11.10.1957
6204176
tarmo.soomere@cs.ioc.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, professor (lisakohustusena) (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut, Juhtivteadur (0,60)
08.12.2014–07.12.2019   
Eesti Teaduste Akadeemia, President (teenistusleping) (0,50)
01.01.2012–...   
Klaipeda Ülikool, külalisprofessor (alates november 2012)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Professor (0,25)
01.01.2011–31.12.2011   
Ranniku-uuringute Instituut, Geesthacht, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (juunist septembrini 2011)
01.01.2010–31.12.2010   
James Cooki Ülikooli külalisteadlane & auprofessor, Townsville, Austraalia (01.07-30.11.2010)
01.07.2009–28.02.2010   
Laser Diagnostic Instruments AS, BONUS+ projekti BalticWay koordinaator (0,50)
02.01.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Juhtivteadur, Lainetuse dünaamika labori juhataja (0,60)
01.09.2005–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, Hüdro- ja aeromehaanika õppetool, rannikutehnika professor (0,25)
2005–31.12.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2005   
Ranniku-uuringute Instituut, Geesthacht, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (märtsist juunini 2005)
01.01.2005–31.12.2008   
Oslo Ülikooli Rakendusmatemaatika Tippkeskus (nov. 2005-veebr. 2006; juuni 2006-jaanuar 2007; oktoober 2008)
2002–2004   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, vanemteadur, rannikumere sektori juhataja (2003-2004), asedirektor (1,00)
01.01.1999–31.12.2000   
Uppsala ülikool, Visby stipendiaat (01.07.1999-30.06.2000)
01.01.1994–31.12.1997   
Hamburgi Ülikooli Max Plancki Meteoroloogia Instituudis Alexander von Humboldti fondi stipendiaat
01.01.1992–31.12.2002   
Eesti Mereinstituut, merefüüsika osakond, vanemteadur
01.01.1990–31.12.1992   
Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi merefüüsika osakond, vanemteadur
01.01.1990–31.12.1991   
vanemõpetaja (0,5) Kaliningradi Tehnilise Kalatööstusliku Merekooli Tallinna kaugõppekateedris
01.01.1986–31.12.1990   
Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, vanemteadur
01.01.1983–31.12.1986   
Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, nooremteadur
01.01.1980–31.12.1983   
P.P. Širšovi nim Okeanoloogia Instituut, aspirant
 
 
Haridustee
1980–1983   
P.P. Širšovi nim Okeanoloogia Instituut, aspirant
1977–1980   
Moskva Riiklik Ülikool, mehaanika-matemaatikateaduskond, matemaatik (1980)
1974–1977   
Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond
1964–1974   
Kohila Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Initsiatiivi Baltic Earth teadusnõukoja liige
2017−...   
Tallinna tehnikaülikooli küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige
2017−...   
Tallinna tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi teadusnõukogu liige
2017−...   
Riikliku geoloogiateenistuse nõukoja asendusliige
2016−...   
Teaduse populariseerimise tegevuse „TeaMe+“ nõukoja liige
2016−...   
Arenguseire keskuse nõukoja liige
2015−...   
Institutsionaalse uurimistoetuse "Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika" IUT33-3 juht
2015−...   
Journal of Marine Science and Application, toimetuskolleegiumi liige
2015−...   
Teadus- ja Arendusnõukogu liige
2015−...   
Majanduse valdkondliku komisjoni „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetsete suuna 4 eesmärkide 1-4 ja suuna 5 eesmärgi 1 alla kuuluvate meetmete tulemuslikumaks juhtimiseks" liige
2015−...   
Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 rakenduskava seirekomisjon
2014−...   
Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, kaastoimetaja
2014−...   
Riigi teaduspreemiate komisjoni esimees
2013−...   
Fundamental and Applied Hydrophysics (Фундаментальная и прикладная гидрофизикa), toimetuskolleegiumi liige
2012−...   
Estonian Journal of Earth Sciences, toimetaja (okeanoloogia)
2011−...   
Boreal Environment Research, toimetuskolleegiumi liige
2010−...   
Oceanologia, toimetuskolleegiumi liige
2009−...   
TTÜ Küberneetika Instituudi lainetuse dünaamika labori juhataja
2008−...   
Eesti TA esindaja Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoja (EASAC) Keskkonnapaneelis
2008−...   
Journal of Marine Systems, toimetuskolleegiumi liige
2007−...   
Eesti esindaja Euroopa (Teadusfondi) Merekomitees
2007−...   
Eesti Teaduste Akadeemia mereteaduste komisjoni esimees
2005−...   
Läänemere Okeanograafide Konverentsi juhtkomitee liige
1993−...   
ajakirjade Climate Dynamics, Monthly Weather Review, Tellus, Proceedings of the Royal Society, Mathematical and Physical Sciences, Boreal Environment Research, Journal of Sea Research, Limnology and Oceanography, Ocean Dynamics, jt. välisretsensent
2016−2016   
Struktuurifondidest rahastatava meetme “Institutsionaalse arendusprogrammi teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) hindamiskomisjoni liige
2016−2017   
Eesti EL eesistumise konverentsi "Nature-based solutions" juhtkomitee liige
2016−2017   
Riikliku geoloogiateenistuse moodustamise töörühma liige
2013−2016   
TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige
2012−2013   
IX Läänemere mereteaduse kongressi (Klaipeda, 26-30 august 2013) juhtkomitee liige
2012−2017   
Euroopa (Teadusfondi) Merekomitee aseesimees
2011−2014   
sihtfinantseeritava teema SF0140007s11 “Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika” juht
2011−2011   
VIII Läänemere mereteaduse kongressi (StPetersburg, 22-26 august 2011) juhtkomitee liige; plenaaristungi 2 konviiner; sektsiooni "Interplay of physical, biological and geological processes in various spatial and temporal scales" konviiner
2011−2011   
BalticWay suvekool "Preventiivsed meetodid ranniku kaitseks" (Klaipeda, 18-20 sept. 2011) peakorraldaja
2011−2016   
TTÜ nõukogu teaduskomisjoni liige
2010−2010   
Alexander von Humboldti kollokviumi "Läänemeri kui sild" (Tallinn, 2-4 sept. 2010) peakorraldaja
2009−2009   
Rahvusvahelise seminari "Foresight studies into global dynamics and policies" (Tallinn, 18-19 august 2009) peakorraldaja
2009−2010   
Rahvusvaheline konverents "The Baltic Sea Geology-10" (StPetersburg, 24-28 august 2010), juhtkomitee liige
2009−2014   
Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja
2009−2011   
Rahvusvahelise teadusprojekti BONUS+ BalticWay (2009-2011) koordinaator
2008−2009   
Rahvusvahelise konverentsi "Complexity of Nonlinear Waves" peakorraldaja (koos A.Berezovskiga)
2008−2009   
Sektsiooni "Interplay of wave dynamics, marine ecosystem and coastal processes" konviiner (koos Ira Didenkulova'ga) VII Läänemere mereteaduse kongressil (Tallinn, 17-21 august 2009)
2007−2007   
Rahvusvahelise suvekooli "Lained ja rannikuprotsessid" peakorraldaja (Tallinn, 25.08-09.09.2007)
2007−2009   
VII Läänemere mereteaduse kongressi (Tallinn, 17-21 august 2009) korralduskomitee liige
2007−2013   
Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehnikateadused - toimetaja
2006−2007   
Sektsiooni "Physics of waves and interfaces" konviiner Läänemere mereteaduse kongressil (Rostock 2007)
2005−2009   
EU FP7 Marie Curie võrgustik SEAMOCS (2005-2009), Eesti töörühma vastutav täitja
2004−2015   
TTÜ mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslaboratooriumi nõukogu liige
2003−2004   
teema 0822523s03 “Rannikumere dünaamika ja optika” juht
2003−2003   
Euroopa Liidu DG XII kutsete FP6-2002-Infrastructures-1 and FP6-2002-Mobility-1 Marie-Curie Research Training Networks, 2003 teadusekspert
2003−2003   
rahvusvahelise doktorikooli "Nonlinear Processes in Marine Sciences" (Hageri 2003) orgkomitee esimees
2003−2010   
TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige
2003−2004   
TTÜ Meresüsteemide Instituudi rannikumere sektori juhataja
2002−2004   
TTÜ Meresüsteemide Instituudi asedirektor
2002−2005   
TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadusnõukogu liige
2001−2013   
Eesti TA Toimetised. Tehnikateadused - erinumbrite külalistoimetaja (02/2001, 03/2003, 03/2007, 03/2008, 03/2009)
1998−2002   
teema 0200793s98 “Turbulentsete protsesside ja mittelineaarsete lainete dünaamika” juht
1998−2015   
ETF grantide 3504 (1998-99), 4025 (2000-2003), 5762 (2004-2007), 7413 (2008-2011) ja 9125 (2012-2015) hoidja
1995−1997   
Euroopa Liidu teadusprojekti “Nõrgalt mittelineaarsed Rossby lained” vastutav täitja (Grenoble/Tallinn);
1988−1988   
üleliidulise noorte teadlaste geostroofilise hüdrodünaamika alase suvekooli (Tallinn 1988) orgkomitee esimees

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Tarmo Soomere, Audoktor, Klaipeda ülikool (Leedu)
2018, Tarmo Soomere, Tallinna vapimärk
2017, Tarmo Soomere, Auliige, Eesti teaduslik selts Rootsis
2017, Tarmo Soomere, Pressisõber (Eesti Ajalehtede Liit)
2015, Tarmo Soomere, Läti Teaduste Akadeemia, välisliige
2015, Tarmo Soomere, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku II järgu teeneterist
2014, Tarmo Soomere, Valgetähe III klassi teenetemärk
2013, Tarmo Soomere, Baltimaade Teaduste Akadeemiate medal silmapaistvate tulemuste eest Eesti, Läti ja Leedu mereteaduse alases koostöös
2013, Tarmo Soomere, Teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul
2013, Tarmo Soomere, Riigi teaduspreemia (tehnikateadused) uurimuste tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis“ eest
2012, Tarmo Soomere, TTÜ aasta teadlane 2011
2011, Tarmo Soomere, BONUS+ eriauhind avalikkuse kaasamise eest Nord Streami gaasitoru keskkonnamõju hindamise arutelusse
2011, Tarmo Soomere, Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss 2011: parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpejata vms.
2010, Tarmo Soomere, Austraalia Rahvuslik Mereteaduste Võrgustik, külalisteadlane
2010, Tarmo Soomere, James Cooki Ülikooli külalisteadlane & auprofessor, Townsville, Austraalia (01.07-30.11.2010)
2009, Tarmo Soomere, Avaloeng, Australasian Coasts and Ports Conference, Wellington, Uus-Meremaa, 16-18 september 2009
2009, Tarmo Soomere, Academia Europaea, liige
2007, Tarmo Soomere, Balti Assamblee teaduspreemia
2007, Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik
2005, Tarmo Soomere, Aasta Inimene (Postimees)
2002, Tarmo Soomere, Riigi teaduspreemia (tehnikateadused, kollektiivi liige)
2000, Tarmo Soomere, Nikolai Alumäe Akadeemiline Loeng
1994, Tarmo Soomere, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (1994-1997)
1993, Tarmo Soomere, Euroopa Geofüüsika Seltsi noorte teadlaste publikatsioonipreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika ; PÕHISUUND: Rannikutehnika ja rannikuprotsessid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: mittelineaarsete pinnalainete teooria, tuule- ja laevalainete mõõtmine ja modelleerimine, meremeteoroloogia, solitonilaadsete lainete interaktsiooni problemaatika, lainetuse dünaamika rannikutehnikas, lainetuse poolt indutseeritud rannikuprotsessid, varem ka kahemõõtmelise anisotroopse turbulentsi ja Rossby lainete teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine, lainete kineetiline teooria.
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; PÕHISUUND: Lainetuse dünaamika ja modelleerimine

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

  • 01.02.2012−31.01.2015 Irina Nikolkina "Statistics of extreme wave conditions and events for Estonian coastal waters" TTÜ Küberneetika Instituut

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
2.5.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
6.9.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.4.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.8.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.5.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.8.
2009
6.8.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.8.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.6.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
4.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
3.4.
1999
5.2.
1997
5.2.
1997
1.2.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1994
5.2.
1994
6.6.
1994
6.6.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
2.3.
1992
5.1.
1992
5.2.
1992
5.2.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
5.2.
1991
5.2.
1991
5.2.
1991
1.2.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
5.2.
1990
5.2.
1990
5.2.
1990
5.2.
1990
1.1.
1989
3.4.
1989
5.2.
1989
5.2.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
5.2.
1987
5.2.
1986
3.4.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
2.3.
1984
3.4.
1984
3.4.
1984
1.1.
1983
1.2.
1983
2.2.
1983
11.10.2019
11.10.1957
6204176
tarmo.soomere@cs.ioc.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Professor (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics, Research Professor (0,60)
08.12.2014–07.12.2019   
Estonian Academy of Sciences, President (0,50)
01.01.2012–...   
Visiting Professor, Klaipeda University (from November 2012)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Professor (0,25)
01.01.2011–31.12.2011   
Institute for Coastal Research, GKSS Geesthacht as Alexander von Humboldt visitor (June-Sept 2011)
01.01.2010–31.12.2010   
Visiting scholar & Honorary Professor, James Cook University, Townsville, Australia (01.07-30.11.2010)
01.07.2009–28.02.2010   
Laser Diagnostic Instruments Ltd., Baltic-wide research project BONUS+ BalticWay, coordinator (0,50)
02.01.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Research Scientist, Head of Wave Engineering Laboratory (0,60)
01.09.2005–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Chair of Fluid and Aeromechanics, Professor of Coastal Engineering (0,25)
2005–31.12.2008   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Senior Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2005   
Institute for Coastal Research, GKSS Geesthacht as Alexander von Humboldt Fellow (March-June 2005)
01.01.2005–31.12.2008   
Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo (Nov 2005-Feb 2006 & June 2006-Jan 2007 & Oct 2008)
2002–2004   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher, Head, Dept. of Coastal Sea (2003-2004), Vice-Director (1,00)
01.01.1999–31.12.2000   
Uppsala University, Dept. of Meteorology, as Visby Fellow (01.07.1999-30.06.2000)
01.01.1994–31.12.1997   
Max Planck Institute of Meteorology, Hamburg University as Alexander von Humboldt Fellow
01.01.1992–31.12.2002   
Estonian Marine Institute, Dept. of Marine Physics, senior scientist 1992-2002; project leader 1998-2002
01.01.1990–31.12.1992   
Institute of Ecology and Marine Research, Dept. of Marine Physics, senior scientist
01.01.1990–31.12.1991   
Senior lecturer (0.5), Kaliningrad Technical Fishery Marine School, Tallinn chair
01.01.1986–31.12.1990   
Institute of Thermophysics and Electrophysics, Estonian Acad. Sci., Dept. of Baltic Sea, senior scientist
01.01.1983–31.12.1986   
Institute of Thermophysics and Electrophysics, Estonian Acad. Sci., Dept. of Baltic Sea, junior scientist
01.01.1980–31.12.1983   
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, post-graduate student
 
 
Education
1980–1983   
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, post-graduate student
1977–1980   
M.V.Lomonossov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, dipl. mathematician (1980)
1974–1977   
University of Tartu, Faculty of Mathematics
1964–1974   
Kohila Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the Science Steering Committee of the Baltic Earth initiative
2017−...   
Member of the Scientific Council of the Department of Cybernetics, School of Science, Tallinn University of Technology
2017−...   
Member of the Scientific Council of the Department of Civil Engineering and Architecture, School of Engineering, Tallinn University of Technology
2017−...   
Deputy member of the Board of the Estonian Geological Survey
2016−...   
Member of the steering committee of science popularisation scheme "TeaMe+"
2016−...   
Member of the Board of Estonian Foresight Centre
2015−...   
Institutional block grant "Wave dynamics for coastal engineering and management" IUT33-3, responsible scientist
2015−...   
Journal of Marine Science and Application, member of editorial board
2015−...   
Member of the Research and Development Council
2015−...   
Member of the national committee on the use of structural funds
2015−...   
Member of the monitoring commitee of the implementation of cohesion funds 2014-2020
2014−...   
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, associate editor
2014−...   
Chairman of the commitee of national research awards
2013−...   
Fundamental and Applied Hydrophysics, Editorial Board, member
2012−...   
Estonian Journal of Earth Sciences, associate editor (oceanology)
2011−...   
Boreal Environment Research, Editorial Board, member
2010−...   
Oceanologia, Editorial Board, member
2009−...   
Head of Laboratory of Wave Engineering, Institute of Cybernetics at TUT
2008−...   
European Academies Scientific Advisory Council (EASAC) Environment Steering Panel, member
2008−...   
Journal of Marine Systems, Editorial Board, member
2007−...   
Estonian representative in the European Marine Board (formerly: of the European Science Foundation)
2007−...   
Chair of the Marine Board of the Estonian Academy of Sciences
2005−...   
member of the CBO (Conference of Baltic Oceanographers) steering committee
1993−...   
scientific referee of journals Climate Dynamics, Monthly Weather Review, Tellus, Proc. Roy. Soc., Mathematical and Physical Sciences, Boreal Environment Research, Ocean Dynamics, Journal of Coastal Research, Oceanologia, Ocean Engineering, etc.
2016−2016   
Member of the evaluation commitee of the ASTRA framework
2016−2017   
Member of the steering committee for the Estonian Presidency Conference "Nature-based solutions"
2016−2017   
Member of the steering commitee of the formation of the national geological survey
2013−2016   
member of the Scientific Council of the Institute of Cybernetics at TUT
2012−2013   
Member of steering committee of the 9th Baltic Sea Science Congress (Klaipeda, 26-30 August 2013)
2012−2017   
Vice-Chairman, European Marine Board
2011−2014   
responsible scientist of target financed project SF0140007s11 "Wave dynamics for coastal engineering"
2011−2011   
Member of steering committee of the 8th Baltic Sea Science Congress (StPetersburg, 22-26 August 2011); conviner of Plenary Session 2 and section "Interplay of physical, biological and geological processes in various spatial and temporal scales"
2011−2011   
Organizer of the BalticWay summer school "Preventive methods for coastal protection" (Klaipeda, 18-20 Sept. 2010)
2011−2016   
Member of the commitee on research activities of the board of Tallinn University of Technology
2010−2010   
Organizer of the Estonian-Finnish Alexander von Humboldt Colloquium "The Baltic Sea as bridge" (Tallinn, 2-4 Sept. 2010)
2009−2009   
Organizer of the international workshop "Foresight studies into global dynamics and policies" (Tallinn, 18-19 August 2009)
2009−2010   
International conference "The Baltic Sea Geology-10" (StPetersburg, 24-28 August 2010), member of the advisory board
2009−2014   
Head of Division of Informatics and Engineering, Estonian Academy of Sciences
2009−2011   
Baltic-wide research project BONUS+ BalticWay (2009-2011), coordinator
2008−2009   
International conference on Complexity of Nonlinear Waves, Co-organizer
2008−2009   
Conviner of section "Interplay of wave dynamics, marine ecosystem and coastal processes" (jointly with Ira Didenkulova) at the 7th Baltic Sea Science Congessl (Tallinn, 17-21 august 2009)
2007−2007   
Head of the organizing committee of the international summer school "Waves and coastal processes" (Tallinn, 25.08-09.09.2007)
2007−2009   
VII Baltic Sea Science Congress (Tallinn, 17-21 august 2009), member of organizing committee
2007−2013   
Estonian Journal of Engineering, Editor
2006−2007   
Conviner of section "Physics of waves and interfaces" at the Baltic Sea Science Congress, Rostock 2007
2005−2009   
EU FP7 Marie Curie Research and Training Network SEAMOCS (2005-2009), responsible scientist for the Estonian team
2004−2015   
member of the Scientific Council of the Laboratory of Multiphase Flows at TUT
2003−2004   
responsible scientist of target financed project "Dynamical and optical processes in coastal sea (0822523s03, Estonia, 2003-2007
2003−2003   
expert evaluator for the EU DG XII (calls FP6-2002-Infrastructures-1 and FP6-2002-Mobility-1 Marie-Curie Research Training Networks, 2003)
2003−2003   
Chairman of the Scientific Committee of the international advanced study school "Nonlinear processes in marine sciences" (Oct. 2003).
2003−2010   
member of the Scientific Council of the Institute of Cybernetics at TUT
2003−2004   
Head of Department of Coastal Sea, Marine Systems Institute at TUT
2002−2004   
vice-director, Marine Systems Institute at TUT
2002−2005   
member of the Scientific Council, Marine Systems Institute at TUT
2001−2013   
guest editor of special issues of Proc. Estonian Acad. Sci. Engineering (02/2001, 03/2003, 03/2007, 03/2008, 03/2009);
1998−2002   
responsible scientist of target financed project “Dynamics of turbulent processes and nonlinear waves” (0200793s98, 2003-2007, Estonia)
1998−2015   
principal investigator of grants 3504 (1998-99), 4025 (2000-2003), 5762 (2004-2007), 7413 (2008-2011) and 9125 (2012-2015) of the Estonian Science Foundation
1995−1997   
Responsible scientist of the EU grant “Weakly nonlinear Rossby waves” (Grenoble/Tallinn)
1988−1988   
Chairman of the Organizing Committee of the all-union summer in geophysical hydrodynamics (1988);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Tarmo Soomere, Honorary doctor, Klaipeda University, Lithuania
2018, Tarmo Soomere, Badge of the Coat of Arms (honorary citizenship) of Tallinn
2017, Tarmo Soomere, Honorary member, Estonian Scientific Society in Sweden
2017, Tarmo Soomere, Friend of Press by the Estonian Newspaper Association
2015, Tarmo Soomere, Latvian Academy of Sciences, foreign member
2014, Tarmo Soomere, State decoration: The III class Order of the White Star
2013, Tarmo Soomere, Medal of the Baltic Academies of Sciences for outstanding results in research cooperation between Estonia, Latvia and Lithuania in marine sciences
2013, Tarmo Soomere, The friend of science journalism award Ökul by Estonian Science Writers Association
2013, Tarmo Soomere, Estonian National Science Prize (engineering)
2012, Tarmo Soomere, Scientist of the Year 2011, Tallinn University of Technology
2011, Tarmo Soomere, BONUS+ Award 2011 for the best public engagement activity: special mention for outstanding public engagement effort and high level key stakeholder involvement related to the topic of the environmnetal impact assessment of the Nord Stream pipeline
2011, Tarmo Soomere, Estonian Science Communication Awards 2011: the best scientist, journalist or teacher that communicates science and technology
2010, Tarmo Soomere, Australian National Network in Marine Sciences, visiting scholar
2010, Tarmo Soomere, Visiting scholar & Honorary Professor, James Cook University, Townsville, Australia (01.07-30.11.2010)
2009, Tarmo Soomere, Keynote speaker of the Australasian Coasts and Ports Conference, Wellington, New Zealand, 16-18 September 2009
2009, Tarmo Soomere, Academia Europaea, member
2007, Tarmo Soomere, The Baltic Assembly Prize for Science
2007, Tarmo Soomere, Fellow, Estonian Academy of Sciences
2005, Tarmo Soomere, Person of the Year (daily newspaper Postimees)
2002, Tarmo Soomere, Estonian National Science Prize (engineering, as a member of the research group)
2000, Tarmo Soomere, Nikolai Alumäe Academic Lecture
1994, Tarmo Soomere, Alexander von Humboldt Fellow (1994-1997)
1993, Tarmo Soomere, Young Scientist’s Publication Award, European Geophysical Society
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALITY: T220 Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics ; SPECIALITY: Coastal engineering; coastal processes
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: Theory of nonlinear surface waves, measurement and modelling of wind and ship-induced waves, marine meteorology, interactions of solitonic waves, wave dynamics in coastal engineering applications, wave-induced coastal processes, earlier interests: theoretical and experimental studies of two-dimensional anisotropic turbulence and Rossby waves, kinetic theory of weakly nonlinear waves,
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALITY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology ; SPECIALITY: Dynamics and modelling of surface waves
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 01.02.2012−31.01.2015    Irina Nikolkina  "Statistics of extreme wave conditions and events for Estonian coastal waters" (Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
2.5.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
6.9.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.4.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.8.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.5.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.8.
2009
6.8.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.8.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.6.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
4.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
3.4.
1999
5.2.
1997
5.2.
1997
1.2.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1994
5.2.
1994
6.6.
1994
6.6.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
2.3.
1992
5.1.
1992
5.2.
1992
5.2.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
5.2.
1991
5.2.
1991
5.2.
1991
1.2.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
5.2.
1990
5.2.
1990
5.2.
1990
5.2.
1990
1.1.
1989
3.4.
1989
5.2.
1989
5.2.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
5.2.
1987
5.2.
1986
3.4.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
2.3.
1984
3.4.
1984
3.4.
1984
1.1.
1983
1.2.
1983
2.2.
1983
11.10.2019
  • Leitud 54 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULN05B: Praamiliikluse hüdrodünaamilistes mõjudest Parretti jõe alamjooksul08.08.201229.08.2012Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut800,00 EUR
MUUNE02 (MTKD-CT-2004-013909)Eesti ja Norra teaduskeskuste koostõõ matemaatika ja selle rakenduste alal CENS-CMA01.05.200530.04.2009Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut873 570,10 EUR
MJDMJD270Ekstreemsete lainetuse tingimuste ja sündmuste statistika Eesti rannavetes01.02.201231.01.2015Irina NikolkinaTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut100 580,00 EUR
MUU260LEstonian Cell Kunda puitmassitehase eelpuhastatud ja süvalasuga merre juhitavate heitvete levik ja mõju mereelustikule09.07.200201.08.2002Tarmo KõutsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut0,06 EUR
MUUEGSDGlobaalsete süsteemide dünaamika väljundid poliitika kontekstis - modelleerimise ja visualiseerimise tehnoloogiad (GSD)01.05.200831.07.2010Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut11 961,00 EUR
1.1.3.AR17119Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium01.01.201731.08.2022Dago AntovTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut ; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 274 425,27 EUR
MUUNL09Kakumäe poolsaare rannakaitse rajatiste kavandamise võimalikkusest12.06.200612.07.2006Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut1 508,31 EUR
MUUNL07Kiirlaevade kiiruse piiramise vajadustest ja võimalustest Tallinna lahel09.01.200625.02.2006Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut16 936,59 EUR
ETFETF6159Kiirlaevaliikluse keskkonnamõju kvantifitseerimine optiliste meetoditega01.01.200531.12.2006Ants ErmTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut12 910,15 EUR
MUU: LN05DKonsultatsioonid ja juhendamine rannikutehnika valdkonnas01.07.201205.08.2012Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut1 440,00 EUR
MUUG5595 (ETF5595)Laevalainete mõju põhjasetete ümberpaiknemisele ning veealusele valguskliimale01.01.200331.12.2004Ants ErmTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut6 518,99 EUR
MUU273LLaevaliikluse purustav mõju Viimsi poolsaare, Aegna ja Naissaare randadele ning selle neutraliseerimise võimalused23.08.200231.08.2002Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut12 143,21 EUR
SFSF0140007s11Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika01.01.201131.12.2014Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut251 280,00 EUR
IUTIUT33-3Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika 01.01.201531.12.2020Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut500 000,00 EUR
ETFETF7000Lainetusest tingitud põhjasetete resuspensiooni hindamine reaalajas01.01.200731.12.2010Ants ErmTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut58 624,88 EUR
MUUNL10Liiva transpordi ja ranna täitmise kaoteguri arvutused Pirita rannas<