18.08.1942
6202505
6202500
teet.koiv@ttu.ee

Career

 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Member of Board of Open University of Tallinn University of Technology
2014−...   
Chairman of the thesis defens board of Energy Efficiency of Buildings
2013−...   
World Society of Sustainable Energy Technologies WSSET
2011−...   
Manager of International curiculum Energy Efficiency of Buildings
2008−...   
Authorized energy auditor V
2006−...   
Vice dean of Civil Engineering Faculty of Tallinn University of Technology
2004−...   
Member of Technical Committee of Heating and Ventilation
2004−...   
Member of Technical Committee of chimney
2003−...   
Member of Board of Civil Engineering Faculty of Tallinn University of Technology
1996−...   
member of CIB
1994−...   
Member of Estonian Society of Heating and Ventilation Engineers
2015−2015   
Conference Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '15) Session: Environment and Development Chair
2014−2014   
Reviewer of articles of 9th International Conference on “Environmental Engineering”, Vilnius
2014−2014   
Member of sientific commitee of 5th Sientific conference "Heating and Ventilation in the Industry and Agriculture" Tlen, Poland
2013−2013   
Reviewer of articles of Congressi CLIMA2013
2012−2012   
Participation as an expert in in the evaluation of higher education study programmes within the branch "Mechanics and Heat engineering" within European Social Fund project "Evaluation higer education programmes" in Latvia
2012−2012   
Member of sientific commitee of 4th Sientific conference "Heating and Ventilation in the Industry and Agriculture" Tlen, Poland
2008−2010   
Member of Board of Tallinn University of Technology
2008−2010   
Member of commission of science of TUT
2003−2013   
Chairman of the thesis defens board of heating and ventilation

Qualifications

Honours & awards
2014, Teet-Andrus Kõiv, REHVA Fellow
2013, Teet-Andrus Kõiv, REHVA Professional Award for energy efficiency of buildings
2012, Teet-Andrus Kõiv, Estonian Heating and Ventilation Engineers association Certificate and a letter of thanks for the contribution in the development of heating and ventilation speciality
2011, Teet-Andrus Kõiv, Ministry of Defence letter of thanks
1986, Teet-Andrus Kõiv, Silver medal of IAE
 
 
Additional information
Develpment of efficient technologies for airexchange and ventilation necessary for the increase of energy efficiency of buildings 2012-2014
Monitoring and analyses of the indoor climate and energy consumption as well as meeting the standards and energy audits of newly refurbished apartment buildings 2012-2014
Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasability in Urban Planning (ENEF) 2011-2013
Plenary Lecture: Energy Efficiency of Estern European Residential Buildings on International conference USCUDAR '12, Barcelona, Spain, October, 2012
Evaluation of Latvian higher education and postgraduate curricula of mechanics and thermalt engineering, 2012
World Society of Sustainable Energy Technologies, 2013
Plenary Lecture: Energy Efficient Renovation of Ventilation in Residential Buildings and Educational Premises in Cold Climate on 14th International conference EEESD'14, Tenerife, Spain, January 2014
Baiba Gaujēna´ Doctoral Thesis “INFLUENCE OF THE PROPERTIES OF THE BUILDING ENVELOPE MATERIALS ON THE INDOOR CLIMATE” reviewer - Riga University of Technology 2013
Plenary Lecture: Energy Efficient Ventilating Residential Buildings on7th International conference on Renewable Energy Sources, Kula Lumpu, Malaysia, , 2013
Decreasing the consumption of heating energy by awareness rising and performance of consumers based on measurements of individual heating costs 2012
Plenary Lecture: Changes in Domestic Hot Water Heating Load and its Impact on District Heating Network Design on 11th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '15)
8.10.2019
18.08.1942
6202505
6202500
teet.koiv@ttu.ee

Teenistuskäik

 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
TTÜ Avatud ülikooli Nõukogu liige
2014−...   
Hoonete energiatõhususe eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...   
Säästvate energiatehnoloogiate Maailma Selts WSSET
2011−...   
Rahvusvaheline magistriõppekava HOONETE EHERGIATÕHUSUS juht
2008−...   
Volitatud energiaaudiitor V
2006−...   
TTÜ Ehitusteaduskonna prodekaan
2004−...   
Kütte ja ventilatsiooni Tehnilise komitee liige
2004−...   
Korstnate Tehnilise Komitee liige
2003−...   
TTÜ Ehitusteaduskonna Nõukogu liige
1996−...   
CIB liige
1994−...   
Eesti kütte ja ventilatsiooniinseneride ühing, liige
2015−2015   
Konverentsil Energia, Keskkond, Ökosüsteemid ja Säästev Areng (EEESD '15) sessiooni Keskkond ja Areng juhtimine
2014−2014   
Rahvusvahelise konverentsi "Keskonnatehnika", Vilnius artiklite retsensent
2014−2014   
Teaduskomitee liige, V Teaduslik konverents "Küte ja ventilatsioon tööstuses ja põllumajanduses" Tlen, Poola
2013−2013   
Kongressi Clima2013 artiklite retsensent
2012−2012   
Läti kõrghariduse õppekavade evalveerimine mehaanika ja soojustehnika" valdkonnas Euroopa sotsiaalfondi projekti "Kõrghariduse õppeprogrammide evalveerimine" raames
2012−2012   
Teaduskomitee liige, IV Teaduslik konverents "Küte ja ventilatsioon tööstuses ja põllumajanduses" Tlen, Poola
2008−2010   
TTÜ Nõukogu liige
2008−2010   
TTÜ teaduskomisjoni liige
2003−2013   
Kütte ja ventilatsiooni eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Teet-Andrus Kõiv, REHVA Fellow
2013, Teet-Andrus Kõiv, REHVA professionaalne auhind hoonete energiatõhususe alal
2012, Teet-Andrus Kõiv, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse tunnustus ja tänukiri panuse eest kütte ja ventilatsiooni eriala edendamisel
2011, Teet-Andrus Kõiv, Kaitseministeeriumi tänukiri
1986, Teet-Andrus Kõiv, Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal leiundustegevuse eeest
 
 
Lisainfo
Efekivsete ja paindlike õhupuhastus- ja ventilatsioonitehnoloogiate kompleksne arendamine hoonete energiatõhususe tõstmisek 2012-2014
Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus standartidele ja energiaaudititele 2012-2014
Kesk-Balti regiooni koostöö energiaefektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks linnaplaneerimises 2011-2013
Plenaarettekanne: Ida Euroopa kortermajade energiatõhusu srahvusvahelisel konverentsil USCUDAR '12 Barcelona, Hispaania, Oktoober, 2012
Läti kõrghariduse ja kraadiõppe õppekavade evalveerimine mehaanika ja soojustehnika erialadel, 2012
Säästvate energiatehnoloogiate Maailma Selts, 2013
Plenaarettekanne: Elamute ja haridusasutuste ventilatsiooni energiaefektiivne renoveerimine külmas piirkonnas, 14-ndal rahvusvahelisel konverentsi lEEESD'14, Tenerife, Hispaania, jaanuar 2014
Baiba Gaujēna doktoritöö “INFLUENCE OF THE PROPERTIES OF THE BUILDING ENVELOPE MATERIALS ON THE INDOOR CLIMATE” oponent, Riia Tehnikaülikool 2013
Plenaarettekanne: Elamute energiaefektiivne ventilatsioon, 7-ndal rahvusvahelisel konverentsil RES '13 Kula Lumpur, Malaysia, Aprill 2013
Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalsele küttekulu mõõtmisele 2012
Plenaarettekanne: Muutused soojavee soojuskoormuses ja selle mõju kaugkütte soojusvõrgu dimensioneerimiseks konverentsil Energia, Keskkond, Ökosüsteemid ja Säästev Areng (EEESD '15)
8.10.2019
  • Found 36 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUULep8003Technical condition of the Estonian housing stock and the forcast for its lifetime01.01.200801.07.2009Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office131 343,87 EUR
MUULep9066Condition survey of wooden appartment houses in Estonia and lifetime expectances20.06.200931.03.2011Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office157 070,99 EUR
MUULep8092Technical condition of the Estonian housing stock built of bricks and the forcast for its lifetime01.09.200831.10.2010Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office162 487,25 EUR
MUULep10067Surveying the technical condition of apartment buildings commissioned during 1990-2010 in different regions of Estonia30.06.201021.05.2012Roode LiiasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Deans Office159 779,12 EUR
MUULep11049Analysis of energy audits carried out estonian apartment buildings in 2008-201120.06.201131.10.2011Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation1 250,00 EUR
MUU569LEstonian degree-days19.09.200503.03.2006Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation7 541,57 EUR
MUUAR12045Development of efficient technologies for airexchange and ventilation necessary for the increase of energy efficiency of buildings01.04.201231.03.2014Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation130 000,00 EUR
MUUDAR9085PhD School of Civil and Environmental Engineering01.10.200931.08.2015Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation569 027,26 EUR
MUU670LMaintaining apartment buildings by working out typical solutions for ventilation11.07.200631.03.2007Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation14 623,88 EUR
MUUV281Delivering of web based sustainable technology of energy and environment for operation of public boildings in Finland and Estonia01.04.200531.12.2007Ülo KaskTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering 183 976,07 EUR
MUU458LEnergy auditing of building (Endla 8)26.07.200420.10.2004Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation2 236,91 EUR
MUU459LEnergy auditing of building (Kentmanni 13))20.07.200431.10.2004Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation2 236,91 EUR
MUULep13105Hoone soojusvarustus soojuspumbaga25.06.201331.05.2014Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation4 000,00 EUR
MUUBF112Methods to improve energy efficiency in buildings01.07.200901.09.2009Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation9 586,75 EUR
MUUV510Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost (RAP-RETRO) Annex 5501.03.200930.06.2014Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency1,00 EUR
MUULep7128Guidelines for energy auditing and cerification of buildings19.09.200730.09.2008Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation38 346,99 EUR
MUUVIR488Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasability in Urban Planning (ENEF)01.01.201131.12.2013Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection258 247,00 EUR
MUULep10097Ventilation systems for apartment, I stage02.08.201030.04.2011Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection3 195,58 EUR
MUULep13065Reconstruction successive research of apartment in Sõpruse pst 244, Tallinn.19.04.201331.03.2014Targo KalameesTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency15 000,00 EUR
MUU486LAnalysis of domestic hot water consumption in apartment buildings10.12.200430.05.2005Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation9 276,14 EUR
MUU462LProgram for environmental and health concious renovation of the buildings of educational establishments in Kuressaare03.09.200431.12.2005Ülo KaskTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Engineering21 410,40 EUR
MUULep12040Decreasing the consumption of heating energy by awareness rising and performance of consumers based on measurements of individual heating costs17.02.201230.09.2012Teet-Andrus KõivTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation29 150,00 EUR
IUTIUT1-15Nearly-zero energy solutions and their implementation on deep renovation of buildings01.01.201331.12.2018Targo KalameesTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture1 074 000,00 EUR
MTTMTT74Nearly zero energy buildings (nZEB) in Estonia: energy, durability and indoor climate performance analyses combined with cost optimality assessment for transformation01.04.201231.07.2015Jarek KurnitskiTallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering426 668,00 EUR
MUUT420 (0141420s00)Advanced methods for improvement of natural and built environment quality01.01.200031.12.2004Enn LoiguTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Heating and Ventilation167 831,99 EUR