12.06.1939
56997074
tonu.mols@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2006–31.05.2006   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, peaspetsialist (0,50)
2004–2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, Bioinformaatika õppetool, Erakorraline vanemteadur (0,50)
1998–2006   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemteadur (0,50)
1989–2004   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, Dotsent (0,50)
01.01.1989–31.12.2004   
TÜ MSI 0,5 dotsent (1989 - 31.08.2004)
01.01.1989–31.12.1997   
Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur
01.01.1979–31.12.1989   
TÜ dotsent
01.01.1966–31.12.1979   
TRÜ vanemõpetaja
 
 
Haridustee
1963–1966   
TRÜ aspirant (biofüüsika)
1958–1963   
Kõrgem (Tartu (Riiklik) Ülikool), teoreetiline füüsika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1992−...   
Eesti Statistikaseltsi liige
2000−2005   
EPMÜ Metsainstituudi teadusnõukogu liige
1994−2004   
LUSi väljaannete toimetuskolleegiumi liige
1994−2004   
Eesti Looduseuurijate Seltsi president
1993−2005   
EPMÜ ZBI teadusnõukogu liige (kuni 08.2005)
1990−2004   
EPMÜ ZBI biomeetria rühma juhataja
 
 
Loometöö
Spetsiaalsete statistiliste meetodite arendamine ja rakendamine vee ja maa ökosüsteemide analüüsimiseks, bioinformaatika matemaatilise metoodika väljatöötamine molekulaarbioloogias, spetsiifiliste matemaatilise statistika meetodite arendamine..
 
 
Lisainfo
Õpikute ja käsiraamatute koostamine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Tõnu Möls, Eesti Statistika Seltsi auliige
2003, Tõnu Möls, Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige
2001, Tõnu Möls, Eesti Vabariigi Presidendi V klassi Valge Tähe Orden
1999, Tõnu Möls, Eesti Vabariigi Teaduspreemia 1999. a. geo- ja bioteaduste alal (koos J. Paali, S. Sepa ja M. Lehega)
1990, Tõnu Möls, Eesti Eluteaduse Hoidja aunimetus
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; TÄPSUSTUS: Bioinformaatika matemaatilised meetodid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
 
 
Lisainfo
Füüsika-matemaatikateaduste kand
Tartu (Riiklik) Ülikool, 1974

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2008
4.09.2019
12.06.1939
56997074
tonu.mols@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.02.2006–31.05.2006   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematical Statistics, Senior Specialist (0,50)
2004–2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Chair of Bioinformatics, Extraordinary Senior Researcher (0,50)
1998–2006   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Senior Researcher (0,50)
1989–2004   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematical Statistics, Associate Professor (0,50)
01.01.1989–31.12.2004   
0.5 docent at Tartu University (1989 - 31.08.2004)
01.01.1989–31.12.1997   
Senior researcher at the Institute of Zoology and Botany
01.01.1979–31.12.1989   
Docent in Tartu (State) University
01.01.1966–31.12.1979   
Senior lecturer at Tartu State University
 
 
Education
1963–1966   
Tartu State University, doctoral student (biophysics)
1958–1963   
Higher (Tartu (State) University), theoretical physics
 
 
R&D related managerial and administrative work
1992−...   
Member of the Estonian Statistical Society
2000−2005   
Member of the Scientific Council of the Institute of Forestry of EAU
1994−2004   
Editor in Chief of the publications of ENS
1994−2004   
President of the Estonian Naturalists' Society
1993−2005   
Member of the Scientific Council of IZB (until August 2005)
1990−2004   
Head of the biometrics group of IZB
 
 
Creative work
Development of statistical methods for aquatic and terrestrial ecosystems, mathematical basis for bioinformatics in molecular biology, elaboration of specific applications of mathematical statistics..
 
 
Additional information
Writing textbooks and manuals;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Tõnu Möls, Honorary member of the Estonian Statistical Society
2003, Tõnu Möls, Honorary member of the Estonian Naturalists Society
2001, Tõnu Möls, The Vth class Order of White Star by the Estonian President
1999, Tõnu Möls, National Science Award of the Republic of Estonia in bio-geosciences (together with J. Paai, S. Sepp and M. Leht)
1990, Tõnu Möls, Honour certificate "Guardian of the Estonian Life Sciences"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; SPECIFICATION: Mathematical methods in bioinformatics
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.1.
2007
5.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
4.09.2019
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF6008Ajalise nihkega interaktsioonid vee ja maa ökosüsteemides01.01.200431.12.2007Tõnu MölsEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut23 269,70 EUR
SFSF0362483s03Bentaali-pelagiaali vastastikune toime ja ökosüsteemi stabiilsus suurtes madalates järvedes.01.01.200331.12.2007Külli KangurEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut333 714,67 EUR
SFSF0180026s09Bioinformaatika rakendamine genoomijärjestuste uurimiseks 01.01.200931.12.2014Maido RemmTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond546 107,92 EUR
SFSF0362482s03Bioloogilise mitmekesisuse kujunemine ja muutumine erinevates järvetüüpides inimtegevuse mõjul (Eesti-Taani-Holland)01.01.200331.12.2007Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut276 353,98 EUR
ETFETF7643Eesti mageveekogude vee ja elustiku üldistatud sünteetilise andmebaasi loomine ja teoreetiline põhjendamine01.01.200831.12.2011Tõnu MölsEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut58 918,99 EUR
SFSF0182649s04Inimese genoomi haplotüüpse struktuuri analüüs (0182649s04)01.01.200431.12.2008Maido RemmTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond224 329,88 EUR
SFSF0181776s01Kõrgdimensionaalsed stohhastilised mudelid, nende rakendused elu- ja ühiskonnateadustes01.01.200131.12.2005Tõnu KolloTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond193 460,56 EUR
SFSF0170006s08Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime suurjärvede ökosüsteemile01.01.200831.12.2013Külli KangurEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut741 347,62 EUR
MUU8-2/T14104PKLJPeipsi järve ja Narva veehoidla Eesti-Vene ühisekspeditsioonide hüdrobioloogiline seire ja uuringud aastal 201418.08.201415.11.2014Marina HaldnaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut45 696,00 EUR
ETFETF6820Peipsi kalakoosluse seosed ökosüsteemi kui tervikuga ja avalikkuse kaasamise võimalused kalavarude majandamise kujundamisel01.01.200631.12.2009Peeter KangurEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut45 312,97 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T5041PKPK05 (M-13-6/2005/382)Piiriveekogude (Peipsi järv ja Narva veehoidla) hüdrobioloogiline seire ja uuringud19.05.200501.02.2006Külli KangurEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut54 324,90 EUR