See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
3.01.1976
thomas-andreas.poder@eelk.ee; thomas-andreas.poder@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
EELK Usuteaduse Instituut (Tallinn), usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia professor (0,65)
2016–...   
Tartu Ülikool, usuteaduskond, religioonifilosoofia lektor (0,50)
2015–2016   
Tartu Ülikool, usuteaduskond, süstemaatilise usuteaduse teadur (0,50)
2015–2016   
EELK Usuteaduse Instituut (Tallinn), usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia dotsent (0,75)
2005–2015   
Tartu Ülikool, usuteaduskond, süstemaatilise usuteaduse assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2015   
Greifswaldi Ülikool, usuteaduskond, doktorant süstemaatilises teoloogias; juhendaja prof. Heinrich Assel; teoloogiadoktor (dr. theol.) 29.01.2015
2001–2005   
Tübingeni Ülikool, süvendatud teoloogia- ja filosoofiaõpingud, uurimistöö prof. Eberhard Jüngeli juhendamisel
2000–2001   
EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar; õpetajaordinatsioon 09.08.2001
1999–2000   
Tartu Ülikooli usuteaduskond (cum laude)
1997–1997   
Sydney Katoliku Instituut
1997–1999   
Tübingeni Ülikooli evangeelne usuteaduskond
1994–1996   
Tartu Ülikooli usuteaduskond
1991–1994   
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas oikumeenia ekspertnõukogu liige
2018−...   
Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu liikme asemik
2017−...   
Süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja, Usuteaduskond, EELK Usuteaduse Instituut
2017−...   
Usuteaduskonna nõukogu liige, EELK Usuteaduse Instituut
2017−...   
EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu liige
2017−...   
Pastoraalseminari vastuvõtukomisjoni liige; teoloogia suure eksami koordinaator
2015−...   
Rahvusvahelise Semiootika Uuringute Assotsiatsiooni liige
2015−...   
Eesti Semiootika Seltsi liige
2015−...   
Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
2015−...   
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni ekspert
2011−...   
Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige (2011-...)
2007−...   
Põhjamaade Religioonifilosoofia Seltsi liige
2016−2019   
Bensheimi Evangeelse Oikumeenia Instituudi (Saksamaa) teadusnõukogu külalisliige
2015−2017   
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) hariduskomisjoni liige, kõrghariduse ja teaduse toimkonna esimees
2008−2018   
Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu liige (liikme asemik 2006-2007)
2007−2015   
TÜ usuteaduskonna nõukogu liige
2006−2015   
usuteaduse programmijuht TÜ usuteaduskonnas
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2016-2018 Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjoni liige Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) esindajana
2015-2018 osalemine Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) õpetuskõnelusel "Kirikuosadus" EELK delegaadina, redaktsioonitoimkonna liige
2017 Luterliku Maailmaliidu esindaja luterlaste ja õigeusklike rahvusvahelise teoloogilise ühiskomisjoni 17. plenaaristungil Helsingis
2016 EKOE ja Rahvusvahelise Vabakirikute Liidu (IFFEc) dialoogi ettevalmistava dialoogirühma liige
2006-2013 EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku dialoogikomisjoni liige
2006-2013 EELK usutunnistuskirjade kolleegiumi liige
2009/2010 EELK õiguskomisjoni liige
2008-2010 EELK kirikukogu liige ja piiskopliku nõukogu liige vaimulike konverentsi esindajana
2001-2010 EELK õpetuskomisjoni liige; 2006-2010 komisjoni sekretär
1994-2009 osalemine (vaheaegadega) Tartu analüütilise filosoofia seminari tegevuses
---
Oikumeeniliste ja teoloogiliste dokumentide koostaja või kaaskoostaja EELK ülesandel: kommentaar EKOE uurimusele "Evangeelsete Kirikute kuju ja kujundamine muutuvas Euroopas" (2006); EAÕK ja EELK ühisavaldus "Euharistia ja jumalateenistus" (2013); kommentaar LML uurimusdokumendile "Luterliku Osaduse enesemõistmine" (2016); "Vabaduse teetähised 2017-2018: Reformatsioon 500 - EELK 100 - Eesti Vabariik 100" (2016); kirikukongressi avaldus "EELK - vaba rahvakirik 100" (2017).
---
*KURSUSED EELK Usuteaduse Instituudis:
Süstemaatilise teoloogia proseminar
Eetika
Luterlike usutunnistuskirjade teoloogia
Süstemaatilise teoloogia seminar
Eetika seminar
Süstemaatilise teoloogia eriseminar
Kirik ja teoloogia tänapäeval
Religioonifilosoofia
Süstemaatilise teoloogia uurimisseminar
Süstemaatilise teoloogia individuaalkursus
---
*KURSUSED Tartu Ülikoolis:
Filosoofia religiooniuurijatele ja teoloogidele
Religioonifilosoofia
Teoloogiline eetika
Religioonifilosoofia seminar
Religioonisemiootika
Religioonifilosoofia individuaalkursus
Religioonifilosoofia doktoriseminar
---
Varasemalt Tartu Ülikoolis (2005-2015):
Teoloogia ajalugu A: 19. sajandi protestantliku teoloogia klassikalised positsioonid
Teoloogia ajalugu B: 20. sajandi evangeelne teoloogia
Teoloogia tänapäevased probleemid B: Teoloogia põhjendamine
Süstemaatilise teoloogia sissejuhatus
Eetika filosoofias ja teoloogias
Oikumeenika
Õigeksmõistuõpetus: teo-loogika
Usutunnistuskirjade teoloogia A: usu grammatika
Kolmainuõpetus: Jumala kriitika ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Thomas-Andreas Põder, kandidaat Eesti Vabariigi teaduspreemiale eelnenud nelja aasta vältel valminud ja avaldatud teadustöö eest humanitaarvaldkonnas tööde tsükliga "Luterliku re-formatsiooni ressursid pluralistliku ühiskonna sidususe toetamiseks" (esitaja Tartu Ülikool)
2019, Thomas-Andreas Põder, The Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence (for the research proposal "Theosemiotics: The Dynamics and Varieties of Religion in Semiosphere")
2018, Thomas-Andreas Põder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku aukiri tegevuse eest teoloogina
2016, Thomas-Andreas Põder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku aukiri tegevuse eest teoloogina
2015, Thomas-Andreas Põder, Ajakirja "Akadeemia" hõbeauhind
2002, Thomas-Andreas Põder, Ajakirja "Akadeemia" hõbeauhind
2000, Thomas-Andreas Põder, I preemia Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursil bakalaureusetöö eest "Usu keel ja metafoor. Fundamentaalteoloogiline traktaat" (juhendaja prof. dr. Alar Laats)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; CERCS ERIALA: H120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia ; PÕHISUUND: ***RELIGIOONIFILOSOOFIA: religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: ***SÜSTEMAATILINE TEOLOOGIA: teoloogiamõiste; kolmainuõpetus, ristiteoloogia, õigeksmõistuõpetus; kirikuteooria, sotsiaaleetika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: ***OIKUMEENILINE TEOLOOGIA: kirikute ühtsus ja mitmekesisus; Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog; religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: ***VALGUSTUSJÄRGSE (süstemaatilise) TEOLOOGIA AJALUGU ajalugu seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega; teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; PÕHISUUND: ***RELIGIOONI- JA TEOSEMIOOTIKA
 
 
Lisainfo
*STIPENDIUMID:
2016-2019 uurimistoetus EELK Usuteaduse Instituudi TAL strateegilise kava raames
2013 Uurimistoetus (DAAD-doktorandide programm/Greifswaldi Ülikool)
2011-2012 Stipendium "Uuema evangeelse teoloogia põhitekstide" tõlkimiseks (prof. Wilfried Härle vahendusel)
2008 SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital stipendium
2004 uurimistoetus ETF-projekti "Eesti teoloogilise mõtte ajalugu" raames
2003/2004 LML Saksa rahvuskomitee stipendium
2001/2002-2003/2004 Luterliku Maailmaliidu (LML) stipendium
1998/1999 Tübingeni Ülikooli stipendium (Evangelisches Stift Tübingen)
1997/1998 Tiffernum stipendium (Evangelisches Stift Tübingen)
1996 Rotalia Fondi stipendium
1994-1996 Riiklik stipendium (Tartu Ülikooli)
---
*UURIMISPROJEKTID:
2016-2021 religiooni- ja teosemiootika
2016-2018 teoloogilise uurimistöö ja süstemaatilise teoloogia olukord Eestis
2015-2017 reformatsiooniteoloogia ja selle tähendus tänapäeval
2015-2018 oikumeeniline teoloogia (kirikuosadus; religioonide/maailmavaadete dialoog)
2010-2012 uuema evangeelse teoloogia põhitekstid (tõlkimine, editsioon)
2010-2012 jumalateenistuse teoloogia
2010-2011 luterlikud usutunnistuskirjad (eestikeelse tõlke teoloogiline toimetamine)
2007-2009 20. saj. Eesti teoloogia (Elmar Salumaa, Uku Masing)
2003-2004 19. saj. Tartu teoloogide kristoloogia (Eesti teoloogiline mõttelugu)
2001-2014 ristiteoloogia ja sotsiaaleetika valgustusjärgne süstemaatiline esmakuju (Alexander von Oettingeni pärand)
1998-2001 usu keel ja metafoor

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.3.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.7.
2017
2.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
4.2.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
6.4.
2005
1.3.
2004
1.3.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
1.3.
2000
25.04.2019
3.01.1976
thomas-andreas.poder@eelk.ee; thomas-andreas.poder@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...   
Institute of Theology of the EELC (Tallinn), Faculty of Theology, Professor of Systematic Theology (0,65)
2016–...   
University of Tartu, School of Theology and Religious Studies, Lecturer of Philosophy of Religion (0,50)
2015–2016   
University of Tartu, Faculty of Theology, Research Fellow in Systematic Theology (0,50)
2015–2016   
Institute of Theology of the EELC (Tallinn), Faculty of Theology, Associate Professor of Systematic Theology (0,75)
2005–2015   
University of Tartu, Faculty of Theology, Assistant in Systematic Theology (1,00)
 
 
Education
2012–2015   
University of Greifswald, Faculty of Theology, doctoral candidate in systematic theology, supervisor prof. Heinrich Assel; Dr. Theol. 29.01.2015
2001–2005   
University of Tübingen, advanced studies in theology and philosophy, research under supervision of prof. Eberhard Jüngel
2000–2001   
Pastoral Seminary of the Theological Institute of the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC); ordained into the ministry 09.08.2001
1999–2000   
University of Tartu, Faculty of Theology
1997–1997   
Catholic Institute of Sydney (Sydney College Of Divinity)
1997–1999   
University of Tübingen, Faculty of Protestant Theology
1994–1996   
University of Tartu, Faculty of Theology
1991–1994   
Pärnu Sütevaka High School of Humanities
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
member of the Advisory Board on Ecumenics; the Community of Protestant Churches in Europe
2018−...   
substitute member of the Council of the Community of Protestant Churches in Europa
2017−...   
Head of the Chair of Systematic Theology, Faculty of Theology, Institute of Theology of the EELC
2017−...   
member of the Council of the Faculty of Theology, Institute of Theology of the EELC
2017−...   
member of the Council of the Institute of Theology of the EELC
2017−...   
member of the Pastoral Seminary Admission Examination Commission; coordinator of the comprehensive exam in theology
2015−...   
member of the International Association for Semiotic Studies
2015−...   
member of the Estonian Semiotics Association
2015−...   
member of the Estonian Academic Theological Society
2015−...   
Expert for the Commission of International and Ecumenical Relations of the EELC
2011−...   
Co-founder and member of the editorial board of a semi-academic web journal Kirik & Teoloogia (Church & Theology; www.kjt.ee.en)
2007−...   
member of the Nordic Society for Philosophy of Religion
2016−2019   
guest member of the Scientific Advisory Board of the Protestant Institute for Ecumenical Studies in Bensheim (Germany)
2015−2017   
member of the EELC Education Commission, chairman of Higher Education and Research Working Group
2008−2018   
member of the Council of the Community of Protestant Churches in Europa (substitute member 2006-2007)
2007−2015   
member of the Council of the Faculty of Theology (University of Tartu)
2006−2015   
Director of the BA and MA Program in Theology (University of Tartu)
 
 
Additional career information
2016-2018 member of the Theological Commission of the Estonian Council of Churches as a representative of the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC)
2015-2018 participation in the Doctrinal Discussion "Church Communion" of the the Community of the Protestant Churches in Europe (as a representative of the EELC); member of the Editorial Group
2017 representative of the Lutheran World Federation at the 17th Plenary Meeting of the Lutheran-Orthodox Joint International Theological Commission (Helsinki)
2016 Member of the preparatory dialogue group for a dialogue between CPCE and the International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC)
2006-2013 member of the Dialogue Committee between the EELC and the Orthodox Church of Estonia
2006-2013 member of the EELC Editorial Board of the Lutheran Confessional Writings
2009/2010 member of the EELC Law Commission
2008-2010 member of the General Synod and of the Episcopal Council of the EELC as a representative of the Clergy Conference
2001-2010 member of the EELC Doctrine Commission; 2006-2010 secretary of the Commission
1994-2009 participation in the Tartu Analytic Philosophy Seminar
---
Drafter or Co-Drafter of ecumenical and theological documents on behalf of the EELC: a commentary to the study "The Shape and Shaping of the Protestant Churches in a Changing Europe" by the CPCE (2006); Common Statement by the Orthodox Church of Estonia and the EELC on "The Eucharist and Divine Service" (2013); a response to "The Self-Understanding of the Lutheran Communion" by the LWF (2016); "Landmarks of Freedom 2017-2018: Reformation 500 - EELC 100 - Republic of Estonia 100" (2016), "EELC 100 - Statement of the EELC Jubliee Congress" (2017).
---
*COURSES at the Theological Institute of the EELC:
Proseminar in Systematic Theology
Ethics
Theology of the Lutheran Confessional Writings
Seminar in Systematic Theology
Seminar in Ethics
Advanced Seminar in Systematic Theology
Church and Theology Today
Philosophy of Religion
Research Seminar in Systematic Theology
Individual Course in Systematic Theology
---
*COURSES at the University of Tartu:
Philosophy for Students of Religion and Theology
Philosophy of Religion
Theological Ethics
Seminar in Philosophy of Religion
Semiotics of Religion
Individual Course in Philosophy of Religion
Doctoral Seminar in Philosophy of Religion
---
Earlier at the University of Tartu (2005-2015):
History of Theology A: Classical positions of Protestant Theology of the 19th Century
History of Theology B: Protestant Theology in the 20th Century
Contemporary Problems in Theology B: Grounding of Theology
Introduction to Systematic Theology
Ethics in Philosophy and Theology
Ecumenical Theology
The Doctrine of Justification: the Theo-Logic
Theology of the Confessional Writings A: a Grammar of Faith
The Doctrine of Trinity: A Critique of God;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Thomas-Andreas Põder, candidate for the national research award for the research work completed and published during the previous four years in the field of humanities with the cycle of works "Resources of the Lutheran re-formation enhancing coherence of a pluralistic society" (nominated by the University of Tartu)
2019, Thomas-Andreas Põder, The Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence (for the research proposal "Theosemiotics: The Dynamics and Varieties of Religion in Semiosphere")
2018, Thomas-Andreas Põder, Certificate of Honor of the Estonian Evangelical Lutheran Church in recognition of theological work
2016, Thomas-Andreas Põder, Certificate of Honor of the Estonian Evangelical Lutheran Church in recognition of theological work
2015, Thomas-Andreas Põder, "Akadeemia" (a journal of Estonian academic culture) silver prize
2002, Thomas-Andreas Põder, "Akadeemia" (a journal of Estonian academic culture) silver prize
2000, Thomas-Andreas Põder, I Prize at the Competition for Student Reaseach Prizes of the Estonian Academy of Sciences for the Bachelor's thesis "Language of Religion and Metaphor. A Fundamental Theological Tractate" (Supervisor Prof. Dr. Alar Laats)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; CERCS SPECIALTY: H120 Systematic philosophy, ethics, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology ; SPECIALITY: ***PHILOSOPHY OF RELIGION: religion(s) in philosophical perspective
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: ***SYSTEMATIC THEOLOGY: concept of theology; trinitarian theology, theology of the cross, doctrine of justification; ecclesiology, social ethics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: ***ECUMENICAL THEOLOGY: unity and diversity of churches; Community of Protestant Churches in Europe and Porvoo Communion, Lutheran-Orthodox dialogue; plurality, dialogue and conviviality of religions/worldviews
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: ***HISTORY OF (systematic) THEOLOGY IN THE POST-ENLIGHTENMENT ERA in relation to cultural and social dynamics; history of theology in Estonia in the 19th and 20th century
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax ; SPECIALITY: ***SEMIOTICS OF RELIGION AND THEOSEMIOTICS
 
 
Additional information
*SCHOLARSHIPS:
2016-2019 Research Support in the framework of the Research & Development Strategic Plan of the Institute of Theology of the EELC
2013 Research Scholarship (DAAD-PhD-Programme/University of Greifswald)
2011-2012 Scholarship for Translating „Basic Texts of Modern Protestant Theology“ (via prof. Wilfried Härle)
2008 Scholarship of the Foundation „History of Estonian Thought“
2004 Research Support by the Project „History of Theological Thought in Estonia“ of the Estonian Science Foundation
2003/2004 Scholarship of the German National Committee of the LWF
2001/2002-2003/2004 Scholarship of the Lutheran World Federation (LWF)
1998/1999 Scholarship of the University of Tübingen (Evangelisches Stift Tübingen)
1997/1998 Tiffernum Scholarship (Evangelisches Stift Tübingen)
1996 Scholarship of the Rotalia Foundation
1994-1996 State scholarship (University of Tartu);
---
*RESEARCH PROJECTS:
2016-2021 semiotics of religion and theosemiotics
2016-2018 the current state of theological research and systematic theology in Estonia
2015-2017 reformation theology and its contemporary meaning
2015-2018 ecumenical theology (church communion; dialogue of religions/worldviews)
2010-2012 basic texts of modern protestant theology (translation, edition)
2010-2011 Lutheran Confessional Writings (theological revision of the Estonian translation)
2010-2012 theology of divine service (worship)
2007-2009 Estonian theology in 20th century (Elmar Salumaa, Uku Masing)
2003-2004 Christology of the Tartu theologians in 19th century (history of theological thought in Estonia)
2001-2014 first systematic conception of theology of the cross and of social ethics after the Enlightenment (the oeuvre of Alexander von Oettingen)
1998-2001 language of faith and metaphor

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.3.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.7.
2017
2.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
4.2.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
6.4.
2005
1.3.
2004
1.3.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
1.3.
2000
25.04.2019
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUSUSUS07089Eesti oikumeenia lugu15.05.200731.12.2009Riho AltnurmeTartu Ülikool16 936,59 EUR