terje.kaldur@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Tallinna Euroopa Kool, koolipsühholoog (0,60)
01.09.2015–2016   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Lektor (0,50)
2014–2017   
Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus, loovterapeut (0,25)
2011–2015   
Kohila Gümnaasium, koolipsühholoog (1,00)
2007–2009   
Tallinna 37. Keskkool, koolipsühholoog (1,00)
 
 
Haridustee
2009–2013   
Tallinna Ülikool, kunstiteraapiad, MSc tervisetaduses
1999–2006   
Tallinna Ülikool, psühholoogia, BSc (magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Sotsiaalkindustusametile esitatud rehabilitatsiooniprogramide hindamise ekspert loovteraapia osas (Eestii Loovteraapiate Ühingu esindajana)
2016−...   
Euroopa Tatsu- ja Liikumisteraapia Ühingu teadustöö töögrupi liige
2014−...   
loovterapeut 7 kutsestandardi töörühma ja kutsekomisjoni liige (alates 2016)
2011−...   
Eesti Loovteraapiate Ühingu liige, alates 2014 juhatuse liige
2006−...   
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Konverentside korraldamine: loovteraapia konverentsi „Loovteraapilised lahendused koolis“ (Tallinna Ülikkool, Eesti Loovteraapiate Ühing) korraldusmeeskonna liige;

Täienduskoolitused:
2015- Loovsupervisioon ja Coaching/60 EAP/Tallinna Ülikooli täienduskoolitus
2017 „Loov vananemine“ (Raquel Chapin Stephenson, Lesley University, USA)/8 tundi/Tallinna Ülikool
2016 „Väljundipõhine hindamine“/6 tundi/Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2016 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis/6 EAP/Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2015 Euroopa Tantsu- ja Liikumisteraapia Ühingu töötubade päev+General Assembly/24 tundi (Budapest, Ungari)
2014-2015 täiendusõppeprogramm “Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse”/6 EAP/Tartu Ülikooli psühholoogia instituut
2014 „Research and supervision in Arts“/1 ECTS/Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2014 “E-kursuse loomine Moodle keskkonnas“/Tallinna Ülikool
2014 Õppeprotsess ja kujundav hindamine/20 tundi/TLÜ Haapsalu Kolledž
2013-2014 “Loovteraapia teenuste väljatöötamine ja pakkumine dementsusega eakatele“/15 EAP/Tallinna Ülikooli kunstide instituut
2013-2014 Programmi „Kiusamisest vaba kool“ põhikoolitus, II ja III jätkukoolitus/36 tundi/MTÜ Lastekaitse Liit
2013 Euroopa Tantsu- ja Liikumisteraapia Ühingu töötubade päev + General Assembly/24 tundi (Varssavi, Poola)
2012 ERASMUS LLP Intensive program „Arts Therapies Summer School, Arts Therapies for Different Client/Patient Groups“/4 tööpäeva/ Rigas Stradina Universitate
2012 „Supervisioon ja skulptuur“/3 EAP/Tallinna Ülikool
2011 „Tantsu- ja liikumisteraapia ajutrauma üleelanud patsientidega“/16 ak tundi/Latvia`s Dance and Movement Therapy Association
2011 Tervisedendusliku tantsu ja liikumise sissejuhatus ja töötuba/15 ak tundi/ Eesti Loovteraapiate Ühing
2008-2009 Kunstiteraapiate kõrvaleriala/24 EAP/Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool
2008 Sotsiaalteatri metoodika suvekool/13 õppetundi/Lastekaitse Liit ja VAT teatri Foorumgrupp
2008 „Probleemilahendusliku meetodi rakendamine koolipsühholoogi töös I ja II kooliastme õpilastega“ (täiendkoolitusprogramm)/1 EAP/Tartu Ülikool
2007 Pereteraapia algkursus/90h/Psühhoteraapia ja nõustamise koolituskeskus Meritus
2007 „Koolitõrge ja õpimotivatsioon“/1 päev/Lastepsühholoogide Ühing
2007 „Suhtlemine väärkoheldud lapse ja tema pereliikmetega“/16 tundi/Tervise Arengu Instituut
2007 „Kriis ja psühholoogiline esmaabi“/16 tundi/ Tervise Arengu Instituut
2006 „Juhtumikorraldamine võrgustikutöös“/48 tundi/Tervise Arengu Instituut;
Projektides osalemine:
2011-2012 Vanem-laps loovteraapia pilootkoolituse ja metoodika väljatöötamise meeskonna liige projekti „Lastega perede väärtustamine ja perekeskse lähenemise ning lastekaitsetöö edendamine“ raames/MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus koos Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi rakendusloome osakonnaga
2007-2008 Shape Up Europe/rahvusvaheline projekt lapseea ülekaalulisuse ennetamiseks ja tervisedenduseks laste osaluse ja koostöö kaudu/Eesti meeskonna liige
2007-2008 „Koolitugi“, Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Põhikoolist väljalangemise ja probleemkäitumise efektiivsem ennetamine läbi tugisüsteemide arendamise Tallinna üldhariduskoolides“/Tallinna 37. Keskkooli projektimeeskonna liige
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Terje Kaldur, I preemia Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes magistritöö „Kunstiteraapia grupitöö kasutamine õpilaste üksilduse vähendamiseks koolikeskkonnas“ eest
 
 
Lisainfo
Koolipsühholoog, tase 7 kutsetunnistus
Loovterapeut,tase 7 kutsetunnistus
6.09.2018
terje.kaldur@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2017–...   
Tallinn European School, school psychologist (0,60)
01.09.2015–2016   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Lecturer (0,50)
2014–2017   
Adeli International Rehabilitation Center, creative arts therapist (0,25)
2011–2015   
Kohila Gymnasium, school psychologist (1,00)
2007–2009   
Tallinn Secondary School No. 37, school psychologist (1,00)
 
 
Education
2009–2013   
Tallinn University, Arts Therapies, MSc in Health Sciences
1999–2006   
Tallinn University, BSc in Psychology (master`s level qualification)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Evaluaton expert in the field of creative arts therapies for the the rehabilitation programs submitted to National Social Insurance Board (as a representative of the Estonian Society of Creative Arts Therapies
2016−...   
European Association Dance Movement therapy, a member of the science working group
2014−...   
a memeber of the working group and occupational qualification committee (since 2016) of the arts therapist, level 7 occupational qualification standard
2011−...   
Estonian Society of Creative Arts Therapies, a board member since 2014
2006−...   
a member of the Union of Estonian School Psychologists
 
 
Additional career information
A member of the organizing committe of the creative arts therapies conference "Creative Therapeutic Solutions at School" (Tallinn University, Estonian Society of Creative Arts Therapies);

Continuing education:
2015- Creative Supervision and Coaching/60 ECTS/Tallinn University
2017 "Creative Aging" (Raquel Chapin Stephenson, Lesley University, USA)/8 hrs/Tallinn University
2016 "Outcome-based evaluation"/6 hrs/Tallinn University, Personnel Development and Mobility Center
2016 Learning and teaching in higher education/6 ECTS/Tallinn University, Personnel Development and Mobility Center
2015 European Association Dance Movement Therapy, workshop day + General Assembly (Budapest, Hungary)/24 hrs
2014-2015 “Introduction to Cognitive-Behavioral Therapy”/6 ECTS/Department of Psychology, Tartu University
2014 “Research and supervision in Arts”/1 ECTS/Tallinn University Personnel Development and Mobility Center
2014 "E-course in Moodle learning environment”/Tallinn University
2014 Learning process and formative evaluation/20 hrs/Tallinn University Haapsalu College
2013-2014 "Elaboration of arts therapy services for elderly people with dementia“/15 ECTS/Institute of Fine Arts, Tallinn University
2013-2014 anti-bullying program “Free of Bullying” basic education and continuing education II and III/36 hrs/NGO Estonian Union for Child Welfare
2013 European Association Dance Movement Therapy, workshop day + General Assembly (Warsaw, Poland)/24 hrs
2012 ERASMUS LLP Intensive program "Arts Therapies Summer School"/4 working days/ Rigas Stradina Universitate
2012 “Supervision and sculpture”/3 ECTS/Tallinn University
2011 “Dance Movement Therapy with Brain Injury Survivors”/16 hrs /Latvian Dance Movement Therapy Association
2011 Introduction to and Workshop of Dance and Movement for Health Promotion/15hrs/Estonian Association of Creative Arts Therapies (Erika and Alar Sander)
2008-2009 Creative Arts Therapies supplemental training program/24 TCTS /Tallinn University Open University
2008 Social Theatre Methodology Summer School/13 hrs/Estonian Union for Child Welfare and VAT Forum Theatre Group
2008 “The implementation of the problem-solving method with the pupils on the first and second stage of study in a school psychologist`s work” (supplemental training program)/1 ECTS/Tartu University
2007 Family Therapy introductory course/90hrs/Psychotherapy and Counseling Training Center Meritus
2007 School Refusal and Learning Motivation/1 working day/Estonian Society of Child Psychologists
2007 "Communicating with Abused Children and their Families"/16 hrs/National Institute for Health Development
2007 "Crisis and Psychological First Aid"/16 hrs/National Institute for Health Development
2006 "Case Management in Networking"/48 hrs/National Institute for Health Development;
Participation in projects:
2011-2012 a member of the parent-child creative art therapy pilot training and methodology development team in the project "Valuing Families with Children and Promoting Family-Centered Approaches and Child Protection" / NGO Advice Center for Families and Children with the department of Applied Creativity (Tallinn University)
2007-2008 Shape Up Europe/International project for childhood obesity prevention and health promotion through children`s participation and collaboration/a memeber of the Estonian project team)
2007-2008 „School Support“, the European Social Fund`s Social Fund project „Effective basic school drop-out and problem behavior prevention through developing support systems at Tallinn general education schools/a member of the Tallinn Secondary School No. 37 project team
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Terje Kaldur, 1st prize in National Contest for University Students (Master`s Theses in health Studies) for the Master`s Thesis "Applying Art Therapy Group Work to Reduce Student`s Loneliness in School Environment"
 
 
Additional information
Scool psychologist, level 7 certificate
Creative Arts Therapist, level 7 certificate
6.09.2018
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF9132Rahvatantsuharrastuse ja rahvatantsijate suurürituste roll omakultuuri hoidmisel.01.01.201231.12.2015Iivi ZajedovaTallinna Ülikool, Kunstide Instituut33 600,00 EUR