See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
21.11.1965
5154365
ttender@online.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.08.2020   
Eesti Keele Instituut, direktor (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, keelesotsioloogia teadur (0,25)
01.01.2014–31.08.2015   
Haridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna nõunik (0,90)
01.01.2014–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, keelesotsioloogia teadur (0,50)
2006–2013   
Haridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna nõunik (1,00)
2001–2005   
Haridus- ja Teadusministeerium, keeletalituse juhataja (1,00)
01.01.1997–31.12.2001   
Teaduste Akadeemia Emakeele Selts, teadussekretär
01.01.1997–31.12.1998   
Viljandi Kultuuriakadeemia; eesti murrete lektor
01.01.1995–31.12.1996   
Tartu Ülikool, soome välistudengite eesti keele õpetaja
 
 
Haridustee
2004–2010   
Meedia ja kommunikatsiooni doktoriõpe, sotsiaalteaduskond, Tartu Ülikool
1992–1996   
Tartu Ülikool, Filisoofiateaduskond, magistriõpe
1984–1992   
Tartu Ülikool, eesti filoloogia (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Ajakirja "Finno-Ugrovedenije" (Mari El) nõukogu liige
2016−...   
Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogu liige
2001−...   
Tallinna Teadlaste Maja, liige
2000−...   
Ajakiri kõigile „Oma Keel“, toimetuskolleegiumi liige
1995−...   
Võru Instituut, teadusnõukogu liige
1993−...   
Eesti Kirjanduse Selts, liige
1987−...   
Emakeele Selts, liige
2018−2020   
(Haridus- ja Teadusministeeriumi) Strateegilise planeerimise juhtkomisjoni liige
2018−2020   
"Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018-2027" juhtkomitee liige
2018−2020   
Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu liige
2018−2020   
Eesti keele akadeemilise välisõppe nõukogu liige
2018−2019   
EFNILi 17. aastakonverettsi (9.-11.10.2019) Tallinnas korralduskomitee esimees
2017−2018   
Rahvusvahelise konverentsi "Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III" 22.04-24.04.2018 korraldustoimkonna esimees
2016−2020   
CertiLingua programmi koordineerimise (Eesti) töörühma liige
2016−2020   
Eesti Keelenõukogu, liige
2016−2020   
Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige
2016−2019   
Riigikeele sajandi (eesti keele aasta) 2019 korraldustoimkond, aseesimees
2015−2015   
CertiLingua programmi koordineerimise (Eesti) töörühma esimees
2015−2020   
Eesti (Eesti Keele Instituudi) esindaja Euroopa riiklike keele-institutsioonide föderatsioonis EFNIL (European Federation of National Institutions for Language)
2015−2020   
Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees
2015−2017   
Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees
2014−2015   
Riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)" juhtkomitee liige
2014−2015   
Riiklik programm "Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2014-2017" nõukogu liige
2014−2016   
Võõrkeeleõpetajate rahvusvahelise konverentsi "Võõrkeeleõpetaja ja -õpetamine ristteedel", 9.–11.06 2016, Tallinnas, korraldustoimkonna liige
2013−2015   
Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (Grazis, Austrias) Eesti osalejate nimetaja projektidesse
2011−2016   
Soome keele võrgustiku "Keelesild" ekspert
2010−2018   
Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (Graziz, Austrias) Eesti kontaktisik
2010−2015   
Euroopa Nüüdiskeelte keskuse (Grazis, Austrias) Euroopa keeltepäeva korraldamise Eesti kontaktisik
2009−2009   
Rahvusvaheline seminar "Regionaal- või vähemuskeelte Euroopa harta", 27.05.2009 Tartus Dorpati konverentsikeskuses, korraldaja (koos Euroopa Nõukogu ja ERVL-iga)
2009−2013   
Riiklik progamm „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)” juhtkomitee, liige
2009−2014   
Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi juures tegutseva töörühma "Keeleõpe töö jaoks" liige
2008−2009   
Rahvusvaheline vähemuskeelte konverents (ICML XII, mai 2009 Tartus), korralduskomitee liige
2008−2008   
"Eesti Vabariik 90" raames HTMi korraldatud rahvusvaheliste keeletalgute komisjoni liige
2007−2011   
Eesti keelehariduspoliitika ülevaate (Language Education Policy Profile) koostamise komisjoni esimees
2006−2007   
eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte ekspertnõukogu (Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juures) liige
2005−2015   
Euroopa Komisjoni programmi "Euroopa keeleõppe tunnuskiri" Eesti žürii esimees
2005−2005   
Setomaa 2005. aasta kultuuriprogrammi komijoni liige
2005−2015   
Eesti võõrkeelte poliitika (strateegia kujundamise) töörühma aseesimees ja esimees
2004−2008   
Riiklik progamm „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)” juhtkomitee, liige ja aseesimees
2004−2005   
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse nõukogu liige
2003−2008   
Euroopa keelemapi Eesti versiooni töörühm; esimees
2002−2005   
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõppe nõukogu, liige
2002−2007   
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine, väljaande projektijuht
2002−2002   
Emakeele Seltsi, Euroopa Liidu Teabekeskuse, Haridusministeeriumi ja Postimehe korraldatud ELi teemalise sõnavõistluse žürii liige
2002−2008   
Euroopa Komisjon, C Direktoraat, Mitmekeelsuse üksus; mitmekeelsuse töörühma liige
2002−2003   
eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridusministrit nõustav komisjon, esimees
2001−2003   
Riiklik progamm „Eesti keel ja rahvuskultuur (1999–2003)” juhtkomitee, liige
2001−2011   
Eesti keelenõukogu, liige
2000−2001   
Eesti raamatu aasta peakomitee asendusliige ning tegevtoimkonna liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Tõnu Tender, Kodiksamia (Soome) kirjandusauhinna nominent, luuleantoloogia "Keele maitsest" (koos Mart Velskeriga)
2016, Tõnu Tender, Soome Lõvide Rüütelkonna I järgu rüütlirist (Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkin)
2016, Tõnu Tender, Eesti teaduse populariseerimise riiklik auhind: peapreemia kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil”, projekt „Eesti Keele Instituudi keeleklipid“ (projektijuhid Tõnu Tender, Tiina Laansalu).
2011, Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri tulemusliku töö eest Eesti keelenõukogu liikmena (2005–2011)
2011, Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise eduka töö ja 10. tööaasta täitumisel Haridus- ja Teadusministeeriumis
2008, Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ürituste korraldamise eest
2007, Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri ning hõbemärk Euroopa keelemapi Eesti variandi põhialuste ja 6.–9. klassi näidismapi väljatöötamise ning Eesti võõrkeelte strateegia koostamise tegevuste koordineerimise eest
2004, Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri kohusetundliku töö eest Eesti keelenõukogu liikmena
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: keelepoliitika, mitmekeelsus, keeleline kapital
 
 
Lisainfo
Ettekanne "Suletud subkultuuride subproduktidest: kinnipidamiskoha ja sõjaväe slängist ja riitustest", 17.11.2016 Eesti Kirjandusmuuseumi doktorikoolis.

Ettekanne "Soome-Eesti keelesilla rajamise võimalikkusest ja vajadustest 21. sajandil", 29.10.2016 Tartu Ülikooli ja Võru Instituudi rahvusvahelisel sügiskonverentsil
Ettekanne "Mõnest kriminaalse taustaga sõnast eesti keeles", 15.09.2017 Eesti Keele Instituudi doktorikoolis Rakveres
Ettekanne "Language Planning in Estonia" 06.10.2017 Mannheimis EFNILi (European Federation of National Institutions of Languages) 15. aastakonverentsil Mannheimis.
Ettekanne "Üks vagu suurest PÕLLUST. Peeter Põllust (Põld) ja keeleharidusest ning raamatu "Lastest tuntakse meid" saamisloost" 11.09.2019 Haridus- ja Teadusministeeriumi konverentsil "Peeter Põld 140".

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
4.1.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
6.4.
2018
1.1.
2017
1.3.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.8.
2017
2.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
3.3.
2015
5.2.
2015
Peterson, Ene; Tender, Tõnu (2015). http://www.caslt.org/conference15/WCML-Abstracts-Resumes-CMLV-EN-FR.pdf
WCML Abstracts of Presentations Résumés des présentations du CMLV, p. 52. 52.
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
4.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.3.
2013
3.2.
2011
3.2.
2011
2.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
6.4.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
1.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.4.
2002
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.5.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
3.5.
1998
3.5.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
6.7.
1997
1.2.
1996
1.3.
1996
6.2.
1996
6.4.
1996
6.4.
1996
6.7.
1996
1.2.
1995
6.7.
1995
1.2.
1994
1.3.
1993
1.3.
1991
1.3.
1989
1.2.
1984
13.01.2021
21.11.1965
5154365
ttender@online.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–31.08.2020   
Institute of the Estonian Language, director (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,25)
01.01.2014–31.08.2015   
Haridus- ja Teadusministeerium, Ministry of Education and Research; Language Policy Department, Advisor (0,90)
01.01.2014–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,50)
2006–2013   
Ministry of Education and Research, Language Policy Department, Advisor (1,00)
2001–2005   
Ministry of Education and Research, Head of the Language Policy Division (1,00)
01.01.1997–31.12.2001   
Estonian Mother Tongue Society of the Acadamy of Sciences, scientific secretary
01.01.1997–31.12.1998   
Viljandi Culture Academy; Lecturer of Estonian Dialects
01.01.1995–31.12.1996   
University of Tartu, Estonian language teacher of Finnish students
 
 
Education
2004–2010   
PhD studies, Media and Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tartu
1992–1996   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, MA student
1984–1992   
University of Tartu, Estonian Philology (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of the Council of the Journal "Finno-Ugrovedenije"
2016−...   
Member of the Academic Council of the National Library
2001−...   
The House of Scientists of Tallinn
2000−...   
Laguage Magazine for all "Our Language", member of the editing board
1995−...   
Võru Institute, Member of the academic board
1993−...   
Estonian Literary Society , Member
1987−...   
Mother Tongue Society, Member
2018−2020   
Member of the Strategic Planning Committe (at the Ministry of Education and Research)
2018−2020   
Member of the Steering Committee "Principles for supporting the Creation of university textbooks in Estonian 2018-2027"
2018−2020   
Member of the Steering Council for Applied Research at the Ministry of Education and Research
2018−2020   
Member of the Board of the Programme "Academic Estonian Language Learning abroad"
2018−2019   
Chairman of the Organizing Committee of the EFNIL 17th Annual Conference
2017−2018   
Chairman of the organizing committee of the international conference "Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III" Apr 22-24 2018
2016−2020   
CertiLingua programmi koordineerimise (Eesti) töörühma liige
2016−2020   
Council of the Estonian Language, member
2016−2020   
Member of the Council of the Institute of the Estonian Language and General Linguistics, University of Tartu
2016−2019   
Vice-chairman of the Organizing Committee of the Year of the Estonian Language (2019).
2015−2015   
CertiLingua international programme; head of the Estonian working group
2015−2020   
Representative of Estonia (Estonian Language Institute) at EFNIL (European Federation of National Institutions for Language)
2015−2020   
Chairman of the Scientific Committee of the Estonian Language Institute
2015−2017   
Chairman of the Committee of the Estonian Language Foundation
2014−2015   
State programme "Estonian Language and Cultural Memory II (2014-2018), Member of the Steering Commitee
2014−2015   
State programme "Old Võrumaa Cultural programme 2014-2017" Member of the Council
2014−2016   
Member of the Orginizing Commitee of the International Conference for Foreign Language Teachers "The Language Teacher and Teaching at Crossroads". THE FIPLV NORDIC-BALTIC REGION (NBR) CONFERENCE 2016, 9 June – 11 June 2016, Tallinn (Estonia)
2013−2015   
European Centre of Modern Languages (ECML), National Nominating Authority of Estonia
2011−2016   
Network of the Finnish Language "Language Bridge", expert
2010−2018   
European Centre of Modern Languages (ECML), National Contact Point of Estonia
2010−2015   
European Centre of Modern Languages (ECML), Contact for the European Day of Languages (EDL) of Estonia
2009−2009   
International Seminar "European Charter for Regional or Minority Languages", May 27 2009 in Tartu, (with CoE and EstBLUL), Member of the Organizing Commitee
2009−2013   
State programme "Estonian Language and Cultural Memory (2009-2013)", Member of the Steering Committee
2009−2014   
Member of the thematic working group "Languages for Jobs", European Commission, Directorate-General for Education and Culture
2008−2009   
XII International Conference on Minority Languages (ICML XII, May 2009 in Tartu), Member of the Organizing Committee
2008−2008   
"Estonian Republic 90", International Language Initiative of the Estonian Ministry of Education and Research, Member of the Organizing Committee
2007−2011   
Language Education Policy Profile of Estonia, Head of the working group
2006−2007   
Member of the Expert Group "Estonian as the Second Language and foreign languages" at the National Examinations and Qualification Centre
2005−2015   
Programme of the European Commission "European Language Label", Head of the Estonian Steering Commitee
2005−2005   
Culutral programme "Setomaa 2005", Member of the working group
2005−2015   
Estonian Foreign Languages Strategy, Vice-Chairman and Chairman of the working group
2004−2008   
State programme "Estonian Language and National Memory (2004–2008)", Member and Vice Chairman of the Steering Committee
2004−2005   
Council of the National Examinations and Qualifixation Centre, Member
2003−2008   
European Language Portfolio; Chairman of the Estonian working group
2002−2005   
Council of the Academic Studies of the Estonian Language and Culture Abroad; Member
2002−2007   
Common European Framework for References: Learning, Teaching, Assessment; Project Manager of the Estonian version
2002−2002   
Emakeele Seltsi, Euroopa Liidu Teabekeskuse, Haridusministeeriumi ja Postimehe korraldatud ELi teemalise sõnavõistluse žürii liige
2002−2008   
European CommissionDirectorate General for Education and Culture, Directorate C, Culture Unit 5, Multilingualism policy; Member of the Working Group on Languages
2002−2003   
eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridusministrit nõustav komisjon, esimees
2001−2003   
State programme "Estonian Language and National Culture (1999–2003)", Member of the Steering Committee
2001−2011   
Council of the Estonian Language, member
2000−2001   
The Year of the Estonian Book, Member of the organizing committee

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Tõnu Tender, Nominent of the Kodiksamia (Finland) Literary Prise, Anthology of the Estonian Poetry "Keele maitsest" (About taste of Language), with Mart Velsker
2016, Tõnu Tender, Knight, First Class, of the Order of the Lion of Finland
2016, Tõnu Tender, Estonian National Science Popularisation Award: First Prize in the category "Science and technology popularization by audio-visual and electronic media", project "Language videos of the Institute of the Estonian language" (project managers Tõnu Tender, Tiina Laansalu)
2011, Tõnu Tender, Letter of thanks of the Ministry of Education and Reasearch for the successful work in the Estonian Language Council (2005–2011)
2011, Tõnu Tender, Letter of thanks of the Ministry of Education and Reasearch for the long and successful work in the Ministry of Education and Research
2008, Tõnu Tender, Letter of thanks of the Ministry of Education and Reasearch for organizing events celebrating 90 anniversary of the Estonian Republic
2007, Tõnu Tender, Letter of thanks of the Ministry of Education and Reasearch for developing the Estonian ELP for learners 12 to 16 and for coordinating compiling activities of the Foreign Languages Strategy
2004, Tõnu Tender, Letter of thanks of the Ministry of Education and Reasearch for the dutiful work in the Estonian Language Council
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: language Policy, Multilingualism, Linguistic capital of the Society
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
4.1.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
6.4.
2018
1.1.
2017
1.3.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.8.
2017
2.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
3.3.
2015
5.2.
2015
Peterson, Ene; Tender, Tõnu (2015). http://www.caslt.org/conference15/WCML-Abstracts-Resumes-CMLV-EN-FR.pdf
WCML Abstracts of Presentations Résumés des présentations du CMLV, p. 52. 52.
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
4.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.3.
2013
3.2.
2011
3.2.
2011
2.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
6.4.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
1.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.4.
2002
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.5.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
3.5.
1998
3.5.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
6.7.
1997
1.2.
1996
1.3.
1996
6.2.
1996
6.4.
1996
6.4.
1996
6.7.
1996
1.2.
1995
6.7.
1995
1.2.
1994
1.3.
1993
1.3.
1991
1.3.
1989
1.2.
1984
13.01.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT20-3Eesti keele kestlikkus avatud maailmas (EKKAM)01.01.201431.12.2019Martin EhalaTartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut498 000,00 EUR
SFSF0180017s07Eesti kui kujunev info- ja tarbimisühiskond: sotsiaalne jätkusuutlikkus ja elukvaliteet01.01.200731.12.2012Peeter VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond365 894,98 EUR
ETFETF8347KOLLEKTIIVSED IDENTITEEDID EESTIS MUUTUNUD RAHVUSLIK-POLIITILISES JA MAJANDUSLIKUS KONTEKSTIS01.01.201031.12.2013Triin VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond50 616,51 EUR
ETFETF5845Muutuvad kollektiivsed identiteedid Eesti liikumisel globaalsesse ruumi01.01.200431.12.2007Triin VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond39 755,37 EUR