This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
28.06.1955
737 5076
503 7049
tonu.oja@ut.ee

Career

Institutions and positions
1997–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Geoinformatics and Cartography, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1997   
University of Tartu, Institute of Geography, Senior Research Scientist
01.01.1992–31.12.1997   
The University of New Brunswick, Canada, visiting scientist, 10-12 weeks a year
01.01.1988–31.12.1992   
University of Tartu, Laboratory of Ecosystems, Senior Research Scientist
01.01.1983–31.12.1988   
Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Senior Research Scientist
01.01.1977–31.12.1983   
Estonian Academy of Sciences , Institute of Zoology and Botany, senior engineer
 
 
Education
1982–1984   
PhD studies at Estonian Academy of Science
1973–1978   
Faculty of Mathematics, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...   
Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2006−...   
European Science Foundation peer reviewer
1994−...   
Representative of Estonia in ICP on Modelling and Mapping UNECE LRTAP
1999−2005   
Member of the council of the University of Tartu
1998−2003   
Head of the Institute of Geography
1997−2007   
Member of the council of the Faculty of Biology and geography
 
 
Creative work
Principal expert of strategic environmental impact assessement of the state master plan "Estonia 2030+" (2010-2011).
 
 
Additional information
Principal investigator in ESF grants 1389, 2461, 3884, 5261 (1995-2004), principal investigator of target funded project 0181788s01 (2001-2005), researcher in EU FR6 project SENSOR, principal investigator of over 20 R&D projects;
Principal investigator of the base funded project at the University of Tartu, "Laboratory of geoinformatics: development of methods for spatial data analysis", 2007 - 2008, 1 100 000 EEK;
ESF grant 8040 “Impact of urbanization to landscape pattern and changes in the settlement structure of Estonia” principal researcher, 2009 – 2012.;
INTERREG IV C project “Common methodology for the implementation of Digital Local Agenda and its impact on regional digital policies (DLA)”, principal investigator, 2010 – 2012.;
Principal investigaor of KESTA programm project ERMAS, 1005000 €;
Principal investigator of the base funded project "Occurrence of landscape changes and their modelling" of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, 2008, 935 000 EEK;
Teaching at the University of Tartu (reflected since 2010/2011) f = fall and s = spring
LOOM.02.001 Global ecology 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.036 MapInfo (advanced) 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.044 Geographic Information Systems I 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.136 Modelling of Geosystems 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.207 Key Directions and Methods in Geography, I 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.043 Specialised Satellite Imagery 2010/2011f 2012/2013f 2014/2015f
LOOM.02.037 Applied programming in Geoinformatics 2011/2012f 2013/2014f 2015/2016f
LOOM.02.253 Nature and Environment in the Baltic Sea Region (in English) 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.042 Photogrammetry 2010/2011s 2012/2013s 2014/2015s
LOOM.02.041 Digital Photography and Image Processing 2011/2012s 2013/2014s 2015/2016s
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Tõnu Oja, University of Tartu, small medal
2005, Tõnu Oja, Honorary Badge of the University of Tartu
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIFICATION: Relating landscape metrics to landscape consumption, analysis of spatial location and spatial relations of real world phenomena, dynamics and structure of forest ecosystems
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; SPECIFICATION: Sustainable development, indicators and regionalisation
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Nutrient cycling in the system plant-soil- atmosphere, environmental impact to spatio-temporal structure of nutrient cycling
 
 
Additional information
PhD Biology (Ecology)
University of Tartu, 1985

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
2.4.
2014
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2004
1.2.
2002
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1989
1.1.
1984
3.12.2019
28.06.1955
737 5076
503 7049
tonu.oja@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1997–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1997   
Tartu Ülikooli geograafia instituudi vanemteadur
01.01.1992–31.12.1997   
New-Brunswicki Ülikool, Fredericton, N.B., Kanada, külalisteadur 1991 sõlmitud koostöölepingu alusel 10-12 nädalat aastas
01.01.1988–31.12.1992   
Tartu (Riikliku) Ülikooli ökosüsteemide labori vanemteadur
01.01.1983–31.12.1988   
Eesti (NSV) TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur, matemaatilise ökoloogia töörühma juhataja
01.01.1977–31.12.1983   
Eesti (NSV) Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi insener, vaneminsener
 
 
Haridustee
1982–1984   
Eesti Teaduste Akadeemia kaugõppeaspirantuur
1973–1978   
Tartu (Riikliku) Ülikooli Matemaatikateaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadusnõukogu liige
2006−...   
Euroopa teadusfondi retsensent
1994−...   
Eesti esindaja UNECE kaardistamiskomisjonis (ICP on Modelling and Mapping)
1999−2005   
TÜ nõukogu liige
1998−2003   
TÜ geograafia instituudi juhataja
1997−2007   
TÜ Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
Üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" keskkonnamõjude strateegilise hindamise vastutav ekspert (2010-2011).
 
 
Lisainfo
ETF grantide 1389, 2461, 3884, 5261 hoidja (1995-2004), sihtfinantseeritava teema 0181788s01 (2001-2005) vastutav täitja, EU FR6 projekti SENSOR täitja, teadusarendus- ja rakendulepingute (üle 20) vastutav täitja;
TÜ Baasfinantseeritava teema "Geoinformaatika tuumiklabor: ruumiliste andmete analüüsi metoodikate arendamine" vastutav täitja, 2007 - 2008, 1 100 000 EEK;
ETF granti 8040 „Urbaniseerumise mõju maastikumustrile ning asustusstruktuuri muutused Eestis” vastutav täitja, 2009 – 2012.;
INTERREG IV C projekti “Ühtne metoodika digitaalse kohaliku tegevuskava rakendamiseks ning selle mõju regionaalsetele digipoliitikatele”, vastutav täitja, 2010 – 2012.;
KESTA programmi projekti ERMAS vastutav täitja, 2012-2014, 1005000 €.;
TÜ ÖMI baasfinantseeritava teema "Maastikumuutuste ilmingud ja nende ruumiline modelleerimine" vastutav täitja, 2008, 935 000 EEK;
Õppetöö Tartu Ülikoolis (kajastatud alates 2010/2011 õa) s= sügis- ja k = kevadsemester
LOOM.02.001 Globaalökoloogia 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.036 MapInfo edasijõudnutele 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.044 Geoinformaatika I 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.136 Geosüsteemide modelleerimine 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.207 Geograafia uurimissuunad ja –meetodid, I 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.043 Eriotstarbelised kaugseiresatelliidid 2010/2011s 2012/2013s 2014/2015s
LOOM.02.037 Rakendusprogrammeerimine geoinformaatikas 2011/2012s 2013/2014s 2015/2016s
LOOM.02.253 Läänemeremaade loodus ja keskkond (inglise keeles) 2011/2012k 2012/2013k 2013/2014k 2014/2015k 2015/2016k
LOOM.02.042 Fotogramm-meetria 2010/2011k 2012/2013k 2014/2015k
LOOM.02.041 Digitaalfotograafia ja pilditöötlus 2011/2012k 2013/2014k 2015/2016k
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Tõnu Oja, Tartu Ülikooli väike medal
2005, Tõnu Oja, Tartu Ülikooli aumärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; TÄPSUSTUS: Maastikumeetrika ja maastikutarbimise seostamine, reaalse maailma nähtuste ruumilise asetuse ja seoste analüüs, metsaökosüsteemide struktuur ja dünaamika (suktsesiooni- ja juureuuringud)
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; TÄPSUSTUS: Säästev areng, indikaatorid ja regionaliseerumine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Aineringe süsteemis taim-muld-atmosfäär, keskkonnamõjud aineringe ajalis-ruumilisele jaotusele
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat (ökoloogia 03.00.16)
Tartu (Riiklik) Ülikool 1985

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
2.4.
2014
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2004
1.2.
2002
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1989
1.1.
1984
3.12.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 22 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
HLKHLK05-7Eesti kartograafiline pärandkogu01.01.200531.12.2008Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)18 732,50 EUR
1.1.5.3.4.1.2.SLOOM11301T (3.2.0304.11-0395)Eesti Keskkonnaobservatoorium01.01.201031.12.2015Kaido KansiUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences1 961 859,00 EUR
MUULLOOM15112Determining Ecological Focus Areas (EFA) and evaluating their significance in Estonia01.09.201501.12.2016Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences27 750,00 EUR
1.1.5.2.1.36.SLOOM12036T (3.2.0802.11-0043)Geoinformatic development of biodiversity, soil and earth data systems01.01.201231.12.2014Tõnu OjaUniversity of Tartu431 892,45 EUR
MUUSLOOM09088GIS-Webserver01.06.200915.11.2009Tõnu OjaUniversity of Tartu7 812,43 EUR
IUTIUT2-16Global Warming and Material Cycling in Landscapes. Global Warming- and Human-Induced Changes of Landscape Structure and Functions: Modelling and Ecotechnological Regulation of Material Fluxes in Landscapes01.01.201331.12.2018Ülo ManderUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences2 520 000,00 EUR
MUUSBGGG04114Equipment of the Specialized ICT Educational and Research Laboratories. Laboratory of Image processing and Photogrammetry01.12.200430.04.2005Tõnu OjaUniversity of Tartu9 586,75 EUR
MUUSBGGG04114/1Reinforcement of the ICT specialities. Application of GIS Software AutoDesk Land 2005.01.01.200515.05.2005Tõnu OjaUniversity of Tartu2 977,52 EUR
MUULBGGG06214Strategic Environmental Assessment of the Jägala Prospective Military Training Centre08.11.200610.12.2006Tõnu OjaUniversity of Tartu6 301,69 EUR
RITA1SubprojectLLTOM19061 (RITA1/02-52-02)Use of remote sensing data for elaboration and development of public services 01.01.201931.12.2020Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences197 628,00 EUR
2.1.1.LLTOM19626 Integration of Remote Sensing, BIM/CAD and Spatial Data15.10.201930.09.2021Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences360 000,00 EUR
1.2.1.3.2.5.SLOOM15017Assessment of climate change impacts and elaboration adaptation instruments in the field of planning, land use, health and rescue management01.01.201531.08.2015Antti RooseUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University174 711,35 EUR
SFSF0180049s09Landscape changes in Estonia related to global climate warming and human activity01.01.200931.12.2012Jaak JaagusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)523 721,31 EUR
ETFETF5858Transboundary landscapes01.01.200431.12.2006Hannes PalangTallinn University, Institute of Ecology20 396,09 EUR
MUULLOOM15008Study of moose mobility on road E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa between km 40-8501.01.201530.11.2018Tõnu Oja; Harri ValdmannUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences157 800,00 EUR
MUUSBGGG04112Publication of the Monograph "Estonian Landscapes".01.01.200328.02.2005Tõnu OjaUniversity of Tartu5 752,05 EUR
SFSF0181788s01Systems supporting spatial decions in analysis of landscape values and regional development and in regional planning01.01.200131.12.2005Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography165 019,88 EUR
MUUMLOOM11111RSTRAVAL - Studies, training, socio-economical valorisation and management of natural cultural and monumental property for the promotion of the local societies of Latin America (ARGENTINA, BRAZIL AND MEXICO)01.07.201130.06.2015Ülo ManderUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University102 900,00 EUR
HLKHLK06-6TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine ja säilitustingimuste parandamine01.01.200631.12.2008Raivo AunapUniversity of Tartu, Tartu University Library16 678,38 EUR
ETFETF8040Impact of urbanization to landscape pattern and changes in the settlement structure of Estonia01.01.200931.12.2012Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)49 689,18 EUR
MUULSVJS17051Development of course of actions for mapping and evaluation of ecosystem services13.01.201707.06.2017Uku VarblaneUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies19 443,20 EUR
MUUMLOOM09168ICommon methodology for the implementation of Digital Local Agenda and its impact on regional digital policies (DLA)01.01.201031.12.2012Tõnu OjaUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)106 928,28 EUR