4.03.1958
5537712
6202805
tiina.randla@ttu.ee
Bakalaureusetöö juhendamine: Kristina Ahmetzjanova. Mikrobioloogilise lisandiga olmekemikaalidena kasutatavate biokontrolli vahendite koosluste uurimine. TTÜ Matemaatika-loodusteaduskond. Keemiainstituut, YASB 02/09 Rakenduskeemia ja biotehnoloogia. Tallinn 2013. Kaasjuhendja Ülo Puurand, TTÜ Biotehnoloogia õppetooli teadur.

Õppeuurimistöö juhendamine: Oliver Paberits. iBGStar glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahustes. Juhendajad: prof. Raivo Vilu, Tiina Randla. Tallinn 2015.

Eesti Kasvuhoonegaaside Inventuuri kvaliteedi järelkontrolli (Quality Assurance) teostamine TTÜ ja Keskkonnaministeeriumi vaheliste lepingute raames aastail 2008-2012 (2006. kuni 2010. a aruandlus).

Õppetöö ainetes Biotehnoloogia I (YKB1130, YKB5220), Sissejuhatus biotehnoloogiasse (YKB1201), Biokeemia (YKL0060, YKL3312) ja Tööstusbiotehnoloogia (YKB0020).

EKA arhitektuuriteaduskonna interdistsiplinaarse töötoa "Elu märgid" ettevalmistamises osalemine ning laboritööde juhendamine - jaanuar 2012, projekti toetajad Eesti Kultuurikapital, TTÜ Keemiainstituut, TFTAK, Eesti Kunstiakadeemia.

Esmaabiandja väljaõpe (Juunika Koolitus, detsember 2010 - Tunnistus nr 4888); Esmaabi kordusõppe kursus mai 2013 (tunnistus nr 4422).

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut, Assistent (1,00)
04.09.1995–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool, Assistent (1,00)
10.06.1993–03.09.1995   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituudi laborant (1,00)
 
 
Haridustee
Kõrgem (TPI, tehnoloogiainsener), loodusteaduste magister

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: T490 Biotehnoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
 
 
Lisainfo
Loodusteaduste magister
TTÜ, 1998

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2014
6.2.
2010
6.7.
2008
1.2.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
3.4.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
1999
6.2.
1998
3.4.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.2.
1996
6.6.
1996
1.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
6.3.
1994
6.3.
1994
5.04.2018
4.03.1958
5537712
6202805
tiina.randla@ttu.ee
Advising of bachelor thesis: Kristina Ahmetzjanova. Study of microbial community of household chemicals with microbiological additive implemented in biocontrol. TUT Faculty of Science. Department of Chemistry. YASB 02/09. Applied Chemistry and Biotechnology. Tallinn 2013. Co-acviser Ülo Puurand, TUT Chair of Biotechnology.

Advising of educational research: Oliver Paberits. Characterization of iBGStar glucose meter usability for measurement of glucose concentration in blood and test solutions. Advisers: Raivo Vilu, Tiina Randla. Tallinn 2015.

Quality Assurance of Estonian National Inventory Reports of Greenhouse gases emissions in 2008-2012 (reports of 2006-2010) in the framework of contracts of TUT and Estonian Ministry of Environment

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Assistant (1,00)
04.09.1995–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Biotechnology, Assistant (1,00)
10.06.1993–03.09.1995   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory Assistant (1,00)
 
 
Education
Higher (TPI, engineer-technologist), Master of Natural Sciences

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALITY: T490 Biotechnology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
Master of Natural Sciences
TTU, 1998

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2014
6.2.
2010
6.7.
2008
1.2.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
3.4.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
1999
6.2.
1998
3.4.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.2.
1996
6.6.
1996
1.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
6.3.
1994
6.3.
1994
5.04.2018
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUAR10130Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine01.04.201031.08.2015Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool509 766,00 EUR
MUULep11018Bakterite LGG ja La-5 vastupanuvõime määramine subletaalsele stressile kasutades microarray kiipide tehnikaid ning proteoomikat15.12.201028.02.2011Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool13 848,00 EUR
MUULMIN9101AEesti kasvuhoonegaaside heitkoguste 2008. aasta inventuuri ja riigi inventuuriaruande koostamine09.09.200901.12.2009Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool7 988,96 EUR
MUULep7119Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise analüüs28.11.200715.12.2007Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool15 056,37 EUR
MUULMIN10119AEnergeetika ja põllumajanduse valdkondade Eesti riikliku kasvuhoonegaaside 2011. aasta inventuuri ja inventuuriaruande koostamine30.11.201015.12.2011Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool10 289,78 EUR
MUULep7124Kasvuhoonegaaside heitkoguste 2006.a inventuuri läbiviimine19.12.200720.12.2007Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool7 041,08 EUR
MUULMIN8060AKasvuhoonegaaside heitkoguste 2007.a inventuuri läbiviimine13.06.200810.12.2008Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool19 066,00 EUR
MUULMIN8072Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise suunad ja kliimamuutustega kohanemise analüüs04.07.200805.12.2008Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool28 760,24 EUR
MUUT304 (0140304s98)Keskkonnabiotehnoloogiliste protsesside uurimine01.01.199831.12.2001Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool24 286,43 EUR
MUULep11120Kvaliteedi tagamise (QA) kontrolli aruanne Eesti riikliku kasvuhoonegaaside 2012. aasta inventuuri ja inventuuriaruande kohta09.12.201108.02.2012Tiina RandlaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool3 491,00 EUR
MUULep9009Piimhappe bakterite metabolismi energeetika uurimine. Kardiomüotsüütideks arenenud tüvirakkude molekulaarne süsteemi bioenergeetika02.02.200930.03.2009Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool8 449,31 EUR
SFSF0142497s03Postgenoomne protsessidisain toidu- ja keskkonnabiotehnoloogias01.01.200331.12.2007Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond348 925,64 EUR
ETFETF5653Reoveepuhastite jääkmuda anaeroobse termofiilse hügieniseerimise uurimine eesmärgiga laiendada selle kasutamist põllumajanduses sealhulgas ka bioväetiste ja biopestitsiidide tootmiseks01.01.200331.12.2006Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond17 984,75 EUR
MUULMIN8116Taastuvenergeetilise ressursi (eelkõige tuuleenergia) kasutamise prioriteetsed suunad31.10.200807.11.2008Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool2 708,13 EUR
MUUG3792 (ETF3792)Taimedele omastamatuid fosforiühendeid lahustavate mikroorganismide kasutatavuse uurimine testtaimede risosfääris01.01.200131.12.2001Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool1 917,35 EUR
MUU611LUuringud MTÜ Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusele01.07.200531.01.2006Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool2 224,13 EUR
MUULep9110Üherakumudelite raamistiku täiendamine, andmestruktuuride koostamine lokaalsele andmebaasile02.10.200923.12.2009Raivo ViluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool16 372,25 EUR