Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Dotsent (0,85)
28.08.2016–31.08.2017   
Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Õpetaja (0,44)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Dotsent (1,00)
1993–2015   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Dotsent (1,00)
01.01.1992–31.12.1994   
Tallinna Pelgulinna Keskkool (Tallinna Pelgulinna Gümnaasium), bioloogia- ja terviseõpetaja
01.01.1992–31.12.1993   
Tallinna 8. Keskkool (Tallinna Sõle Gümnaasium)l, loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja
01.01.1984–31.12.1992   
ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur ja teadur
01.01.1980–31.12.1983   
ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, aspirant
 
 
Haridustee
1975–1980   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-geograafia teaduskond, bioloogia osakond, lõpetanud diplomiga cum laude bioloogia - looduslike ressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse erialal bioloogi, bioloogia- ja keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga
1972–1975   
Tartu 5. Keskkool (Tartu Tamme Gümnaasium), loodusteaduste klass, lõputunnistus, kuldmedal
1967–1971   
Tartu Lastekunstikool, lõputunnistus
1964–1972   
Tartu 3. Keskkool (Tartu Raatuse gümnaasium), 8. klassi tunnistus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Tallinna Ülikooli õppekavade "Bioloogiaõpetaja" ja "Kõrvaleriala bioloogia" kuraator
2015−...   
Tallinna Ülikooli kirjastuse üldkolleegiumi ja kolleegium Gigantum Humerise liige
2015−...   
Rahvusvahelise koostöövõrgu Baltic University Programme teadusnõukogu liige
2014−...   
Noored Kooli programmi bioloogia didaktik
2013−...   
Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige
2013−...   
Eesti Looduskaitse Seltsi liige
2001−...   
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu liige
2000−...   
The European Association of University Departments and Faculties of Biology (EUROBIO) liige ja nõukogu liige
1994−...   
The Baltic University Network, õppejõud Tallinna Ülikoolis
1975−...   
Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
2014−2015   
Tallinna Ülikooli õppekavade "Bioloogiaõpetaja", "Kõrvalaine bioloogia" ja "Pedagoogika, loodusteaduslike ainete suund" kuraator
2012−2015   
Keskkonnaameti Keskkonnahariduse Nõukoja liige
2011−2015   
TLÜ õpetajahariduse kolleegiumi liige
2007−2014   
Tallinna Ülikooli magistriõppekava "Bioloogiaõpetaja" juht
2005−2008   
Üleriigilise õpioskuste võistluse korraldustoimkonna liige
2005−2008   
TLÜ õpetajahariduse kolleegiumi liige
2004−2007   
Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppekavade "Loodusteadused" ja "Pedagoogika, loodusteaduslike ainete suund" ning magistriõppekava "Põhikooli loodusteaduslike ainete õpetaja" juht
2003−2007   
Tallinna Ülikooli loodusteaduste didaktika magistrinõukogu liige
2001−2009   
Tallinna Pedagoogikaülikooli/Tallinna Ülikooli Toimetiste kolleegiumi liige
1998−2003   
Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste (kutseõpetuse ja reaalainete didaktika) magistrinõukogu liige
1997−1997   
EV Haridusministeerium, bioloogia riigieksami komisjoni liige
1997−2006   
Tallinna Ülikooli bioloogia magistrinõukogu liige ja teaduslik sekretär
1997−2008   
EV Haridus- ja Teadusministeerium, bioloogia ainenõukogu liige
1996−1996   
EV Haridusministeerium, bioloogia katselist riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Osavõtt rahvusvahelistest konverentsidest:

Etekanne "Picking the Right Visuals" konverentsil: "Engaging Higher Education in Local and Global Challenges, BUP Teacher Conference on Education for Sustainable Development (ESD)", 23.-26.10. 2016, Rogow, Poola.

Video-ettekanne konverentsil "Pathways to the Future: Education for Sustainable Development", Tallinn, Estonia, 22.-24.04.2015.


Ettekanne ja töötoa läbiviimine konverentsil "The Third European Conference on Information Literacy (ECIL)", Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: linnataimestik; roostike ja rannaniitude ökoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: õppimine ja õpetamine; bioloogia didaktika
 
 
Lisainfo
https://www.researchgate.net/profile/Tiina_Elvisto" Tiina Elvisto on ResearchGate

Enesetäiendamine Tallinna Ülikooli juures (2014- ):
Academic English;
Grammar in Academic Writing (an online course);
Teaching in English;
Arvuti kasutamine õppetöös (ettekannete koostamine; e-keskkonnad Moodle ja eDidaktikum);
Andmetabelid Excelis;
Õppimise ja õpetamise psühholoogia;
Andmeanalüüs R keelega;
IDP - interdistsiplinaarne projekt

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
6.2.
2016
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
3.1.
2014
6.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.8.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
Elvisto, Tiina (2003). http://www.balticuniv.uadm.uu.se/ESB/index.htm. In: Ryden, L., Andersson, M., Migula, P. (_EditorsAbbr). Environmental Science for the Baltic Sea Basin: Understanding, Managing, Protecting the Environment (210−211).. Uppsala: The Baltic University Press.
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
3.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
2.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.3.
1998
4.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
4.2.
1996
3.3.
1995
3.5.
1995
3.5.
1994
6.3.
1994
4.2.
1993
3.3.
1992
4.2.
1992
6.3.
1991
4.2.
1990
1.1.
1989
4.2.
1989
6.2.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
1.1.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.4.
1988
3.5.
1988
4.2.
1988
5.2.
1988
6.3.
1988
3.5.
1987
5.2.
1987
3.2.
1986
4.1.
1986
5.2.
1986
3.2.
1985
3.2.
1985
5.2.
1985
3.2.
1984
1.2.
1983
1.2.
1983
6.3.
1983
5.2.
1982
3.2.
1981
3.2.
1981
3.2.
1980
5.2.
1980
20.06.2019

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Associate Professor (0,85)
28.08.2016–31.08.2017   
Tallinn Mustamäe Gymnasium, Teacher (0,44)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Associate Professor (1,00)
1993–2015   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Associate Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1994   
Pelgulinna Gymnasium, teacher of biology and health
01.01.1992–31.12.1993   
Sõle Gymnasium, teacher of science and biology
01.01.1984–31.12.1992   
Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences, research fellow
01.01.1980–31.12.1983   
Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences, post-graduated student
 
 
Education
1975–1980   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, diploma cum laude - biologist, teacher of biology and chemistry
1972–1975   
Tartu Tamme Gymnasium, diploma
1964–1972   
Tartu Raatuse Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Head of the curricula Teacher of Biology, MA, and Minor Biology, BSc
2015−...   
Member, Tallinn University Press, Chief academic board and the Board of Gigantum Humeris
2014−...   
Expert of teaching biology at the programme Noored Kooli
2013−...   
Board member, Estonian Society for Nature Conservation
2013−...   
Member, Estonian Society for Nature Conservation
2001−...   
Member, Estonian Seminatural Community Conservation Association
2000−...   
Member, The European Association of University Departments and Faculties of Biology (EUROBIO)
1994−...   
Lecturer for Tallinn University, The Baltic University Network
1975−...   
Member, Estonian Naturalists´ Society
2014−2015   
Head of the curricula: Teacher of Biology, MA; Pedagogy, natural sciences branch, BSc; Minor Biology, BSc
2012−2015   
Member, Environmental Education Consultant Unit, The Estonian Environmental Board
2011−2015   
Member, Tallinn University Teacher Training Panel
2007−2014   
Head of the MA curriculum Teacher of Biology
2005−2008   
Member, Tallinn University Teacher Training Panel
2004−2007   
Head of the curricula: Science, BSc; Pedagogy, BSc, and Teacher of Natural Sciences, MA
2001−2009   
Member, Tallinn Pedagogical University/Tallinn University Press, Editorial board
1997−1997   
Member, Estonian Ministry of Education and Research, Biology State Examination Panel
1997−2008   
Member, Estonian Ministry of Education and Research, Council of the School Subject Biology
 
 
Additional career information
Participation in the international conferences:

Presentation "Picking the Right Visuals" on: Engaging Higher Education in Local and Global Challenges, BUP Teacher Conference on Education for Sustainable Development (ESD), October 23-26, 2016, Rogow, Poola.

Video-Presentation "The Baltic University Programme at Tallinn University: 20 Years Experience Offering Courses on Teaching for Sustainable Development" on the International Conference Pathways to the Future: Education for Sustainable Development, Tallinn, Estonia, 22.-24.04.2015.


Paper presentation "Ecological Literacy: Youth Awareness of Hazardous Substances in Consumer Products and Their Effects on Human Health and Environment", and Workshop "Environmental Literacy: Hazardous Substances in Consumer Productson" on The Third European Conference on Information Literacy (ECIL), Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015.
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: urban flora; ecology of seacoast plant communities
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALITY: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIALITY: Pedagogy and Education; Biology Teaching
 
 
Additional information
https://www.researchgate.net/profile/Tiina_Elvisto Tiina Elvisto on ResearchGate

Self-improvement courses at Tallinn University (2014- ):
Academic English;
Grammar in Academic Writing (an online course);
Teaching in English;
Psychology of teaching and learning;
Computer use in teaching: Compiling presentation; Teaching-learning e-environments Moodle and eDidaktikum;
The R-Language;
Interdisciplinary Project

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
6.2.
2016
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
3.1.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
Elvisto, Tiina (2003). http://www.balticuniv.uadm.uu.se/ESB/index.htm. In: Ryden, L., Andersson, M., Migula, P. (_EditorsAbbr). Environmental Science for the Baltic Sea Basin: Understanding, Managing, Protecting the Environment (210−211).. Uppsala: The Baltic University Press.
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
3.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
2.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.3.
1998
4.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
4.2.
1996
3.3.
1995
3.5.
1995
3.5.
1994
6.3.
1994
4.2.
1993
3.3.
1992
4.2.
1992
6.3.
1991
4.2.
1990
1.1.
1989
4.2.
1989
6.2.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
6.3.
1989
1.1.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
3.4.
1988
3.5.
1988
4.2.
1988
5.2.
1988
6.3.
1988
3.5.
1987
5.2.
1987
3.2.
1986
4.1.
1986
5.2.
1986
3.2.
1985
3.2.
1985
5.2.
1985
3.2.
1984
1.2.
1983
1.2.
1983
6.3.
1983
5.2.
1982
3.2.
1981
3.2.
1981
3.2.
1980
5.2.
1980
20.06.2019
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.4.TÕA17055 Gümnaasiumid ja õpilased säästva arengu eest Läänemere regioonis 01.05.201730.04.2018Tiina ElvistoTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut0,00 EUR
1.2.4.; MUUTÕA17030 Jätkusuutliku arengu õpetamise võimekuse tõstmine Läänemere regioonis 01.10.201631.12.2017Tiina ElvistoTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut500,00 EUR
1.1.7.4.1.TF4716 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsusega nr 9/16)Keskkonnasaaste mõju sammaltaimedele molekulaarsel ja morfoloogilisel tasandil ning sammalde kasutusvõimalused keskkonnaseires 01.12.201601.11.2019Elle RajanduTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut1 200,00 EUR
MUUÕA, 22707 (TVL L5.6-7.1/1)Loodusõpe Loonal, Saaremaal01.02.200715.12.2007Tiina ElvistoTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond933,11 EUR
MUUÕA/312 (LIFE10 INF/EE/108)Ohtlike ainete-alane teavitus Baltimaades03.10.201130.09.2015Tiina ElvistoTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut18 810,00 EUR
MUUAU/910 (No 30.2-10.2/120)Õpetaja professionaalne areng ja selle toetamine01.01.201031.12.2013Leida TaltsTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Keelekeskus136 611,15 EUR