See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
10.08.1964
5013019
dinah@tlu.ee
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, reklaamiteooria lektor, reklaami ja suhtekorralduse õppekava kuraator.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Lektor (1,00)
01.09.2010–2015   
Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut, Lektor (1,00)
2008–2010   
Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut, Lektor (1,00)
2005–2007   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Reklaami ja imagoloogia osakond, Reklaami ja imagoloogia õppetool, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
1991–1999   
Tallinna pedagoogikaülikool, magistratuur. Kaitstud töö "Värv reklaamis", MSc psühholoogias
1990–1991   
Tallinna Pedagoogikaülikool, VI kursus, omandanud kõrgkooliõpetaja kutse.
1986–1990   
Tallinna Pedagoogiline Instituut, joonestamise, joonistamise ja käsitöö eriala. Lõpetanud cum laude
1984–1985   
Eesti Riiklik Kunstiinstituut, sisekujunduse eriala.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
TLÜ BFM nõukgu ja õppekolleegiumi liige, Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalveameti reklaaminõukoja liige, Eesti Turundajate Liidu järelkasvu töörühma liige.
2013−...   
TLÜ Kommunikatsiooni Instituudi direktori k.t. TLÜ senati liige. Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukoja liige. Tlü ajalehe kolleegiumi ja kommunikatsiooni nõukogu liige.
2009−...   
Konverentside/seminaride korraldamine: TLÜ ja LKL seminar „Meie lapsed meedias - kuidas teha koostööd lapse õiguste tagamiseks?“ Ettekanne „Hädasoleva lapse kuvandi loome kui ajaloo konstrueerimine
2008−...   
TLÜ Psühholoogia Instituudi nõukogu liige, ERASMUS koordinaator. TLÜ ajalehe kolleegiumi liige, TLÜ kommunikatsiooni nõukogu liige, TLÜ rahvusvahelistumise fondi nõukogu liige, TKA Reklaaminõukoja liige
2008−...   
Konverentside/seminaride korraldamine: TLÜ/ LKL konverents “Meediaharidus Eestis 2008” Peakorraldaja, veebipõhise konverentsikogumiku koostamine ning toimetamine (http://www.peremeedia.ee/10870 ); Ettekanne „Meediahariduse probleemid tänases Eestis
2006−...   
Konverentside/seminaride korraldamine: TLÜ/ Riga Stradins University; Ettekanne “What is what? – social marketing, social advertising, cause related marketing, cause related, commercial advertising”
2015−2020   
TLÜ senati liige, TLÜ BFM nõukogu ja õppekolleegiumi liige, Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukoja liige.
2010−2013   
TLÜ Kommunikatsiooni Instituudi õppejuht. Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukoja liige. TlÜ rahvusvahelistumise fondi liige. Tlü ajalehe kolleegiumi ja kommunikatsiooni nõukogu liige.
2004−2006   
TPü/TLü reklaami ja imagoloogia osakonna juhataja, lektor . Sotsiaalteaduskonna nõukogu liige. Bakalaureuse- ja magistritaseme õppekava juht. ERASMUS koordinaator.
1999−2004   
TPÜ reklaami ja meedia osakonna juhataja, R-Keskuse juhataja kt, lektor . TPÜ sotsiaalteaduskonna nõukogu liige. TPÜ nõukogu liige alates september 2003 ning TPÜ õppekomisjoni liige. Bakalaureusetaseme õppekava juht.
1994−1999   
TPÜ reklaami ja meedia õppetooli lektor, R-Keskuse juhataja (TPÜ reklaami ja meedia eriala edendamine, täiendkoolituse ja lisaeriala korraldamine, eriala arendustegevus;
1993−1994   
TPÜ R-Keskuse juhataja, lektor (TPÜ reklaami eriala ettevalmistamine, lisaeriala käivitamine; loengukursus: värv reklaamis).
 
 
Loometöö
Kunstnikuna esinenud personaal- ning grupinäitustel 1994-1997 .
1994 - Tallinn, Mustpeade maja.
1995 - Tallinn, Kloostriait.
1996 - Liechtenstein, Galerii ALTESSE.
1997 - Tallinn, TEA kirjastus..
Töid leidub Austria, Schveitsi, Saksamaa, Kanada, Hollandi, Soome, Liechtensteini, Inglismaa ja Eesti erakogudes..
 
 
Lisainfo
Läbitud täiendusõpe (2003-2009)
Iga-aastased enesetäiendamised turundus- ja reklaamivaldkonnas, s.h.:
• 18.-20.03.09 Osalemine rahvusvahelisel meediahariduse konverentsil „The responsibilities of Content Providers and Users“ (Ministry of Culture Czech Republic) EV sotsiaalministeeriumi ja LKL delegaadina (meediahariduse ning tootepaigutuse temaatika töögrupp)
• 16.10.08 Otseturunduse meistriklass (Andy Owen, Andy Owen & Associates UK)
• Seminar: Reklaami- ja tarbijakaitseseaduse muudatused
• 4. okt 2007 ETV Meediakonverents
• Pohjoismainen Mediakasvatuskonferenssi 10-11.5.2007, VAASA
• The 3rd international academic conference on public communication and media „SOCIAL ADVERTISING: THEORY AND PRACTICE IN BALTIC STATES AND BEYOND“
Riga Stradins University, Dzirciema Str.16, Riga, Latvia; January, 19 - 20, 2006
• Kotleri seminar 28.05.07 „Päev Kotleriga”.
• Põhjala foorum: Regionaalne bränd – eelis üleilmastumise ajastul. 22.11 06, Tallinna ülikool
• ETV ja ER meediakonverents "Kui vaba on sõnavabadus?" 5.10.06
• Reklaamikonverents WAZZAP?2005 Radisson SAS 3.11.05
• „Vähem sõnu” Pärnu Konverentsid 12.- 13. mai 2005
• EMORi seminar RISC uuringu tulemustest . Tallinn, jaanuar 2005
• Koolitus reklaamitööstuse eneseregulatsioonist Euroopa Liidus (Baltic Roadshow - Vilnius 28 Oct:European Advertising Standards and selfregulation. ) Korraldaja - European Advertising Stantards Alliance (EASA) Aeg: 28.11.04 Vilnius
• Jack Trout & Partners; "Differentiate Or Die" 15.11.2004 Tallinn
• Provisions laid down by Council Directives 84/450EEC and 89/552/EEC concerning advertising directed at children Practice and Experience in Member States . Korraldaja - Eesti Tarbijakaitseamet , 6.-7. mai 2004 Tallinn
• „Miks me ostame?” Pärnu Konverentsid. Mai 2004
• Turunduskonverents „Jalad maas” 22.-23. mai 2003
• Seminar „Kuidas tabada märki” 30. okt. 2003Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS VALDKOND: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused; TÄPSUSTUS: Reklaamiteooria ja -psühholoogia, maineuuringud.
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Reklaamipsühholoogia, meedia, kasvatusteadus, reklaamipsühholoogia, meedia, kasvatusteadus
 
 
Lisainfo
Kursused:
Reklaamiteooria ja reklaamipsühholoogia, korporatiivne identiteet ja CVI, branding, sotsiaalturundus, kommunikatsioonipsühholoogia.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.08.2021
10.08.1964
5013019
dinah@tlu.ee
Tallinn University,
Baltic Film, Media, Arts and Communication School
Lect. of Advertising Theory, Program Director

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School, Lecturer (1,00)
01.09.2010–2015   
Tallinn University, Kommunikatsiooni Instituut, Lecturer (1,00)
2008–2010   
Tallinn University, Institute of Psychology, Lecturer (1,00)
2005–2007   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Advertising and Media, Reklaami ja imagoloogia õppetool, Lecturer (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Member of TU BFM council and study college, member of Estonian Consumer Protection Board advertising council.
2013−...   
Director of Communications Institute of Tallinn University Member of TU Senate. Member of the Estonian Consumer Protection Board advertising council. Member of the Tlü newspaper and communication council.
2009−...   
Organizing conferences / seminars: TU and LKL seminar “Our children in the media - how to work together to ensure the rights of the child?” Presentation “Creating the image of a child in distress as construction of history"
2008−...   
Member of the Council of the Tallinn Institute of Psychology, ERASMUS Coordinator. Member of Tallinn University College, Member of TU Communications Council, Member of TU Internationalization Foundation Council, Member of TKA Advertising Council
2008−...   
Organization of conferences / seminars: TU / LKL conference “Media Education in Estonia 2008” Main organizer, compilation and editing of web-based conference collection (http://www.peremeedia.ee/10870); Presentation "Problems of Media Education in Contemporary Estonia"
2006−...   
Organization of conferences / seminars: TLU / Riga Stradins University; Presentation “What is what? - social marketing, social advertising, cause marketing, cause related, commercial advertising"
2015−2020   
Member of the Senate of Tallinn University, member of TU BFM council and study college, member of Estonian Consumer Protection Board advertising council.
2010−2013   
Head of Studies at Tallinn University Institute of Communication. Member of the Estonian Consumer Protection Board advertising council. Member of TU Internationalization Foundation. Member of the Tlü newspaper and communication council.
2004−2006   
Lecturer, Department of Advertising and Imagery, TPü / TLu. Member of the Council of the Faculty of Social Sciences. Head of Bachelor and Master level curriculum. ERASMUS Coordinator.
1999−2004   
Head of Department of Advertising and Media, Head of R-Center, Lecturer. Member of the Council of the Faculty of Social Sciences at Tallinn Technical University Member of TPU Council since September 2003 and member of TPU study committee. Head of Bachelor's level curriculum.
1994−1999   
Lecturer at Tallinn University Chair of Advertising and Media, Head of R-Center (Promotion of TUT Advertising and Media Specialty, Organization of Continuing Education and Specialty, Development of Specialty)
1993−1994   
Head of TPU R-Center, lecturer (preparation of TPU advertising specialty, launch of additional field; lecture course: color in advertising).

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: S265 Press and communication sciences ; SPECIFICATION: Advertising Theory and Psychology, Reputation Management
 
 
Additional information
Courses:
Advertising Theory and Advertising Psychology, Corporate Identity and CVI, Branding, Social Marketing, Communication Psychology.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.08.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.5.5.2-1/1234Euroopa parlamendi valimiste monitooringualane koostöö31.03.201931.08.2019Tiina MaibergTallinna Ülikool1 000,00 EUR
MUURU, 19107 (5.2-1/18)FIRST LINK: info- ja klienditeeninduse süsteem toetamaks regionaalset innovatsioonivõrgustikku27.03.200730.04.2008Elviine UverskajaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond42 590,72 EUR
MUURU,23607 (Töövõtuleping 6.06.2007)Ida-Tallinna Keskhaigla maineprofiili uuring27.08.200731.01.2008Tiina HiobTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Reklaami ja imagoloogia osakond3 698,69 EUR
MUUTF1417 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)Interdistsiplinaarne vaade sisuturunduse problemaatikale01.06.201731.05.2019Barbi PilvreTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut5 000,00 EUR
MUUTT/8412Konsultatsioon väikelehtede lugejauuringu usaldusväärsuse ja kasutamisefektiivsuse tõstmiseks01.09.201231.03.2013Mart RaudsaarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut19 200,00 EUR
MUUTT/5210Konsultatsioon web 2.0 põhimõtetel baseeruga kommunikatsiooniinfrastruktuuri prototüübi loomiseks/rakendamiseks21.04.201030.07.2010Tiina HiobTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut3 834,70 EUR
MUUTT/8710Konsultatsioon WEB 2.0 põhimõtetel baseeruva kommunikatsiooniinfrastruktuuri prototüübi loomiseks ja rakendamiseks23.08.201030.11.2010Tiina HiobTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut3 834,70 EUR
MUUKT1908, leping 4.5-2/42Maineprofiili uurimus "Sihtgrupi "Tallinna venekeelses meediaväljas liikuv KUMU potentsiaalne külastaja" poolt tunnetatud KUMU maine komponendid ja vajalikud reklaamikanalid"01.06.200816.02.2009Tiina HiobTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut4 524,94 EUR
MUUTKA15027AMeened OÜ uute toodete arendus 12.01.201531.05.2015Arvo PärensonTallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž6 000,00 EUR
MUUAU/1514Online meedia ja reklaami tulevik01.01.201431.07.2015Kaja TampereTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut10 000,00 EUR
MUUTKA16017A Paldiski positiivse kuvandi välja töötamine08.02.201515.04.2016Mart SoonikTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut7 200,00 EUR
1.1.6.TÕA21061 Praktikasüsteemide arendamine Tallinna Ülikoolis 01.02.202130.06.2022Priit ReiskaTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut161 396,44 EUR
1.1.8.1.TF1815 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus 01.05.201531.12.2023Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool138 000,00 EUR
MUU4.5-2/114Turundus- ja kommunikatsiooniplaani koostamise nõustamine02.11.200931.05.2010Tiina HiobTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut0,00 EUR
MUU4.5-2/94Uurimustöö "Roche Eesti OÜ sotsiaalse vastutustundlikkuse tajumine ettevõtte kliendisihtgrupi (tervishoiu töötajad) esindajate hulgas"01.12.200830.04.2009Tiina HiobTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut0,00 EUR