2010Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences4 218,17 EUR
MUU8-2/T12064PKLJComplex investigation of lakes in Põlva, Valga, Võru Counties and compiling of nature protection proposals12.04.201201.02.2013Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences42 900,00 EUR
MUUL200016PKKH (616116780016 )Rohumaaveiste täiustatud loomakasvatuslike ja tootmis-tehniliste tavade/protsesside loomise raames katsefarmides veeproovide võtmine 01.10.201931.12.2019Tõnu FeldmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery1 404,00 EUR
MUU8-2/T10104PKPKInventory of Lake Veisjärv biota in Rubina Nature Protection Area and estimation of response to water regime changes10.06.201019.11.2010Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences7 190,06 EUR
2.1.L170230PKKHSaesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise raames Saesaare paisjärve ökoloogilise seisundi hindamine 18.08.201723.10.2017Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences2 762,50 EUR
1.1.7.2.1T190065PKKH (16356)Elaboration of new macrophyte indicators for estimating ecological quality of Lake Võrtsjärv 01.08.201930.06.2021Lea TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery66 598,20 EUR
MUU8-2/T10096PKPKHydrobiological investigations of Lakes Viisjaagu, Lavatsi, Valguta Mustjärv and compilation of corresponding Nature Protection Management Plans08.06.201030.09.2011Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences11 184,54 EUR
MUU8-2/T8079PKPK (18-20/233)Hydrobiological monitoring of small lakes07.05.200801.02.2012Ingmar OttEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences260 119,90 EUR