16.05.1979
tarmo.tolm@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...   
Keskkonnateabe Keskus, grupijuht (1,00)
2003–2010   
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, peaspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
1997–2001   
Eesti Maaülikool

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia
8.05.2018
16.05.1979
tarmo.tolm@gmail.com

Career

Institution(s) and position(s)
2010–...   
Estonian Environment Information Centre, team leader (1,00)
2003–2010   
Centre of Forest Protection and Silviculture, specialist (1,00)
 
 
Education
1997–2001   
Estoninan University of Life Sciences

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALITY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology
8.05.2018