See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
27.07.1984
t.pajuste@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2021–...   
Tallinna Ülikool, Rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor (1,00)
01.09.2020–31.08.2021   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse dotsent (1,00)
01.09.2015–31.08.2020   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Lektor (1,00)
01.09.2014–2015   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse lektor (1,00)
01.01.2014–31.08.2016   
University of Cambridge, Cambridge'i Ülikool, Poliitika ja Rahvusvahelise Suhete Osakond; Seotud lektor (1,00)
01.01.2012–31.08.2016   
University of Cambridge, Cambridge'i Ülikool, Õigusteaduskond; Teadur (1,00)
01.01.2011–31.12.2012   
Lauterpacht'i Rahvusvahelise Õiguse Keskus; Professor James Crawford'i abi-teadur
01.01.2007–31.12.2008   
Helsingi Ülikool, Erik Castréni nimeline Rahvusvahelise Õiguse ja Inimõiguste Instituut; Teadur
 
 
Haridustee
2009–2012   
Cambridge'i Ülikool, Õigusteaduskond; doktoriõpe rahvusvahelises õiguses
2008–2009   
Cambridge'i Ülikool, Õigusteaduskond; rahvusvahelises õiguse diplom
2006–2007   
Helsingi Ülikool, Õigusteaduskond; magistriõpe rahvusvahelises õiguses
2003–2006   
Tartu Ülikool, Õigusinstituut; bakalaureuseõpe sotsiaalteadustes (õigusteadus)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi teaduskolleegiumi liige
2017−...   
East European Yearbook on Human Rights, abitoimetaja
2016−...   
Oxford and Cambridge Club Estonia, liige
2015−...   
TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi õppekolleegiumi liige
2012−...   
Cambridge International Law Journal, akadeemilise kolleegiumi liige
2014−2016   
International Law Association, Briti haru liige
2005−2016   
Martensi Selts, liige
 
 
Loometöö
.
 
 
Lisainfo
TÄIENDKOOLITUSTE LÄBIVIIMINE:

Erinevad isikuandmete kaitse koolitused 2017-2018 andmekaitsespetsialistidele ja ettevõtetele (6h koolituspäevad; pikemad mitu kuud kestvad kursused; konkreetse ettevõtte jaoks loodud koolitused)

ENESETÄIENDAMINE:

Erinevad Haridusministeeriumi korraldatud kursused (Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid täiskasvanute koolituses; VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess hindajale; Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine; hindamine ja tagasisidestamine), 2018-2020

TLÜ e-õppe keskuse töötoad ja koolitused, 2016-... (nt Hindamine Moodle's; interaktiivsed ülesanded; rühmatöö Moodle's; Google Drive ja Google Classroom õppetöös; veebripõhised küsitlused; alternatiivid PowerPointile; video õppetöös)

TLÜ õppeosakonna koolitused ja seminarid, 2016-... (nt Projektijuhtimise seminar; mõistekaardi seminar; kõne ja hääle treening; grupiprotsesside areng ja selle toetamine; suhtlemine keerulise isiksusega)

Epigeum online kursus “Managing a research team” (sertifikaat nr 0636930285, 8 oktoober 2014)

Helsinki Summer Seminar: Tensions in the Law of Treaties, august 2007

Helsinki Summer Seminar: The WTO in Global Governance, august 2006

Baltic Summer Academy on International Humanitarian Law, Leedu, 2006

VÄLISMAAL LÄBI VIIDUD PROJEKTID:

2014-2017 - Ühendkuningriikide Majandus- ja Sotsiaal-teadusuuringute Nõukogu (Economic and Social Research Council) uurimistoetus summas £900 000 Legal Tools for Peace-making projektile, mis asus Lauterpacht’i Rahvusvahelise Õiguse Keskuses, Cambridge’i Ülikooli õigus-teaduskonnas – kaas-uurija; uurimistoetuse taotluse kaas-kirjutaja.

2014–2016 Koostöös Cambridge'i ülikooli Legal Tools for Peacemaking meeskonna, ÜRO Lepituse Tugiosakonnaga (UN Mediation Support Unit) ja IT-arendajatega ettevõttest Pastpresentfuture rahvusvaheliste rahulepingute andmebaasi loomine https://www.languageofpeace.org/.

2013-2014 - Sõjaliste konfliktide ülemineku projekt, rahastus Humanity United ja Newton Trust fondide poolt (Cambridge'i Ülikoool) - kaas-uurija; uurimistoetuse taotluse kaas-kirjutaja.

2011-2012 - Kaasuste kokkuvõtete koostamine ICSID Reports publikatsiooni jaoks (kirjastaja Cambridge University Press, Dr Joanna Gomula juhendamisel). Kaasused olid: Inceysa v El Salvador, Camuzzi v Egypt, Berschader & Berschader v Russia, Aguaytia v Peru, Aguas del Tunari v Bolivia.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Tiina Pajuste, American Society of International Law Jus Gentium Research Award’i projektile Legal Tools for Peacemaking
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S150 Rahvusvaheline era- ja avalik õigus
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S155 Euroopa õigus
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S112 Inimõigused
 
 
Lisainfo
Tiina Pajuste, Diploma in International Law (rahvusvahelise õiguse diplom), 2009. Uurimistöö teema: Accountability of International Territorial Administrations (“Rahvusvaheliste administratsioonide vastutus”). Juhendaja: Professor James R. Crawford. Cambridge'i Ülikool.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2021
3.1.
2021
3.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2018
4.1.
2018
1.2.
2017
1.3.
2017
6.6.
2017
1.2.
2016
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.9.
2012
2.5.
2008
3.1.
2007
6.7.
2006
27.04.2022
27.07.1984
t.pajuste@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.09.2021–...   
Tallinn University, Professor (1,00)
01.09.2020–31.08.2021   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Associate Professor of International and European Law (1,00)
01.09.2015–31.08.2020   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Lecturer (1,00)
01.09.2014–2015   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Lecturer in International and European Law (1,00)
01.01.2014–31.08.2016   
University of Cambridge, University of Cambridge, Department of Politics and International Studies; Affiliated Lecturer (1,00)
01.01.2012–31.08.2016   
University of Cambridge, University of Cambridge, Faculty of Law; Research Associate (1,00)
01.01.2011–31.12.2012   
Lauterpacht Centre for International Law; Research Associate to Professor James Crawford
01.01.2007–31.12.2008   
University of Helsinki, Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights; Research Fellow
 
 
Education
2009–2012   
University of Cambridge, Faculty of Law; PhD in International Law
2008–2009   
University of Cambridge, Faculty of Law; Diploma in International Law
2006–2007   
University of Helsinki, Faculty of Law; LL.M. in Public International Law
2003–2006   
University of Tartu, Institute of Law; BA in Social Sciences (Law)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi teaduskolleegiumi liige
2017−...   
East European Yearbook on Human Rights, assistant editor
2016−...   
Oxford and Cambridge Club Estonia, member
2015−...   
TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi õppekolleegiumi liige
2012−...   
Cambridge International Law Journal, member of the Academic Review Board
2014−2016   
International Law Association, member of the British Branch
2005−2016   
Martens Society, member
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
HOLDING TRAINING EVENTS:

2017-2087: personal data protection training events for data protection specialists and private companies (6h training days; courses spanning over several months; training events tailored for specific companies)

PROFESSIONAL DEVELOPMENT:

Various courses organized by the Ministry of Education (Teaching methods supporting adult learners in adult education; VÕTA general principles, quality and process for the assessor; Supporting teaching in higher education: analyzing and demonstrating the development of teaching; assessment and feedback), 2018-2020

TLU e-learning center workshops and training events, 2016 -... (eg Assessment in Moodle; interactive tasks; group work in Moodle; Google Drive and Google Classroom in teaching; web-based surveys; alternatives to PowerPoint; utilizing video in teaching)

TLU study department training events and seminars, 2016 -... (eg Project Management Seminar; Concept Map Seminar; Speech and Voice Training; Development and Support of Group Processes; Communication with Complex Personalities)

Epigeum online course “Managing a research team” (certificate nr 0636930285, 8 October 2014)

Helsinki Summer Seminar: Tensions in the Law of Treaties, August 2007

Helsinki Summer Seminar: The WTO in Global Governance, August 2006

Baltic Summer Academy on International Humanitarian Law, Lithuania, 2006

PROJECTS CARRIED OUT ABROAD:

2014-2017 - United Kingdom Economic and Social Research Council grant for around £900 000 – Legal Tools for Peace-making Project based at the Lauterpacht Centre for International Law (University of Cambridge) – co-investigator; co-writer of the grant application. 

2014-2016 In collaboration with the Legal Tools for Peacemaking team based at Cambridge University, the UN Mediation Support Unit and IT-developers creating a comprehensive peace agreement database https://www.languageofpeace.org/.

2013-2014 - Transitions project funded Humanity United and the Newton Trust (University of Cambridge) - co-investigator; co-writer of the grant application.

2011-2012 - composing case-notes for the ICSID Review (publisher Cambridge University Press)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Tiina Pajuste, American Society of International Law Jus Gentium Research Award for the Legal Tools for Peacemaking project
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S150 International private and public law
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S155 European law
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S112 Human rights
 
 
Additional information
Tiina Pajuste, Diploma in International Law, 2009. Thesis topic: Accountability of International Territorial Administrations". Supervisor Professor James R. Crawford. University of Cambridge.

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2021
3.1.
2021
3.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2018
4.1.
2018
1.2.
2017
1.3.
2017
6.6.
2017
1.2.
2016
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.9.
2012
2.5.
2008
3.1.
2007
6.7.
2006
27.04.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTKA16072 ARTLEX Võrgustik 2016 15.06.201601.10.2017Tiina PajusteTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut1 790,00 EUR
1.2.2.1.2.TKA21005 Globaalne digitaalsete inimõiguste võrgustik 01.11.202031.10.2024Mart SusiTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut603 712,00 EUR
MUUTAU15135 (692143)Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset 01.01.201601.02.2019Mart SusiTallinna Ülikool1 014 675,00 EUR
1.1.8.1.TF/822Keskkonnamuutustega kohanemise ja nende mõjude leevendamise klaster (KEKO) 01.04.202231.03.2024Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool100 000,00 EUR
MUUTÕA15071 (NPHE-2015/10125)LAWMEDIA NETWORK 201515.06.201501.10.2016Mart SusiTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia69 870,00 EUR
1.1.5.TAU21116A Uuring "Digivõimalused inimõiguste kaitseks" 01.07.202131.01.2022Tiina PajusteTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut23 562,00 EUR (kogurahastus 28 274,40 EUR)
MUUTKA16070 Õiguse ja meedia võrgustik 15.06.201601.10.2017Mart SusiTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut46 580,00 EUR