See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
3.01.1976
+372-5277043
thomas-andreas.poder@ut.ee
Thomas-Andreas Põder on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi (Tallinn) süstemaatilise teoloogia professor, Tartu Ülikooli religioonifilosoofia kaasprofessor (rõhuasetusega religioonisemiootikal), ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Europas teoloogilise uurimistöö ja oikumeenilise dialoogi sekretär (EKOE, peakorter Viinis/Austrias). Põder promoveeriti doktoriks (Dr. theol.) Greifswaldi ülikoolis Saksamaal. Ta on Rahvusvahelise Semiootika Uuringute Assotsiatsiooni, Eesti Semiootika Seltsi, Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi ja Põhjamaade Religioonifilosoofia Seltsi liige. Põderi uurimishuvid on seotud süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogiaga ning religioonifilosoofia ja religioonisemiootikaga. Tema praegune uurimistöö keskendub iseäranis kultuurilise teosemiootika arendamisele. Lisaks arvukatele artiklitele ja viiele koostatud raamatule, nende seas "Sign, Method and the Sacred. New Directions in Semiotic Methodologies for the Study of Religion" (DeGruyter, 2021, koos Jason Cronbach Van Boom’iga), on ta kahe monograafia autor: "Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi" (EELK UI 2018, 609 lk) ja "Solidarische Toleranz: Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen" (V&R 2016, 509 lk).

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2022–...   
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (peakorter Viinis, Austrias), teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretär (uurimistöö sekretär) (0,50)
01.11.2021–...   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, usuteaduskond, Religioonifilosoofia kaasprofessor (eritähelepanuga religioonisemiootikal) (0,40)
01.01.2017–...   
EELK Usuteaduse Instituut (Tallinn), usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja (0,65)
18.01.2021–17.06.2021   
Helsingi Ülikool (Helsinki Collegium for Advanced Studies), Kone Foundation Fellow (1,00)
2016–2021   
Tartu Ülikool, usuteaduskond, religioonifilosoofia lektor (0,50)
2015–2016   
Tartu Ülikool, usuteaduskond, süstemaatilise usuteaduse teadur (0,50)
2015–2016   
EELK Usuteaduse Instituut (Tallinn), usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia dotsent (0,75)
2005–2015   
Tartu Ülikool, usuteaduskond, süstemaatilise usuteaduse assistent (peaülesandega õpetada süstemaatilise teoloogia aineid) (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2015   
Greifswaldi Ülikool, usuteaduskond, doktorant süstemaatilises teoloogias; juhendaja prof. Heinrich Assel; teoloogiadoktor (dr. theol.) 29.01.2015
2001–2005   
Tübingeni Ülikool, süvendatud teoloogia- ja filosoofiaõpingud, uurimistöö prof. Eberhard Jüngeli juhendamisel
2000–2001   
EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar; õpetajaordinatsioon 09.08.2001
1999–2000   
Tartu Ülikooli usuteaduskond (cum laude)
1997–1997   
Sydney Katoliku Instituut
1997–1999   
Tübingeni Ülikooli evangeelne usuteaduskond
1994–1996   
Tartu Ülikooli usuteaduskond
1991–1994   
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline & -administratiivne tegevus
2022−...   
populaarteadusliku ajakirja Kirik & Teoloogia kolleegiumi liige
2020−...   
Ida-Euroopa Evangeelse Teoloogia Keskuse (ZETO, Sibiu/Rumeenia) nõukoja kaaseesistuja
2017−...   
Usuteaduskonna nõukogu liige, EELK Usuteaduse Instituut
2017−...   
EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu liige
2015−...   
Rahvusvahelise Semiootika Uuringute Assotsiatsiooni liige
2015−...   
Eesti Semiootika Seltsi liige
2015−...   
Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
2007−...   
Põhjamaade Religioonifilosoofia Seltsi liige
2021−2021   
Ida-Euroopa Evangeelse Teoloogia kesksuse (ZETO, Sibiu/Rumeenia) teoloogilise töörühma liige
2019−2021   
Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (Viin, Austria) oikumeenia ekspertnõukogu liige
2016−2019   
Bensheimi Evangeelse Oikumeenia Instituudi (Saksamaa) teadusnõukogu külalisliige
2016−2022   
EELK pastoraalseminari vastuvõtukomisjoni liige; suure kirjaliku teoloogiaeksami koordinaator
2015−2017   
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) hariduskomisjoni liige, kõrghariduse ja teaduse toimkonna esimees
2015−2021   
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni ekspert
2011−2021   
populaarteadusliku ajakirja Kirik & Teoloogia kaasasutaja, kaastoimetaja ja kolleegiumi liige (www.kjt.ee)
2008−2018   
Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu liige (liikme asemik 2006-2007, 2018-2021)
2007−2015   
TÜ usuteaduskonna nõukogu liige
2006−2015   
usuteaduse programmijuht TÜ usuteaduskonnas
 
 
Lisainfo
01.08.-31.12.2021 Helsingi Ülikooli usuteaduskonna külalisuurija
01.01.-31.12.2020 Helsingi Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor
22.-29.08.2018 Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal Teoloogilise Seminari, St. Petersburg (Novosaratovka), külalisprofessor
2016-2018 Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjoni liige Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) esindajana
2015-2018 osalemine Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) õpetuskõnelusel "Kirikuosadus" EELK delegaadina, redaktsioonitoimkonna liige
2017 Luterliku Maailmaliidu esindaja luterlaste ja õigeusklike rahvusvahelise teoloogilise ühiskomisjoni 17. plenaaristungil Helsingis
2016 EKOE ja Rahvusvahelise Vabakirikute Liidu (IFFEc) dialoogi ettevalmistava dialoogirühma liige
2006-2013 EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku dialoogikomisjoni liige
2006-2013 EELK usutunnistuskirjade kolleegiumi liige
2009/2010 EELK õiguskomisjoni liige
2008-2010 EELK kirikukogu liige ja piiskopliku nõukogu liige vaimulike konverentsi esindajana
2001-2010 EELK õpetuskomisjoni liige; 2006-2010 komisjoni sekretär
1994-2009 osalemine (vaheaegadega) Tartu analüütilise filosoofia seminari tegevuses
---
Oikumeeniliste ja teoloogiliste dokumentide koostaja või kaaskoostaja EELK ülesandel: kommentaar EKOE uurimusele "Evangeelsete Kirikute kuju ja kujundamine muutuvas Euroopas" (2006); EAÕK ja EELK ühisavaldus "Euharistia ja jumalateenistus" (2013); kommentaar LML uurimusdokumendile "Luterliku Osaduse enesemõistmine" (2016); "Vabaduse teetähised 2017-2018: Reformatsioon 500 - EELK 100 - Eesti Vabariik 100" (2016); kirikukongressi avaldus "EELK - vaba rahvakirik 100" (2017).
---
*KURSUSED EELK Usuteaduse Instituudis:
Eetika (BA); Luterlike usutunnistuskirjade teoloogia (BA); Süstemaatilise teoloogia seminar (BA); Eetika seminar (MA); Süstemaatilise teoloogia eriseminar (MA); Kirik ja teoloogia tänapäeval (MA); Religioonifilosoofia (MA); Süstemaatilise teoloogia uurimisseminar (BA/MA); Süstemaatilise teoloogia individuaalkursus (BA/MA)
---
*KURSUSED Tartu Ülikoolis:
Filosoofia religiooniuurijatele ja teoloogidele (BA); Religioonifilosoofia (BA); Teoloogiline eetika (BA); Religioonifilosoofia seminar (MA); Religioonisemiootika (MA/PhD, inglise keeles); Religioonifilosoofia individuaalkursus (BA/MA/PhD); Religioonifilosoofia doktoriseminar (PhD)
---
Varasemalt Tartu Ülikoolis (2005-2015):
Teoloogia ajalugu A: 19. sajandi protestantliku teoloogia klassikalised positsioonid (BA); Teoloogia ajalugu B: 20. sajandi evangeelne teoloogia (BA); Süstemaatilise teoloogia sissejuhatus (BA); Eetika filosoofias ja teoloogias (BA); Teoloogia tänapäevased probleemid B: Teoloogia põhjendamine (MA); Oikumeenika (MA); Õigeksmõistuõpetus: teo-loogika (MA); Usutunnistuskirjade teoloogia A: usu grammatika (MA); Kolmainuõpetus: Jumala kriitika (MA)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad & tunnustused
2020, Thomas-Andreas Põder, Valitud edasijõudnute ringi kandidaadina süstemaatilise teoloogia täisprofessuurile Tübingeni Ülikooli evangeelses usuteaduskonnas
2019, Thomas-Andreas Põder, kandidaat Eesti Vabariigi teaduspreemiale eelnenud nelja aasta vältel valminud ja avaldatud teadustöö eest humanitaarvaldkonnas tööde tsükliga "Luterliku re-formatsiooni ressursid pluralistliku ühiskonna sidususe toetamiseks" (esitaja Tartu Ülikool)
2019, Thomas-Andreas Põder, The Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence (for the research proposal "Theosemiotics: The Dynamics and Varieties of Religion in Semiosphere")
2018, Thomas-Andreas Põder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku aukiri tegevuse eest teoloogina
2016, Thomas-Andreas Põder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku aukiri tegevuse eest teoloogina
2015, Thomas-Andreas Põder, Ajakirja "Akadeemia" hõbeauhind
2002, Thomas-Andreas Põder, Ajakirja "Akadeemia" hõbeauhind
2000, Thomas-Andreas Põder, I preemia Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursil bakalaureusetöö eest "Usu keel ja metafoor. Fundamentaalteoloogiline traktaat" (juhendaja prof. dr. Alar Laats)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS VALDKOND: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; TÄPSUSTUS: ***SÜSTEMAATILINE TEOLOOGIA: teoloogiamõiste; kolmainuõpetus, ristiteoloogia, õigeksmõistuõpetus; kirikuteooria, sotsiaaleetika
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS VALDKOND: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; TÄPSUSTUS: ***OIKUMEENILINE TEOLOOGIA: kirikute ühtsus ja mitmekesisus; Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog; religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS VALDKOND: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; TÄPSUSTUS: ***VALGUSTUSJÄRGSE (süstemaatilise) TEOLOOGIA AJALUGU ajalugu seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega; teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; CERCS VALDKOND: H120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia ; TÄPSUSTUS: ***RELIGIOONIFILOSOOFIA: religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS VALDKOND: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; TÄPSUSTUS: ***RELIGIOONI- JA TEOSEMIOOTIKA
 
 
Lisainfo
*STIPENDIUMID JA UURIMISTOETUSED:
2021 baasfinantseeringu toetus uurimisprojektile "Teosemiootika" (3. faas), Tartu Ülikool
2021 (august-november) Luterliku Maailmaliidu järeldoktori stipendium uurimistööks teoloogias Helsingi Ülikooli juures
2021 (jaanuar-juuni) Kone Foundation uurimistoetus, Helsinki Collegium for Advanced Studies (Helsingi Ülikool), "Teosemiootika: Religiooni mitmekesisus semiosfääris" (2. faas)
2020 baasfinantseeringu toetus uurimisprojektile "Teosemiootika" (1. faas), Tartu Ülikool
2020 uurimistoetus EELK Usuteaduse Instituudi TAL strateegilise kava raames
2020 (jaanuar-veebruar) Dora Plus stipendium, uurimistöö Helsingi Ülikoolis
2019 (jaanuar) Dora Plus stipendium, osalus rahvusvahelisel uurimisseminaril ja uurimistöö Greifswaldi Ülikoolis
2016-2018 uurimistoetus EELK Usuteaduse Instituudi TAL strateegilise kava raames
2016 (jaanuar) Erasmus+ stipendium, osalus rahvusvahelise uurimisseminaril ja uurimistöö Greifswaldi Ülikoolis
2013 Uurimistoetus (DAAD-doktorandide programm/Greifswaldi Ülikool)
2012 Dora (aprill/mai) stipendium, osalemine rahvusvahelisel uurimisseminaril ja uurimistöö Greifswaldi Ülikoolis
2011-2012 Stipendium "Uuema evangeelse teoloogia põhitekstide" tõlkimiseks (prof. Wilfried Härle vahendusel)
2010 (veebruar) Dora stipendium, osalemine rahvusvahelisel teaduskonverentsil "Religion im neuen Europa", Greifswaldi Ülikool
2008 SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital stipendium
2004 uurimistoetus ETF-projekti "Eesti teoloogilise mõtte ajalugu" raames
2003/2004 Luterliku Maailmaliidu Saksa rahvuskomitee stipendium
2001/2002-2003/2004 Luterliku Maailmaliidu (Genf) stipendium
1998/1999 Tübingeni Ülikooli stipendium (Evangelisches Stift Tübingen)
1997/1998 Tiffernum stipendium (Evangelisches Stift Tübingen)
1996 Rotalia Fondi stipendium
1994-1996 Riiklik stipendium (Tartu Ülikooli)
---
*UURIMISPROJEKTID:
2018-... religiooni- ja teosemiootika
2015-2017 reformatsiooniteoloogia ja selle tähendus tänapäeval
2015-2018 oikumeeniline teoloogia (kirikuosadus; religioonide/maailmavaadete dialoog)
2010-2012 uuema evangeelse teoloogia põhitekstid (tõlkimine, editsioon)
2010-2012 jumalateenistuse teoloogia
2010-2011 luterlikud usutunnistuskirjad (eestikeelse tõlke teoloogiline toimetamine)
2007-2009 20. saj. Eesti teoloogia (Elmar Salumaa, Uku Masing)
2003-2004 19. saj. Tartu teoloogide kristoloogia (Eesti teoloogiline mõttelugu)
2001-2014 ristiteoloogia ja sotsiaaleetika valgustusjärgne süstemaatiline esmakuju (Alexander von Oettingeni pärand)
1998-2001 usu keel ja metafoor

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
4.1.
2022
4.1.
2022
3.1.
2021
3.1.
2021
4.1.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.6.
2020
3.2.
2019
4.2.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
1.3.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.7.
2017
2.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
4.2.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
6.4.
2005
1.3.
2004
1.3.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
1.3.
2000
23.08.2022
3.01.1976
+372-5277043
thomas-andreas.poder@ut.ee
Thomas-Andreas Põder is Professor of Systematic Theology at the Institute of Theology of the Estonian Evangelical Lutheran Church (Tallinn), Associate Professor of Philosophy of Religion (with special focus on Semiotics of Religion) at the University of Tartu and Secretary for Theology and Ecumenical Dialogue (Study Secretary) of the Communion of Protestant Churches in Europe (CPCE, head office in Vienna/Austria). Põder holds a doctoral degree (Dr. theol.) from the University of Greifswald, Germany. He is a member of the International Association for Semiotic Studies, the Estonian Semiotics Association, the Estonian Academic Society of Theology and the Nordic Society for Philosophy of Religion. Põder’s scholarly interests lie in the fields of systematic and ecumenical theology, philosophy of religion and semiotics of religion. His current research focuses, in particular, on advancement of a cultural theosemiotics. In addition to numerous articles and five edited books, including Sign, Method and the Sacred. New Directions in Semiotic Methodologies for the Study of Religion (DeGruyter, 2021, coedited with Jason Cronbach Van Boom), he has authored two monographs: The Culture of Faith in Lutheran Perspective. Historical and Constructive Explorations in Theological Thought (EELK UI 2018, 609 pp., in Estonian) and Solidaristic Tolerance: Theology of the Cross and Social Ethics in the Work of Alexander von Oettingen (V&R 2016, 509 pp., in German).

Career

Institutions and positions
01.01.2022–...   
Communion of Protestant Churches in Europe (Head Office in Vienna, Austria), Secretary for Theology and Ecumenical Dialogue (Study Secretary) (0,50)
01.11.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Associate Professor of Philosophy of Religion (with special focus on semiotics of religion) (0,40)
01.01.2017–...   
Institute of Theology of the EELC (Tallinn), Faculty of Theology, Professor of Systematic Theology, Head of the Chair (0,65)
18.01.2021–17.06.2021   
Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki, Kone Foundation Fellow (1,00)
2016–2021   
University of Tartu, School of Theology and Religious Studies, Lecturer of Philosophy of Religion (0,50)
2015–2016   
University of Tartu, Faculty of Theology, Research Fellow in Systematic Theology (0,50)
2015–2016   
Institute of Theology of the EELC (Tallinn), Faculty of Theology, Associate Professor of Systematic Theology (0,75)
2005–2015   
University of Tartu, Faculty of Theology, Assistant in Systematic Theology (with main responsibility to lecture in Systematic Theology) (1,00)
 
 
Education
2012–2015   
University of Greifswald, Faculty of Theology, doctoral candidate in systematic theology, supervisor prof. Heinrich Assel; Dr. Theol. 29.01.2015
2001–2005   
University of Tübingen, advanced studies in theology and philosophy, research under supervision of prof. Eberhard Jüngel
2000–2001   
Pastoral Seminary of the Theological Institute of the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC); ordained into the ministry 09.08.2001
1999–2000   
University of Tartu, Faculty of Theology
1997–1997   
Catholic Institute of Sydney (Sydney College Of Divinity)
1997–1999   
University of Tübingen, Faculty of Protestant Theology
1994–1996   
University of Tartu, Faculty of Theology
1991–1994   
Pärnu Sütevaka High School of Humanities
 
 
R&D related managerial & administrative work
2022−...   
member of the editorial board of a semi-academic Estonian cultural journal Kirik & Teoloogia (Church & Theology; www.kjt.ee.en)
2020−...   
co-chair of the advisory council, Center for Protestant Theology in Eastern Europe (ZETO), Sibiu/Romenia
2017−...   
member of the Council of the Faculty of Theology, Institute of Theology of the EELC
2017−...   
member of the Council of the Institute of Theology of the EELC
2015−...   
member of the International Association for Semiotic Studies
2015−...   
member of the Estonian Semiotics Association
2015−...   
member of the Estonian Academic Theological Society
2007−...   
member of the Nordic Society for Philosophy of Religion
2021−2021   
member of the Theological Study Group of the Center for Protestant Theology in Eastern Europe (ZETO), Sibiu/Romenia
2019−2021   
member of the Advisory Board on Ecumenics; the Community of Protestant Churches in Europe (Vienna, Austria)
2016−2019   
guest member of the Scientific Advisory Board of the Protestant Institute for Ecumenical Studies in Bensheim (Germany)
2016−2022   
member of the EELC Pastoral Seminary Admission Examination Commission; coordinator of the comprehensive written exam in theology
2015−2017   
member of the EELC Education Commission, chairman of Higher Education and Research Working Group
2015−2021   
Expert for the Commission of International and Ecumenical Relations of the EELC
2011−2021   
co-founder, co-editor and member of the academic board of a semi-academic Estonian cultural journal Kirik & Teoiloogia (Church & Theology, www.kjt.ee.en)
2008−2018   
member of the Council of the Community of Protestant Churches in Europa (substitute member 2006-2007, 2018-2021)
2007−2015   
member of the Council of the Faculty of Theology (University of Tartu)
2006−2015   
Director of the BA and MA Program in Theology (University of Tartu)
 
 
Additional information
01.08.-31.12.2021 visiting scholar at the Faculty of Theology, University of Helsinki
01.01.-31.12.2020 visiting professor at the Faculty of Theology, University of Helsinki
22.08–29.08.2018 visiting professor at the Theological Seminary of the Evangelical Lutheran Church in Russia, St. Petersburg (Novosaratovka)
2016-2018 member of the Theological Commission of the Estonian Council of Churches as a representative of the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC)
2015-2018 participation in the Doctrinal Discussion "Church Communion" of the the Community of the Protestant Churches in Europe (as a representative of the EELC); member of the Editorial Group
2017 representative of the Lutheran World Federation at the 17th Plenary Meeting of the Lutheran-Orthodox Joint International Theological Commission (Helsinki)
2016 Member of the preparatory dialogue group for a dialogue between CPCE and the International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC)
2006-2013 member of the Dialogue Committee between the EELC and the Orthodox Church of Estonia
2006-2013 member of the EELC Editorial Board of the Lutheran Confessional Writings
2009/2010 member of the EELC Law Commission
2008-2010 member of the General Synod and of the Episcopal Council of the EELC as a representative of the Clergy Conference
2001-2010 member of the EELC Doctrine Commission; 2006-2010 secretary of the Commission
1994-2009 participation in the Tartu Analytic Philosophy Seminar
---
Drafter or Co-Drafter of ecumenical and theological documents on behalf of the EELC: a commentary to the study "The Shape and Shaping of the Protestant Churches in a Changing Europe" by the CPCE (2006); Common Statement by the Orthodox Church of Estonia and the EELC on "The Eucharist and Divine Service" (2013); a response to "The Self-Understanding of the Lutheran Communion" by the LWF (2016); "Landmarks of Freedom 2017-2018: Reformation 500 - EELC 100 - Republic of Estonia 100" (2016), "EELC 100 - Statement of the EELC Jubliee Congress" (2017).
---
*COURSES at the Theological Institute of the EELC:
Ethics (BA); Theology of the Lutheran Confessional Writings (BA); Seminar in Systematic Theology (BA); Seminar in Ethics (MA); Advanced Seminar in Systematic Theology (MA); Church and Theology Today (MA); Philosophy of Religion (MA); Research Seminar in Systematic Theology (BA/MA); Individual Course in Systematic Theology (BA/MA)
---
*COURSES at the University of Tartu:
Philosophy for Students of Religion and Theology (BA); Philosophy of Religion (BA); Theological Ethics (BA); Seminar in Philosophy of Religion (MA); Semiotics of Religion (MA/PhD, in English); Individual Course in Philosophy of Religion (BA/MA/PhD); Doctoral Seminar in Philosophy of Religion (PhD)
---
Earlier at the University of Tartu (2005-2015):
History of Theology A: Classical positions of Protestant Theology of the 19th Century (BA); History of Theology B: Protestant Theology in the 20th Century (BA); Introduction to Systematic Theology (BA); Ethics in Philosophy and Theology (BA); Contemporary Problems in Theology B: Grounding of Theology (MA); Ecumenical Theology (MA); The Doctrine of Justification: the Theo-Logic (MA); Theology of the Confessional Writings A: a Grammar of Faith (MA); The Doctrine of Trinity: A Critique of God (MA)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Thomas-Andreas Põder, Shortlisted as a candidate for a full professorship of systematic theology at the Faculty of Protestant Theology of the University of Tübingen
2019, Thomas-Andreas Põder, candidate for the national research award for the research work completed and published during the previous four years in the field of humanities with the cycle of works "Resources of the Lutheran re-formation enhancing coherence of a pluralistic society" (nominated by the University of Tartu)
2019, Thomas-Andreas Põder, The Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence (for the research proposal "Theosemiotics: The Dynamics and Varieties of Religion in Semiosphere")
2018, Thomas-Andreas Põder, Certificate of Honor of the Estonian Evangelical Lutheran Church in recognition of theological work
2016, Thomas-Andreas Põder, Certificate of Honor of the Estonian Evangelical Lutheran Church in recognition of theological work
2015, Thomas-Andreas Põder, "Akadeemia" (a journal of Estonian academic culture) silver prize
2002, Thomas-Andreas Põder, "Akadeemia" (a journal of Estonian academic culture) silver prize
2000, Thomas-Andreas Põder, I Prize at the Competition for Student Reaseach Prizes of the Estonian Academy of Sciences for the Bachelor's thesis "Language of Religion and Metaphor. A Fundamental Theological Tractate" (Supervisor Prof. Dr. Alar Laats)
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS RESEARCH FIELD: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIFICATION: ***SYSTEMATIC THEOLOGY: concept of theology; trinitarian theology, theology of the cross, doctrine of justification; ecclesiology, social ethics
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS RESEARCH FIELD: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIFICATION: ***ECUMENICAL THEOLOGY: unity and diversity of churches; Community of Protestant Churches in Europe and Porvoo Communion, Lutheran-Orthodox dialogue; plurality, dialogue and conviviality of religions/worldviews
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS RESEARCH FIELD: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIFICATION: ***HISTORY OF (systematic) THEOLOGY IN THE POST-ENLIGHTENMENT ERA in relation to cultural and social dynamics; history of theology in Estonia in the 19th and 20th century
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; CERCS RESEARCH FIELD: H120 Systematic philosophy, ethics, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology ; SPECIFICATION: ***PHILOSOPHY OF RELIGION: religion(s) in philosophical perspective
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS RESEARCH FIELD: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax ; SPECIFICATION: ***SEMIOTICS OF RELIGION AND THEOSEMIOTICS
 
 
Additional information
*SCHOLARSHIPS AND GRANTS:
2021 Basic Funding for the research project "Theosemiotics" (3rd phase), University of Tartu
2021 (August-November) Lutheran World Federation scholarship for postdoctoral research in Theology at the University of Helsinki
2021 (January-June) Kone Foundation Fellowship, Helsinki Collegium for Advanced Studies of the University of Helsinki, "Theosemiotics: Variaties of Religion in the Semiosphere" (2nd phase)
2020 Basic Funding for the research project "Theosemiotics" (1st phase), University of Tartu
2020 Research Support in the framework of the Research & Development Strategic Plan of the Institute of Theology of the EELC
2020 (January-February) Dora Plus scholarship, research at the University of Helsinki
2019 (January) Dora Plus scholarship, research and attending an international research seminar at the University of Greifswald
2016-2018 Research Support in the framework of the Research & Development Strategic Plan of the Institute of Theology of the EELC
2016 (January) Erasmus+ scholarship, research and attending an international research seminar at the University of Greifswald
2013 Research Scholarship (DAAD-PhD-Programme/University of Greifswald)
2012 (April/May) 2019 (January) Dora Plus scholarship, research and attending an international research seminar at the University of Greifswald
2011-2012 Scholarship for Translating „Basic Texts of Modern Protestant Theology“ (via prof. Wilfried Härle)
2010 (February) Dora scholarship for attending a research conference "Religion im neuen Europa" Greifswald, Germany
2008 Scholarship of the Foundation „History of Estonian Thought“
2004 Research Support by the Project „History of Theological Thought in Estonia“ of the Estonian Science Foundation
2003/2004 Scholarship of the German National Committee of the Lutheran World Federation
2001/2002-2003/2004 Scholarship of the Lutheran World Federation (Geneva/Switzerland)
1998/1999 Scholarship of the University of Tübingen (Evangelisches Stift Tübingen)
1997/1998 Tiffernum Scholarship (Evangelisches Stift Tübingen)
1996 Scholarship of the Rotalia Foundation
1994-1996 State scholarship (University of Tartu);
---
*RESEARCH PROJECTS:
2018-... semiotics of religion and theosemiotics
2015-2017 reformation theology and its contemporary meaning
2015-2018 ecumenical theology (church communion; dialogue of religions/worldviews)
2010-2012 basic texts of modern protestant theology (translation, edition)
2010-2011 Lutheran Confessional Writings (theological revision of the Estonian translation)
2010-2012 theology of divine service (worship)
2007-2009 Estonian theology in 20th century (Elmar Salumaa, Uku Masing)
2003-2004 Christology of the Tartu theologians in 19th century (history of theological thought in Estonia)
2001-2014 first systematic conception of theology of the cross and of social ethics after the Enlightenment (the oeuvre of Alexander von Oettingen)
1998-2001 language of faith and metaphor

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
4.1.
2022
4.1.
2022
3.1.
2021
3.1.
2021
4.1.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.6.
2020
3.2.
2019
4.2.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
1.3.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.7.
2017
2.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
4.2.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
6.4.
2005
1.3.
2004
1.3.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
1.3.
2000
23.08.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine
MUUSUSUS07089Eesti oikumeenia lugu15.05.200731.12.2009Riho AltnurmeTartu Ülikool16 936,59 EUR