28.03.1982
7 313 795
tiia.drenkhan@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2018–...   
Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
2006–31.12.2017   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, spetsialist (1,00)
2004–31.12.2005   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
01.05.2019–...   
järeldoktorantuur, LUKE
2006–2017   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, doktorantuur
2004–2006   
Eesti Põllumajandusülikool, magistrantuur
2000–2004   
Eesti Põllumajandusülikool, metsamajanduse bakalaureuseõpe
1989–2000   
Antsla Keskkool
1988–1989   
Kaika Algkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Karula Hoiu Ühing, liige
2003−2006   
Eesti Metsaüliõpilaste Selts
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Järeldoktorantuur teemal "Biotõrje rakendamine metsanduses ning viiruste mõju tõrje efektiivsusele" Helsingis LUKEs (01.05.2019- ). Juhendaja: Eeva J Vainio.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: metsakaitse
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: metsapatoloogia
 
 
Lisainfo

Osalemine rahvusvahelistes projektides:
2015-2019 COST projekt FP1406 PINESTRENGTH;
2014-2018 COST projekt FP1401 Global Warning;
2012-2015 COST projekt FP1103 FRAXBACK;

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
3.4.
2015
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.1.
2008
6.3.
2008
6.7.
2007
6.3.
2006
6.3.
2005
6.3.
2004
30.08.2019
28.03.1982
7 313 795
tiia.drenkhan@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2018–...   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (1,00)
2006–31.12.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, other staff (1,00)
2004–31.12.2005   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, other staff (1,00)
 
 
Education
01.05.2019–...   
PostDoc, Natural Resources Institute Finland
2006–2017   
Estonian University of Life Sciences, PhD student
2004–2006   
2000–2004   
1989–2000   
1988–1989   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
2003−2006   
 
 
Additional career information
PostDoc project "Biocontrol efficiency in forestry modified by fungal viruses" in Natural Resources Institute Finland (01.05.2019- ). Supervisor: Eeva J Vainio;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALITY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: forest pathology
 
 
Additional information
Attending in international projects:
2015-2019 COST project FP1406 PINESTRENGTH;
2014-2018 COST project FP1401 Global Warning;
2012-2015 COST project FP1103 FRAXBACK;

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
3.4.
2015
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.1.
2008
6.3.
2008
6.7.
2007
6.3.
2006
6.3.
2005
6.3.
2004
30.08.2019
  • Leitud 25 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.T180190MIME (1-18/305)Biotõrje efektiivsus ja antagonistlike seente kasutamine juurepessu tõrjes hariliku kuuse puistutes ning erinevate taimetüüpide nakatumine viljakates kasvukohatüüpides 01.01.201931.12.2021Tiia DrenkhanEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool144 824,50 EUR
PUTJDPUTJD858Biotõrje rakendamine metsanduses ning viiruste mõju tõrje efektiivsusele01.05.201930.04.2021Tiia DrenkhanEesti Maaülikool71 400,00 EUR
IUTIUT21-4Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine01.01.201431.12.2019Veiko UriEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut1 233 000,00 EUR
1.2.5.V190091MIME (Agreement No 2019/7)Elm disease in Germany and Estonia: Investigation of resistant elms and microorganisms as biocontrol 01.03.201931.10.2019Tiia DrenkhanEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut4 364,00 EUR
MUU8-2/T13088MIMK (SNS-117)Ennetavad ja taastavad põhimõtted vähendamaks kahjustusi metsades - fookuses on Phytopthora haiguse tekitajad04.06.201331.12.2015Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut13 060,00 EUR
1.1.7.2.1T190077MIMP (16661)Erineva päritoluga hariliku kuuse populatsioonide põuakindlus, kohanemisvõime ja tüvelõhede tekitamist põhjustavate faktorite analüüs01.09.201910.06.2021Sandra MetslaidEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool61 645,60 EUR
1.1.7.4.1.PM180263MIME Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) seemlakloonide genotüpiseerimine ja kultiveerimismaterjali tootmise täiustamine01.01.201831.12.2022Tiit MaatenEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool280 000,00 EUR
2.1.T170212MIMTHarvendusraietega kaasnevate metsakahjustuste uurimine Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna tingimustes01.07.201731.12.2017Regino KaskEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut4 378,33 EUR
EMPEMP162Invasiivsete metsapatogeenide DNA-l põhinev varajane diagnostika ning patogeenide võimalik levikutee Põhja-Euroopasse 01.02.201430.11.2016Rein DrenkhanEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut221 701,50 EUR
MUU8-2/T11009MIMB (26)Juuremädanike-seenpatogeenide ning invasiivsete seenhaiguste kahjustuste analüüs metsa- ja pargipuudel kliimamuutuste kontekstis01.02.201131.10.2012Tiia DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut30 230,20 EUR
MUU8-2/T7026MIMIJuurepessu, hiidkooriku ja männikärsaka vahelised seosed metsas01.03.200731.03.2008Tiia DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut17 516,90 EUR
1.1.8T160148MIMKKuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides01.09.201631.08.2019Rein DrenkhanEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut135 571,00 EUR
SFSF0432486s03Looduslike häringute ja inimtegevuse mõju metsaökosüsteemide dünaamikale ja mitmekesisusele01.01.200331.12.2007Kalev JõgisteEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut387 528,29 EUR
ETFETF6087Loomsed häiringud ja nende tagajärjed metsaökosüsteemides01.01.200531.12.2008Kaljo VoolmaEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut40 176,22 EUR
MUU8-2/T12115MIMKMetsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega01.09.201231.08.2015Ivar SibulEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond139 740,00 EUR
PSGPSG136Metsapatogeenide mass-invasioonid Põhja-Euroopasse: uute patogeenide varane tuvastamine, nende saabumisteede ja -viiside määratlemine ning tõkestusvõimaluste otsimine01.01.201831.12.2021Rein DrenkhanEesti Maaülikool162 490,00 EUR
1.1.7.P180024MIME (EMÜ nõukogu otsus 26.01.2018 nr 1-4/10)Metsapõlengute mõju mullaseenestikule ning mulla süsiniku ja lämmastiku dünaamikale hemiboreaalsetes metsades01.01.201831.12.2019Marek MetslaidEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool100 000,00 EUR
SFSF0170014s08Muutuvate kliimatingimuste mõju boreaalse ja parasvöötme metsade häiringureziimile01.01.200831.12.2013Kalev JõgisteEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut523 048,05 EUR
ETFETF6781Männikärsakate (Hylobius spp.) biotõrje metsamajanduses01.01.200631.12.2009Ivar SibulEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut32 254,10 EUR
MUU8T160020MIMB (12391)Olulisemate juuremädanike kahjustuste uuring okaspuu puistutes 01.01.201701.06.2018Tiia DrenkhanEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut37 499,60 EUR
MUU8-2/T12155MIMB (368)Olulisimate juuremädanike tekitajate leviku ja kahjustuse uuring Eestis01.07.201230.06.2014Tiia DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut63 177,70 EUR
MUU8-2/T10162MIMIPikknurme looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine16.09.201028.02.2011Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut2 236,91 EUR
MUUP170053MIMKTeadusteema „Metsade keskkonnasäästlik ja efektiivne majandamine“ 01.01.201731.12.2018Veiko UriEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut100 000,00 EUR
MUU8-2/T15020MIMK (9188)Uue invasiivse seenpatogeeni Diplodia sapinea ohtlikkuse analüüs Eestis01.02.201502.12.2016Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut40 895,00 EUR
MUU8-2/T10030MIMIUute invasiivsete (s.h. karantiinsete) metsahaiguste areng ja mõju meie metsaloodusele kliimamuutuste taustal01.01.201031.10.2011Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut29 715,02 EUR