20.08.1973
56153275
tonu.feldmann@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2019–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
2003-2004 Eesti Põllumajandusülikool, Zooloogia ja Botaanika instituut, vanemlaborant
2004- Eesti Põllumajandusülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, teadur
01.01.2017–31.12.2018   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (0,50)
2006–31.12.2016   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2012   
Ph.D, Eesti Maaülikool
1997–2000   
M.Sc, Tartu Ülikool
1991–1996   
B.Sc, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
MTÜ Pärandkoosluste Kaitse ühing, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1999, Tõnu Feldmann, The Ibaraki Kasumigaura auhind, Jaapan
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2016
3.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.4.
2012
6.4.
2012
1.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2006
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
1999
3.09.2019
20.08.1973
56153275
tonu.feldmann@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2019–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
2003-2004 Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, laboratory assistant
2004- Estonian Agricultural University, Institute of Agricultural and Environmental Scienses, researcher
01.01.2017–31.12.2018   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (0,50)
2006–31.12.2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
 
 
Education
2012–2012   
Ph.D, Estonian University of Life Sciences
1997–2000   
M.Sc, University of Tartu
1991–1996   
B.Sc, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
Estonian Seminatural Community Conservation Association, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
1999, Tõnu Feldmann, The Ibaraki Kasumigaura Prize, Japan
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2016
3.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.4.
2012
6.4.
2012
1.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2006
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
1999
3.09.2019
  • Leitud 33 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT21-2Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis 01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus2 436 000,00 EUR
1.1.7.2.1T180056PKKH (15149)Jätkusuutlik väikejärve tervendamise meetod sette toiteainete taaskasutuse teel01.08.201831.07.2019Olga TammeorgEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool15 900,00 EUR
MUU8-2/T10121PKPKJõe- ja järvetüüpide ökoloogilise kvaliteedi klassipiiride interkalibreerimine (2010)30.06.201030.11.2010Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut38 346,99 EUR
MUU8-2/T13146PKLJKalkahju dolokivimaardla keskkonnamõju hindamise raames Natura hindamise läbiviimine14.11.201330.03.2015Tõnu FeldmannEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 860,00 EUR
SFSF0170011s08Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 111 867,83 EUR
ETFETF8486Kasvuhoonegaaside ning teiste loodusliku tekkega gaaside emissioon aluselise veega kagu-eesti järvedest.01.01.201031.12.2014Eva-Ingrid RõõmEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut41 414,52 EUR
SFSF0362480s03Kliimamuutuste mõju madalate järvede ökosüsteemile01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut522 969,84 EUR
ETFETF5738Kliimamuutuste mõju suure madala järve ökosüsteemile ainete sissekande muutuste kaudu01.01.200431.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut56 006,90 EUR
MUU8-2/T12132PKLJKoorküla looduskaitsealal asuvate Valgjärve, Udsu järve ja Kadastiku järve Natura 2000 vee-elupaikade määratlusele vastavuse kontrollimine ja hindamine „Loodusdirektiivi järve-elupaigatüüpide inventeerimise juhiste” alusel04.09.201220.09.2012Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus6 840,00 EUR
1.1.L190133PKKH (10-1/MI/4175)Kormoranide toitumise mõju Võrtsjärve kalavarudele 31.05.201901.10.2020Priit ZingelEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool25 070,00 EUR
MUU8-2/T11049PKLJLääne maakonna rannikujärvede uuringud13.04.201117.12.2011Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut41 798,00 EUR
MUU8-2/T12113PKLJMuti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu ekspertiis03.05.201231.05.2012Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus320,00 EUR
MUU8P160195PKTFMändvetiktaimede perekondade Chara, Nitella ja Nitellopsis fotosünteesi ja biogeensete ühendite emissiooni mõjutavad struktuursed tegurid04.11.201604.05.2017Tiina TosensEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut6 500,00 EUR
MUU8-2/T14132PKLJNaha dolokivimaardla keskkonnamõju hindamise raames Natura hindamise läbiviimine20.10.201402.03.2015Tõnu FeldmannEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut7 500,00 EUR
MUU8-2/T13148PKLJNarva veehoidla Eesti poole kallaste uurimine ujuvsaarte tekkimisvõimaluste avastamiseks ja meetmete väljatöötamiseks nende tekkimise ärahoidmiseks või vähendamiseks18.10.201330.11.2013Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut5 169,00 EUR
1.2.2.1.14.2.8-2/T11112PKLJ (EU38839)Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused01.07.201130.06.2013Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut120 039,58 EUR
MUU8-2/T10123PKPKPõlva paisjärve limnoloogilise hinnangu/uuringu koostamine06.07.201019.10.2010Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut4 218,17 EUR
MUU8-2/T12064PKLJPõlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa järvede kompleksuuringu teostamine ja kaitsekorralduslike soovituste andmine12.04.201201.02.2013Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut42 900,00 EUR
MUU8-2/T10104PKPKRubina looduskaitsealal paikneva Veisjärve elustiku inventeerimine ning Veisjäve veerežiimi muutmisega kaasnevate mõjutuste hindamine10.06.201019.11.2010Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut7 190,06 EUR
2.1.L170230PKKHSaesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise raames Saesaare paisjärve ökoloogilise seisundi hindamine 18.08.201723.10.2017Arvo TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 762,50 EUR
MUU8-2/T10096PKPKViisjaagu, Lavatsi ja Valguta Mustjärve hüdrobioloogilised uuringud ja Viisjaagu, Lavatsi ja Valguta Mustjärve hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine08.06.201030.09.2011Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut11 184,54 EUR
MUU8-2/T8079PKPK (18-20/233)Väikejärvede hüdrobioloogiline seire07.05.200801.02.2012Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut260 119,90 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T12070PKLJVäikejärvede hüdrobioloogiline seire ja uuringud (2012-2013)27.04.201201.02.2014Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut125 307,00 EUR
MUU8-2/T11103PKLJVõnnu kahe paisjärve tervendamise eeltööd - limnoloogiline hinnang27.05.201130.09.2011Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 642,96 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T7105PKPKVõrtsjärve hüdrobioloogiline seire (2007)22.06.200701.02.2008Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus14 380,12 EUR